#jagärhär – Angrips av utesluten medlem

En debattör vid namn Ola gick med i #jagärhär för att han ville främja det goda samtalet på nätet. Efter några månader uteslöts han ur gruppen. Nu går samma person ut i en debattartikel i Aftonbladet och gör gemensam sak med näthatare och beskyller #jagärhär för att vara odemokratisk. Orsak: han fick inte fritt och offentligt kritisera gruppen. Om man stödjer en grupp på nätet som vill främja det goda samtalet och inte längre får vara med, varför gå ut i media och smutskasta gruppen som väldigt vänligt och snällt vill förmå folk att skriva utan att slänga ur sig en massa strunt? Jag ser det bara på ett sätt: Man vill skada gruppen!

Sedan hände något som fick mig att inse att gruppen saknar allt vad demokrati, insyn och rättssäkerhet heter. Det väcker också frågan om det finns någon annan agenda än den som redovisas utåt.
Källa: Aftonbladet  Debatt Ola

Vi är med och har inte uteslutits

Vi är med i #jagärhär och varit så sedan snart ett år. När vi skriver där går vi på ganska hårt. Om vi vill kritisera #jagärhär så är det just för att de är för snälla. Om vi skulle styra gruppen skulle det bli helt andra bullar. Vi har också postat artiklar från denna nättidning flera gånger. Ibland släpps det fram och ibland inte. Om vi inte uteslutits med den ton vi håller är det väldigt högt i tak i gruppen. Av det kan man dra slutsatsen att bli utesluten ur gruppen kräver alltså mer än att vara tuff eller kritisk mot något i gruppen. Ola har gått över gränsen för vad som är tillåtet i #jagärhär och får alltså stå utanför i fortsättningen. Men han finner sig inte i det utan jobbar efter mottot “får inte jag vara med skall ingen annan heller vara det”. Han går till Aftonbladet och skriver en debattartikel om hur synd det är om honom som inte får vara med längre.

den som andas minsta antydan till kritik inte får vara med
Källa: Aftonbladet  Debatt Ola

Opinionsbildare

Ola tycker inte om att en persons “gottfinnande” ska styra opinionen. Gottfinnandet som Ola skriver om består av nära 80.000 medlemmar. Glömde du den lilla biten Ola?

Men då kan man ju fråga sig hur rimligt det är att en persons gottfinnande ska styra vad som i praktiken är en betydande nationell opinionsbildare och maktfaktor.
Källa: Aftonbladet  Debatt Ola

 

Demokrati i #jagärhär

Ola gnäller över att det inte finns demokrati i #jagärhär och frågan är om det är sant? Ja, det är sant i så motto att man inte har omröstningar om vem som skall styra gruppen eller att var och en gruppen inte får göra som man vill i dess namn. Det är fullt naturligt och bra att det är så. Ola kan ju peka ut den grupp som har omröstningar om vem som skall styra. Tyvärr kan han nog inte hitta någon sådan grupp. Vi måste se alla grupper på Facebook som ett val att välja vilken grupp man vill gå med i. Det är det som utgör demokrati och fritt val. Rent organisatoriskt skulle det vara väldigt svårt att styra en grupp utefter fria val i gruppen. Ganska snart skulle högerextrema grupper ta över och den goda tanken skulle vara förvanskad till oigenkännlighet. Så, nej, Ola, demokrati i Facebookgrupper är inte fria val utan det består i att du kan lämna gruppen eller bli utesluten och du kan vara med i viken grupp du vill. Båda delar är ett fritt val av alla parten.

I en demokratisk organisation finns stadgar och det hålls omröstningar, men något sådant såg jag aldrig röken av hos #jagärhär.
Källa: Aftonbladet  Debatt Ola

Insyn i #jagärhär

Ola klagar också på att det inte finns någon insyn i #jagärhär vilket måste betraktas en konstig åsikt. Är du med i en grupp på Facebook har du insyn i gruppen. #jagärhär är privat och det är upp till var och en att acceptera gruppens regler. Bakom gruppen står en organisation som det också är upp till vara och en att bli med i. Det är den organisationen som styr och administrerar #jagärhär . Om man vill få insyn i organisationen får man drista sig till att söka medlemskap där. I övrigt består insynen i #jagärhär att alla medlemmar har full insyn i diskussionerna i gruppen. Vad Ola egentligen menar med full insyn är svårt att veta. Förmodligen är det bara en sak han tar upp för att svärta ner #jagärhär så mycket som möjligt.

