Näthat inget intresse för polisen

Göteborgsposten

I GP 2016-09-29 skrev journalisten Karin Jansson en utmärkt artikel om polisens arbete mot näthat. Artikeln utmynnar i att polisens arbete mot näthat inte finns. Det kan alla tusentals personer med tron på rättsväsendet och som anmält förtal skriva under på. De som hört av sig eller de som gått ut i media med det säger alla samma sak, livet är förstört. Vad säger polisen om sina val av brott att bekämpa?

Polisens prioritering och näthat

Till GP säger kommissarie Björn Sellström på GP:s fråga om prioritering:

Polisen prioriterar verkligen inte hatbrott på nätet. Det finns ingen organisation som hanterar den saken i dag

Till alla er som anmält eller tänker anmäla hatbrott på nätet mot er, läs en gång till:

Polisen prioriterar verkligen inte hatbrott på nätet. Det finns ingen organisation som hanterar den saken i dag

och:

Man saknar kompetens ute i landet för hur de här ärendena ska hanteras. Många av brotten skrivs av bara för att man inte vet hur man ska gå vidare med dem, berättar Björn Sellström.

Följdfrågan man ställer sig blir då: Varför alls lägga tid på att polisanmäla?
Vi anser det är slöseri med tid att anmäla sådana brott om man inte gör utredningen själv, för polisen säger ju att de inte prioriterar detta och att de inte har någon som jobbar med det eller att de inte har resurser. Eftersom vi själva utrett hatbrotten vi anmält lägger inte polisen ner det utan går vidare till åklagare.

Vad händer om man inte gör något

Polisens och Åklagarmyndighetens oförmåga att hantera internetrelaterade brott är erkänd i en rapport från Riksrevisionen som kom i slutet av förra året. Den visar att antalet anmälda brott på nätet ökade med 767 procent mellan åren 2006 och 2014.

Källa: GP

Åklagare får inte åtala

Här kommer nästa stoppbock. Åklagare får nämligen inte åtala hatbrott om den drabbade är över 18 år. Vi får alltså alltid svaret att “brottet är inte påkallat av allmänt intresse”. Det är så åklagare skriver när de egentligen är tillsagda att aldrig åtala för det är oerhört svårt för folk inom rättsväsendet att skriva på svenska. Det man skall tänka på är alltså att polisen har inga resurser för hatbrott och åklagare får inte åtala.
Vad har vi kvar? Den frågan svara vi på längre ner.

Var hatbrotten brott

Åklagaren har  svarat i alla våra anmälningar att det är brott men inte kan åtala för det är inte påkallat av allmänt intresse. Frågan kvarstår, vad gör vi nu? Den frågan svara vi på längre ner.
När får åklagare åtala hatbrott? Svaret är aldrig! Det krumbuktiska tramset “brottet är inte påkallat av allmänt intresse” behövs inte utryckas, Det skulle räcka med att polisen skickar tillbaka anmälan med utredning och säger “lös problemet själva”. Det är också svaret på de två ovanstående frågorna: “lös problemet själva“.

Brott mot FN:s deklaration mot mänskliga rättigheter

GP:s artikel och det vi skriver här visar mycket övertygande att Sverige bryter mot Artikel 12 i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna som Sverige har ratificerat (= lovat att följa):

Artikel 12
Ingen får utsättas för godtyckligt ingripande i fråga om privatliv, familj, hem eller korrespondens och inte heller för angrepp på sin heder eller sitt anseende. Var och en har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden och angrepp.

Vad gör vi åt detta?
Kanske skall vi anmäla Sverige för brott mot de mänskliga rättigheterna. Om någon kunnig i området FN och anmälan kan höra av sig. Vi vill verkligen gå till botten med detta.

Lös problemet själva

Polisens, åklagarnas och våra lagars konstruktion säger uttryckligen att de drabbade själva skall lösa hatbrotten mot dem. Hur vi skall gå tillväga missar dock påpassligt högvärdiga myndigheter att förklara. Nå, då får vi försöka komma på det själva. Som bra kockar har vi redan innan bakat ihop en del förslag som vi också visat tidigare:

  • Gå ut offentligt för att samla in pengar så du kan driva något enstaka enskilt åtal
  • Gå ut i media med användarens näthat mot dig, media älskar att skriva om detta.
  • Hänga ut den anonyme näthataren tillsammans med exempel på näthatet de utfört.
  • Hänga ut den anonyme näthataren med verkligt namn med exempel på näthatet de utfört.
  • Låta deras familjer och släktingar få ta del av hur de näthatar.
  • Låta deras eventuella arbetsgivare eller skola få reda på vad näthataren sysslar med.
  • Låta deras grannar få reda på vad de sysslar med.
  • Åka hem till näthataren och intervjua denne. Det är lagligt för det har gjorts i teve.
  • Ta reda på näthatarens svagheter som brott eller andra konstigheter och lägg ut det på nätet

Det finns säkerligen många fler möjligheter som också är helt lagliga. Ni läsare får gärna komma med förslag på metoder.

Freda dig mot brott

I lagen står det uttryckligen att man har rätt att freda sig mot brott. Men lagen är uddlös och uddlösa lagar har var och en den mänskliga rättigheten att ändra på. Vem säger idag att Parks i USA begick brott när hon vägrade lämna plats på bussen till en vit? Det var då en brottslig gärning men historien har friat henne från brott. Så måste man göra också i Sverige när lagarna inte fungera. Förtalslagarna har gjorts helt verkningslösa enligt vad vi beskriver här ovan, myndigheterna struntar i att hjälpa folk som det begåtts sådana brott mot.

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.  Lär dig mer