http://ifolkets.intre.se

LEDAREN – Intrångsförsök

Idag 2020-02-15 mellan 09:28 och en tid fram gjordes en omfattande hackerattack mot nättidningen. Den som gjorde detta försökte få ut databasen. Det är lite lustigt att försöka få ut vår databas för i den finns bara det som går att läsa i nättidningen. Vi lagrar inga hemligheter alls och de mejladresser, som de som kommenterar ibland skriver in, tas bort av oss. Vi har inga tjänster som kräver mejladresser det är därför man exempelvis inte kan beställa svarsmejl ifall någon svarar på sin kommentar. Vår inloggningsuppgifter ligger inte i databasen. För det har vi ett särskilt system.

Besökare och IP

På senare tid har vi märkt ett ökande antal som läser i nättidningen med TOR och med script avstängt. Varför vet vi inte men förmodligen för att de tror vi samlar på IP-adresser. Vad vi skall med dem till kan ingen förklara allra minst vi. Vi samlar inte på IP men det gör däremot vårt webbhotell. Förr lades besöksloggarna tillgängligt för de som hyr webbplatsen men idag får de inte ha den tillgänglig efter att GDPR infördes. Vi har alltså inte tillgång till besökarnas IP och vi lägger ingen tid på att hitta någon programvara som kan samla på dem. För att få nytta av IP måste man ha polismans rättighet och tillstånd av en åklagare för att få ut personuppgifter för innehavaren. Alternativt kan man själv gå till rätten och kräva ett sådant tillstånd som exempelvis de som jagar fildelare gör. Vi har dock ingen nytta alls av det vilket folk som påstår sig kunna detta borde förstå, som “admin” på Flashback. Han har upprepade gånger skrivit att man inte skall gå in på vår nättidning för att vi samlar IP. Antingen är han totalt okunnig eller så gör han sig till.

Antal besökare

Antal unika besökare mäter vi på servernivå. På servernivå mäts alla unika besökare medan programvara i nättidningen bara kan mäta de som har script påslagen. Eftersom väldigt många kommer hit med script avslagen räknar de interna räknarna fel. Vår räknare visar att de unika besöken ligger stadigt på runt 1000 per dygn medan pluginräknarna visar 700-800 unika besökare. Under den tid Flashback uppmärksammade oss fick vi första dagen in ca 5.000 unika besökare och dagen efter 15.000 unika besökare. Därefter sjönk det sakta ner till ca 3.500 per dygn och höll sig så tills man slutade fylla trådarna om oss med poster. Då minskande det sakta igen för att först nu nå ner till vår normala lunk på ca 1000 besökare per dygn. I vårt plugin som räknar besökare steg det aldrig över 5.000 besökare per dygn vilket betyder att de flesta försökte skydda sig när de kom in medan några tusen varje dag inte brydde sig om något skydd. Det gjorde de rätt i för vi struntar i om någon skyddar sig eller inte.

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.  Lär dig mer