Nu är det fart på åtgärder mot näthat

EU enats om nya dataskyddsregler

I EU-parlamentet har det pågått diskussioner om dataskyddsregler i flera år. Dataskyddsregler skall jämföras med den ej fungerande Svenska Personuppgiftslagen (PUL). Nu verkar det dock som att man i parlamentet enats om nya regler.

Ett stort steg fram

De nya dataskyddsreglerna innebär bland annat att:

  • Du har rätt att bli “bortglömd” i register
  • Du har rätt att bli “bortglömd” på nätet
  • Du har rätt till dataportabilitet
  • Målsman måste ge sitt samtycke innan ett barn lämnar uppgifter till ett socialt nätverk

För företagen gäller:

  • Ovanstående måste följas av ALLA sociala medier
  • De som bryter mot reglerna kan det bli böter på upp emot 4 procent av den globala koncernens omsättning
  • Företag inom social media måste ha ett personuppgiftsombud
  • Företag som drabbas av dataintrång eller liknande måste rapportera det till landets datasäkerhetsmyndighet inom 72 timmar.

Detta betyder

Rätten att bli “glömd” på nätet innebär inte längre att länkar skall göras osynliga utan det skall nu raderas helt. Det nya är att det inte bara gäller Google och andra sökmotorer utan nu skall det gälla alla sociala mötesplatser, dvs Flashback måste radera poster som bryter mot EU:s dataskyddsregler. Vilket kan innebära att FUP:ar inte mer kan läggas upp och det som redan är upplagt måste raderas om någon som nämns i FUP:en ber om detta. Namn eller andra personuppgifter som identifierar den drabbade måste också raderas om den drabbade ber om det oavsett när det publicerades. Man har också med de nya reglerna rätt till “dataportabilitet”, dvs man har rätt att få uppgifter om dig flyttade från en social mötesplats till en annan. Alla som är under 13 till 16 år (bestäms av det egna landet) måste erhålla målsmans tillstånd för att få registrera konton på sociala mötesplatser. Det åligger den sociala mötesplatsen att detta följs. Lägg märke till att vissa uppgifter behöver inte tas bort om personen är offentlig.

Stora böter väntar de som bryter mot lagen

Bötesstraffet som kan dömas ut av företag som bryter mot denna lag ligger på 4% av hela företagets omsättning. Det skulle i Flashbacks fall innebära runt 300.000 kr i böter om de vägrar radera sådant som någon ber om.
Företag som Google, Facebook och Twitter har gapat högt mot denna nya lag, rapporterar Financial Times.  Denna nya lag kommer att slå hårt mot alla verksamheter i samhället som hanterar personuppgifter. Den innebär en svår praktisk utmaning för många företag. Men framför allt innebär förslaget att alla företag måste ta dataskyddet på allvar nu.

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.  Lär dig mer