Ljugande åsiktsmaskiner – Matar trollen

Ett antal läppfladdrande politiker, journalister, professionella åsiktspoliser och ett antal bloggare har på senare tid blivit extremhögerns och trollens draglok. Det vill säga att de drar igång debatter till de högerextremas stora glädje. Flera av dem säger sig inte företräda de högerextrema men i praktiskt handling, dvs i skrifter på nätet, står de nära de högerextrema. Mycket nära! Men det är inte ämnet för dagen utan det är det faktum att samma gruppering matar trollen på nätet med med att vara ljugande åsiktsmaskiner. Att en del av skrivandet är en förvridning av verkligheten eller rena påhitt bekymrar naturligtvis inte trollen.

Vi anser absolut att man får och skall ha sin åsikt

Åsikter är bara åsikter och behöver inte vara inte fakta. På åsikter kan man kan bygga upp en vänkrets som stödjer de åsikter som uttrycks. Vi anser att ett samhälle måste ge plats åt alla sorters åsikter, till och med de riktigt obekväma åsikterna och de som har åsikten att nazismen eller terrorbrott är bra. Vi delar inte de åsikterna. Vi står långt ifrån det eftersom vi är humanister. Vi har dock åsikten att de skall få säga vad de tycker så länge man inte uttrycker sig olagligt och kränkande mot utpekade personer. Utan att få uttrycka sin åsikt finns ingen demokrati eftersom åsikter är en viktig del av demokratin. Därför stödjer vi de ljugande åsiktsmaskinerna att de får tycka vad de vill men vi delar inte deras uppfattningar och vi tar oss friheten att kritisera de uppgifter vi inte delar.

Vad är inte ok att uttrycka

Det är ganska enkelt att hålla reda på vad man inte skall skriva på nätet som oftast handlar om näthat. Här finns en utförlig beskrivning av vad man inte skall skriva. Till den listan kommer också naturligtvis att man inte skall publicera “fake-news”, dvs ljuga och hitta på saker som aldrig hänt eller vrida på sanningen så att något helt annat än en någorlunda rätt tolkning kan utläsas ur texten. Detta vet de flesta redan och de flesta har en inbyggd spärr mot att bryta mot ovanstående eftersom det ofta handlar om empati, ärlighet och rättspatos. De som regelbundet bryter mot dessa enkla regler är lätta att genomskåda. Av någon märklig anledning, som vi inte kan fördjupa oss i, är det nästan alltid högerextrem media och högerextrema bloggar som ständigt kliver över och bryter mot i stort sett alla regler och oskrivna regler som finns.

Enkelt att genomskåda ljugande åsiktsmaskiner

Som sagt är de högerextrema platserna på nätet enkla att genomskåda och de som inte gör det är så gott som alltid samma andas barn. Men det finns en annan grupp som är desto farligare. De är egentligen inte farliga alls i sina patetiska texter av tillkortakommande. Nej, det som är farligt är att de bygger dolda broar mellan vanligt folk, högerextrema och trollen på nätet. Troll som inte drar sig för något alls. De ljugande åsiktsmaskinerna skriver lockande utan att gå över gränsen till högerextremism, de förvanskar sanningen bara lite varje gång och det sprider “fake news” som man nästan kan tro på. Men framför allt är de ofta men inte alltid vänliga och goda skribenter med en smart uppbyggnad av sina texter. Medvetet eller omedvetet drar de förrädiskt in den inte ont anande läsaren till att med tiden fostras till att bli arga påhejare av falsarierna. Mestadels handlar skriverierna om att invandring inte är bra och att Sverige står inför en kollaps om inget görs nu och att det nästan alltid är vänsterns fel. Temat kan variera en del men i huvudsak ser det ut så.

