Näthat hotar demokratin

Folkmakt

Demokrati betyder “folkmakt” och om folket skall inneha makten att kunna styra över samhället, dvs sig själva, är det minsta som krävs att samma folk skall kunna debattera med varandra om styrandet. Så har det varit sedan demokratins införande med sina olika tiders begränsningar.

Begränsningarna

De “privilegierade” har alltid under olika epoker trixat och mixtrat med makten i syfte att de själva skall inneha denna makt men framför allt inte behöva släppa ifrån sig den till de “oprivilegierade”. I början på demokratin var detta trixande en självklar del av systemet som bla innebar att en röst från de med mer tillgångar vägde tyngre än från de med mindre tillgångar. Alldeles i början av demokratins barndom hade de “egendomslös” ingen rösträtt alls. Efter hand slipades demokratin till för att bli mer demokrati och mindre diktatur till att idag omfattas av någorlunda bra regler som skall öppna för en verklig folkmakt. Fortfarande finns det dock smulor av dessa översittare kvar som vill få sin vilja fram före folkviljan som exempelvis den tillåtna lobbyverksamheten, 4%-spärren till Riksdagen och blockindelningen. Men i huvudsak banar regelverket för att det åtminstone i teorin är en folkmakt vi lever i.

Flaskhalsen

Vanligt folk vill oftast inte figurera offentligt, inte ens på mycket låg offentlig nivå och missar på så sätt möjligheten till att deltaga i vår folkmakt. Vi har i vår demokrati verkligen missat att engagera folket till att deltaga i styrandet av landet och än värre är att vi missat att få folk till valurnorna. Utan folket ingen folkmakt och då öppnar vi upp för en möjlig farlig utveckling där de som hörs mest styr dagordningen i landet, dvs en form av diktatur eller om vi är lite snällare, en form av minskad folkmakt för de som inte armbågar sig.

Anonym på internet

Det är ju fint nu när internet gjort sitt intåg och etablerat sig som en verklig folkkanal. Där kan alla deltaga i debatten anonymt och säga vad de vill. Man kan bilda opinion för sin “sak” och med tiden, om “saken” har sitt gillande, bli en makt att räkna med upp i demokratins hierarki för att till slut få “saken” prövad och kanske till och med bli en del av folkmakten. Tanken svindlar över hur bra detta kan bli och över hur nära en verklig folkmakt utan sina begränsningar med lobbyister, högljudda, armbågsvassa och andra människor som med olika trix tar sig före den “gråa massan” till bestämmandets kvarn. Med internet och anonymitet raderas dessa begränsningar bort (nästan) i ett navs och precis alla som kan klicka på ett tangentbord har plötsligt möjligheten att göra sig hörda utan risker och med samma möjligheter att nå fram till bestämmandets kvarn.

Genom att inte i tid stoppa dräggen

Så kunde det blivit men en faktor växer sig plötsligt stark som stoppar den fina utvecklingen mot en verklig folkmakt. Våra politiker och vårt rättsväsende sumpade möjligheten till en riktig folkmakt genom att inte i tid stoppa dräggen som utnyttjar vårt extremt fina redskap till folkmakt. Vi talar om näthatet, fenomenet som numera växt sig stark och stoppar varje vanlig människa till att deltaga i debatten. Även om de verkligen försöker deltaga i debatten på nätet går inte det för de kan inte diskutera med näthatarnas oerhört ohyfsade metoder. Inte ens vår etablerade media klarar av de framstormande styrkorna av näthatare. De tvingas stänga kommentarsfälten, ta bort mejladresser och ta bort hemadresser för anställda.  Hatarna rinner över alla breddar över allt på nätet, forum förstörs, kommentarsfält förstörs och flera andra platser och möjligheter bryts ner av dessa horder av anonyma näthatare som inte drar sig för i princip vad som helst. Står någon i vägen  så slänger man bara upp dennes personuppgifter på nätet tillsammans med “pedo”, “brottsling”, “kriminell” och mycket annat som kan passa in för att slå ut en motståndare, någon man är avundsjuk på, en företagare, grannen som klagat lite, någon som blivit åtalad för ett brott  eller bara någon på måfå. Resultaten för de som “hängs ut” är bedrövligt. Det har till och med slutat i självmord.

Det stoppar inte här

Problemet accelererar kraftigt medan flera forum och andra på nätet försöker att moderera bort detta skräpfolk börjar det näthatande skräpfolket att öppna egna forum, egna bloggar, egna nättidningar och mycket annat som ger dem en röst i folkmakten. De till och med startar partier, som bla Sverigedemokraterna, och bär sina partier på nätet fram till ökat stöd med näthatarnas uttalade syfte att vinna makten. En makt vunnen av näthatet påminner väldigt mycket om nazisternas framfart i Tyskland fram till valet som gav dem 37,5% av rösterna. Därefter var valproblemet borta för det blev inga fler val och tolv år senare låg Europa i ruiner och upp mot 60 miljoner människor hade dött.

Stoppa dräggen nu

För att det hemska scenariot inte skall upprepas sig “först som tragedi, sedan som fars” och för folkmaktens bästa måste det vanliga folket ta tillbaka folkmakten av de egentligen relativt få näthatare som nu “äger nätet”. Regeringen och vårt rättsväsende måste göra om och göra rätt. Skapa lagar och regler som kan stoppa det olagliga de anonyma på nätet håller på med. Börja med att sjösätta den ändrade “BBS-lagen” som tvingar ägarna eller administratörerna av elektroniska mötesplatser att radera olagligheter och se till att lagen i EU som ger alla rätten att bli glömd efterlevs genom att radera alla namn och personuppgifter. Om det inte görs skall i sista läget den elektroniska mötesplatsen tvingas att stängas.

Hoten måste minska – det fria ordet ska leva

I en debattartikel med överskriften “Hoten måste minska – det fria ordet ska leva” (Källa: Aftonbladet) skriver minister Alice Bah Kuhnke:

Ett öppet samtal där många röster och perspektiv ges plats och möts, syresätter demokratin och bygger tillit. Samtidigt är det i dag inte självklart att alla som vill, väljer att delta i samhällsdebatten.

Förutsättningarna för att delta i samtalet har förändrats och många upplever ett hårdare samtals- och debattklimat. Inte minst vittnar aktörer i det fria ordets tjänst – journalister, förtroendevalda och konstnärer – om att utsattheten för hot och hat leder till anpassning och självcensur.

Genom att skrämma en meningsmotståndare till tystnad kortsluts debatten, oavsett om det är i kommunfullmäktige eller på sociala medier.
Källa: Aftonbladet

Det är exakt det vi menar hänt genom undfallenheten mot näthatet men det gäller i högre grad vanliga människor än de som radas upp i citatet ovan. Vidare skriver Alice Bah Kuhnke:

vi ser till att de som utsätts får stöd, vi lägger grunden för större kunskap om hur hot och hat tar sig uttryck och påverkar de som utsätts och vi stärker rättsväsendets arbete.
Källa: Aftonbladet

Vi hoppas innerligen att det är ord som kommer att starta upp en verklig “gör om gör rätt”. Efter detta radas en massa meningslösa åtgärder upp som näthatarna kommer att gapflabba åt och som handlar om att ge stöd åt drabbade som Alice Bah Kuhnke i denna del av debattartikeln tror bara är journalister, politiker och konstnärer. Men en bit in i artikeln kommer det intressanta:

Regeringen har föreslagit att det straffrättsliga skyddet för den personliga integriteten stärks och moderniseras.
Källa: Aftonbladet

Den viktigaste delen av arbetet mot näthat skrivs med en enda mening och därefter upprepas att det är förtroendevalda som utsätts för dessa brott och behöver stöd osv. Denna enda mening innehåller bland annat den nya BBS-lagen och en helt förändrad förtalslag. Men om det ingår i lagens förarbete att åklagare inte får använda lagen på grund av att det “inte är av allmänt intresse” och enligt åklagarna är ju inget “av allmänt intresse” när folk förtalas på nätet är det arbetet gjort helt i onödan, för vem skall då få nytta av den lagen? Eller menar de att de förtalade själva som redan är utslagna och bedrövade, om de ens överlevt, skall agera åklagare?

