Näthatare kan kalla sig för medborgarjournalister

Medborgarjournalister är inte näthatare men näthatare kan kalla sig för medborgarjournalist

I vår artikel om ett förslag för en ny nomenklatur för näthat diskuterade vi begreppet medborgarjournalister och näthatare, den artikeln finns här. Med anledning av gårdagens artikel om hur en grupp näthatare som kallar sig för medborgarjournalister måste vi ta upp det igen och den artikeln finns här.
En medborgarjournalist är en individ som bör ha ett seriöst journalistiskt syfte med sina publiceringar och samlande av information. Näthatare å andra sidan har som sitt huvudsakliga syfte att kränka deras måltavla och inget seriöst syfte bakom sina publiceringar utöver att skada.
Medborgarjournalisterna är en viktig beståndsdel i svensk journalistisk och kan leda till stora avslöjanden och dessa skall vi såklart stödja. Deras arbete är viktigt genom att avslöja korruption, bedragare och annat som skadar samhället i stort. Däremot kan medborgarjournalister komma i alla olika sorter, de som skriver illa till de som skriver perfekt svenska, detta gör dock inte att deras granskande är av mindre betydelse.

Debattsköldar kan dölja näthatare

I Sverige har vi idag ett debattklimat där folk gärna använder sig av debattsköldar. Dessa debattsköldar är att man ger sig själva titlar som medborgarjournalist för att dölja sitt näthat och legitimera det. Men en näthatare är alltid en näthatare oavsett vilken sköld de skyddar sig bakom. Även examinerade journalister kan vara näthatare vilket innebär att det är en balansgång att gå när det gäller hur man diskuterar medborgarjournalister och journalister i allmänhet. Ja, det är till och med så att alla troligen någon gång näthatat oavsett vem man är. Men enstaka tillfällen av näthat gör inte en näthatare.

Näthatare kan komma i alla färger

En näthatare är en person eller grupp individer som systematiskt förföljer personer enbart i syfte att skada dem, vara elaka och använda grymma tillmälen. Näthatare kan komma i alla färger, vänster, höger, feminist eller handikappad. Det spelar ingen roll för näthat är näthat oavsett vad och är ofta lätt igenkännbar från riktig medborgarjournalistisk med att de inte har ett riktigt journalistiskt syfte. Vi har varit med om ett flertal exempel där mycket grova näthatare rättfärdigat sitt näthat med den medborgarjournalistiska skölden. Men skillnaden ligger i upplägget, orden som används och vad som ligger bakom. En medborgarjournalist producerar något produktivt i sina avslöjanden och artiklar medan näthataren som använder sig av den medborgarjournalistiska skölden endast vill störa och kränka.

Urvattnar begreppet näthat

I samma anda som den medborgarjournalistiska skölden som näthatare använder sig av kan de fifflare, bedragare eller skurkaktiga personer som granskas av seriösa medborgarjournalister använda sig av skölden att de skulle vara utsatta för näthat. Näthat är ett trendord, ett nyord som folk lyssnar till och är därmed ett kraftfullt redskap. Men de offentliga personer, företagare mfl som är under granskning av en seriös medborgarjournalist kan skydda sig med påståendet att de är utsatta för näthat. Det är inget annat än att beklaga, ni som använder er felaktigt av termen näthat för att skydda och försvara er urvattnar begreppet. Alla privatpersoner som utsätts för näthat blir mer sårbara när betydelsen för ordet “näthat” förändras.

Riktiga medborgarjournalister

Vi vill värna om riktiga medborgarjournalister men tar verkligen avstånd från falska medborgarjournalister som solkar termen när de egentligen inte gör annat än att näthata. Vi tar även starkt avstånd från er som använder att ni är utsatta för näthat när ni granskas och det kan ligga eller vällovligt syfte bakom granskandet.

Offentliga personer

Det är skillnad på privatpersoner och offentliga personer, en offentlig person skall tåla lite mer och detta innebär även journalister men även de har rätt att inte bli näthatade. Däremot lägger man i allmänhet ribban mycket högre för offentliga personer och vad de skall tåla. Offentliga personer och kändisar har själva valt att vara synliga och bör därmed vara medvetna om konsekvenserna som kommer med det. Använd termen näthat med försiktighet, en person näthatar inte en journalist eller annan offentlig person för att de kommer med kritik. Näthatet ligger i hur det formuleras och hur det drivs på.

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.  Lär dig mer