FLASHBACK FORUM ÄR FÖRBJUDET I SVERIGE

Näthat hotar demokratin

Folkmakt

Demokrati betyder “folkmakt” och om folket skall inneha makten att kunna styra över samhället, dvs sig själva, är det minsta som krävs att samma folk skall kunna debattera med varandra om styrandet. Så har det varit sedan demokratins införande med sina olika tiders begränsningar.

Begränsningarna

De “privilegierade” har alltid under olika epoker trixat och mixtrat med makten i syfte att de själva skall inneha denna makt men framför allt inte behöva släppa ifrån sig den till de “oprivilegierade”. I början på demokratin var detta trixande en självklar del av systemet som bla innebar att en röst från de med mer tillgångar vägde tyngre än från de med mindre tillgångar. Alldeles i början av demokratins barndom hade de “egendomslös” ingen rösträtt alls. Efter hand slipades demokratin till för att bli mer demokrati och mindre diktatur till att idag omfattas av någorlunda bra regler som skall öppna för en verklig folkmakt. Fortfarande finns det dock smulor av dessa översittare kvar som vill få sin vilja fram före folkviljan som exempelvis den tillåtna lobbyverksamheten, 4%-spärren till Riksdagen och blockindelningen. Men i huvudsak banar regelverket för att det åtminstone i teorin är en folkmakt vi lever i.

Flaskhalsen

Vanligt folk vill oftast inte figurera offentligt, inte ens på mycket låg offentlig nivå och missar på så sätt möjligheten till att deltaga i vår folkmakt. Vi har i vår demokrati verkligen missat att engagera folket till att deltaga i styrandet av landet och än värre är att vi missat att få folk till valurnorna. Utan folket ingen folkmakt och då öppnar vi upp för en möjlig farlig utveckling där de som hörs mest styr dagordningen i landet, dvs en form av diktatur eller om vi är lite snällare, en form av minskad folkmakt för de som inte armbågar sig.

Anonym på internet

Det är ju fint nu när internet gjort sitt intåg och etablerat sig som en verklig folkkanal. Där kan alla deltaga i debatten anonymt och säga vad de vill. Man kan bilda opinion för sin “sak” och med tiden, om “saken” har sitt gillande, bli en makt att räkna med upp i demokratins hierarki för att till slut få “saken” prövad och kanske till och med bli en del av folkmakten. Tanken svindlar över hur bra detta kan bli och över hur nära en verklig folkmakt utan sina begränsningar med lobbyister, högljudda, armbågsvassa och andra människor som med olika trix tar sig före den “gråa massan” till bestämmandets kvarn. Med internet och anonymitet raderas dessa begränsningar bort (nästan) i ett navs och precis alla som kan klicka på ett tangentbord har plötsligt möjligheten att göra sig hörda utan risker och med samma möjligheter att nå fram till bestämmandets kvarn.

Genom att inte i tid stoppa dräggen

Så kunde det blivit men en faktor växer sig plötsligt stark som stoppar den fina utvecklingen mot en verklig folkmakt. Våra politiker och vårt rättsväsende sumpade möjligheten till en riktig folkmakt genom att inte i tid stoppa dräggen som utnyttjar vårt extremt fina redskap till folkmakt. Vi talar om näthatet, fenomenet som numera växt sig stark och stoppar varje vanlig människa till att deltaga i debatten. Även om de verkligen försöker deltaga i debatten på nätet går inte det för de kan inte diskutera med näthatarnas oerhört ohyfsade metoder. Inte ens vår etablerade media klarar av de framstormande styrkorna av näthatare. De tvingas stänga kommentarsfälten, ta bort mejladresser och ta bort hemadresser för anställda.  Hatarna rinner över alla breddar över allt på nätet, forum förstörs, kommentarsfält förstörs och flera andra platser och möjligheter bryts ner av dessa horder av anonyma näthatare som inte drar sig för i princip vad som helst. Står någon i vägen  så slänger man bara upp dennes personuppgifter på nätet tillsammans med “pedo”, “brottsling”, “kriminell” och mycket annat som kan passa in för att slå ut en motståndare, någon man är avundsjuk på, en företagare, grannen som klagat lite, någon som blivit åtalad för ett brott  eller bara någon på måfå. Resultaten för de som “hängs ut” är bedrövligt. Det har till och med slutat i självmord.

Det stoppar inte här

Problemet accelererar kraftigt medan flera forum och andra på nätet försöker att moderera bort detta skräpfolk börjar det näthatande skräpfolket att öppna egna forum, egna bloggar, egna nättidningar och mycket annat som ger dem en röst i folkmakten. De till och med startar partier, som bla Sverigedemokraterna, och bär sina partier på nätet fram till ökat stöd med näthatarnas uttalade syfte att vinna makten. En makt vunnen av näthatet påminner väldigt mycket om nazisternas framfart i Tyskland fram till valet som gav dem 37,5% av rösterna. Därefter var valproblemet borta för det blev inga fler val och tolv år senare låg Europa i ruiner och upp mot 60 miljoner människor hade dött.