Nej, Alice Bah Kuhnke, det räcker inte

Nej, Alice Bah Kuhnke, detta räcker inte, ni håller nu på att “gör om gör fel igen”. Det som behövs är krafttag mot de som upprättar plats åt näthatarna.

 • Börja med att avkräva Jan Axelsson på Flashback de böter han gjort sig skyldig till genom att inte förmoderera inlägg innan de släpps fram till offentligheten så som domen mot honom löd år 2003.
 • Avkräv av Facebook på samma sätt man gjort i Tyskland att de inom 24 timmar tar bort olagligheter. Om de inte gör detta skall ett mycket stort bötesbelopp på hundratals miljoner utdömas.
 • Sätt press på Google att alla som vill bli “glömda” skall omedelbart tas bort som sökobjekt. Se till att Google inte skall komma med en massa undanflykter som de gör idag för att slippa radera sökobjekt. Som exempel skall de inte kunna förvägra en journalist på grund av att det är en offentlig person att raderas.
 • Radera och/eller ta ej med förordet till lagar som säger att de måste vara av “allmänt intresse” för att åklagare skall driva förtalsfallen. För med den texten svarar åklagarna att inget fall är av “allmänt intresse” hur allmänt det än är.
 • Se till att förtalslagarna fungerar, som en felparkerad bil, dvs det blir böter oavsett vad bilägaren säger för det står att man inte får parkera där. Omsatt till en person som förtalar betyder det att denne skall genast dömas. Tillåt inget juridiskt krumbuktande så att den som brutit mot lagen ändå går fri eller målet ogillas som det oftast är idag. Har man uttryckt förtal mot någon, döm denne direkt!
 • Om någon gör en polisanmälan och kan visa upp ett namn på den som förtalat SKALL utredning startas. Det görs inte idag, poliserna läser inte ens anmälningarna innan de skickar tillbaka “utredning inleds inte”.
 • och mycket mer.

Rätten att freda sig

Tills de nya lagarna börjar gälla och krafttag tas mot näthatarna gäller regeln att man har rätt att freda sig. Det finns ingen sådan skriven lag men den finns i vårt undermedvetna och det är den lagen som får ta över om våra myndigheter bryter mot FN:s deklaration om de mänskliga Artikel 12:

Ingen får utsättas för godtyckligt ingripande i fråga om privatliv, familj, hem eller korrespondens och inte heller för angrepp på sin heder eller sitt anseende. Var och en har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden och angrepp.

Gör om gör rätt

0 Kommentarer on “Näthat hotar demokratin

 1. ********.se och dennes hjälpreda ****** ******* hotar alltså demokratin. Var det inte
  det vi trott hela tiden ?

 2. Anonym:
  ********.se och dennes hjälpreda ****** ******* hotar alltså demokratin. Var det inte
  det vi trott hela tiden ?

  Hur ****** ******* skulle hota demokratin kan jag inte förstå. Jag har läst det mesta han skrivit och han är verkligen försiktig med vad han skriver. Han är dessutom ingen hjälpreda åt någon. Det är en typisk näthatarmetod att uttrycka sig så.

  ******** försvarade sig tappert mot näthatare och gav igen ordentligt enligt den moraliska lagen att man har rätt att freda sig. Han gjorde det rättvisan borde ha gjort, dvs göra upp med näthatet. Näthatarna som gav sig på honom får skylla sig själva. Det märkliga är att rättvisan hjälpte den han försvarar sig mot men domslutet visade med all önskvärd tydlighet att ******* hade rätt att freda sig så som han gjorde.

  Under vårt arbete har vi sett att näthatare har väldigt svårt för att se att de näthatar och gör andra väldigt illa. När de som råkat illa ut för näthatarna börjar försvara sig då minsann börjar näthatarna skrika efter rättvisa. Det är det du gör med din kommentar.

  Sådant biter inte på oss, vi har vår kurs utlagd!

 3. Jag gillar inte er men jag måste erkänna att denna artikel är det bästa jag läst. Jag tycker inte om olagliga handlingar men er beskrivning av att freda sig fick mig att börja fundera.

 4. Hej, jag undrar om ************** är en av de ni vill skydda. Enlignt vad jag har läst har han legat bakom många tveksamma företag. Det får mig att tappa förtroende för er i er kamp emot det avskyvärda Flashback som jag stödjer fullständigt.

 5. Svampglass:
  Hej, jag undrar om ************** är en av de ni vill skydda. Enlignt vad jag har läst har han legat bakom många tveksamma företag. Det får mig att tappa förtroende för er i er kamp emot det avskyvärda Flashback som jag stödjer fullständigt.

  Vi skyddar ingen, vi motarbetar däremot näthat i alla former. Vi vare sig diskuterar eller tar hänsyn till privatpersoners förehavande oavsett om skvallret är sant eller inte. Är de näthatade och ber oss om hjälp så gör vi vad vi kan i mån om tid. Vi har till och med hjälpt personer som tidigare själva näthatat men slutat med det.

  Personen du nämner med namn (!) har en stalker mot sig som bevisligen ljuger ihop en massa om honom och postar lögnerna på Flashback i en nästan ofattbar mängd. Jag har undersökt de fakta som postas om personen men kan inte hitta någon sanning i det. Normalt skulle en sådan företagare vara åtalad och fälld ett antal gånger under så många år. Denna person har aldrig varit åtalad ännu mindre fälld för något brott.

  Det är väldigt lätt att anmäla vem som helst till polisen och sedan påstå att vederbörande utreds för brott. Vårt lagsystem gör att alla som anmälts som ansvarig/medansvarig till företags konkurser måste enligt lag förhöras i en rättegång. Vem som helst kan anmäla vem som helst för att vara ansvarig eller medansvarig. Personen du nämner har av sin stalker (som är en en journalist) anmälts som ansvarig för mängder av företag, sedan går stalkern ut och skriver att personen är ansvarig för alla dessa företags konkurser. Som bevis används kallelserna till förhör som stalkern själv anmält.

  Sanningen är att allt är påhittat på ett sätt som skall passa de dokument som finns. Det är ett djävulskt fult trick att förstöra livet på folk. stalkern skriver på Flashback som bla “Luffa” och denna person är inte den enda han förföljt på liknande sätt. Det finns flera stycken till, bla en kvinna som fått skyddad id för att slippa Luffa. Men det hjälper inte Luffa har genom sina journalistkontakter letat reda på henne och ringt hennes nuvarande arbetsgivare och ljugit ihop en massa som slutade med att kvinnan tvingades säga upp sig.

  Om man väljer fel i livet någon gång eller har otur skall man inte lida hela resten av sitt liv för det men framför allt är det inte journalisternas uppgift att förfölja folk på detta sätt.

  I vårt granskande arbete har vi fått in uppgifter om stalkern som är riktigt sprängstoff. Vi vet också vilka som hjälper stalkern på Flashback. Lite längre fram kanske vi avslöjar “sprängstoffet”, namnen på dem och verkliga domar de fått mot sig som den de förföljer aldrig fått mot sig.

  Kom ihåg att allt inte är som det ser ut att vara!

 6. ” Det kan ske genom att hacka sajten, tvinga en moderator att radera förtalet eller helt enkelt göra på samma sätt som näthataren, dvs förtala näthataren. En persons heder och anseende går före lagar som försöker stopp den som fredar sig.”

