MrsMagoo – Hets mot folkgrupp

Denna artikel är av en typ som byggs på efter hand. Vid varje ny påbyggnad läggs den som ny artikel.
Det är så här vi kommer att presentera de värsta näthatarna på Flashback i fortsättningen så ni vet vad ni har att vänta.

BBS-lagen

Brott mot folkgrupp ingår i den så kallat “BBS-lagen” eller som den egentligen heter “Lag (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor”:

Skyldighet att ta bort vissa meddelanden

5 § Om en användare sänder in ett meddelande till en elektronisk anslagstavla ska den som tillhandahåller tjänsten ta bort meddelandet från tjänsten eller på annat sätt förhindra vidare spridning av meddelandet, om
1. meddelandets innehåll uppenbart är sådant som avses i bestämmelserna i 16 kap. 5 § brottsbalken om uppvigling, 16 kap. 8 § brottsbalken om hets mot folkgrupp, 16 kap. 10 a § brottsbalken om barnpornografibrott eller 16 kap. 10 c § brottsbalken om olaga våldsskildring, eller
/../
Skyldigheten enligt första stycket och rätten enligt andra stycket gäller också den som på tillhandahållarens uppdrag har uppsikt över tjänsten. Lag (2010:401).

Ägaren eller den som har tillsynen över ett forum (Moderatorer) måste alltså radera innehåll som bryter mot ovanstående (allt i lagen är inte citerad här ovan). Flashback och dess moderatorer begår alltså systematiskt brott genom att låta hets mot folkgrupp stå kvar.

Om brott mot allmän ordning

Postaren själv har dock ansvar för sin egen post som i detta fall genom “Hets mot folkgrupp” genom lagen 16 kap. Om brott mot allmän ordning paragraf 8:

8 § Den som i uttalande eller i annat meddelande som sprids hotar eller uttrycker missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning, döms för hets mot folkgrupp till fängelse i högst två år eller om brottet är ringa, till böter.
Är brottet grovt döms till fängelse i lägst sex månader och högst fyra år. Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas om meddelandet haft ett särskilt hotfullt eller kränkande innehåll och spritts till ett stort antal personer på ett sätt som varit ägnat att väcka betydande uppmärksamhet. Lag (2002:800).

Begår MrsMagoo hets mot folkgrupp

Jo, det kan man lugnt påstå. Hon begår inte bara brottet  “Hets mot folkgrupp” i förbifarten. Hon gör det oerhört utstuderat och på ett sätt som sårar folk mycket illa i de drabbade grupperna. Läs själv här nedan för att konstatera hennes brott mot lagen:

Här säger MrsMagoo att alla rasister skall sitta i fängelse eller på mentalsjukhus och i inläggen längre ner visar hon med eftertryck att hon själv är en rasist och borde då alltså “sitta i fängelse eller mentalsjukhus”. Man kan fråga sig hur en person kan fungera så här. Helt utan att skämmas kan hon i två olika postningar påstå helt olika saker. Hon använder sig ofta av ordet “fakta” för att trycka ner medskribenter men struntar själv fullständigt i innebörden:

2010-10-08-0043

 

Varför raderar inte Flashback nedanstående poster och liknande på sitt forum? De begår brott mot BBS-lagen! Förövrigt är påståendet om IQ rena lögnenen och till detta kommer att IQ-tester inte är ett mått på en individs intelligens utan mer ett mått på hur övad man är på att lösa uppgifterna som ingår i testet. Om IQ fungerat kan man undra om MrsMagoo lyckats nå över den nivå hon påstår folk från medelhavsområdet har i genomsnitt, jag är tveksam.

2010-10-17-1949

 

MrsMagoo borde polisanmälas för hets mot folkgrupp. Läs själva och döm:

2010-10-17-2017

 

MrsMagoo tycker att fysiskt våld mot folk hon tycker är lågbegåvade är ett bra sätt att straffa folk utan rättvisans inblandning. Hon tycker alltså att pöbelmetoder är en framkomlig väg.

2010-10-18-0859

 

Här visar hon än tydligare att böbelmetoder med lynchning är helt ok.

2010-10-18-0916

 

Här namnger hon också en privatperson väldigt nervärderande som bara MrsMagoo kan göra.

2010-10-18-2111

 

Förutom förskräcklig hets mot folkgrupp ger hon sig, fullständigt hämningslöst, också på sina medskribenter.

2010-10-19-1050

 

MrsMagoo anser på fullt allvar att man kan avgöra på en persons utseende om en person dagligen kommer att begå våldsbrott. Jesus, säger jag, så korkat…

2010-10-19-1105

 

 

När Mrsmagoo tar ord som “rättvisa skall råda” med sin penna når det komiska till oanade höjder. Kan undra vad hon menar med “Rättvisa skall råda”? Är det ett hot?

2010-10-30-2309

 

Fortsättning följer…

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.  Lär dig mer