Någon offentlig insyn är givetvis inte heller att tänka  på i en sluten Facebookgrupp
Källa: Aftonbladet  Debatt Ola

Rättssäkerheten i #jagärhär

Ola klagar också på att #jagärhär saknar rättssäkerhet !? Vad som avses med detta är svårt att förstå med tanke på vad ordet betyder. Om man anser sig vara utsatt för övergrepp från staten för att man är med i #jagärhär får man väl lämna gruppen. Men att man skulle vara utsatt för en sådan risk i gruppen är knappast möjligt eller tanken är rent av löjligt. Men det ser bra ut om man vill svärta ner #jagärhär vilket naturligtvis är Olas intentioner.

Finns det en dold agenda i#jagärhär

Ola påstår att #jagärhär möjligen kan ha en annan agenda än de utger att de har. Vi som medlemmar i gruppen kan säga att någon sådan inte finns och varför skall det finnas det? Om det ändå skulle finnas en dold agenda måste ju den någon gång fram i ljuset och då är det fritt och demokratiskt val att bestämma om man vill vara kvar. Men någon dold agenda finns inte. Det är för många involverade för att en sådan skulle kunna hållas dold. Nästa fråga blir per automatik, vad skulle en dold agenda bestå av? Att de i själva verket vill näthata och skriva så illa på nätet som näthatare gör? Att de i själva verket är rasister och vill förmå alla nära 80.000 antirasister att bli rasister?  Nej, Ola, du skrev det bara för att svärta ner #jagärhär.

Gräver fram gammalt om egna medlemmar

Ola har grävt fram att någon medlem tidigare har nätmobbat. Det är naturligtvis inte bra men alla måste ha rätten att kunna ändra sig. Vi har mött flera personer som varit riktigt aggressiva näthatare och som sådana hängt ut folk och förtalat dem med lögner på nätet som numera tar avstånd från detta. Vi tycker att fd näthatare som tar avstånd från sitt tidigare näthat har sin upphöjda plats i en grupp mot just näthat, de är nämligen värdefulla för gruppen. Om man i det läget skriver offentligt om en sådan person och vad denna gjort tidigare kan det inte betraktas som något annat än en provokation.

min egen Facebooksida vädrat olust inför att en annan icke-namngiven förgrundsgestalt i detta nya upprop nyligen agerat nätmobbare i ett annat sammanhang
Källa: Aftonbladet  Debatt Ola

Medlem som kritiserar sin egen grupp

Det som kan vara problematiskt är om man offentligt, utanför sin egen grupp, kritiserar gruppen under en aktion. Sådana inlägg kan ingen i gruppen radera eftersom det inte är på den egna platsen. Det blir direkt kontraproduktivt att göra så, det skapar ett misstroende från utomstående mot sin egen grupp. En sådan debattör från vår grupp vill jag på stående fot slänga ut. Det finns tillräckligt med folk ändå som förstör för #jagärhär utan att också egna medlemmar deltar i de fientliga handlingarna. Det är vad du gjort Ola!

Minna Dennert svarade i tråden med anklagelser dels om att jag hade problematiserat hennes nya upprop i Expressens kommentarsfält
Källa: Aftonbladet  Debatt Ola

 

Talar mot sig själv

Ola inser trots allt att man inte kan ha samma regler i grupper på nätet som i verkligheten men har ändå valt att kritisera gruppen för just brist på detta:

Nätet erbjuder snabbhet och spridning som normala medier och organisationer inte kan leverera. Baksidan är att man inte heller kan begära att de ska följa samma spelregler.
Källa: Aftonbladet  Debatt Ola

 

Är det konstigt

Tycker du att det är konstigt att bli utesluten efter det du gjort?

Döm om min förvåning när jag sedan upptäckte att jag inte kunde svara på ”anklagelserna”. Jag hade nämligen nu blivit utkastad ur #jagärhär. Utan minsta förklaring eller möjlighet till prövning.
Källa: Aftonbladet  Debatt Ola

 

Vi hoppas

Vi hoppas att Ola fortsätter sitt arbete mot rasism och annat skit på nätet. Det behövs för att vi skall kunna ta tillbaka nätet till folket. Det är bättre och ger mer resultat än att göra gemensam sak med de som skall bekämpas genom att försöka förstöra för #jagärhär.

 

Källor:
Aftonbladet  Debatt Ola
Detta är #jagärhär

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.  Lär dig mer