Hatforumet Flashback

Näthatare lider av psykisk ohälsa

Förmodligen har vi alla nu för tiden stött på fenomenet “näthat” och de flesta av oss tycker de lider av psykiskt ohälsa. De vanligaste kommentarerna när man i goda sällskap diskuterar detta är “hur är de skapta som sitter och skriver sådan skit” och “det måste vara något fel på dem”. Det sista är precis vad det är, det är något fel på dem. Psykologen och internetforskaren John Suler kallar fenomenet ”Online disinhibition effect”. Det finns ingen bra översättning på det men man skulle kunna säga att det betyder “internetskapande hämningslöshetseffekt” som egentligen betyder “upplösande av de sociala kontrollmekanismerna under internetanonymitet”.

John Suler

Filosofie doktor John Suler har jobbat med människans interneteffekter i 20 år. Han har skrivit en mängd böcker, tidskrifter och artiklar i ämnet och han har kommit fram till att näthatare är psykiskt sjuka. Vi kan med gott samvete påstå att han vet vad han talar om.

Det är något i själva tekniken som ger dem psykiskt ohälsa

Upplösande av de sociala kontrollmekanismerna sker genom den använda tekniken. Det är alltså dator, internet och att man kan vara helt anonym som väcker den slumrande psykiska ohälsan. Tidigare har man aldrig kunnat vara helt anonym på ett enkelt sätt men framför allt mötte man förr aldrig omedelbar respons på det man skriver. Idag med vår nya teknik möter man omedelbar respons på det man häver ur sig, en respons som ger näthataren tillfredsställelse. Det är alltså tekniken som väcker dessa hämningslösa känslor som har fallenhet, dvs lider av psykiskt ohälsa att agera på detta sätt. Samma personer är förmodligen knäpptysta i grupp ute i verkligheten utan sin anonymitet.

Vad väcker sjukdomen i dem

Det är i huvudsak sex faktorer som bidrar till det väckta beteendet på nätet:

 1. Dissociativ anonymitet
  Möjligheten att vara anonym vilket ger en känsla av att beteendet inte kan kopplas till verkliga livet vilket tar bort känslan av ansvar för sina handlingar. Detta kan uttryckas i “jag skriver vad fan jag vill om Sven det kan ingen göra något åt”.
 2. Osynlighet
  Utan social kontakt eller upplevd kroppsspråk får de en känsla av osynlighet vilket gör att de inte ser att de har något ansvar för vad de skriver i sin anonymitet eftersom ingen vet vem det är.
 3. Asynkronitet
  Det är inte tidsbundet, kan posta när man vill. Vilket skapar känslan av att man äger internet som man själv bestämmer reglerna för.
 4. Solipsistisk intrusion
  De kan inte se den de skriver därför skapar de en fantasihistoria kring sitt offer. De uppfattar helt enkelt inte hatobjekten som riktiga människor. Det händer ju på ett forum ute på internet, om den omskrivna inte tål det får väl denne låta bli att läsa det som skrivs, heter det.
 5. Dissociativ fantasi
  Näthataren leker med verkligheten som i hans hjärna handlar om ett fantasispel denne kan sätt på och stänga av efter behov. I hatarens värld finns inte tanken att den han skriver om kommer att läsa det, ännu mindre att denne kommer att ta tag i det, hitta näthataren och ge igen.
 6. Minimering av auktoritet och få kontroll
  Avsaknaden av auktoriteter som polis och andra myndigheter på nätet skapar en känsla av allsmäktighet. Man kan skriva om vad man vill, på nätet finns inga snutar och man bestämmer själv sina regler. Om någon ifrågasätter denna inbillning tappar näthataren fotfästet och uttrycker sig på ett sätt att man kan direkt i texten ana dennes psykiska ohälsa.

Mörka triaden

Andra som också forskat i frågan har visat att näthatare befinner sig inom den så kallat “mörka triaden” som består av:

 1. Narcissism
  Kännetecknas av en storslagen självbild, dvs en grandios personlighet som skapar en egenskap av egoism och avsaknad av empati.
 2. Machiavellisk
  Stå för att man är beredd att göra vad som helst för att nå toppen i en social hierarki. I detta fall den anonyma hierarkin på internet. Det kan yttra sig i kampen om att vara först med att hänga ut en misstänkt gärningsman. Viljan att vara först ger oftast den effekten att man hänger ut fel personer vilket inte bekommer näthataren det minsta.
 3. Antisocial personlighet (kallades förut för Psykopat)
  Karaktäriseras av en bristande respekt för andra människors rättigheter, bristande förmåga att känna skuld och bryr sig inte om sociala normer. De visar också brist på ångerkänslor, empati har har svårt för ansvar och är likgiltiga inför andra.
 4. Sadism
  Som egentligen inte ingår i triaden som självständig punkt (triad= 3) står för en person som upplever njutning av att tillfoga någon annan människa smärta. Njutningen kan även bestå av att förödmjuka någon under tydligt uppvisande av glädje.

Mer vill mer ha

Studierna kring näthat har visat att ju mer dessa sysslar med näthat ju mer kan man se att kriterierna här ovan uppfylls. Det vill säga att ju mer de näthatar ju mer fastnar de i det eller ju mer sjuka blir de.

Vi har alltid hävdat

Vi har alltid hävdat att näthatare lider av psykisk ohälsa eller brutalare uttryckt, de är inte friska. De skrifter vi hittat i ämnet har visat att vi haft rätt hela tiden.

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.  Lär dig mer