Julkortsmålet 7 – Överklagat till HD

Högsta Domstolen

Helena friades både i Tingsrätten och i Hovrätten i Julkortsmålet. Men hopen åklagare ger sig inte utan har överklagat till HD. För att kunna överklaga dit har de vänt sig till UC i Malmö. Uppenbarligen har UC gått med på att hjälpa till med överklagan. Normalt brukar vi kalla ut mejl och andra dokument från åklagare under pågående mål men denna gång har vi inte haft tid med det och vet därför mindre om turerna.

Julkortsmålet i HD

Julkortsdomen överklagades först till UC i Malmö men de avslog överklagan genom vice överåklagare Bengt Åsbäck sedan avslog också Riksåklagare Kerstin Skarp och chefsåklagaren Lars Persson överklagan. Det vill säga att:

Helena nu definitivt vunnit mot hopen av åklagare

som försökt få henne fälld för något. Man vill inte tro det men åklagare är hämndlystna som grupp. De hjälps åt för att få fast någon, de bryr sig inte om det ser hopplöst ut eller om målet inger ett löjets skimmer. Åklagarhopen skriver också internt att Julkortsmålet är en fortsättning på Griftefridsmålet vilket måste ses som mycket anmärkningsvärt och pekar på en målsatt agenda. Vidare bryr de sig inte alls om att folket i vårt land kritiserar dem, de bryr sig bara om en sak, att vinna till varje pris och att skapa agendor mot någon verkar inte vara något problem. Det är därför Sverige har en av de högsta andelarna oskyldigt dömda eller felaktigt dömda. Måste tillägga att det finns mycket bra åklagare också och de finns bra åklagare som tvingas av kåranda att följa agendafåran.

Helena glimmar till

Helena som numera och av olika skäl framträder minimalt jämfört med när det var som värst glimmar till då och då. Nu, inför friandet från Julkortsmålet, glimmade hon till mer än vanligt och åstadkom en av de mest strålande artiklar någonsin på sin blogg om bland annat Julkortsmålet.

Åklagare Klas Lundgren

Klas Lundgren, som enligt vår mening drev Julkortsmålet mot sin egen övertygelse, sade i en intervju om överklagan till HD:

Om ärendet överklagas kan det i slutändan leda till att det blir en vägledande dom för framtida, liknande fall.

I och med att HD inte tar upp målet har han och åklagarväsendet fått det svar de ville få men som inte gillas av alla åklagare:

  • Det är tillåtet att skicka enstaka kort i glädje till åklagare
  • Det är tillåtet att kritisera åklagare
  • Det är tillåtet att skoja om åklagare

Källa: P4 Halland

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.  Lär dig mer