Hur länge ska jag straffas för mitt brott

[Artikel från 2019-06-06]

Orden i överskriften är Örjan Rambergs och oavsett vem som sagt det är frågeställningen viktig. I vårt land är det domstolarna som utdömer straff. Det var många år sedan man lät en pöbel utdöma och verkställa domar. Det hör den mörka medeltiden till. Eller gör den det?

Efter avtjänat straff

Efter att en person avtjänat ett straff är den personen lika oskyldig som alla andra och skall fortsättningsvis kunna leva sitt liv som alla andra. Men så är det inte för den mörka medeltidens pöbel har återuppstått i en nyare form, i en oantastlig anonym form som ger dem råg i ryggen att fortsätta straffa personer som en gång avtjänat sitt straff. Det verkar också vara det “roligaste” nöjet för en anonym pöbel att lägga ut domar och förtala den före detta dömde mycket illa. Det sker i mycket stor omfattning i exempelvis avloppet Flashback och admin på nämnda forum kallar det för “yttrandefrihet på riktigt”.

Åtalade men friade

Den medeltidaktiga men numera anonyma pöbeln ger sig inte på bara dömda utan de gör på samma sätt med åtalade som friats i domstolar. Man förvränger och hittar på detaljer som gör att man skall tro att den friade ändå trots allt är skyldig eller ännu värre, att den friade fälldes i domstol. Man hittar på, förväxlar och blandar ihop fakta med rena fantasier på ett sätt som gör att den omtalade börjar undra om det är rätt person de förtalar.

Aldrig åtalade

Det räcker inte med ovanstående utan den medeltida anonyma pöbeln ger sig också på folk som aldrig varit dömda för något alls.  De försöker få det till att se ut att även de aldrig åtalade kanske trots allt ändå kan anses vara skyldiga. Det gör de genom att också här fabricera händelser eller blanda sanning med fantasier som den icke dömde “måste” ha varit del av och då också måste vara skyldigt till brott. Spekulationerna vänds efter några dussin inlägg till att bli en sanning, en trådsanning som inte alls har med en riktig sanning att göra, dvs den omtalade är en brottsling som borde straffas.

Pöbeln

Vi har grävt fram en del av pöbel. Vi blev inte alls förvånade när vi upptäckte att de själva ofta är dömda för brott, en del av dem för riktigt allvarliga brott. Vi upptäckte också att psykisk ohälsa är mycket vanligt i den gruppen eller att de har någon form av diagnos. Vi har talat med flera av dem, en uppförde sig som en femåring, en annan hade en syn på sig själv som var oändligt långt bort från personens verkliga verklighet medan en tredje var en brutal galning som sket på sig när vi ringde.
Kort sagt kan vi utan betänketid säga att de som beter sig på detta sätt på nätet inte är vanliga människor, de är resterna av mänskligheten som framför tangentbordet helt saknar empati och en känsla av omsorg om andra människor. Om de är ägare till forum eller bara vanliga postare gör ingen skillnad alls.

Yttrandefrihet på riktig

Pöbeln som säger sig har yttrandefrihet på riktigt brukar lyfta fram FN’s deklaration om de mänskliga rättigheternas Artikel 19:

Var och en har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att utan ingripande hysa åsikter samt söka, ta emot och sprida information och idéer med hjälp av alla uttrycksmedel och oberoende av gränser.

Pöbeln anser att denna artikel ger var och en rätt att säga vad som helst om vem som helst. Men då missar man resten av FN’s deklaration om de mänskliga rättigheterna som Artikel 29:

2. Vid utövandet av sina rättigheter och friheter får en person endast underkastas sådana inskränkningar som har fastställts i lag och enbart i syfte att trygga tillbörlig hänsyn till och respekt för andras rättigheter och friheter samt för att tillgodose ett demokratiskt samhälles berättigade krav på moral, allmän ordning och allmän välfärd.

3. Dessa rättigheter och friheter får inte utövas på ett sätt som är oförenligt med Förenta nationernas ändamål och grundsatser.

En av grundsatserna är FN’s deklaration om de mänskliga rättigheterna Artikel 11:

1. Var och en som är anklagad för brott har rätt att betraktas som oskyldig till dess att hans eller hennes skuld lagligen har fastställts vid en offentlig rättegång, där personen åtnjuter alla rättssäkerhetsgarantier som behövs för hans eller hennes försvar.

