Näthatet skrämmer kvinnor till tystnad

Hot och hat skrämmer kvinnor till tystnad, och de drabbas just för att de är kvinnor. Vår digitala tid kommer med nya demokratiska utmaningar. Människor kan med ett knapptryck häva ur sig vilka vidrigheter som helst, om vem som helst, när som helst, och ofta nå många med budskapet. Kvinnor och flickor är särskilt utsatta.

Läs mer: https://www.aftonbladet.se/debatt/a/6zlvvo/nathatet-skrammer-kvinnor-till-tystnad