  Hm, intressant tanke. Jag minns att det stod förtal om en viss person på en viss blogg som blev hackad, men det var tydligen inte rätt då? Lite svårt att förstå din logik. 🙂

 7. Robin:
  ” Det kan ske genom att hacka sajten, tvinga en moderator att radera förtalet eller helt enkelt göra på samma sätt som näthataren, dvs förtala näthataren. En persons heder och anseende går före lagar som försöker stopp den som fredar sig.”

  Hm, intressant tanke. Jag minns att det stod förtal om en viss person på en viss blogg som blev hackad, men det var tydligen inte rätt då? Lite svårt att förstå din logik. ?

  Det handlar om sensmoral.
  Som det ser ut nu kan vem som helst i princip skriva vilken lögn som helst om vem som helst men om den omtalade försvarar sig då minsann vaknar rättsväsendet för man får absolut inte försvara sig mot förtal.

  I USA vägrade en svart kvinna att följa lagen och reste sig inte för en vit man. Hon begick då ett brott som startade de svartas frigörelse och slutade med att apartheidlagarna togs bort. Idag skulle ingen säga att kvinnan gjorde fel.

  På Flashback förtalas en stor mängd människor mycket illa varje dag, en del så illa att de begår självmord, utan att vårt rättsväsende lyfter ett finger. Vi anser att det liknar fallet i USA, vi måste göra det själva för att få myndigheterna att förstå att de måste agera.

  En viss blogg som blev hackad med förtal känner jag inte till men jag känner till flera bloggar som blivit hackade och nu är borttagna därför att det fanns en massa förtal där.

  Problemet med förtal kan i vissa fall naturligtvis vara som med spiralfjädern, vilket varv kom först. Kan i vissa fall vara svårt att utreda, det medges.

 8. “En viss blogg som blev hackad med förtal känner jag inte till men jag känner till flera bloggar som blivit hackade och nu är borttagna därför att det fanns en massa förtal där.”

  Nåja, om du faktiskt inte känner till det så kan jag inte anklaga dig för hyckleri vilket var precis det jag planerade att göra.

  Angående moral så tycker jag inte det är fel att begå brott om det är moraliskt försvarbart, men ett stort problem är att man inte alltid har rätt. Om du hackade Flashback så skulle jag säga, fullt medveten om ditt resonemang, att du har gjort något som INTE är moraliskt försvarbart. Vem bestämmer att du har rätt och jag har fel? Du?

  Om jag hackar din blogg för att jag anser att det är moraliskt fel att skriva ut uppgifter som kan identifiera vissa Flashbackare, så skulle du säga att jag har gjort något som inte är moraliskt försvarbart. Jag skulle säga att det ÄR moraliskt försvarbart. Vem bestämmer att jag har fel och att du har rätt? Också du?

 9. Robin:
  ”En viss blogg som blev hackad med förtal känner jag inte till men jag känner till flera bloggar som blivit hackade och nu är borttagna därför att det fanns en massa förtal där.”

  Nåja, om du faktiskt inte känner till det så kan jag inte anklaga dig för hyckleri vilket var precis det jag planerade att göra.

  Angående moral så tycker jag inte det är fel att begå brott om det är moraliskt försvarbart, men ett stort problem är att man inte alltid har rätt. Om du hackade Flashback så skulle jag säga, fullt medveten om ditt resonemang, att du har gjort något som INTE är moraliskt försvarbart. Vem bestämmer att du har rätt och jag har fel? Du?

  Om jag hackar din blogg för att jag anser att det är moraliskt fel att skriva ut uppgifter som kan identifiera vissa Flashbackare, så skulle du säga att jag har gjort något som inte är moraliskt försvarbart. Jag skulle säga att det ÄR moraliskt försvarbart. Vem bestämmer att jag har fel och att du har rätt? Också du?

  Vinnaren skriver historien sägs det. I huvudsak handlar det moraliska försvarbara om att försvara sig. Om man blir utsatt för våld har man rätt att försvara sig. Det överför vi till att försvara sig också mot integritetsbrott (en ny lag är på väg om just det). Vi anser att det är moraliskt försvarbart att freda sig mot sådana brott. Hur man fredar sig är upp till var och en men om en hemsida vägrar ta bort det måste “freda sig” betyda att man själv tar bort det om man kan.

  Vad det gäller vår nättidning är det inget brott att presentera anonyma användare. Vi förtalar eller kränker inte den anonyma. Vi är egentligen väldigt snälla på den punkten. Vi kunde ju lägga ut alla vi på en gång och skriva kränkande om dem. Anonyma som vi inte presenterat kan vi dock ta ut svängarna lite mer.

  Vi vill passa på att informera om det faktum att när det var som värst kliade det i fingrarna rejält att vara avsevärt hårdare i text än vad vi var. En kriminalpolis vi hade daglig kontakt med då dämpade ner oss och visade vilken nivå vi kan ligga på. Vi ligger på den nivån ännu.

 10. Men om du säger att ni kan freda er mot brott, vad stoppar då den ni fredar er mot att begå brott mot ER? Ni begår ju själva brott, och då blir det plötsligt moraliskt försvarbart för dem att freda sig mot er också. Det blir väldigt konstigt med det resonemanget.

  Kan förresten nämnas att bloggen vars förtal du inte känner till faktiskt blev kontaktad av polis på grund av det som skrevs. Ändå är du mycket förargad över att någon “fredade sig” mot brottet som begicks där. Om du kände till förtalet, hade du då haft en annan åsikt om “fredandet” mot just DEN sidan (inte hela grejen överlag)? Jag tror inte det, för jag tror att du är lite av en hycklare.

 11. Robin:
  Men om du säger att ni kan freda er mot brott, vad stoppar då den ni fredar er mot att begå brott mot ER? Ni begår ju själva brott, och då blir det plötsligt moraliskt försvarbart för dem att freda sig mot er också. Det blir väldigt konstigt med det resonemanget.

  Kan förresten nämnas att bloggen vars förtal du inte känner till faktiskt blev kontaktad av polis på grund av det som skrevs. Ändå är du mycket förargad över att någon ”fredade sig” mot brottet som begicks där. Om du kände till förtalet, hade du då haft en annan åsikt om ”fredandet” mot just DEN sidan (inte hela grejen överlag)? Jag tror inte det, för jag tror att du är lite av en hycklare.

  Nu tycker jag att du inte skall använda ord som hycklare mm. Nu när jag låter dig kommentera får du använda ett annat språkbruk. Jag känner inte till eller minns något om en blogg där du förtalats. Jag minns däremot mycket annat som är tungt att bära för de drabbade.
  Jag kan tänka mig att om någon bär sig illa åt mot någon annan på nätet har denne någon annan svårt att försvara sig. Om han då publicerar sin baneman på sin blogg tycker jag det är helt ok men man måste ha fingertoppskänsla för att den berömda spiralen inte snurrar vidare. Om man inte kan göra på det viset kan vilken som helst jävlas med andra på nätet helt fritt, det är jag emot och tycker (numera) att man har rätt att freda sig med de medel som de som jävlas använder.

  Någon ger sig på mig och skall slå ner mig ute på stan. Jag fredar mig mot honom med att slå tillbaka så mycket “nöden kräver”. Ger det honom rätt att freda sig mot mitt fredande? Självklart inte!

 12. Det är hyckleri om du resonerar som jag påstår. Jag anklagar dig inte för att vara hycklare, utan säger att om du resonerar på det viset jag beskriver så är det hyckleri. Bloggen jag pratar om blev anmäld och jag fick även återkoppling från polisen. De ringde mig och sa att de ska prata med innehavaren. Inlägget redigerades kort därefter, dock var det fortfarande brottsligt och sen påstår du att personen som blev förtalad hackade sidan. Enligt vad du skriver i din artikel så var detta moraliskt rätt.