Sålt sig till mammons altare

Flera av åsiktsmaskinerna började som ganska vänliga empatifulla personer som bara ville uttrycka sina åsikter och de gjorde det tidvis riktigt bra. Vi delade inte alltid deras åsikter men det gick att läsa och man kunde ibland hålla med det de skrev. Så är det som sagt inte längre och orsaken som gjorde att de blev som de blev handlar om pengar och “gilla”. Högerextrema och invandrarfientliga är överrepresenterade på nätet i samhällsfrågor. De är också ofta på nätet som grupp och de är mer villiga att skänka pengar till systemkollapsprofeter. Vanligt folk skänker sällan pengar på nätet eller klickar på “Gilla”-knappar. De är alltså helt enkelt dålig business att skriva för vanligt folk. Det är därför dessa element efter hand glider över till den sida en del av dem tidigare kritiserat eftersom det ger mer klirr i kassan. Man kan säga att de sålt sig till mammons altare.

De leder opinionen åt helvete

Det som är gemensamt för dessa ljugande åsiktsmaskiner är att de själva tror de leder opinionen framåt. Det de i själva verket gör är att mata alla sorters troll på nätet med argumentation som återkommer på olika högerextrema elektroniska mötesplatser, inte minst på Flashback. De av åsiktsmaskinerna uppfostrade trollens skriverier gör det svårt för vanligt folk och olika organisationer att fritt verka i samhället. Dessa personer förlorar sin yttrandefrihet genom att de effektivt motarbetas överallt på nätet men också i verkliga livet om de så bara viskar något som går emot trollens inlärda åsikter. Demokratin sätts i vissa delar ur funktion eftersom en del av folket tror på den gallimatias de ljugande åsiktsmaskiner tidvis slänger ur sig vitt och brett. Sanningen är att de leder delar av opinionen in i en svart återvändsgränd, helvetets återvändsgränd.

#jagärhär är hårt ansatt av de ljugande åsiktsmaskinerna

#jagärhär som jobbar för ett bättre samtalsklimat på nätet är hårt ansatt av de ljugande åsiktsmaskinerna. De älskar att hata #jagärhär och sprida nästan häpnadsväckande lögner om dem. #jagärhär är alltså ett bra objekt att titta på om man vill se hur de ljugande åsiktsmaskiner ljuger och hittar på. Men först förklarar vi lite vad #jagärhär är för en grupp. Facebook-gruppen #jagärhär som också vi stödjer har ca 75.000 medlemmar. Gruppen har hårda regler om hur de skall agera som grupp. Minsta medveten avvikelse och man åker ur gruppen. Mängden medlemmar gör att gruppen gör skillnad på nätet. Deras uppgift ser ut så här:

#JAGÄRHÄR arbetar för ett inkluderande samhälle. Vår METOD är det goda samtalet. Vi vill ändra karaktären på diskussionsklimatet i sociala media. Motverka hat, hot och hån och istället främja sakliga, respektfulla samtal, för att fler på det viset ska våga ta plats och säga sin mening utan rädsla. Detta för att värna yttrandefriheten och demokratin. Alla ska ha samma möjlighet att komma till tals.
Källa: jagarhar.se/detta_ar_jagarhar

och de kämpar mot:

Olaga hot, trakasserier, förtal, kränkningar, hets mot folkgrupp. Brottsliga handlingar där motivet kan härledas till hat eller fördomar mot en identifierbar grupp som bottnar i bristande respekt för mänskliga rättigheter och människors lika värde. Grupper brukar i det här sammanhanget definieras utifrån sin etnicitet, nationalitet, ras, religion eller sexuella läggning, funktionsvariation, kön eller könsidentitet. Personer som själva sysslar med hat kan inte vara med i #jagärhär.
Källa: jagarhar.se/detta_ar_jagarhar

och de hjälper andra som vill vara med på nätet:

Ingen ska bli utsatt för hat eller hot och ingen ska behöva möta hatet ensam.
Källa: jagarhar.se

Vilken politisk hemvist har gruppen:

Alla ÅSIKTER är välkomna i facebookgruppen #jagärhär. Vi finns där det uppstår hat i kommentarsfält på sociala medier. Alla medlemmar har olika politiska åsikter och partipolitisk hemvist. Vi går alltså INTE in i tråden för att och stödja vissa åsikter eller politiska förslag.
Källa: jagarhar.se/detta_ar_jagarhar

Var arbetar man för #jagärhär:s frågor:

Vi arbetar enbart i kommentarsfält som är hatiska och skriver där sakligt om det som artikeln eller inlägget handlar om. Vi hjälper även varandra till källor med faktagranskad information. Det är medlemmarna i facebookgruppen som tipsar om var det uppstår hat.
Källa: jagarhar.se/detta_ar_jagarhar

Vad kan föranleda uteslutning ur gruppen:

– Du agerar illa i kommentarsfält (externa eller interna) och använder dig av hatiskt, hånfullt eller hotfullt språkbruk.
– Du delar och sprider hat, rasism, sexism, homofobi etc.
– Du motarbetar aktivt #jagärhär, baktalar och hånar gruppen etc.
– Du bråkar, klagar och attackerar andra i interna kommentarsfält på gruppsidan eller på pm.
Källa: jagarhar.se/detta_ar_jagarhar

Extrema motståndare till #jagärhär

Ibland är #jagärhär inne i kommentarsfälten för de ljugande åsiktsmaskinerna för att försöka rätta till direkta felaktigheter och lögner men också stävja förtal mot andra. Detta arbete stör de ljugande åsiktsmaskinerna som hämnas med att sprida stora mängder felaktiga påståenden om #jagärhär. Bland mycket annat har de spridit falska skärmbilder med lögnaktiga påståenden om vad som pågår i gruppen och vad gruppen sysslar med. De påstår också att gruppen massanmäler andra Facebook-konton. #jagärhär har sammanställt en lista som svar på några av de vanligaste lögnerna om dem. Vi citerar en del av svaren här nedan.

Om att #jagärhär massanmäler, anmäler folk till deras arbetsgivare och hotar eller skrämmer andra till tystnad:

Vi massanmäler INTE några inlägg, grupper, sidor eller profiler på sociala medier. Vi hör inte heller av oss till arbetsgivare eller uppdragsgivare. Vi arbetar ENBART i hatfulla kommentarsfält och är för en levande debatt där fler åsikter får komma fram och fler röster får komma till tals. Vi är inte på nätet för att tysta eller rätta utan för att de som blivit tystade och hotade ska våga och orka säga vad DE tycker.

Ofta påstås att gruppen är affärsdrivande av Mina Dennert eftersom hon får betalt för talaruppdrag:

Vi har en anställd, grundare och ordförande för föreningen Mina Dennert.
Mina [Dennert] är anställd för att föreläsa. För att sköta intern och extern kommunikation, samt press. För att sköta samarbeten och kampanjer. För att ha publicistiskt ansvar för grupp, blogg, hemsida, och våra andra sidor på sociala medier. För att sköta finansiering och administration.
Mina [Dennert] fakturerar samtliga uppdrag genom föreningen. Arvodena vi tar för våra föreläsningar följer författarförbundets riktlinjer. Mina arbetar också ideellt i föreningen som alla andra medlemmar gör eller har gjort.

Mina Dennert arbetar också för sig:

Mina Dennert föreläser även fortsatt privat. Hon finns även som föreläsare hos talarförmedlingar. Kontakt har då tagits privat och inte genom föreningens mejl. Och det har framgått i tal eller i skrift inför uppdraget att man vill anlita Mina privat. I dessa fall har Mina föreläst på ledig tid, kvällar, helger eller semestern.

#jagärhär finansieras inte av skattemedel:

#jagärhär’s finansiering kommer från en auktion med fotografier av rockbandet Kent, prispengar, arvoden från föreläsningar samt privata donationer. Vi finansieras alltså INTE av stat eller skattemedel.

