Hatforumet Flashback

Internet – En förstörd arena

Facebook, Google och diverse forum på nätet har blivit ett verktyg i att nedmontera demokratierna. Nedmonteringen handlar bland annat om politiserade annonser. Men framförallt handlar det om att de låter det högerextrema näthatet ta en dominerande plats på ett internet. Ett internet som annars skulle kunna bli något bra för folken i världen.

Politiskt påverkansvertyg

De nämnda platserna på nätet och tusentals bloggar är idag inget annat än ett effektfullt politiskt påverkansverktyg från de högerextrema. Dessa dominerar idag den politiska debatten på nätet. Dessa platser låter hat och hot flöda dygnet runt år efter år utan åtgärd.  Visar någon sina bröst på Facebook raderas det direkt medan hot och hat får stå kvar.
Det handlar dessvärre inte bara om hot och hat.  Man sprider dygnet runt stora mängder desinformation, förvrängd fakta och rena lögner. Det har bevisligen påverkat valresultatet i flertalet länder inte minst i Sverige. Om nätaktiviteterna inte förekommit skulle flera länder idag ha demokratiska regeringar och Sverigedemokraterna skulle aldrig komma över 5% i valresultatet.
Vi jobbar mot hatforumet Flashback och har ofta anledning att läsa inläggen där. Det spelar ingen roll i vilken “tråd” man läser, de högerextrema intorkade döskallarna dyker upp överallt hela tiden.
I hypotetiska “trådar” om hur man kokar potatis är det naturligtvis invandrarnas fel om de inte kokas riktigt. Om någon ute i samhället har en annan åsikt än huvudfåran på Flashback om hur potatisen skall kokas dyker genast näthatarna upp i “tråden”. De ger postaren olika diagnoser över hur sjuk denne är och beskriver personen på ett sätt att denne kan få allvarliga problem med sitt liv. Den extrema vokabulären sprider sig nu vidare ut på nätet och in i våra stugor. Det gäller att få stopp på det innan vårt offentliga samtalsklimat är helt förstört.

Naiva demokratier

Våra demokratier ute i världen är naiva som tror att folkets val gäller.
De stora internetaktörerna har visat en enastående släpphänthet. Det har resulterat i att mycket små grupper lyckats påverka stora mängder folk. De sprider desinformation och en massa annat skräp runt sig utan att någon ingriper.
De som påverkar massorna så mycket idag på nätet har inte något demokratiskt sinnelag. De är högerextrema med siktet inställt på att den starke skall leda och bestämma. Det är märkligt nog alltid en högerextrem fascistoid person som anses vara den “starke”. Deras organisering påminner om att bakom dem står det ekonomisk starka krafter som inte hyllar demokratin.
Naiviteten hos de stora demokratiska partierna är alarmerande. De verkar inte vilja förstå omfattningen av hur internet missbrukas och kommer med tiden själva att sopas bort. Det är precis det som händer med det tidigare samhällsbärande partiet Socialdemokraterna. Stoltheten i att vara störst och lyft landet från ett av Europas fattigaste länder till ett rikt och välmående folkhem håller nu på att brytas ner av den extrema högern på nätet.
Socialdemokraterna och de andra partierna, förutom Sd som är en del av hatet pånätet, har inte reagerat på det som händer på nätet, man har lämnat det helt utan tanke. Det är ur denna naivitet som också perspektivet på näthatet mot privatpersoner skall ses. Man har inte ingripit därför att de inte sett det som ett stort problem.  När de inser det är det försent.
Om den lilla grupp som idag “äger nätet” inte skulle vara de högerextrema utan de istället vore de vänsterextrema skulle politikerna världen runt agera direkt och skoningslöst och likna deras handlingar med terrorbrott.