  Det intressanta här är att jag gör *aldrig* något som jag inte är säker på är moraliskt försvarbart. Jag skulle aldrig fundera på att förstöra för en oskyldig person. Däremot kan jag ha fel och göra grova misstag som jag senare inser faktiskt inte var helt rätt, även om jag för stunden trodde att jag inte gjorde något fel. Det finns ingen garanti för att du, eller jag, har rätt i att en brottslig gärning är moraliskt försvarbart. Vill du prata mer om just detta så kan jag gärna ringa eller maila, men jag gissar på att du har gått vidare för längesen.

  “gon ger sig på mig och skall slå ner mig ute på stan. Jag fredar mig mot honom med att slå tillbaka så mycket ”nöden kräver”. Ger det honom rätt att freda sig mot mitt fredande?”

  Nej, men skillnaden här är att du inte begår något brott genom att slå tillbaka.

 13. Robin:
  Det är hyckleri om du resonerar som jag påstår. Jag anklagar dig inte för att vara hycklare, utan säger att om du resonerar på det viset jag beskriver så är det hyckleri. Bloggen jag pratar om blev anmäld och jag fick även återkoppling från polisen. De ringde mig och sa att de ska prata med innehavaren. Inlägget redigerades kort därefter, dock var det fortfarande brottsligt och sen påstår du att personen som blev förtalad hackade sidan. Enligt vad du skriver i din artikel så var detta moraliskt rätt.

  Nja, nu vet jag inte vad det är för händelse du talar om så jag kan inte ha någon åsikt om det. Jag spekulerar i att det var du som började med att “klistra” på den personen och personen i fråga inte visste hur man gör sig fri från dettta och tog till det drastiska att skriva om dig, olämpligt antar jag, pga reaktionen. Det jag sett finns inget olagligt men jag har förmodligen inte sett allt. I vissa fall godkänner domstolar att man går över gränsen i ett försvar av sig själv, det kallas för nödvärnsexcess. Det gäller alltså fysiskt våld men jag drar ut det till att gälla förtal mm.

  Det intressanta här är att jag gör *aldrig* något som jag inte är säker på är moraliskt försvarbart. Jag skulle aldrig fundera på att förstöra för en oskyldig person. Däremot kan jag ha fel och göra grova misstag som jag senare inser faktiskt inte var helt rätt, även om jag för stunden trodde att jag inte gjorde något fel. Det finns ingen garanti för att du, eller jag, har rätt i att en brottslig gärning är moraliskt försvarbart. Vill du prata mer om just detta så kan jag gärna ringa eller maila, men jag gissar på att du har gått vidare för längesen.

  Vi är mycket medvetna om vad man får göra och inte göra. Vi vet exakt var gränsen går och vi vet att nödvärn gäller fysiskt våld. Eftersom rättsväsendet inte gör något åt förtal mot folk anser vi nu, efter nära 5 års arbete mot näthat, att man måste freda sig själv eller gå under. Valet är inte svårt alls.

  ”gon ger sig på mig och skall slå ner mig ute på stan. Jag fredar mig mot honom med att slå tillbaka så mycket ”nöden kräver”. Ger det honom rätt att freda sig mot mitt fredande?”

  Nej, men skillnaden här är att du inte begår något brott genom att slå tillbaka.

  Exakt!

  Det vi varit utsatta för (och flera andra) går över alla gränser. Vad det har förorsakat oss kan jag inte berätta för då står det snart att läsa på Flashback men vi önskar inte ens att vår värsta fiende skulle råka ut för det. En av händelserna kom ut med resultatet att allt vändes mot oss. Näthatet har dragit ut långt utanför nätet och gjort att en av oss numera bor på hemlig ort.

  Det är inte alls konstigt att vi reagerar som vi gjort och gör med tanke på vad vi gått igenom. De som skriver hånfullt om oss skulle bli som vi om de också blev omskrivna och behandlade på samma sätt. De förstår inte vad de ställer till med. Stackars alla de som förlorat sina anhöriga som tagit sina liv efter att de blivit förtalade, jag förstår att de tar sina liv för det är en extremt stressande, pressande och omskakande att vara med om! Efter det kommer det fysiska när folk ringer och skriker “du skall dö” eller när det ligger döda djur i brevlådan eller när någon skjuter på huset eller när grannarna klagar på att de fått en massa pizzor levererade till sig eller när ens dotter blivit misshandlad flera gånger och invalidiserad för livet och mycket mer. Till detta finns det fortfarande efter fem år galningar som skriver och hånar om saker som för länge sedan är utrett.

  Vi ger oss inte, vi vet att det är vi som utsatts och det blir vi som fredar oss.

 14. En intressant iakttagelse är när vi skriver om näthatare, alltså sådana som verkligen näthatar. De skriver på Flashback typ:

  Får de verkligen skriva så om oss, är det ens lagligt?

  Det lustiga är att vi bara skriver om alias och inte namnger dem ändå regerar de så här trots att de själva hänger ut och kränker folk i stor omfattning. Snacka om att tappa förståndets fotfäste.

 15. @Robin:
  Lägg ner! Se till att hamna på Flashb själv så får vi se hur du klarar dig i livet utan att få jobb eller bostad. För du vet väl att de googlar? De gogglar men läser inte, de bara ser att du uthängd så får du inget jobb ell bostad. Ja blev uthängd där för flera år sedan och fortfarande tar de upp det när jag söker jobb. Fan vad jag hoppas att någon ger dem på Flashb en ordentlig omgång och då skiter jag i om det är nödvärn eller inte de skall ha ordentligt med stryk så de försvinne därifrån. så är det bara!

 16. “Det gäller alltså fysiskt våld men jag drar ut det till att gälla förtal mm.”

  Fast det kan du inte göra om du pratar om lagen. I lagens mening gäller det inte förtal.

  “Vi är mycket medvetna om vad man får göra och inte göra. Vi vet exakt var gränsen går och vi vet att nödvärn gäller fysiskt våld. Eftersom rättsväsendet inte gör något åt förtal mot folk anser vi nu, efter nära 5 års arbete mot näthat, att man måste freda sig själv eller gå under. Valet är inte svårt alls”

  Ja, men nu pratar vi ju om lagbrott, inte var “gränsen går” enligt lagen. Det jag säger är att det inte finns någon anledning för dig att vara säker på att du har moraliskt rätt i att bryta mot lagen.

  “…fått massa pizzor levererade till sig”

  Detta har hänt mig flera gånger, det är inget att gnälla för mycket om. Det drabbar pizzeriorna, inte det tilltänkta “offret”.

  Jag vet inte vad ditt mål är. Att stänga ner Flashback kommer du inte lyckas med. Att stoppa näthat kommer du inte heller lyckas med. De lyckade rättsfall ni har varit delaktiga i är extremt få i relation till hur mycket tid du lägger ner på detta.

  Jag tycker det låter deprimerande att ni fortfarande spenderar tid på det som din dotter utsattes för för väldigt många år sedan, istället för att gå vidare med ditt liv.

 17. Robin:
  ”Det gäller alltså fysiskt våld men jag drar ut det till att gälla förtal mm.”

  Fast det kan du inte göra om du pratar om lagen. I lagens mening gäller det inte förtal.

  ”Vi är mycket medvetna om vad man får göra och inte göra. Vi vet exakt var gränsen går och vi vet att nödvärn gäller fysiskt våld. Eftersom rättsväsendet inte gör något åt förtal mot folk anser vi nu, efter nära 5 års arbete mot näthat, att man måste freda sig själv eller gå under. Valet är inte svårt alls”

  Ja, men nu pratar vi ju om lagbrott, inte var ”gränsen går” enligt lagen. Det jag säger är att det inte finns någon anledning för dig att vara säker på att du har moraliskt rätt i att bryta mot lagen.