2. Ingen får fällas till ansvar för en gärning eller underlåtenhet som inte utgjorde ett brott enligt nationell eller internationell lag vid den tidpunkt då den begicks. Det får inte heller utmätas strängare straff än vad som var tillämpligt vid den tidpunkt brottet begicks.

Till sist den viktigaste av alla FN’s artiklar vad det gäller yttrandefrihet nämligen Artikel 12:

Ingen får utsättas för godtyckligt ingripande i fråga om privatliv, familj, hem eller korrespondens och inte heller för angrepp på sin heder eller sitt anseende. Var och en har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden och angrepp.

Alltså i en riktig yttrandefrihet får man inte utsätta någon för angrepp på dennes heder eller anseende. Det är just de begränsningarna av en fullständigt fri yttrandefrihet som pöbeln på nätet bryter mot mest av alla lagar och regler. De ingriper i mycket stor omfattning och mycket grovt i främmande personers heder och anseende på ett sätt som gör att de utsatta aldrig mer kan leva ett normalt liv. Pöbeln kallar dessa brott påpassligt för “yttrandefrihet på riktigt” när det egentligen handlar om “brott på riktigt”.

Läs Rambergs text här

24 tankar på “Hur länge ska jag straffas för mitt brott

 1. Straffet är väl en sak och det kan vara avklarat men man kan ju samtidigt heller inte tvinga människor att glömma det man gjort utan får nog försöka förstå att människor minns de brott man själv kan tänkas ha gjort och inte kan tvingas att glömma

 2. Memento mori:
  Straffet är väl en sak och det kan vara avklarat men man kan ju samtidigt heller inte tvinga människor att glömma det man gjort utan får nog försöka förstå att människor minns de brott man själv kan tänkas ha gjort och inte kan tvingas att glömma

  Ja, det är problematiskt, det håller vi med om. Men i ett rättssystem måste det vara domstolar som dömer och när straffet är avklarat är personen fri som alla andra.
  Den andra sidan av saken är om man får exempelvis ett barn mördat och mördaren avtjänat sitt straff är det klart att anhöriga till barnet inte tycker det är bra. Men det löser inget att logga in på ett forum som anonym och börja förtala fd mördaren. Då är det bättre att tala med personen man mot man om det skulle kännas bättre.
  Oftast handlar det dock inte om mördade barn eller andra som mördats utan om vanliga enkla brott. Att helt okända anonymt börjar förtala en sådan person är lika mycket olagligt som många andra brott.
  Än värre är det när anonyma hänger ut folk som inte dömts för något brott som brottsling osv.

  Det som är lika för alla är att man känner att man vill freda sig mot de anonyma galningarna. De flesta vet dock inte hur man kan göra detta och förblir handlingsförlamade.

 3. En av de bästa artiklar jag läst på länge alla kategorier.
  Tack för det!

 4. “Fd mördare” är en intressant term, när uppstår den rent logiskt? Har man skiljt sig en gång är man väl ändå skiljd även om man gifter om sig?

  Med termer baserade på handlingar av den definitiva typen som mördare så torde väl man vara mördare tills man dör, liksom man kan vara mamma till ett barn även om barnet senare dör, eller?

 5. Memento mori:
  ”Fd mördare” är en intressant term, när uppstår den rent logiskt? Har man skiljt sig en gång är man väl ändå skiljd även om man gifter om sig?

  Med termer baserade på handlingar av den definitiva typen som mördare så torde väl man vara mördare tills man dör, liksom man kan vara mamma till ett barn även om barnet senare dör, eller?

  Det handlar om att det är kränkande. Det är inte kränkande att beskyllas för att man haft ett barn men det är kränkande att beskyllas för att barnet avled pga dåliga föräldrar.

  Vårt rättssystem innebär att staten straffar brottslingar och efter de varit straffade är de fria som vem som helst. Det är inte meningen att pöbeln skall fortsätta straffa brottslingar efter att de avtjänat sina straff. Den rätten har inte pöbeln. Dessutom blir det godtyckligt eftersom man hänger ut och babblar bara om de de tycker det är kul att göra detta med. Skulle någon komma på tanken att kalla Jan Axelsson, grundaren av Flashback, för brottsling? Han är också straffad. Inte ens vi gör det just därför att han avtjänat straffet och vi är inte bemyndigade att förlänga det straffet. Det är bara sorgligt att han inte respekterar det så som vi respekterar det.