Vad bör göras

Det som nu händer på internet får inte politikerna vara rädda för att ta itu med. Man är rädda för att bli kallade yttrandefrihetens motståndare om de skulle börja rota i det. Men inget kan vara mer fel! Om vi jämför “internetet” med “vägnätet” skulle det ingripas direkt om grupper av folk började köra på fel sida av vägen och bryta mot varenda trafiklag vi har. Man hade inte tvekat i rädslan av att bli utpekad som rörelsefrihetens motståndare, man hade agerat snabbt och hårt mot dårarna som riskerar folks liv genom att köra på fel sida.
Politikerna måste rädda demokratin och yttrandefriheten genom att börja agera mot terrorn på nätet. Om de inte börjar med det nu kan det snart vara försent och vi får återigen uppleva det vi efter andra världskriget sade “ALDRIG MER” om.
De högerextrema har inget i en demokrati att göra, de måste tryckas tillbaka och de som tillåter dem agera i yttrandefrihetens namn skall ges en rejäl näsbränna. Företagen och platser på nätet som tillåter de få personerna att sprida sitt hat måste genom lagstiftning agera för att rensa bort avfallet som förstör för så många och i sin förlängning förstör vår demokrati. Om de vägrar skall sidorna plockas bort och de ansvariga låsas in. Hårda tag är det enda de förstår för det är exakt det de själva delar ut! Våra politiker skall inte dra sig för lägga in de högerextremas aktioner på nätet i våra terrorlagar och låta dem dömas efter de lagarna för det är inget annat än terror de sysslar med. Kreativiteten hos de högerextrema som hungrar efter makt är helt enkelt för stor för att kunna regleras i vanliga lagar. Spelet har blivit för högt och de har blivit för framgångsrika i sitt antidemokratiska värv.

Det är dags att lägga ner den storstilade drömmen

Nu är det dags att lägga ner de stora drömmarna om fredliga plattformar för yttrandefrihet och demokratiska diskussioner på lika villkor. Dessa plattformar är arenor som fullständigt förstörts av allehanda destruktiva extremhögerpolitiska och folk som får orgasm av att hänga ut och förtala andra. Det är krafter som med manipulation och desinformation medvetet eroderar våra demokratiska processer och skapar farliga polariseringar. Det är krafter som med lögner om nämnda privatpersoner utestänger stora grupper av folk från att yttra sig på dessa plattformar. De är yttrandefrihetens och demokratins dödgrävare som till sin hjälp har naiva yttrandefrihetsförespråkare i sin verktygslåda.

8 tankar på “Internet – En förstörd arena

 1. Anonym:
  Bra skrivet!
  Detta skall printas ut och tas med till skolan!

  TACK!
  Trevligt att du kan sprida det!

 2. Kanonbra skrivet för nu vet vi sanningen om att allt otyg som sker på nätet på forumsidorna Flashback,Facebook,Instagram,Twitter,Youtube,Vkontakte med flera görs i syfte att hota våran Svenska demokrati.Och jag anser att även de rättsvårdande myndigheterna som polisen,åklagarmyndigheterna,SÄPO,med flera ska få reda på vad som pågår på nätet

 3. Spion:
  Kanonbra skrivet för nu vet vi sanningen om att allt otyg som sker på nätet på forumsidorna Flashback,Facebook,Instagram,Twitter,Youtube,Vkontakte med flera görs i syfte att hota våran Svenska demokrati.Och jag anser att även de rättsvårdande myndigheterna som polisen,åklagarmyndigheterna,SÄPO,med flera ska fåreda på vad som pågår på nätet

  TACK!
  Myndigheterna vet nog vad som försiggår men de tycker att det sker inne i en liten dammig bärbar dator så de skiter i det.

 4. Frihet är aldrig naivitet. Att bekämpa fascistiska antidemokratiska grupperingars missbruk av den demokratiskt beslutade yttrandefriheten, är en nödvändighet Folkstyret kan vinnas genom en lång och ofta plågsam kamp, men förloras genom naivitet. Ett alldeles nödvändigt Riksdagsbeslut är att infoga Förenta Nationernas kärnkonvention ICERD som Sveriges Riksdag ratificerade år1971 efter att gjort nödvändig förändring i Regeringsformen. Ratificeringen innebär att Riksdagen förpliktigar att införliva obligatoriska Artiklar i Konventionen i Svensk lag och Brottsbalk. Artikel 4. i sin helhet innebär förbud för grupper och sammanslutningar att, ägna sig åt, stödja, eller uppmuntra till rasistisk diskriminering. Detta innebär att lagen “hets mot folkgrupp” förändras och skärps. Enligt ständiga påminnelser från ICERD:s Granskningskommission. Granskningskommissionen har underkänt Sveriges försök att genom en surrogatlag komma undan att ta hotet från antidemokratiska rasistiska grupper på allvar. Återigen, det är inte folkstyrets rätt blunda för hatiska uttryck. Det är aldrig folkstyrets mening att tillåta hatiska och hotfulla uttryck mot de som har till uppgift att upplysa och granska samhället