Stoppa dräggen nu

För att det hemska scenariot inte skall upprepas sig “först som tragedi, sedan som fars” och för folkmaktens bästa måste det vanliga folket ta tillbaka folkmakten av de egentligen relativt få näthatare som nu “äger nätet”. Regeringen och vårt rättsväsende måste göra om och göra rätt. Skapa lagar och regler som kan stoppa det olagliga de anonyma på nätet håller på med. Börja med att sjösätta den ändrade “BBS-lagen” som tvingar ägarna eller administratörerna av elektroniska mötesplatser att radera olagligheter och se till att lagen i EU som ger alla rätten att bli glömd efterlevs genom att radera alla namn och personuppgifter. Om det inte görs skall i sista läget den elektroniska mötesplatsen tvingas att stängas.

Hoten måste minska – det fria ordet ska leva

I en debattartikel med överskriften “Hoten måste minska – det fria ordet ska leva” (Källa: Aftonbladet) skriver minister Alice Bah Kuhnke:

Ett öppet samtal där många röster och perspektiv ges plats och möts, syresätter demokratin och bygger tillit. Samtidigt är det i dag inte självklart att alla som vill, väljer att delta i samhällsdebatten.

Förutsättningarna för att delta i samtalet har förändrats och många upplever ett hårdare samtals- och debattklimat. Inte minst vittnar aktörer i det fria ordets tjänst – journalister, förtroendevalda och konstnärer – om att utsattheten för hot och hat leder till anpassning och självcensur.

Genom att skrämma en meningsmotståndare till tystnad kortsluts debatten, oavsett om det är i kommunfullmäktige eller på sociala medier.
Källa: Aftonbladet

Det är exakt det vi menar hänt genom undfallenheten mot näthatet men det gäller i högre grad vanliga människor än de som radas upp i citatet ovan. Vidare skriver Alice Bah Kuhnke:

vi ser till att de som utsätts får stöd, vi lägger grunden för större kunskap om hur hot och hat tar sig uttryck och påverkar de som utsätts och vi stärker rättsväsendets arbete.
Källa: Aftonbladet

Vi hoppas innerligen att det är ord som kommer att starta upp en verklig “gör om gör rätt”. Efter detta radas en massa meningslösa åtgärder upp som näthatarna kommer att gapflabba åt och som handlar om att ge stöd åt drabbade som Alice Bah Kuhnke i denna del av debattartikeln tror bara är journalister, politiker och konstnärer. Men en bit in i artikeln kommer det intressanta:

Regeringen har föreslagit att det straffrättsliga skyddet för den personliga integriteten stärks och moderniseras.
Källa: Aftonbladet

Den viktigaste delen av arbetet mot näthat skrivs med en enda mening och därefter upprepas att det är förtroendevalda som utsätts för dessa brott och behöver stöd osv. Denna enda mening innehåller bland annat den nya BBS-lagen och en helt förändrad förtalslag. Men om det ingår i lagens förarbete att åklagare inte får använda lagen på grund av att det “inte är av allmänt intresse” och enligt åklagarna är ju inget “av allmänt intresse” när folk förtalas på nätet är det arbetet gjort helt i onödan, för vem skall då få nytta av den lagen? Eller menar de att de förtalade själva som redan är utslagna och bedrövade, om de ens överlevt, skall agera åklagare?

Nej, Alice Bah Kuhnke, det räcker inte

Nej, Alice Bah Kuhnke, detta räcker inte, ni håller nu på att “gör om gör fel igen”. Det som behövs är krafttag mot de som upprättar plats åt näthatarna.

  • Börja med att avkräva Jan Axelsson på Flashback de böter han gjort sig skyldig till genom att inte förmoderera inlägg innan de släpps fram till offentligheten så som domen mot honom löd år 2003.
  • Avkräv av Facebook på samma sätt man gjort i Tyskland att de inom 24 timmar tar bort olagligheter. Om de inte gör detta skall ett mycket stort bötesbelopp på hundratals miljoner utdömas.
  • Sätt press på Google att alla som vill bli “glömda” skall omedelbart tas bort som sökobjekt. Se till att Google inte skall komma med en massa undanflykter som de gör idag för att slippa radera sökobjekt. Som exempel skall de inte kunna förvägra en journalist på grund av att det är en offentlig person att raderas.
  • Radera och/eller ta ej med förordet till lagar som säger att de måste vara av “allmänt intresse” för att åklagare skall driva förtalsfallen. För med den texten svarar åklagarna att inget fall är av “allmänt intresse” hur allmänt det än är.
  • Se till att förtalslagarna fungerar, som en felparkerad bil, dvs det blir böter oavsett vad bilägaren säger för det står att man inte får parkera där. Omsatt till en person som förtalar betyder det att denne skall genast dömas. Tillåt inget juridiskt krumbuktande så att den som brutit mot lagen ändå går fri eller målet ogillas som det oftast är idag. Har man uttryckt förtal mot någon, döm denne direkt!
  • Om någon gör en polisanmälan och kan visa upp ett namn på den som förtalat SKALL utredning startas. Det görs inte idag, poliserna läser inte ens anmälningarna innan de skickar tillbaka “utredning inleds inte”.
  • och mycket mer.

Rätten att freda sig

Tills de nya lagarna börjar gälla och krafttag tas mot näthatarna gäller regeln att man har rätt att freda sig. Det finns ingen sådan skriven lag men den finns i vårt undermedvetna och det är den lagen som får ta över om våra myndigheter bryter mot FN:s deklaration om de mänskliga Artikel 12:

Ingen får utsättas för godtyckligt ingripande i fråga om privatliv, familj, hem eller korrespondens och inte heller för angrepp på sin heder eller sitt anseende. Var och en har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden och angrepp.

Gör om gör rätt

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.  Lär dig mer