Hatforumet Flashback

#metoo – Cissi Wallin utreds för förtal

I samband med #metoo-rörelsen skrev journalisten Cissi Wallin på nätet att Fredrik Virtanen begått sexuella övergrepp. Vi varnade på ett tidigt stadium att #metoo-rörelsens anklagelser i flera fall kan utgöra förtal. Att påstå någon förgripit sig sexuellt på någon annan är i princip ett brott även om det verkligen hänt. Från årsskiftet har lagen om integritetsbrott skärpts åtskilliga snäpp och det gäller speciellt den delen som handlar om sexuella handlingar och sexuell läggning. Nu utreds alltså Cissi Wallin för brott. Om åklagaren anser att brottet når upp till åtalbar nivå blir det åtal.

Lagarna har skärpts

Lagarna kring nätbrott och då speciell integritetsbrott har alltså skärpts ordentligt. Som vi tidigare skrivit har man genom “BBS-lagen” lagt ett större ansvar hos de som tillhandahåller elektroniska mötesplatser på nätet att rensa bort vissa olagliga texter. Men innehållet i texterna, trots att de kanske rensats bort, är fortfarande den som postar ansvarig för om inläggen inte förmodereras, då är det den som är ansvarig för modereringen som är ansvarig för innehållet. Detta innebär i praktiken att integritetskränkande inlägg kan anmälas också efter det tagits bort från nätet. Om en elektronisk mötesplats inte inom rimlig tid raderar eller ändrar integritetskränkande texter kan den ytterst ansvarige åtalas för brott.

Moderatorer kan åtalas

Vi frågade en jurist inom åklagarämbetet vad som händer om man inte kan hitta exempelvis en forumägare som vägrar radera eller ändra på  integritetskränkande texter svarar denne så här:

Lagtexten säger att det är den eller de som administrerar den elektroniska mötesplatsen som bär ansvaret för att radera eller ändra texter som innebär lagbrott  enligt den lagen [BBS-lagen] . Det innebär att det är modererare som åtalas för brott om de inte följer lagen och det är inte säkert att det är den som är utsedd att moderera just den aktuella texten som åtalas, det kan lika väl vara någon man känner till namnet på som får straffet för brottet om övriga är anonyma eller att ägaren till forumet inte kan hittas.

Juristen, som ställde kravet att vara anonym och utan yrkestitel för att vi skulle kunna göra intervjun, säger i princip och mycket tydligt att en moderator man känner till identiteten på skulle mycket väl kunna dömas för ett forums nekande att radera eller ändra på olagliga inlägg. Juristen säger också att det ännu inte prövats i rätten att döma någon annan än den ansvarige så facit får vi först då. Vi känner som sagt till flera moderatorers personuppgifter och kan alltså få en eller flera moderatorer på Flashback åtalade för brott mot BBS-lagen om de inte raderar eller ändrar.

Det handlar inte bara om sexuellt förtal

BBS-lagen säger att sådant som faller innanför lagen “Ola­ga in­teg­ri­tets­in­trång”, Brottsbalken (1962:700) 4 kap 6 c § med lag (2017:1136):

Vidare ändras brottskonstruktionen så att gärningar som är ägnade att kränka självkänslan eller värdigheten omfattas av straffansvar.

Detta innebär exempelvis att kalla en person med personuppgifter utlagda eller att alla vet vem man menar för kriminell, brottsling, psyksjuk, homosexuell eller liknande är olagligt. Men det är inte bara nämnandet av vissa nedsättande texter som är olagliga utan också texter formulerade på så vis att alla vet vad man menar och är väldigt nedsättande eller utpekande kan utgöra brott mot Ola­ga in­teg­ri­tets­in­trång. Ett exempel som mycket enkelt men tydligt visar ett sådant brott som måste raderas eller ändras av forumägare är (vi bara valde ett i raden av hundratals av samma alias):

Luffa, som är en journalist på tidningen VLT, har postat ovanstående och hundratals liknande med kränkande tillmälen om en liten grupp personer men främst om en enda person. Som vi ser i bilden ovan står det bla “Garanten för” vilket är ett mycket tydligt utpekande av en person som utgör ett integritetsbrott. Nedanför detta inom det rödmarkerade konstaterar Luffa att personen har en massa konkurser bakom sig. Det är också ett mycket tydligt integritetsbrott vare sig det är sant eller inte. I detta fallet är det dessutom inte sant. Luffa skriver också konkret att en grupp personer är involverade i brott. Det är ett integritetsbrott som Luffa gör sig skyldig till men som också ingår i BBS-lagen som forumet måste ta bort eller ändra på. I detta fallet är det moderator “Gromgutten” som kan ställas till svars om han inte gör något åt det. Eftersom vi vet vem “Gromgutten” är ligger han illa till om dessa ekonomiskt starka företagare är på det humöret.

Cissi Wallin

Om Cissi Wallins inlägg på Facebook ligger kvar och hon skulle vägra ta bort det är alltså Facebook skyldiga att ta bort inlägget. Men det förtar inte Cissi Wallins ansvar för inlägget och nu utreds hon för integritetsbrott. På samma sätt är det Luffa som får stå till svars för sina inlägg även om de tas bort. Eftersom de han pekar ut som brottsliga också vet vem Luffa är, och efter ett genombrott och snart kan bevisa detta, kan han åtalas för dessa brott. Eftersom det handlar om oerhört mycket brott från hans sida ligger straffskalan på upp mot 4 års fängelse. Fortsättningen på detta skall bli intressant att följa.

Vi backar inte

Vi backar inte för att gå till rättsväsendet med en moderator för Flashback om de vägrar att radera eller ändra texter som utgör integritetsbrott och vi väljer den som står närmast till hands.

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.  Lär dig mer