  Självklart är det ett lagbrott att bryta mot lagen men som med Rosa Parks kan det vara nödvändigt men det får vi först veta efteråt. Nu säger jag inte att VI skall bryta mot någon lag, vi stödjer dock de som gör detta för att freda sig mot förtal. Om vi skulle göra det eller kanske redan gör kommer ingen att få veta.

  ”…fått massa pizzor levererade till sig”

  Detta har hänt mig flera gånger, det är inget att gnälla för mycket om. Det drabbar pizzeriorna, inte det tilltänkta ”offret”.

  Exakt, det drabbar pizzeriorna. Vad tro du ägarna till pizzeriorna säger till sina “kunder” när kunderna vägrar ta emot dem? En av mina grannar fick byta brevlåda för 1.600kr och då har vi ännu inte räknat ut vad pizzeriorna förlorat på obetalda pizzor och utkörning av dem.

  Problemet när pizzor skickades till mig var att det användes ett telefonnummer till en fast telefon. sVi tvingades dock att säga upp avtalet för den omkring årsskiftet 2013 pga alla som ringde och dödshotade min fru och fick höra att hon skulle tvångs******* och en hel massa annat outtalbart (bara hon som svarade i den telefonen). Pizzeriorna kunde alltså inte ringa och få rätt adress eller få det bekräftat att vi beställt pizzor. Vi fick aldrig några av dessa pizzor men grannarna fick.

  Jag vet inte vad ditt mål är. Att stänga ner Flashback kommer du inte lyckas med. Att stoppa näthat kommer du inte heller lyckas med. De lyckade rättsfall ni har varit delaktiga i är extremt få i relation till hur mycket tid du lägger ner på detta.

  Vi har inte som mål att stänga Flashback vi vill få dem förstå att de förstör liv. Vi vet att vi inte själva kan stoppa näthat men vi vet att ju fler som deltar ju fler får vi bort. Det skulle också vara bra att skriva ut Jan Axelssons adress (han har skyddad id) så att han får känna av hur det är när folk hänger på dörren, tjuvringer på dörrklockan mitt i natten eller sprejar färg på huset osv. Vi är på god väg att hitta honom.
  Vad det gäller rättsfall känner du bara till ett litet fåtal av dem. Vissa kan vi helt enkelt inte skriva om. Det som inte handlar om rättsfall men ändå gjort stor nytta är alla de vi ringt till. Bla har vi ringt till MrsMagoo som slutade att posta i det alias:et. Vi har också talat med andra näthatare i ganska stor mängd, nästan alla lagt av sina alias efter det. Några av dem är våra vänner idag och minst två är numera med i SIG-gruppen. Vi har också talat med “Hamilkar” på Flashback två gånger, ganska länge båda gångerna. Han näthatar inte men han är en moderator och stödjer eländet där.

  Vad vi gör utöver det vi berättar här och i artiklar kan jag inte avslöja, dels pågår arbeten och dels vill de inblandade inte att vi berättar. En del arbeten handlar om stalking och andra är att skaffa fram bevis till rättegångar osv. Det har startats upp en stor grej nyligen som vi är del av. Mer om det kan du säkert läsa lite längre fram i tidningarna. Bara läsa alla mejl varje dag tar minst ett par timmar. Vi är minst sagt överhopade med arbete.

  Jag tycker det låter deprimerande att ni fortfarande spenderar tid på det som din dotter utsattes för för väldigt många år sedan, istället för att gå vidare med ditt liv.

  Det går inte att glömma, hon är skadad för livet. Vår frihet är omskuren rejält. Vi är också förvånade över att näthatet inte glömmer. Fortfarande får vi kommentarer som inte går att släppa fram. Vissa av dem blir man gråtfärdig över. Man kan inte förstå att det finns så elaka människor. Därför är det kul att ringa upp dem för elakheten består i en anonym feghet som saknar gränser. De bölar ofta i telefonen och ber om ursäkt.

  I övrigt kan man säga att vi bearbetar skadan vi utsatts för genom att hjälpa andra och efter fem år jobbar undertecknad heltid med detta och kommer att göra det minst fem år till för vi ger oss inte och nu har vi nya verktyg att jobba med som kan göra stor skillnad.

  I och med detta avslutas diskussionen om att freda sig för denna gången.

 18. SIG-gruppen stå på er, ni har stöd!!!
  Vi är många som hamnat på fb utan medgivande och vi är många som lider. Inte flera år utan resten av livet.

 19. Jag håller med varenda ord ni skriver i tidningen. Ni verkar vara de ända som jobbar så här mot hat på nätet.

 20. Stor Stryk:
  SIG-gruppen stå på er, ni har stöd!!!
  Vi är många som hamnat på fb utan medgivande och vi är många som lider. Inte flera år utan resten av livet.

  Det är alltid skönt med feedback. TACK!

 21. Flashstryk:
  @Robin:
  Lägg ner! Se till att hamna på Flashb själv så får vi se hur du klarar dig i livet utan att få jobb eller bostad. För du vet väl att de googlar? De gogglar men läser inte, de bara ser att du uthängd så får du inget jobb ell bostad. Ja blev uthängd där för flera år sedan och fortfarande tar de upp det när jag söker jobb. Fan vad jag hoppas att någon ger dem på Flashb en ordentlig omgång och då skiter jag i om det är nödvärn eller inte de skall ha ordentligt med stryk så de försvinne därifrån. så är det bara!

  Håller med dig, det var oerhört frustrerande att råka ut för förtal. Vi togs helt på sängen av styrkan i att hängas ut och förtalas. Undertecknad var på väg att åka till Jan Axelsson och diskutera med honom om det. Men jag sansade mig för han skulle bara göra som alla andra fegisar, vända ryggen till och lägga benen på ryggen.

 22. Man behöver inte glömma bort det, men man kan sluta tänka på det dygnet runt och gå vidare med livet. Anledningen till att du fortfarande lider av detta är för att du inte går vidare med ditt liv.

  Flashstryk:

  Lägg ner med vadå? Att inte hålla med? Var inte korkad. Du har totalt missat poängen med mina kommentarer. Jag pratar inte om huruvida Flashback har rätt eller inte. Att gnälla över att någon inte håller med någon är det dummaste som finns.

 23. Jag håller med om att det kan vara frustrerande att inget görs mot förtal på nätet. Problemet ligger huvudsakligen i anonymitet, webbplatsen ligger inte i Sverige eller att polisen inte hinner utreda. Jag är tveksam om det är rätt väg att “freda sig” mot dessa djävulens budbärare samtidigt kan jag inte finna något annat sätt att få slut på det. Jag är villrådig.

  Jag läser alltid er tidning och denna artikel var väldigt bra, det fick till och med mig att börja grubbla.

 24. Har själv råkat ut för sånt skitsnack där man på på en tråd på Flashback
  påstod att jag skulle va förståndshandikappad och idiot i deras ögon.
  Det var en tråd som smutskastade en kvinna ,och på samma tråd så påstod en i förtalsdrevet att jag skulle gå på muslimer . Och sen har man på tråden som smutskastade kvinnan påstått om att denna kvinna skulle ha förföljt en person och dennes familj,och man påstod flera andra saker om henne och hennes beskantskapskrets som inte stämmer för 5 öre samt att man snackade skit om de personer som försvarade henne mot flashbacksmobbens förtalskampanj, Sen vet vi att även den så kallade Skelettkvinnan och hennes familj blev utsatt för grovt förtalskampanj inne på Flashback där man hävde ur sig den ena efter den andra falska rykten om henne.Det finns flera andra som också har blivit utsatt för förtalskampanj inne på Flashback. Att man hela tiden dessutom påstår att forumets server är placerad i New York i USA trots att bevis finns att Flashbacks server finns placerad i Stockholm i Sverige hos internetleverantören Bahnhof .Trakasserierna har bestått av mobbning,hot,uthängning av personuppgifter,skitsnack och falska rykten med mera.Att moderatorerna vägrar att ta bort både diskussionstrådar och inlägg som till och med strider mot svensk lag är under all kritik.Felet är att man inte inom justitieavdelningen inne på Riksdagen har sett till att ta fram lagförslag om att det ska bli straffskärpning för just förtal,för maxstraffet för grovt förtal är på sin höjd högst 2 år och det är för billigt straff maxstraffet borde höjas till 6 år samt att de som gör sig skyldig till grova former av förtal skulle kunna åka på att betala miljonbelopp i skadestånd.