  Vi lever i en demokrati med ett rättssystem och då är det rättssystemet som straffar folk, ingen annan!

 6. REDAKTIONEN: Det handlar om att det är kränkande. Det är inte kränkande att beskyllas för att man haft ett barn men det är kränkande att beskyllas för att barnet avled pga dåliga föräldrar.

  Vårt rättssystem innebär att staten straffar brottslingar och efter de varit straffade är de fria som vem som helst. Det är inte meningen att pöbeln skall fortsätta straffa brottslingar efter att de avtjänat sina straff. Den rätten har inte pöbeln. Dessutom blir det godtyckligt eftersom man hänger ut och babblar bara om de de tycker det är kul att göra detta med. Skulle någon komma på tanken att kalla Jan Axelsson, grundaren av Flashback, för brottsling? Han är också straffad. Inte ens vi gör det just därför att han avtjänat straffet och vi är inte bemyndigade att förlänga det straffet. Det är bara sorgligt att han inte respekterar det så som vi respekterar det.

  Vi lever i en demokrati med ett rättssystem och då är det rättssystemet som straffar folk, ingen annan!

  TACK!
  Det är en efterlängtad förklaring varför man inte skall hänga ut före detta brottslingar.

 7. Svenne Banan: TACK!
  Det är en efterlängtad förklaring varför man inte skall hänga ut före detta brottslingar.

  Ja, flera förstår inte varför man inte kan göra det. Kul att det man skriver når fram ibland.

 8. Så den som bara berättar om verkligheten och dess historia ska kunna straffas för det när denne berättar om vem som mördade dennes barn och barnbarn, om straffet för det är avklarat och mördaren därmed blivit en före detta mördare?

  Hur länge ska då den som bara berättar sanningen om mördarens i verkligheten kunna tänkas vara straffbar för det? Om hen ristar sanningen om sin tid på en mer eller mindre evig runsten..

 9. Memento mori:
  Så den som bara berättar om verkligheten och dess historia ska kunna straffas för det när denne berättar om vem som mördade dennes barn och barnbarn, om straffet för det är avklarat och mördaren därmed blivit en före detta mördare?

  Hur länge ska då den som bara berättar sanningen om mördarens i verkligheten kunna tänkas vara straffbar för det? Om hen ristar sanningen om sin tid på en mer eller mindre evig runsten..

  Det står tydligt i lagen att man inte får kalla någon för kriminell eller annat liknande vare sig det är sant eller inte. Undantag finns om det sker i journalistiskt intresse och att man har anledning att skriva om det. En sådan anledning kan vara att det precis har hänt.

  Det är absolut inte tillåtet att kalla en person som mördat för mördare fler år efter avtjänat straff som pöbeln gjort till en sport på nätet.

 10. Det låter intressant

  DÅ kan en mor vars barn mördats inte heller skriva vem mördaren av hennes barn är på sin egna hemsida för då kan hon dömmas för det. Lite väl enkelsidig förlåtelsekänsla kan tyckas.

 11. Memento mori:
  Det låter intressant

  DÅ kan en mor vars barn mördats inte heller skriva vem mördaren av hennes barn är på sin egna hemsida för då kan hon dömmas för det. Lite väl enkelsidig förlåtelsekänsla kan tyckas.

  Egentligen är det så men jag tor inte någon skulle göra något åt det om hon bara skriver så.