SVT står inte bakom och styr #jagärhär:

Det finns ingen koppling mellan SVT och #jagärhär. Vi har dock en stor mängd medlemmar i både föreningen och facebookgruppen som är journalister, eftersom det här är en viktig fråga för många journalister. Det är en yrkesgrupp som ofta blir utsatt för hot och hat och som ofta intresserar sig för publicistiska frågor samt diskussionen om fakta och nyheter vs. alternativa fakta och propaganda.

Orsaken till att de ljugande åsiktsmaskinerna är så hatiska till #jagärhär beror på att de känner sig trängda av #jagärhär. De borde också känna sig trängda med tanke på vad för uppgifter de torgför.

Vi vill påminna om detta

Åsikter är bara åsikter och behöver inte vara fakta. På åsikter kan man kan bygga upp en vänkrets som stödjer de åsikter som uttrycks. Vi anser att ett samhälle måste ge plats åt alla sorters åsikter, till och med de riktigt obekväma åsikterna och de som har åsikten att nazismen eller terrorbrott är bra. Vi delar inte de åsikterna. Vi står långt ifrån det eftersom vi är humanister. Vi har dock åsikten att de skall få säga vad de tycker så länge man inte uttrycker sig olagligt och kränkande mot utpekade personer. Utan att få uttrycka sin åsikt finns ingen demokrati eftersom åsikter är en viktig del av demokratin. Därför stödjer vi de ljugande åsiktsmaskinerna att de får tycka vad de vill men vi delar inte deras uppfattningar och vi tar oss friheten att kritisera de uppgifter vi inte delar.

Vår åsikt om de ljugande åsiktsmaskinerna

Efter att ha läst i stort sett allt som skrivits av de ljugande åsiktsmaskinerna på nätet är det två saker som man slås av:

 1. Alla var från början empatiska och tycktes stå på de svagas sida eller i vart fall inte så radikala som nu.
 2. Alla har sedan en längre tid vänt 180 grader och med sina uttryck stödjer de i princip extremhögerns “fake news”, invandrarfientlighet och liknande. Extremhögern hängde direkt på och deras fake news tidningar använder ofta dessa personers åsikter i sina artiklar och trollen använder deras åsikter till att spela “allan” på nätet. Det verkar dock inte bekymra dessa, kanske för att det ger klirr i kassan och fler gilla-markeringar.

I sin linda var de ljugande åsiktsmaskinerna, en del av dem i vart fall, inga ljugande åsiktsmaskiner de var för invandring och förstod inte hur andra kunde uttrycka sig så illa om invandrare och liknande. Texterna som vi läst är numera ofta mycket hårda, oempatiska och ofta rena falsarier eller för den delen, missuppfattningar följt av ett nära nog uppviglande sätt att uttrycka sig. Det står också klar för oss att de jobbar för ett hårdare klimat och att vi skall dela upp oss i “vi och dem” även om det inte uttrycks. Den norska konfliktforskaren Johan Galtung uttrycker problemet som de vi skriver om utgör:

Kulturellt våld, slutligen, är alla typer av uttryck som kan rättfärdiga – ”möjliggöra” – allt från fysiskt våld till ojämlikhet. Det kan handla om ideologier, kulturer eller till och med ordval som försvarar, normaliserar eller osynliggör existensen av strukturellt eller kulturellt våld.

