MrsMagoo – Hets mot folkgrupp

Denna artikel är av en typ som byggs på efter hand. Vid varje ny påbyggnad läggs den som ny artikel.
Det är så här vi kommer att presentera de värsta näthatarna på Flashback i fortsättningen så ni vet vad ni har att vänta.

BBS-lagen

Brott mot folkgrupp ingår i den så kallat “BBS-lagen” eller som den egentligen heter “Lag (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor”:

Skyldighet att ta bort vissa meddelanden

5 § Om en användare sänder in ett meddelande till en elektronisk anslagstavla ska den som tillhandahåller tjänsten ta bort meddelandet från tjänsten eller på annat sätt förhindra vidare spridning av meddelandet, om
1. meddelandets innehåll uppenbart är sådant som avses i bestämmelserna i 16 kap. 5 § brottsbalken om uppvigling, 16 kap. 8 § brottsbalken om hets mot folkgrupp, 16 kap. 10 a § brottsbalken om barnpornografibrott eller 16 kap. 10 c § brottsbalken om olaga våldsskildring, eller
/../
Skyldigheten enligt första stycket och rätten enligt andra stycket gäller också den som på tillhandahållarens uppdrag har uppsikt över tjänsten. Lag (2010:401).

Ägaren eller den som har tillsynen över ett forum (Moderatorer) måste alltså radera innehåll som bryter mot ovanstående (allt i lagen är inte citerad här ovan). Flashback och dess moderatorer begår alltså systematiskt brott genom att låta hets mot folkgrupp stå kvar.

Om brott mot allmän ordning

Postaren själv har dock ansvar för sin egen post som i detta fall genom “Hets mot folkgrupp” genom lagen 16 kap. Om brott mot allmän ordning paragraf 8:

8 § Den som i uttalande eller i annat meddelande som sprids hotar eller uttrycker missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning, döms för hets mot folkgrupp till fängelse i högst två år eller om brottet är ringa, till böter.
Är brottet grovt döms till fängelse i lägst sex månader och högst fyra år. Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas om meddelandet haft ett särskilt hotfullt eller kränkande innehåll och spritts till ett stort antal personer på ett sätt som varit ägnat att väcka betydande uppmärksamhet. Lag (2002:800).

Begår MrsMagoo hets mot folkgrupp

Jo, det kan man lugnt påstå. Hon begår inte bara brottet  “Hets mot folkgrupp” i förbifarten. Hon gör det oerhört utstuderat och på ett sätt som sårar folk mycket illa i de drabbade grupperna. Läs själv här nedan för att konstatera hennes brott mot lagen:

Här säger MrsMagoo att alla rasister skall sitta i fängelse eller på mentalsjukhus och i inläggen längre ner visar hon med eftertryck att hon själv är en rasist och borde då alltså “sitta i fängelse eller mentalsjukhus”. Man kan fråga sig hur en person kan fungera så här. Helt utan att skämmas kan hon i två olika postningar påstå helt olika saker. Hon använder sig ofta av ordet “fakta” för att trycka ner medskribenter men struntar själv fullständigt i innebörden:

2010-10-08-0043

 

Varför raderar inte Flashback nedanstående poster och liknande på sitt forum? De begår brott mot BBS-lagen! Förövrigt är påståendet om IQ rena lögnenen och till detta kommer att IQ-tester inte är ett mått på en individs intelligens utan mer ett mått på hur övad man är på att lösa uppgifterna som ingår i testet. Om IQ fungerat kan man undra om MrsMagoo lyckats nå över den nivå hon påstår folk från medelhavsområdet har i genomsnitt, jag är tveksam.

2010-10-17-1949

 

MrsMagoo borde polisanmälas för hets mot folkgrupp. Läs själva och döm:

2010-10-17-2017

 

MrsMagoo tycker att fysiskt våld mot folk hon tycker är lågbegåvade är ett bra sätt att straffa folk utan rättvisans inblandning. Hon tycker alltså att pöbelmetoder är en framkomlig väg.

2010-10-18-0859

 

Här visar hon än tydligare att böbelmetoder med lynchning är helt ok.

2010-10-18-0916

 

Här namnger hon också en privatperson väldigt nervärderande som bara MrsMagoo kan göra.

2010-10-18-2111

 

Förutom förskräcklig hets mot folkgrupp ger hon sig, fullständigt hämningslöst, också på sina medskribenter.

2010-10-19-1050

 

MrsMagoo anser på fullt allvar att man kan avgöra på en persons utseende om en person dagligen kommer att begå våldsbrott. Jesus, säger jag, så korkat…

2010-10-19-1105

 

 

När Mrsmagoo tar ord som “rättvisa skall råda” med sin penna når det komiska till oanade höjder. Kan undra vad hon menar med “Rättvisa skall råda”? Är det ett hot?

2010-10-30-2309

 

Fortsättning följer…

0 Kommentarer on “MrsMagoo – Hets mot folkgrupp

 1. Lägg av nu “antirasist”, du vet uppenbarligen inte att hets-mot-folkgrupp inte innefattar alla ohövliga uttalanden mot folkgrupper, utan endast de som uppmanar till brottsliga dåd mot gruppen ifråga. Hade din omdefinition gällt hade alla “rasister” redan suttit i fängelse, vilket de uppenbarligen inte gör. Och även då är knappast det där hätskt, för hur mycket ni vänstervridna
  undermänniskor ljuger för er själva så är IQ-testerna det enda som mäter rationellt tänkande, och då detta är det enda som med någon rättvisa kan kallas intelligens (empati finns till exempel även hos utvecklingsstörda, så detta blir därmed automatiskt någonting helt annat än intelligens)
  är detta även det enda som kan sägas mäta detta.Så är det bara undermänniska!

