IMY – Ny fokus, utreda enskilda klagomål

Sedan Mars 2021 kommer IMY att lägga fokus på att utreda enskildas klagomål. Det är välkommet eftersom privatpersoners röster normalt aldrig når fram inom rättsväsendet. De kallar det för en ny tillsynspolicy och de har en plan för hur det skall gå till. De skriver att “Ett övergripande fokus är att utreda klagomål från enskilda”.

Så här skriver de

IMY, tidigare Datainspektionen, har nu fattat beslut om en ny tillsynspolicy och plan för vilka tillsyner, det vill säga granskningar, som ska genomföras under de kommande två åren.
Under de kommande två åren kommer huvuddelen av IMY:s tillsynsärenden att avse dataskyddsförordningen och bygga på klagomål från enskilda personer.
Källa: IMY
[Det fetade är gjort av Sigmag]

Dataskyddsförordningen är det Svenska namnet för GDPR som bland annat reglerar hantering av personuppgifter. Om någon nätsida lägger ut personuppgifter kan man alltså anmäla det. Enligt den nya tillsynspolicyn att prioritera anmälningar från privatpersoner skall de alltså titta på det som anmäls och vidtaga lämpliga åtgärder. Lena Lindgren Schelin, generaldirektör för IMY:

Dataskyddsförordningen, GDPR, stärker enskildas rättigheter och ökar kraven på de företag, myndigheter och andra som hanterar personuppgifter. Det är därför viktigt att klagomål från enskilda utreds och att vi uppmärksammar allvarliga brister i personuppgiftshanteringen
Källa: IMY
[Det fetade är gjort av Sigmag]

Om man anmäler exempelvis Flashback menar de att frågan utreds och att man uppmärksammar Flashback på de brister de har i personuppgiftsfrågan. Väldigt många har anmält just Flashback för att de lägger ut personuppgifter och beskriver sjukdomar dessa påstås ha. Publicera andras hälsa utan deras medgivande är också vad IMY jobbar mot.

Granskningar kan till exempel inledas om det bedöms handla om allvarliga kränkningar av enskildas rätt till privatliv, om behandlingen berör eller kan ge konsekvenser för många enskilda individer samt om den involverar ny teknik eller ny användning av befintlig teknik som kan påverka den enskildes rätt till privatliv väsentligt.
Källa: IMY
[Det fetade är gjort av Sigmag]

Det står helt klar för stora massor i samhället att Flashback står för en omfattande och “allvarliga kränkningar av enskildas rätt till privatliv”. Oddsen för att just Flashback kommer att granskas är stor med tanke på att de får flest klagomål mot sig av alla privata företag och är ledande i Sverige på att lägga ut personuppgifter samtidigt som dessa kränks oerhört illa.

Mer att läsa:

https://www.imy.se/nyheter/klagomal-i-fokus-for-kommande-tva-ars-granskningar/

https://www.imy.se/globalassets/dokument/imy-tillsynspolicy.pdf

https://www.imy.se/globalassets/dokument/imy-tillsynsplan-2021-2022.pdf

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.  Lär dig mer