De har alltså startat som empatiska debattörer och efter hand radikaliserats så mycket att det numera inte är samma personer som tidigare. Idag utövar de ett starkt hat mot Sverige, dess politiker, mot Sveriges invandringspolitik och i vissa fall mot invandrarna själva. De utövar ett kulturellt våld med ord som triggar kretinerna på nätet till att i handling verkställa det dessa uttrycker som sin åsikt. Naturligtvis är det inte syftet och det är säkerligen omedvetet men sanningen är att det är så de mindre nogräknade tar till sig det. Man kan fråga sig vad det var som gjorde att några helt vanliga samhällsdebattörer plötsligt träder fram som ljugande åsiktsmaskiner? Om vi tillåter oss att gissa handlar det för en del av dem om inkomster. För att kunna stå fri från anställning och leva på det man skriver ger det mer klirr i kassan om man står på trollens och de högerextremas sida. Orsaken är den att det är mest trollens och de högerextrema som är ute på nätet och hänger sig åt att posta kommentarer och ge ut “fake news”-tidningar. Vanligt folk betalar räkningar och de yngre av det vanliga folket kollar in vad vännerna på Facebook eller Instagram skrivit på nätet. De tar sig ingen tid att läsa vad de ljugande åsiktsmaskinerna skriver än mindre att lägga pengar på någon annan person på nätet. Men det gör nät-trollen och de högerextrema. Därför är det en bättre affär att glida över till deras sida åsiktsmässigt eller med andra ord de har skapat ett nytt inkomstfack: “Hat som affärsidé” (Jämför med detta: Provokation och näthat som affärsidé – Flashback ).

Cherokeeindianen

En kväll berättade en gammal Cherokeeindian för sitt barnbarn om en kamp som pågår inom oss människor efter att barnbarnet betett sig illa. Han sa:

 • Min son, det pågår en kamp mellan två vargar som vi alla har inom oss.
 • En är ond, den kännetecknas av vrede, avundsjuka, girighet och lögner.
 • Den andra är god, den har ödmjukhet, vänlighet, godhet, empati, medlidsamhet och tilltro
 • Barnbarnet funderade en stund och frågade sedan sin farfar: Vilken varg vinner?
 • Den gamle Cherokeeindianen svarade: Den du matar!

Mata inte trollen

Vad vi vill säga med denna artikel är att inte mata trollen. De är egentligen inte många men de är oerhört aktiva så de framstår som halva internet. Ju mer man förser dem med hat-argument ju värre blir de. Så, mata inte trollen!

#jagärhär hemsida: jagarhar.se
#jagärhär Facebook-grupp: #jagärhär
Wikipedia om gruppen: https://sv.wikipedia.org/wiki/Jag%C3%A4rh%C3%A4r

Läs Mina Dennert syn på hatet mot gruppen: Mina Dennert
Läs mer här: Para§raf
Läs mer här: Tystar debatten genom smutskastning
Läs mer här: Centerpressens Nyhetsbyrå 

11 tankar på “Ljugande åsiktsmaskiner – Matar trollen

 1. Jag känner till 12 sådana ljugande åsiktsmaskiner.
  Du har rätt i att de sprider en massa påhitt eller förvrängningar av händelser. Jag har märkt att “trollen” ofta upprepar det som åsiktsmaskinerna skriver så det stämmer att de matar trollen.

 2. Exa:
  Jag känner till 12 sådana ljugande åsiktsmaskiner.
  Du har rätt i att de sprider en massa påhitt eller förvrängningar av händelser. Jag har märkt att ”trollen” ofta upprepar det som åsiktsmaskinerna skriver så det stämmer att de matar trollen.

  Ja, de matar definitivt trollen.
  I vissa fall är de troll själva också.
  Vi har hittat några fler som kan anses vara trollmatande åsiktsmaskiner som ljuger och hittar på.

 3. Ni har fel bild i den här artikeln. Det är inga skogstroll det handlar om, det är fiskare.

  Trolling har blivit troll på svenska.

 4. Hej Kent, /../
  ………………………..
  Meddelande till oss
  REDAKTIONEN

 5. Lars:
  Ni har fel bild i den här artikeln. Det är inga skogstroll det handlar om, det är fiskare.

  Trolling har blivit troll på svenska.

  Ja, det är riktigt!
  Ordens innebörd förändras med tiden.
  Det var exempelvis inte längesedan ordet “suger” betydde något man längtar efter, man känner sug efter det. Men säger man till en ungdom i dag att det suger att gå på bio tror dom att man inte tycker om att gå på bio.