 2. Vi har fått några kommentarer kring frågan om hets mot folkgrupp där det finns flera missuppfattningar. Här förklarar vi hur det ligger till:

  Lagen om Hets mot folkgrupp tvingades fram av judiska medborgare i USA efter att en man vid namn Einar Åberg spridit antisemitiska flygblad i Sverige och andra länder. Så här ser beskrivningen av lagen ut nu:

  HETS MOT FOLKGRUPP
  Enligt 16 kap 8 § brottsbalken, är hets mot folkgrupp att
  1.uppsåtligen,
  2.i uttalande eller i annat meddelande som sprids,
  3.hota eller uttrycka missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt ursprung, etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning.

  FÄLLANDE DOMAR:
  – En 18-årig man från Mark dömdes i januari 2015 till böter för att han ritat en Hitler-mustasch och ett hakkors på sin profilbild i chattprogrammet Skype.

  – En person har vid infarten till en campingplats satt upp en skylt, på vilken anges att “zigenare” ej får beträda campingplatsen. Gärningen har bedömts som hets mot folkgrupp enligt NJA 1982 s 128. Brottet har bedömts som ringa och personen dömdes till 60 dagsböter på 15 kr.

  – En person, som bland människor på allmän plats burit vissa nazistsymboler synliga: solkors, kugghjul och sädesax samt bältesspänne i form av solkors, på sin klädsel har dömts för hets mot folkgrupp till 100 dagsböter å 30 kr. Ett justitieråd hade avvikande uppfattning.

  – En person som på sin blogg lagt upp en text som bland annat hävdade att vita är intelligentare än svarta dömdes i tingsrätten till 40 dagsböter och villkorlig dom.

  – Ett flygblad som spritts i en skola har innehållit uttalanden om homosexuella med påstående att homosexualitet är promiskuöst, orsak till HIV och AIDS samt främjar av pedofili. Spridningen har bedömts som hets mot folkgrupp.

  Högsta domstolen har i domen granskat Europadomstolens tillämpning av bland annat artikel 10 om yttrandefriheten och funnit att Europadomstolen i sina avgöranden prövar om en inskränkning i yttrandefriheten genom enskilda länders lagstiftning svarar mot ett angeläget samhälleligt behov om inskränkningen är proportionell med det legitima ändamål som skall tillgodoses om de skäl som de nationella myndigheterna anger för att berättiga inskränkningen är relevanta och tillräckliga.

  I konkreta fall skall en samlad bedömning göras av omständigheterna, däribland innehållet i meddelandet och det sammanhang i vilket meddelandet spritts, för att avgöra om inskränkningen är proportionerlig i förhållande till ändamålet och om skälen för den är relevanta och tillräckliga. Efter ett långt resonemang kom HD fram till att de åtalade skulle ådömas villkorlig dom i förening med böter.

  Orsaken till att så få åtalats för hets mot folkgrupp består i att de utan jämförelse flesta sådana brott sker under anonymitet.

  Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Hets_mot_folkgrupp

 3. Anonym:
  Korrekta iakttagelser! Bra men vem gör något? Rolf

  Vem är Rolf?
  Är kommentaren underskriven med “Rolf”?

 4. På en punkt så har ja kritik mot att man inte har tagit med
  hatiska och hotfulla angrepp mot funktionshindrade(handikappade) på listan
  över brott som räknas som hets mot folkgrupp eftersom funktionshindrade(handikappade)
  är minst lika utsatt .

 5. Spion:
  På en punkt så har ja kritik mot att man inte har tagit med
  hatiska och hotfulla angrepp mot funktionshindrade(handikappade) pålistan
  över brott som räknas som hets mot folkgrupp eftersom funktionshindrade(handikappade)
  är minst lika utsatt .

  ja, det är definitivt en miss i lagen!

 6. Anonym:
  Lägg av nu ”antirasist”, du vet uppenbarligen inte att hets-mot-folkgrupp inte innefattar alla ohövliga uttalanden mot folkgrupper, utan endast de som uppmanar till brottsliga dåd mot gruppen ifråga. Hade din omdefinition gällt hade alla ”rasister” redan suttit i fängelse, vilket de uppenbarligen inte gör. Och även då är knappast det där hätskt, för hur mycket ni vänstervridna
  undermänniskor ljuger för er själva så är IQ-testerna det enda som mäter rationellt tänkande, och då detta är det enda som med någon rättvisa kan kallas intelligens (empati finns till exempel även hos utvecklingsstörda, så detta blir därmed automatiskt någonting helt annat än intelligens)
  är detta även det enda som kan sägas mäta detta.Så är det bara undermänniska!

  Detta inlägg hade hamnat i skräpmappen. Där borde det också ligga med tanke på hur förvirrat inlägget är.
  Vad det gäller “hets mot folkgrupp” finns det inget facit vad som är hets. Domstolar dömer helt huvudlöst i dessa och i förtalsfrågor. Därför får man själv gissa sig till vad som kan nases som hets mot folkgrupp, dessutom avgör vi på redaktionen vad som är hets mot folkgrupp på denna tidning och det anser vi MrsMagoo:s inlägg vi tagit med här är.
  Vad det gäller IQ verkar du väldigt dåligt insatt i vetenskapens syn på saken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.