 25. Sedan 1 januari 2014 är alla som driver forumsajter och bloggar skyldiga att lämna ut användaruppgifter till polisen när polisen har fått in en anmäla mot en eller flera personer som har skrivit och postat inlägg som strider mot svensk lag ,och dessutom så har de som driver forumsajter och bloggar skyldighet att lämna ut uppgifter angående från vilken IP-adress som en skyldig person har loggat in från, men kruxet är att de personer som skriver och postar inlägg med olagligt innehåll loggar in via anonymitetstjänster så att inte polisen inte lyckas att ringa in de skyldigas riktiga IP-adresser.Där borde man se till att man kan ta fram ett särskilt systemverktyg för att spåra upp de som loggar in via anonymitetstjänster.

 26. Problemet med grövre förtal är tyvärr utspritt över hela cyberrymden.Förutom på Flashback så förekommer det förtal på Facebook,Twitter,Youtube,Instagram,Passagen, samt på flera bloggar och andra forumsajter.Där borde justitieutskottet införa samma system som man har gjort i Tyskland och Österrike att de som administrerar forumsajter och bloggar som vägrar att radera bort olagligt innehåll inklusive förtal samt vägra att stänga av och bannlysa personer som sänker diskussionerna genom personangrepp typ förtal,trakasserier,hot,uthängning av personuppgifter med mera , skulle kunna åka på rätt så feta vitesföreläggande/företagsböter på upp mot 1 miljard kronor och att forumsajterna och bloggarna skulle förutom viten/företagsböter bli nedsläckt från nätet.

 27. Hej på er
  Vill bara visa mitt moraliska deltagande i ert arbete. Ert senaste inlägg som jag nu skriver en kommentar till är ett lyft över förväntan. Väldigt bra att ni blir hårdare i tonen, känns rätt så.

 28. @Robin
  När dönickisarna på FB flår folk levande verka du tro det är någon man kan gå vidare med. Det kan man inte. Jag flåddes levande där för nåra år sedan, ja kan inte gå vidare när ja hela jävla tiden påminns om det. Därför blir jag jävligt förbannad nä jag se någon yppa det minsta som är medhåll. Stäng ner skiten för fan ihelvete och stäng igen käften alla ni som håller på dem!!!!

  Ni som har denna sida, fortsätt jobbba, det är så jäkla skönt i moralen att läsa här!!!

 29. Jag gillar Flashback men jag tycker ändå ni behövs för en del där går över gränsen. Jag tycker ni skall skriva mer om rasisterna där, de är inte kloka någonstans.

  Ha de!
  /CN

 30. Lägg ner denna skittidning, ingen som läser den ändå. Idioter

 31. Spion:
  Har själv råkat ut för sånt skitsnack där man på på en tråd på Flashback
  påstod att jag skulle va förståndshandikappad och idiot i deras ögon.
  Det var en tråd som smutskastade en kvinna ,och på samma tråd så påstod en i förtalsdrevet att jag skulle gå på muslimer . Och sen har man på tråden som smutskastade kvinnan påstått om att denna kvinna skulle ha förföljt en person och dennes familj,och man påstod flera andra saker om henne och hennes beskantskapskrets som inte stämmer för 5 öre samt att man snackade skit om de personer som försvarade henne mot flashbacksmobbens förtalskampanj, Sen vet vi att även den så kallade Skelettkvinnan och hennes familj blev utsatt för grovt förtalskampanj inne på Flashback där man hävde ur sig den ena efter den andra falska rykten om henne.Det finns flera andra som också har blivit utsatt för förtalskampanj inne på Flashback. Att man hela tiden dessutom påstår att forumets server är placerad i New York i USA trots att bevis finns att Flashbacks server finns placerad i Stockholm i Sverige hos internetleverantören Bahnhof .Trakasserierna har bestått av mobbning,hot,uthängning av personuppgifter,skitsnack och falska rykten med mera.Att moderatorerna vägrar att ta bort både diskussionstrådar och inlägg som till och med strider mot svensk lag är under all kritik.Felet är att man inte inom justitieavdelningen inne på Riksdagen har sett till att ta fram lagförslag om att det ska bli straffskärpning för just förtal,för maxstraffet för grovt förtal är på sin höjd högst 2 år och det är för billigt straff maxstraffet borde höjas till 6 år samt att de som gör sig skyldig till grova former av förtal skulle kunna åka på att betala miljonbelopp i skadestånd.

  De är väldigt tuffa på Flashback, eller de tror det, men i själva verket är de rädda små fega kräk som gömmer sig bakom sina kladdiga tangentbord. Kallar man någon “förståndshandikappad” har man inte själv förstånd nog att avgöra sådant. Du däremot är tuff och rakryggad som står upp mot dem! Sådana som dig behöver vi fler av i vårt samhälle.

 32. Flower P.:
  Hej på er
  Vill bara visa mitt moraliska deltagande i ert arbete. Ert senaste inlägg som jag nu skriver en kommentar till är ett lyft över förväntan. Väldigt bra att ni blir hårdare i tonen, känns rätt så.

  Tack!
  Ja, vi höjer tonen ett snäpp, får se om det blir någon reaktion.

 33. Cheva Nova:
  Jag gillar Flashback men jag tycker ändå ni behövs för en del där går över gränsen. Jag tycker ni skall skriva mer om rasisterna där, de är inte kloka någonstans.

  Ha de!
  /CN

  Jag är böjd att hålla med vad det gäller rasister, i övrigt kan man inte alltid ha samma åsikt om allt.

 34. Flashstryk:
  @Robin
  När dönickisarna på FB flår folk levande verka du tro det är någon man kan gå vidare med. Det kan man inte. Jag flåddes levande där för nåra år sedan, ja kan inte gå vidare när ja hela jävla tiden påminns om det. Därför blir jag jävligt förbannad nä jag se någon yppa det minsta som är medhåll. Stäng ner skiten för fan ihelvete och stäng igen käften alla ni som håller på dem!!!!

  Ni som har denna sida, fortsätt jobbba, det är så jäkla skönt i moralen att läsa här!!!

  Ja, vi fortsätter, det kan du lita på. Svårt att gå vidare i livet när man vet vad som finns om oss på Flashback.

 35. Töreboda:
  Lägg ner denna skittidning, ingen som läser den ändå. Idioter

  Men, lilla du, det är ju för dig vi har denna nättidning för uppenbarligen är det du som är vår enda läsare!

 36. Flashstryk:
  @Robin
  När dönickisarna på FB flår folk levande verka du tro det är någon man kan gå vidare med. Det kan man inte. Jag flåddes levande där för nåra år sedan, ja kan inte gå vidare när ja hela jävla tiden påminns om det. Därför blir jag jävligt förbannad nä jag se någon yppa det minsta som är medhåll. Stäng ner skiten för fan ihelvete och stäng igen käften alla ni som håller på dem!!!!

  Ni som har denna sida, fortsätt jobbba, det är så jäkla skönt i moralen att läsa här!!!

  Tror du det hjälper traumat att fortsätta att bråka med hemsidan och att vara där inne och läsa hela tiden? Nej, jag tycker att man ska bete sig som en vuxen person och acceptera att den jobbiga situationen är över och leva sitt liv.