 12. Jag tror inte att vare sig polisen och åklagare uppskattar att folk sysslar med att gå in och börjar leka privatdeckare så som det sker på flera olika sociala plattformar och forumsidor där man för diskussioner om olika brott ,och just de brott som det handlar om är de som polisen har fått in anmälan och och startar en så kallad förundersökning, och det som är just problemet att man snabbt vill hitta en syndabock direkt genom att komma med påståenden om att Herr X i Xstad ligger bakom ett specifikt brott som har skett och sådant bidrar till att störa polisens brottsutredningsarbete,och det visar sig att Herr X är helt oskyldig till brottet och dessa osanna uppgifter som spritts ut bidrar till att Herr X blir utsatt för hot och uthängning vilket har skett med flera personer som via forum påståtts vara gärningsmannen, och man kan ta den 20-årige man i Göteborgstrakten som påstods vara kattmördaren vardagen för 20-åringen som oskyldigt hängdes ut som kattmördaren blev ett rent helvete han och hans anhöriga blev utsatt för hot och fick sina identiteter uthängd .Där borde nog myndigheter reagera direkt om det förekommer falsk ryktesspridning på nätet på olika forumsidor för det är inte meningen att de som visar sig vara oskyldig till brott ska få lida för det genom att få sitt vardagsliv förstört på grund av hot,trakasserier,uthängning.Där borde nog man införa en lag som förbjuder såna osanna ryktesspridningar och osanna utpekande, och likadant om det visar sig att man har fått tag på en person som är skyldig till ett visst brott så är pöbeln på vissa forumsidor blixtsnabba på att komma med osanna uppgifter om att den personen är dömd trots att den personen inte har blivit vare sig åtalad och dömd för brottet.

 13. Spion:
  Jag tror inte att vare sig polisen och åklagare uppskattar att folk sysslar med att gå in och börjar leka privatdeckare så som det sker på flera olika sociala plattformar och forumsidor där man för diskussioner om olika brott ,och just de brott som det handlar om är de som polisen har fått in anmälan och och startar en så kallad förundersökning, och det som är just problemet att man snabbt vill hitta en syndabock direkt genom att komma med påståenden om att Herr X i Xstad ligger bakom ett specifikt brott som har skett och sådant bidrar till att störa polisens brottsutredningsarbete,och det visar sig att Herr X är helt oskyldig till brottet och dessa osanna uppgifter som spritts ut bidrar till att Herr X blir utsatt för hot och uthängning vilket har skett med flera personer som via forum påståtts vara gärningsmannen, och man kan ta den 20-årige man i Göteborgstrakten som påstods vara kattmördaren vardagen för 20-åringen som oskyldigt hängdes ut som kattmördaren blev ett rent helvete han och hans anhöriga blev utsatt för hot och fick sina identiteter uthängd .Där borde nog myndigheter reagera direkt om det förekommer falsk ryktesspridning på nätet på olika forumsidor för det är inte meningen att de som visar sig vara oskyldig till brott ska få lida för det genom att få sitt vardagsliv förstört på grund av hot,trakasserier,uthängning.Där borde nog man införa en lag som förbjuder såna osanna ryktesspridningar och osanna utpekande, och likadant om det visar sig att man har fått tag på en person som är skyldig till ett visst brott så är pöbeln på vissa forumsidor blixtsnabba på att komma med osanna uppgifter om att den personen är dömd trots att den personen inte har blivit vare sig åtalad och dömd för brottet.

  Vi kan bara hålla med dig, precis så är det.

 14. Inte bara det som ovanstående skriver. Som insatt i ett antal rättsfall där spekulationer eller rena sabotage skett gentemot rättegångar och/eller förundersökningar. Flashbacks klientel är ökända för att lägga sig i utredningar och tillomed störa rättegångar som ska påbörjas. Det är rent ut sagt en skandal att de kan och får hålla på som ett slags medborgargarden med egna agendor. Om det inte är för att skydda Flashback så kan det handla om personliga agendor som ett generellt kvinnohat eller invandrarhat.

 15. birti:
  Inte bara det som ovanstående skriver. Som insatt i ett antal rättsfall där spekulationer eller rena sabotage skett gentemot rättegångar och/eller förundersökningar. Flashbacks klientel är ökända för att lägga sig i utredningar och tillomed störa rättegångar som ska påbörjas. Det är rent ut sagt en skandal att de kan och får hålla på som ett slags medborgargarden med egna agendor. Om det inte är för att skydda Flashback så kan det handla om personliga agendor som ett generellt kvinnohat eller invandrarhat.

  Ja, du har helt rätt!
  En rättegång som en av oss var med i var hotad av folk på Flashback. Domaren i målet tyckte det var väldigt olustigt men han sade att de var på sin vakt.

 16. “Vårt rättssystem innebär att staten straffar brottslingar och efter de varit straffade är de fria som vem som helst.”

  Nej, efter avtjänat straff ligger man kvar i belastningsregistret i upp till tio år. Många arbetsgivare kräver utdrag innan anställning. Tycker ni detta är dåligt också? Ska en dömd pedofil kunna börja arbeta på ett dagis dagen efter avtjänat fängelsestraff enligt er?

