Media – Det låga förtroende är en nätlögn

Läste i dag på några platser på nätet som påstår att folket i landet inte har något förtroende alls för traditionell media, detta gäller också teve och radio. De sablade ner dessa medier i inlägg efter inlägg på plats efter plats. Vi vet nu att det är en uppenbar lögn avsedd för att vilseleda läsarna. Sanningen är nämligen något helt annat. Vi i Sverige har istället högt förtroende för de olika seriösa medierna. Detta gäller speciellt teve och radio. 56 procent har ett högt förtroende för teve och radio. Förtroendet för tryckt media är lägre, 33 procent. Detta framkom av den nationella undersökningen år 2018 som presenterades av SOM-institutet vid Göteborgs universitet. Uppgifterna är inte årsfärska men det finns stor anledning att lyfta dessa uppgifter för att avslöja hur hatet på nätet går till.

Nätets åsikter i frågan

Nätets debatter som ofta befolkas av högerextrema, näthatare och andra självutnämnda “experter” på diverse områden påstår att media är dömd att dö ut och anledningen skulle vara att folk inte längre tror på dem. Detta enligt en enkel sammanställning av vad vi läst på nätet. Det överraskar oss inte att de medvetet har helt fel. Extra mycket och vulgärt drar de på i sin propaganda mot nyhetsmedia.

Nyhetsmedia

I verkligheten är det tvärt om mot vad som skrivs på nätet. För nyhetsmedia är förtroendet faktiskt ännu större än generellt för media, Ulrika Andersson, docent vid SOM-institutet på Göteborgs universitet:

Det visar sig att det är mycket högt, 80 procent har mycket eller ganska stort förtroende för våra nyhetsmedier. Lika många, åtta av tio, anser också att nyheter i allmänhet är tillförlitliga.

Vad docent Ulrika Andersson säger är alltså att förtroendet för hatarnas älsklingshatobjekt (efter invandrarna), nyhetsmedia, har mycket högt förtroende bland vanligt folk ute i stugorna. Hela 8 av 10 personer har mycket högt förtroende. Detta klär av hatarna totalt och visar att de egentligen är en mycket högljudd liten grupp av fejkande internetskränare som hotar både demokratin och yttrandefriheten.

Höger eller vänster har stor betydelse

Förtroendet för medier hänger ihop med var på den politiska skalan folk tyr sig till. Det är alltså inte alls förvånande att ju längre till höger en person befinner sig ju mindre förtroende för media har denne, docent Ulrika Andersson:

Vi har fått en mer tydlig polarisering i förtroendet för till exempel radio och tv beroende på hur man står på höger-vänster-skalan. Det är hos gruppen som står längst till höger som förtroendet sjunker markant, samtidigt som förtroendet ökar något bland dem som står längst till vänster.

Vis av de vi läst på nätet är det inte rakt av vänster-högerskalan det handlar om även om majoriteten av denna lilla grupp skränare tyr sig till extremhögern. Vi ser det mer som en åtskillnad mellan vanligt folk oavsett politisk hemvist på den ena sidan och internetskränare på den andra sidan. Internetskränare befinner sig ofta i ord på den högerextrema sidan men kan likaväl vara missanpassade unga hatande män eller äldre hatare med en dåligt uppväxt.  De har i stort sett missuppfattar allt och försöker sprida sin högerextremism, missanpassning eller dåliga uppväxt till andra. Deras spridning består i att ljuga och fejka hur dåligt allt är och att snart blir det inbördeskrig medan nyhetsmedia mörkar allt.

SD-sympatisörer tror minst på media

Föga överraskande är också att bland de med allra lägst förtroende för medier finns hos SD:s sympatisörer. De har högre förtroende för teve och radio, 30 procent, men som väntat endast 15 procent för nyhetsmedia mot 80 procent för folket i genomsnitt. Det är inte alls konstigt för i denna grupp finns också flertalet av hatare, näthatare och internetskränarna vi nämnde här ovan.

Generella trenden är att förtroendet ökar

Trots internetskränarnas höga och intensiva skränande är den generella trenden för folket att förtroendet ökar för media.  De som internetskränarna mest “skyller på” (efter politiker) för “det dåliga läget i landet”  är journalister. Trots det har deras förtroende ökat till hela 39%, det är den största ökningen av medias förtroende. Det har inte varit så högt sedan 2004 då man började mäta. Som vi ser är skränandet mot det bestående en rejäl storm i en fingerborg.

Läs mer här: FoF

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.  Lär dig mer