  Töreboda:
  Lägg ner denna skittidning, ingen som läser den ändå. Idioter

  Uppenbarligen så är det flera som läser? Skriv något konstruktivt istället.

 37. Tror du det hjälper traumat att fortsätta att bråka med hemsidan och att vara där inne och läsa hela tiden? Nej, jag tycker att man ska bete sig som en vuxen person och acceptera att den jobbiga situationen är över och leva sitt liv.

  Vi är aldrig eller sällan och läser på Flashback men det fungerar inte. Inte ens när man sover, mardrömmarna vill inte försvinna. Jag förstår den killen och flera andra. Vi får ofta kontak-kommentarer från folk som mist en anhörig eller inte längre kan leva normalt. Det är inte så lätt att bara gå vidare och strunta i vad det står.

  Nyligen var det en person jag känner lite avlägset som frågade vad jag gjort som är omskriven på nätet. Han skickade med en länk där någon hängt ut mig och min familj. Jag svarade att det är busungar som leker och han replikderade “ingen rök utan eld” följt av ett skratt. En gång uthängd för alltid dömd.

 38. Att Flashback är rena inavlade trollfabriken har vi märkt de senaste 5 åren .
  Deras affärside verkar vara dyngspridande om andra personer.Blir man uthängd så är ens säkerhet och vardagsliv hotad,och då är det inte så lätt att strunta i det och gå vidare,och man ska inte nonchalera hotet som uthängningen av ens personutgifter utgör.Sen är det känt att Flashback tar alla stortroll i försvar ,och de medlemmar på Flashback som kritiserar moderatorerna och administratören för att de låter trådar som smutskastar personer ligga kvar utan åtgärd blir varnad och i värsta fall bannlyst, medans de största trollen som häver ur sig dynga i form av förtal,trakasserier,uthängning och hot får vara kvar på forumet.De företag som har reklam på Flashback borde nog inse att det är inte lämpligt att ha reklam på Flashback forum som oftast läggs dit med hjälp av affiliatesystem som herr Axelsson och hans medkumpaner har på forumet .Det är just därför som man ska se till att strypa all reklaminkomst som Flashback drar in för uppmuntrar man till trollfasoner och annat jävulskap så kommer det att svida rejält i deras pengapung, för om företagen som har reklam får reda på vilket skit som pågår där inne så kommer de nog att upphöra med att ge forumet reklampengar som Flashback haft som sitt leverbröd.

 39. Spion:
  Att Flashback är rena inavlade trollfabriken har vi märkt de senaste 5 åren .
  Deras affärside verkar vara dyngspridande om andra personer.Blir man uthängd så är ens säkerhet och vardagsliv hotad,och då är det inte så lätt att strunta i det och gå vidare,och man ska inte nonchalera hotet som uthängningen av ens personutgifter utgör.Sen är det känt att Flashback tar alla stortroll i försvar ,och de medlemmar på Flashback som kritiserar moderatorerna och administratören för att de låter trådar som smutskastar personer ligga kvar utan åtgärd blir varnad och i värsta fall bannlyst, medans de största trollen som häver ur sig dynga i form av förtal,trakasserier,uthängning och hot får vara kvar på forumet.De företag som har reklam på Flashback borde nog inse att det är inte lämpligt att ha reklam på Flashback forum som oftast läggs dit med hjälp av affiliatesystem som herr Axelsson och hans medkumpaner har på forumet .Det är just därför som man ska se till att strypa all reklaminkomst som Flashback drar in för uppmuntrar man till trollfasoner och annat jävulskapså kommer det att svida rejält i deras pengapung, för om företagen som har reklam får reda på vilket skit som pågår där inne så kommer de nog att upphöra med att ge forumet reklampengar som Flashback haft som sitt leverbröd.

  Håller med dig helt och hållet!

 40. Förklara gärna för mig hur din situation hjälps av att konstant bråka med de som du anser är orsaken till ert lidande. Jag tror seriöst att du skulle hjälpas av terapi.

 41. Robin:
  Förklara gärna för mig hur din situation hjälps av att konstant bråka med de som du anser är orsaken till ert lidande. Jag tror seriöst att du skulle hjälpas av terapi.

  Jag vet dem som vill hämnas på att folk som vill stänga ner Flashback utan att de varit förtalade eller något sådant alls. Hur tänker den typen av personer.

  Vi började vårt arbete samtidigt som hetsjakten på Flashback pågick för fullt. Efter hand som tiden gick fick vi andra uppslag att jobba på. Vi talar exempelvis med Riksdagsmän och har framgångsrikt påverkat dem så att ett av våra lagförslag lästes upp i KU. Vårt förslag till ändring av BBS-lagen har de antagit nästan exakt så som vi lobbat för osv osv.

  Sedan hösten 2016 jobbar undertecknad heltid med detta, det är ett arbete som känns bra att ha för vi gör nytta. Vi skulle kunna rabbla upp sidovis med orsaker men det får räcka så här.

  Kan tillägga att förtalet mot oss fortsätter. Undertecknad påstås vara narkoman, det starkaste jag får i mig är kaffe. Dricker inte, röker inte men jag kan svära ibland.

  Utöver allt detta kommer naturligtvis känslan av hämnd. Det är en ljuvlig känsla när det lyckas.
  Rättvisetänket, dvs att de som förtalat oss skall gå fria från det är en magknytarkänsla.
  Inte minst tillkommer Löftet, dvs löftet att vi ger oss inte förrän vi åstadkommit betydande skada mot näthatet.

  De gav sig på fel familj den där gången hösten 2012 och det skall kännas.

  EDIT:
  En bra motfråga är:
  Om ett gäng gav sig på dig och någon nära anhörig och gav er stryk och den nära anhörige blev mycket skadad. Du anmäler det hela till polisen och ett par dagar efter får du svaret att utredningen lagts ner. Jag gissar att du skiter i det som hänt och bara går vidare trots att din anhörige troligen aldrig blir återställd. Jag kan lova att jag skulle inte nöja mig med det, jag skulle leta upp dem oavsett vilken tid det skulle ta.

 42. Och då skulle man leta upp de som ligger bakom misshandeln och anmäla det till polisen för om en nära anhörig blir utsatt för misshandel av några personer så kan man bara inte sitta och titta som ett fån och tro att man ska skita i det och gå vidare,för om en anhörig blir misshandlad så är det en stor kränkning och ett angrepp mot ens familj, och de som misshandlade den anhörige personen ska snabbt inse att de inte kan smita undan från sitt ansvar och då skall gärningsmännen lagföras direkt så jävla enkelt är det.

 43. Grollan:
  Har ni slutat hänga ut de från flashback?

  Nej, vi kan inte sluta med sådant vi aldrig börjat med. Vi hänger inte ut någon i den mening att de blir sökbara. Vi gör dock undantag för offentliga personer och möjligen moderatorer på Flashback.
  Det vi däremot gör är att presentera alias på Flashback men vi skriver aldrig vad de heter osv.

 44. “De gav sig på fel familj den där gången hösten 2012 och det skall kännas.”

  Och hur många år kommer det ta? Ni verkar inte ha lyckats ännu.

  “Om ett gäng gav sig på dig och någon nära anhörig och gav er stryk och den nära anhörige blev mycket skadad. Du anmäler det hela till polisen och ett par dagar efter får du svaret att utredningen lagts ner. Jag gissar att du skiter i det som hänt och bara går vidare trots att din anhörige troligen aldrig blir återställd. Jag kan lova att jag skulle inte nöja mig med det, jag skulle leta upp dem oavsett vilken tid det skulle ta.”