 5. Gunnar Johansson:
  Frihet är aldrig naivitet. Att bekämpa fascistiska antidemokratiska grupperingars missbruk av den demokratiskt beslutade yttrandefriheten, är en nödvändighet Folkstyret kan vinnas genom en lång och ofta plågsam kamp, men förloras genom naivitet. Ett alldeles nödvändigt Riksdagsbeslut är att infoga Förenta Nationernas kärnkonvention ICERD som Sveriges Riksdag ratificerade år1971 efter att gjort nödvändig förändring i Regeringsformen. Ratificeringen innebär att Riksdagen förpliktigar att införliva obligatoriska Artiklar i Konventionen i Svensk lag och Brottsbalk. Artikel 4. i sin helhet innebär förbud för grupper och sammanslutningar att, ägna sig åt, stödja, eller uppmuntra till rasistisk diskriminering. Detta innebär att lagen ”hets mot folkgrupp” förändras och skärps. Enligt ständiga påminnelser från ICERD:s Granskningskommission. Granskningskommissionen har underkänt Sveriges försök att genom en surrogatlag komma undan att ta hotet från antidemokratiska rasistiska grupper på allvar. Återigen, det är inte folkstyrets rätt blunda för hatiska uttryck. Det är aldrig folkstyrets mening att tillåta hatiska och hotfulla uttryck mot de som har till uppgift att upplysa och granska samhället

  En mycket bra kommentar!
  Vi håller helt med dig i din uppfattning. Vi tycker det finns ett systemfel i hur Sverige agerar från rättsväsendet till Riksdagen. Man har fått för sig att lagar skall följas sisådär när det finns tid och lust. Därför har man infört gummibuffertar i vissa lagar för att kunna använda dem som man känner för tillfället. Alltså textstycken som inte är konsekvent specificerade utan det är upp till var och en att göra detta.

 6. https://nyheter24.se/natets-morka-sida/898704-domar-knarkhandel-darknet Facebook och Instagram har blivit ett stort tillhåll för narkotikahandel och illegal handel med alkohol under den senaste tiden och sen har vi Darknet med hemsidan flugsvamp2:1 där narkotika marknadsförs helt öppet och dessutom på Flashback som uppger att de har regler som förbjuder narkotikahandel men trots regeln så förekommer det då och då att en eller flera medlemmar tipsar om var man kan köpa narkotika via internet ,men Flashback har gjort allt för att motverka narkotikahandel genom att bannlysa de medlemmar som tipsar och marknadsför var man på nätet kan köpa narkotika

 7. Spion:
  https://nyheter24.se/natets-morka-sida/898704-domar-knarkhandel-darknetFacebook och Instagram har blivit ett stort tillhåll för narkotikahandel och illegal handel med alkohol under den senaste tiden och sen har vi Darknet med hemsidan flugsvamp2:1 där narkotika marknadsförs helt öppet och dessutom på Flashback som uppger att de har regler som förbjuder narkotikahandel men trots regeln så förekommer det då och då att en eller flera medlemmar tipsar om var man kan köpa narkotika via internet ,men Flashback har gjort allt för att motverka narkotikahandel genom att bannlysa de medlemmar som tipsar och marknadsför var man på nätet kan köpa narkotika

  Ja, det är stora problem med dessa olagliga handlingar.
  Flashback bannar de som uppenbart sysslar med droghandel för att inte bli åtalade. I övrigt är Flashback drogliberalt.

Kommentarer är stängda.

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.  Lär dig mer