Näthat och rättshaverist

Rättshaverist och näthat

I näthatarsammanhang nämns ofta ordet “rättshaverist”. Jag tror aldrig jag tidigare hört eller läst det ordet så ofta som i just näthatarsammanhang. De som förtalas kallas för rättshaverister, näthatarna själva kallar varandra för “rättshaverister” och många andra kallas för detsamma. Undertecknad och flera av de som ingår i redaktionen för denna nättidning har också fått det ordet slängt efter sig.

Frågan som få ställer sig: Vad betyder ordet “rättshaverist”?

Rent spontant tror jag att de flesta tror att det betyder en person som havererat i samband med rättvisan. Dvs “rätts”= rättsväsendet och “haverist”= en person som havererat. En person som havererat skall då vara en person som blivit galen av en, som personen själv anser, felaktig dom eller felaktigt omdöme.

Är det rätt beskrivning? Jag tror de flesta skriver under på att ovanstående är helt rätt beskrivet. Men, tyvärr, där bet ni er i tandköttet! Beskrivningen här ovan är helt fel, “rättshaverist” betyder ingalunda att det är en galen person eller liknande.

Vad betyder “rättshaverist”

“Rätts” skall egentligen vara “rätt” och “haverist” är en, genom tid, förändrad stavning av originalets “hava”, dvs “hava rätt” om vi placerar orden som de benämndes från början.

Ordet “Rättshaverist” eller  “hava rätt” kommer från det Tyska ordet “Rechthaberei” som betyder “Dogmatism”. Dogmatism kommer ursprungligen från religionen men i detta sammanhang menas den politiska betydelsen av dogmatism som ofta benämns “ideologisk dogmatism”. Denna ideologiska dogmatism är en bindande formulering av en ideologisk eller politisk sanning. En person som är dogmatisk i sina åsikter kan inte tänka sig något annat än att den egna uppfattning är den korrekta. På vardagsspråk brukar man säga om en person att denne är “enveten” i sitt hävdande i att ha rätt. Följaktligen säger Svenska Akademiens ordlista att det är en “person som påstridigt hävdar sin rätt”. I vidare beskrivning är det en person som har ett begär att alltid ha rätt juridiskt.

Ordet “begär” kan betecknas som en omedveten drift, dvs ett psykiskt problem, men behöver inte alltid vara så. Förmodligen är de flesta som får etiketten “rättshaverist” helt vanliga människor som effektivt visat att de faktiskt har rätt. I näthatarsammanhang är det med all sannolikhet så att den som är näthatad faktiskt har rätt i sina påståenden men ändå får etiketten “rättshaverist” felaktigt klistrad på sig, det gäller speciellt om samma person verkar aggressiv i sin framtoning. Vår erfarenhet är att man verkligen blir aggressiv i sin framtoning när man skall försvara sig mot näthat och försöka förklara att det som näthatarna säger är fel, påhittat eller rena lögner.

Slutsats

Slutsatsen måste bli att det i näthatarsammanhang är näthatarna själva som driver, hos de de näthatar, fram aggressivitet och ett begär att försvara sig själv. Det är därför näthatare så ofta kallar sina offer för “rättshaverister”.

Granskar man näthatarnas sätt att bete sig så är det defakto så att det är näthatarna själva som är de verkliga “rättshaveristerna” för de hävdar mest av alla i inlägg efter inlägg på nätet att det de skriver är rätt. En kritisk granskning av deras inlägg möts av en nästan ofattbar ilska. Den mest framträdande näthataren som mest av alla hävdar sina åsikter som de rätta åsikterna, på en gudomlig nivå, är användare MrsMagoo på Flashback. Kritisera MrsMagoo:s inlägg är direkt kopplat till livsfara om ord var dödande eller om hon kunde verkställa det hon skriver.

Alltså

En “rättshaverist”, som känner ett inre tvång att alltid ha rätt, är förmodligen behäftad med en psykisk åkomma och är förmodligen inte i stånd att handla logiskt med rationella beslut. En sådan person är inte i medicinska termer någon “rättshaverist” utan är helt enkelt en psykiskt sjuk person och inget annat.

En “rättshaverist”, som bygger sin hävd på att anse sig ha rätt,  är alltså inte en person som “havererat” i sin kontakt med rättsväsendet utan är en person som bara hävdar sin rätt åt ena eller andra hållet. Näthatarna har valt att hävda sin rätt åt det lögnaktiga hållet medan vi hävdar vår rätt mot näthatarna.

En stolt “ha rätt haverist”!

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.  Lär dig mer