 6. SIG:
  Hej Kent, /../
  ………………………..
  Meddelande till oss
  REDAKTIONEN

  Vi har den bestämda uppfattningen att kontakten måste tas åt andra hållet med riktiga identiteter. Skulle bli konstigt om en kontakt togs mellan verkliga personer och ett alias med en okänd person bakom.

 7. Till alla som utger sig för att vara vi:

  En del av er jobbar kanske med oss och då kan man säga att det är legalt att påstå det. I övrigt är det inte förbjudet att utge sig för att vara med i en grupp fast man inte är det. Inte mycket att göra åt. Gemensamt för alla oavsett vem det är som utgett sig för att vara oss är att:

  1. Vi har inte sanktionerat det
  2. Ingen har talat med oss först, vi blir lika överraskade som alla andra
  3. Än så länge har de haft goda avsikter
  4. De skriver och ibland föreslår saker vi inte har i vår plan eller kan stå för
  5. Var och en får stå för vad de själva skriver
  6. Man kan vara säker på att när vi skriver går det att verifiera att det är vi
  7. Så länge det inte går att verifiera att det är vi som skriver är det inte vi som skrivit.

  Vi har aldrig någonsin postat eller sanktionerat skriverier i trådarna som handlar om oss. I övrigt är vi för yttrandefrihet och således gör vi inget åt de som utger sig för att vara med i våra grupperingar. Det är helt enkelt tillåtet att påstå och skriva vad man vill så länge man håller sig innanför våra lagar.

 8. REDAKTIONEN:
  Till alla som utger sig för att vara vi:

  En del av er jobbar kanske med oss och då kan man säga att det är legalt att påstå det. I övrigt är det inte förbjudet att utge sig för att vara med i en grupp fast man inte är det. Inte mycket att göra åt. Gemensamt för alla oavsett vem det är som utgett sig för att vara oss är att:

  1. Vi har inte sanktionerat det
  2. Ingen har talat med oss först, vi blir lika överraskade som alla andra
  3. Än så länge har de haft goda avsikter
  4. De skriver och ibland föreslår saker vi inte har i vår plan eller kan stå för
  5. Var och en får stå för vad de själva skriver
  6. Man kan vara säker på att när vi skriver går det att verifiera att det är vi
  7. Så länge det inte går att verifiera att det är vi som skriver är det inte vi som skrivit.

  Vi har aldrig någonsin postat eller sanktionerat skriverier i trådarna som handlar om oss. I övrigt är vi för yttrandefrihet och således gör vi inget åt de som utger sig för att vara med i våra grupperingar. Det är helt enkelt tillåtet att påstå och skriva vad man vill så länge man håller sig innanför våra lagar.

  Jag har sett flera inlägg på fb som man kunde tro var ni. Är det inte ni?

 9. Det är just såna ljugande och lögnaktiga åsiktsmaskiner som är nättrollens vänner för oftast så är det dessa lögnaktiga ljugande åsiktsmaskinerna som sprider en massa dynga om vanligt folk,artister,företagare med flera och då är det inte undra på att dessa lögnaktiga ljugande åsiktsmaskinerna fortsätter med att mata dessa internettroll som i sin tur fortsätter med att bråka med helt vanligt seriöst folk som vill debattera på olika sociala plattformar på ett seriöst sätt.

 10. Spion:
  Det är just såna ljugande och lögnaktiga åsiktsmaskiner som är nättrollens vänner för oftast så är det dessa lögnaktiga ljugande åsiktsmaskinerna som sprider en massa dynga om vanligt folk,artister,företagare med flera och då är det inte undra på att dessa lögnaktiga ljugande åsiktsmaskinerna fortsätter med att mata dessa internettroll som i sin tur fortsätter med att bråka med helt vanligt seriöst folk som vill debattera på olika sociala plattformar på ett seriöst sätt.

  Ja, så kan man sammanfatta det.

Kommentarer är stängda.

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.  Lär dig mer