Flashback psykisk ohälsa

Instagram – Mycket skadligt för yngre

I en intern rapport från Facebook som tog 3 år att ta fram slås det fast att ungdomar skadas av Instagram. Deras syn på egna kroppen och självkänslan försämras påtagligt. Självmordstankar når upp till 13% av ungdomarna i vissa länder och 6% i andra länder. Särskilt farligt är det för unga flickor. Instagram är ett dotterbolag till Facebook.

Inte bara Facebooks forskning

Forskare världen runt har vid flera tillfällen under flera år slagit larm om risker för ungdomar på Instagram och liknande nättjänster. Facebook var alltså inte först men deras förtjänst är att de i en riktig forskning nu slår fast att riskerna för ungdomarna stämmer med de varningslarm som spridits av andra.

Rapporten

Rapporten har kommit fram till att unga flickor är särskilt utsatta bland de som inte kan klara av de intryck de får från Instagram. Bland annat står det så här:

32 procent av tonårsflickorna sade att de var missnöjda med sina kroppar. Instagram fick dem att må sämre.

Instagram fick alltså dem att må sämre och vidare erkänner Facebook:

Vi förvärrar kroppsuppfattningen hos var tredje tonårsflicka

Forskarna slår fast i rapporten att problemen är kopplade till Instagram och inte sociala medier i stort eftersom kroppsjämförelser är Instagrams signum. Dessutom använder Instagram logaritmer som fokuserar på kroppen och liknande när folk är inne där och deltar i konversationer och kroppspubliceringar. Rapporten har presenterats för Facebooks ledning med Mark Zuckerberg i spetsen.

Rapporten finns inte

Facebooks rapport var inte ämnad att användas utanför de ledande i Facebooks. Men rapporten läckte ut och finns idag att läsa på The Wall Street Journal för de som har prenumeration.

Rapporten som inte finns fick ingen utomstående läsa

När Senatorerna Richard Blumenthal och Marsha Blackburn i USA uppmanade Facebook att offentliggöra rapporten svarade företaget på frågan som om det inte det finns någon rapport. När det sedermera kom fram att rapporten verkligen finns hävdade Facebookgrundaren Mark Zuckerberg i ett kongressförhör att sociala medier kan ha positiva effekter på den mentala hälsan. Instagrams chef påstod också att rapporten visar att Instagrams påverkan på tonåringars välmående är ganska liten. Utåt har Facebook alltså hela tiden konsekvent tonat ned Instagrams negativa effekter. De har inte heller låtit utomstående ta del av underlaget tills den läkte ut. Rapporten som de tunga namnen sade inte finns fanns alltså. När det kom fram började de förminska resultatet tills den läkte ut.

Sensmoralen av detta blir att “lite inte på någon, de ljuger hela jävla bunten”!

Vad hände sedan

Det som hände efter rapporten slog fast att ungdomar far illa av Instagram var att de ansvariga inte gjorde något alls. Pengaströmmen in till företaget är viktigare än några miljoner snorungar som de lurat att använda Instagram.

Hur borde det vara

Internet borde vara en källa till information, en plats man kan handla på, dela erfarenheter, diskutera och förkovra sig på. Internet skall inte vara en plats där kroppsliga ideal, förtal, hets mot andra bryter ner folk och skapar psykisk ohälsa eller rycker bort yttrandefriheten för stora grupper.

Källa: The Wall Street Journal

Läs mer: Ny teknik

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.  Lär dig mer