  Jag tror faktiskt att 99% av befolkningen inte hade lagt ner flera år på det. Jag skulle nog säga samma sak om du fortfarande letade efter den personen efter 5 år. Jag skulle säkert lägga ner tid på att hitta en sån person, och förmodligen hämnas genom att begå brott, men jag skulle inte lägga 5+ år på det. Om jag gjorde det så hade jag sökt till psykiatrin. Jag skulle heller inte lägga ner 5+ år på att inte bara hitta gärningsmannen, men att straffa ALLA som begår misshandel eller som stödjer grupper som jag anser “stödjer misshandel”, och så vidare. Då går det alldeles för långt och jag skulle må psykiskt dåligt även om jag inte inser det.

 45. Robin:
  ”De gav sig på fel familj den där gången hösten 2012 och det skall kännas.”

  Och hur många år kommer det ta? Ni verkar inte ha lyckats ännu.

  ”Om ett gäng gav sig på dig och någon nära anhörig och gav er stryk och den nära anhörige blev mycket skadad. Du anmäler det hela till polisen och ett par dagar efter får du svaret att utredningen lagts ner. Jag gissar att du skiter i det som hänt och bara går vidare trots att din anhörige troligen aldrig blir återställd. Jag kan lova att jag skulle inte nöja mig med det, jag skulle leta upp dem oavsett vilken tid det skulle ta.”

  Jag tror faktiskt att 99% av befolkningen inte hade lagt ner flera år på det. Jag skulle nog säga samma sak om du fortfarande letade efter den personen efter 5 år. Jag skulle säkert lägga ner tid på att hitta en sån person, och förmodligen hämnas genom att begå brott, men jag skulle inte lägga 5+ år på det. Om jag gjorde det så hade jag sökt till psykiatrin. Jag skulle heller inte lägga ner 5+ år på att inte bara hitta gärningsmannen, men att straffa ALLA som begår misshandel eller som stödjer grupper som jag anser ”stödjer misshandel”, och så vidare. Då går det alldeles för långt och jag skulle må psykiskt dåligt även om jag inte inser det.

  Det stämmer inte det du beskriver om oss, vi har lyckats mycket väl.
  För det första gjorde vi stora framsteg direkt efter vi började med att leta upp näthatarna. Vi hittade de tre vi ville hitta först och vi har talat med alla tre. Ingen av dem postar mer, åtminstone inte i de 10-talet alias de använde då.
  Därefter meddelade polisen att de efter 6 månaders försök inte kunde hitta den som hackade Helenas mejlkonton och Facebook-kontot. Då började vi leta efter honom. Tre dagar senare kunde vi meddela polisen vad han heter och personnummer. Några månader senare var killen dömd. Sedan dess är han en vän till oss.
  Vi har också hittat flera personer vi ringt upp och talat med, med något undantag postar ingen av dem längre. En handfull av dem är vi vänner med nu och en del av dem har varit med i SIG-gruppen. Vi har fått en moderator till att hoppa av när vi talade om vem han är. Några andra moderatorer har kontaktat oss och försökt att få bort sina presentationer hos oss. Vi kan göra listan lång men vi avslutar med att vi också har en lista på namnen på lite över 1000 alias på Flashback och namn med personuppgifter på ca 8.000 som har konto på Flashback men är inte riktigt säkra vilken deras alias är.

  Utöver ovanstående har vi lobbat hårt mot Riksdagen om att ändra på lagar. Ett av vårt lagförslag (ändring av BBS-lagen) har lästs upp på ett KU-möte. Senare presenterade Regeringen lagförslagen som skal förbättra läget på nätet. Ett av dem var en ändring av BBS-lagen som är nästan identiskt med vårt förslag.

  Vi har jobbat hårt mot att stoppa annonseringen på Flashback och lyckats mycket väl. Flashbacks annonsintäkter har minskat från 7 milj per år till 4 milj nu. Här tänker vi bli effektivare framöver. Vi har också fått bort sms-möjligheten hos Flashback som kostade 30kr om du ville börja posta direkt efter att kontot skapades.

  Vi har också fått bort en hel del av det som skrivits om “skelettkvinnan” på nätet. Runt 10 bloggar har plockats bort, 30-40 inlägg på olika bloggar har tagits bort, mängder av nättidningar har tagit bort länkarna till artiklar om “skelettkvinnan”. Den största “skalpen” av alla är när vi fick ironi-bloggen “Hänt i Sverige” stängt.

  Vi har också samarbetet med polisen i fall av olagliga databaser som gjorts tillgängliga för allmänheten. Några av dem är nu stängda. Vi har också hjälpt andra samla bevis mot folk som åtalats.

  Vi minns inte så här på stående fot allt vi gjort, kanske skriver en artikel om det någon gång. Utöver det vi kan berätta finns det arbeten vi gjort eller håller på med som vi inte kan berätta något om av olika skäl och sådant vi ännu inte kan berätta något om just nu.

  Vi har hjälpt flera personer som haft stalkers efter sig med god framgång. Vi talar också med folk som vill få råd om hur de skall göra när de hängts ut mm.

  Vi får inte heller glömma de datorprogram vi har och som vi kan använda om vi vill eller så använder vi de redan nu men vill inte medge det.

  Vårt arbete har alltså gått från att vara en hämndaktion till en upprättelseaktion till att allmänt jobba mot näthat. Det är inte konstigare än att vara en journalist som skriver om näthat. Det som vi tycker är konstigt och sjukt är att hämnas åt någon annan mot en person bara för att denne inte gillar ett forum på nätet och klistrar mycket och i flera år på den personen utan att denne gjort något alls mot någon.

  Både annonsjobbet och att radera förtal på olika bloggar och i nättidningar har en av våra medlemmar jobbat förtjänstfullt mot.

 46. Men nu förstår du väl att det inte handlar om att straffa den som begått brott mot din “nära anhörig”, utan om att du inte kan gå vidare med ditt liv och vill nu hämnas. Det är inte psykiskt hälsosamt.

 47. Flera diskussionstrådar som handlar om både “Skelettkvinnan” och “***************” ligger fortfarande kvar inne på Flashback,trots att dessa trådar inklusive inlägg har abuseanmälts flera gånger så vägrar moderatorerna att radera bort dessa diskussionstrådar inklusive alla inlägg. Man kan hoppas på att riksdagens justitieutskott kan införa en lag som tvingar moderatorer på alla forumsidor och bloggar att radera bort alla så kallade trolltrådar inklusive inlägg som klassificeras som rena personangrepp.

 48. Robin:
  Men nu förstår du väl att det inte handlar om att straffa den som begått brott mot din ”nära anhörig”, utan om att du inte kan gå vidare med ditt liv och vill nu hämnas. Det är inte psykiskt hälsosamt.

  Vi avgör vad det handlar om. Andra kan bara gissa och gissar hela tiden fel trots att vi tidvis utförligt beskriver vad det handlar om. Min psykiska hälsa är det inte något fel på alls.
  Rent allmänt kan det dock vara en bra medicin att ta itu med det som hänt och tala med inblandade.

 49. Det handlar inte bara om hämnd utan när man ser orättvisor agerar de flesta sunda människor. Att gå vidare kan man göra ändå men det är ens medborgerliga plikt att få stopp på eländet så det inte drabbar fler människor. En empatisk person skulle förstått detta som ett mycket stort motiverande motiv för en fortsatt bekämpande av problemet Flashback och näthat som är en samhällssjukdom som skadar fortfarande människor och nya tillkommer konstant.

  Det vore egoistiskt att lägga ned bara för att vi lyckats med en del av våra önskemål eller bara önskan att gå vidare. Man kan gå vidare och fortfarande kämpa emot ett samhällsproblem som tar ifrån folk deras yttrandefrihet. Därutöver har du det faktumet som du märkligt nog inte förstår blir du uthängd, så kommer det förfölja dig resten av ditt liv. Du kan inte fly från det, din yttrandefrihet blir begränsad, folk kan skvallra. Det blir väldigt intensivt oavsett hur många år som går.

  Men du verkar inte ha förmågan att kunna greppa dessa koncept och problem.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.