Mejl-sökprogram

Nytt datorprogram

Vårt nya datorprogram närmar sig slutskedet i utvecklingen. Programmet kommer att kunna samköra olika listor med mejl-adresser. När programmet hittar samma mejl-adress på fler platser än en kommer alla uppgifter i mejl-adressens närhet kopieras och postas i en lista. Uppgifter som kan komma i fråga är namn, alias, personnummer mm.

Samköras med Flashbacklistan

Tanken är att vi skall samköra mejl-listan från Flashback (mer än 40.000 mejl-adresser ) med listor ur databaser vi samlat på oss. Vi har hundratals varav i nuläget 16 st är intressanta från vår synvinkel, dvs att hitta personerna bakom alias på Flashback.