Intelligens socialgrupp och näthat

Politisk konservatism

En studien som publicerats i Psychological Science, visade att låga IQ-poäng i barndomen ger sannolikhet till fördomar och politisk konservatism som vuxna. Eftersom konservatismens budskap är enkelt att förstå och ta till sig gör det lättare att förstå för de som inte kan förmå sig till djupare analyser. Budskap som “Ordning”, “Kontinuitet”, “Stabilitet”, “Tradition”, “Ett land ett folk”, “Vår kultur”, “Ensam är stark” och så vidare i en annars komplicera Värld blir gripbara för dessa människor. Dr Brian Nosek på University of Virginia säger så här:

Verkligheten är komplicerad och rörig.
Det är inte förvånande att människor med mindre inlärningsförmåga lockas till förenklande  ideologier.

Sannolikhet till fördomar

Studien säger också att sannolikheten för fördomar ökar eftersom möjligheten till att fundera i alternativa banor är begränsad. Då blir det lättare att ta till sig de fördomar som sprids i syftet att bilda opinion mot exempelvis invandring och så vidare. Steget härifrån till rasism och hat är inte långt.

Näthat

Samma mekanismer styr näthatet i stor omfattning. Några personer anger tonen och dessa hänger på. Det kan tidvis uppstå en outtalad tävling i vem som är bäst (=värst) på att hata andra personer och som skapar en spiral av ökande näthat. Det gäller att vara först med det senaste och vinnaren är den som kan publicera ett namn med personuppgifter på den “skyldige” i en forumtråd.

Låg socialgrupp och lägre intelligens

Dessa människor hamnar ofta i utanförskap, utan arbete och inte sällan med psykiska problem. Flera av dem har inte haft den bästa värld av uppväxt där de hamnar i kriminalitet, drogmissbruk och andra problem. De vi hittar som näthatar är till stor del av denna kategori. Det behöver inte alls betyda att alla går den vägen eller att alla hamnar i de lägsta socialgrupperna. Det behöver inte heller betyda att de är utom all räddning. Vår övertygelse är att de egentligen är bra människor, de har bara inte fått chansen att visa det.

Högre socialgrupp och högre intelligens

Högre socialgrupp och näthatare är den absolut farligaste näthataren för de näthatar medvetet och de vet vad de gör men ändå väljer att göra det. Vi kallar dessa för brutalt ondskefulla!

Källa: Psychological Science
Källa:  LiveScience
Källa: The Huffington Post

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.  Lär dig mer