Journalist samlar material med förtal

En journalist i Västerås säger sig samlat information i sitt arbete inför kommande artiklar med att skicka mejl med frågor till Skatteverket. Mejlen som skall inhämta information ser märkligt nog mer ut som information till Skatteverket.

 

Vad skrev journalisten

Mejl 1:

Nyckelord här är: psykopat, notorisk bedragare

 

 

Mejl 2:

Nyckelord här är: bedrägerier, bokföringsbrott, skattebrott, bedragare

 

Som vi ser handlar det inte så mycket om att samla in material till någon artikel utan det handlar mer om att informera Skatteverket om att en av deras kunder är psykopat och notorisk bedragare som begår bedrägerier, bokföringsbrott och skattebrott.

Får man samla in material

Insamlandet av material för artiklar mm går under tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen som säger i princip att man har rätt att samla in material för publikationer och liknande. Frågan är om journalister i detta insamlande kan formulera sig hur som helst, gäller inte förtalslagen när man i sitt yrkesutövande samlar in material?

Så här säger domstolen

Den som mejlen här ovan handlar om stämde journalisten för förtal.

T**** N****** har yrkat att Håkan ********** ska dömas för grovt förtal vid två tillfällen genom att i två e-postmeddelanden skriva på sätt som angivits i gärningsbeskrivningar i ansökan om stämning, se aktbil. 2.

T**** N****** har vidare yrkat att Håkan ********** ska förpliktas att till honom betala skadestånd med totalt 10 000 kr jämte ränta avseende kränkning hänförligt till brotten.

Processen har tagit onormalt lång tid av olika anledningar som kan tillskrivas journalisten. Men när processen började rulla inkom han med en skrivelse om att avvisa målet därför att han har rätt enligt lagarna att insamla material så här:

Håkan ********** har vidgått att han skrivit de aktuella e-postmeddelandena men bestritt ansvar för brott och yrkat att T**** N******* talan ska avvisas. Som grund för avvisningsyrkandet har han anfört att han arbetar som journalist och att de omstridda epostmeddelandena har upprättats inom ramen för hans yrkesutövning, varför han är att anse som meddelare och/eller anskaffare, jml. 1 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 2 § yttrandefrihetsgrundlagen. Meddelar- och anskaffarfriheten skyddas av dessa grundlagar och utgör därför hinder för ansvars- och skadeståndstalan mot honom.

Så här svarar domstolen Håkan ********** :

Håkan ********** invändning om rättegångshinder ogillas.

Yttrandefriheten och informationsfriheten är grundlagsskyddade genom tryckfrihetsförordningen, yttrandefrihetsgrundlagen och regeringsformen.

Avsikten med regleringen i grundlagarna är att skapa goda förutsättningar för ett fritt meningsutbyte, bl.a. genom att värna massmedias möjligheter att skaffa information för publicistiska syften.

Enligt 1 kap. 1 § fjärde stycket TF står det var och en fritt att anskaffa uppgifter i vilket ämne som helst för att offentliggöra dem i skrift eller för att lämna dem vidare för publicering.

Utan hinder av tryckfrihetsförordningen gäller emellertid enligt 1 kap. 9 § femte punkten TF sådana lagbestämmelser om ansvar och ersättningsskyldighet som avser det sätt på vilket en uppgift har anskaffats. Motsvarande bestämmelser rörande anskaffarfriheten finns i yttrandefrihetsgrundlagen (se 1 kap. 2 och 12 §§).

Prövningen av om en åtgärd eller gärning som ligger till grund för talan eller åtal åtnjuter ett yttrande- eller tryckfrihetsrättsligt skydd är inte en fråga om processhinder utan en del av prövningen av målet i sak (se t.ex. NJA 2002 s. 314 och NJA 2003 s. 25). Yrkandet om avvisning kan därför inte vinna bifall.
Källa: Västmanlands TR B 3946-16 Beslut under rättegång 2017-09-11

Översatt till Svenska står det att man inte får förtala någon oavsett syfte.

Förtal

Man får inte i vårt land kränka någon genom förtal eller liknande. Vi har ibland hört att på exempelvis Flashback får man diskutera folk efter vad som stått i media om dem. Men på Flashback kan skribenterna inte låta bli att lägga till det där lilla “kriminell” eller “bluffmakare” eller “psykopat” eller mycket annat som de på Flashback med sin drivna fantasi kan hitta på. Det är alltså olagligt och skadar den drabbade individen mycket illa för lång tid framöver.

Vuxna på nätet

Vuxna människor som sitter vid datorn och postar groteskt förtal i inlägg efter inlägg måste helt enkelt ha ett mål med det. I annat fall är de inte friska på så sätt att något driver dem till att sitta och skriva på detta ohyggliga vis.

Företagaren på Flashback

Den aktuelle företagaren Håkan ********** som i sin yrkesutövning förtalar företagaren så illa hos Skatteverket nöjer sig inte med detta. I en tråd på Flashback har han i ett anonymt alias uttryckt samma förtal som ovan plus mer än det och påståenden om äganden och konkurser som inte är sanna i tretton trådar på Flashback med sammanlagt över ett tusen inlägg.  Söker man på ett enda av ovanstående förtalsord tillsammans med företagarens namn, “site:flashback.org ******* bedragare” får man 502 träffar på Flashback. Detta gäller alltså bara ordet “bedragare”.

Borde lära honom

Håkan ********** frilansar på tidningen VLT och de har en chefredaktör som ställer upp för Håkan ********** vilket i och för sig är hedrande för chefredaktören men samma chefredaktör borde lära honom att vendettor mot folk med förtal av dem inte tillhör en journalists arbetsmetoder.

Vi vill samtidigt passa på och säga att bränna upp Håkan ********** bil eller misshandla honom är bedrövligt vilket har hänt honom. Det är metoder likt förtal mm som är helt främmande i dialogen och inte får förekomma mellan människor.

Tillägg 2018-12-15

Journalist fälld i domstol för förtal

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.  Lär dig mer