 17. Peter:
  ”Vårt rättssystem innebär att staten straffar brottslingar och efter de varit straffade är de fria som vem som helst.”

  Nej, efter avtjänat straff ligger man kvar i belastningsregistret i upp till tio år. Många arbetsgivare kräver utdrag innan anställning. Tycker ni detta är dåligt också? Ska en dömd pedofil kunna börja arbeta på ett dagis dagen efter avtjänat fängelsestraff enligt er?

  Ja, vi tycker det är fel att före detta straffade av alla kategorier finns kvar i belastningsregistret. Men det betyder definitivt inte att vi tycker pedofiler skall få jobba med barn.

  Vissa brottslingar som visat sig inte kunna avhålla sig från brott kanske måste finnas i ett register. I sådana fall måste dessa till följd av det tas om hand för arbete lär bli svårt att få. Det bästa kanske vore att de tas om hand i något mellanting mellan fängelse och frihet. Flera av dem vill vi förmodligen inte heller skall vara ute i arbetslivet, det skadar alla parter. Här kan problemet ligga i den nästan obefintliga hjälp folk behöver som inte kan ta hand om sig själva.

  Vad det gäller pedofiler är problemet ett helt annat. För det första finns det olika nivåer av sådana brott. Från det värsta man kan tänka till att en 15 åring har sex med en 14 åring. Ett annat problem är när den yngre ljuger om sin ålder och den äldre åker fast för att haft sex med minderårig. Alla som begått pedofila brott är alltså inte pedofiler.

  Vad det gäller att arbeta med barn är det definitivt inte lämpligt om det är en person med “äkta” pedofil läggning. Dessutom dras fler av dem just till att arbete med barn. Därför kanske det är lämpligt att de av dem som begått pedofila brott registreras i belastningsregistret eller kanske i ett särskilt register.

  Problemet kvarstår dock att hitta dem som ännu inte begått några brott men som har potential till att göra det. I det fallet är det förmodligen tyvärr så att vanlig arbetsplatsumgänge är den kontroll vi har. Alternativet är att ingen får arbete mad barn och det går ju inte. Dessa problem är svårlösta och vi får väl anta att expertisen på området vet vad som är bäst.

  Det vi absolut vet är ingen av dem skall hängas ut på olika hatsajter på nätet, som Flashback. Det kan bara bli fel när privatpersoner tillåts skriva sanningar, halvsanningar och rena lögner om folk oavsett om de varit dömda, friade eller inte alls varit indragna något brott. Det är avskyvärt!

 18. Peter:
  ”Vårt rättssystem innebär att staten straffar brottslingar och efter de varit straffade är de fria som vem som helst.”

  Nej, efter avtjänat straff ligger man kvar i belastningsregistret i upp till tio år. Många arbetsgivare kräver utdrag innan anställning. Tycker ni detta är dåligt också? Ska en dömd pedofil kunna börja arbeta på ett dagis dagen efter avtjänat fängelsestraff enligt er?

  Har pedofiler gjort sig skyldiga till brott mot barn och ungdomar så ska de inte ha rätt att få jobba med verksamheter som har med barn och ungdomar att göra, och för att återgå till ämnet är att det ska inte hängas ut personuppgifter oavsett om det rör sig om personuppgifter som gäller brottslingar och brottsoffer,och sen är det inte okej alls att man på olika forumsidor sidor lägger upp förundersökningsprotokoll och domstolsprotokoll för i dessa protokoll så finns känsliga uppgifter som namn på personer och deras hemadresser,telefonnummer. Att man inte såg till att stoppa Lexbase och andra sidor där man har lagt upp känsliga personuppgifter på både dömda personer och brottsoffer är under all kritik .

 19. Spion: Har pedofiler gjort sig skyldiga till brott mot barn och ungdomar så ska de inte ha rätt att få jobba med verksamheter som har med barn och ungdomar att göra, och för att återgå till ämnet är att det ska inte hängas ut personuppgifter oavsett om det rör sig om personuppgifter som gäller brottslingar och brottsoffer,och sen är det inte okej alls att man på olika forumsidor sidor lägger upp förundersökningsprotokoll och domstolsprotokoll för i dessa protokoll så finns känsliga uppgifter som namn på personer och deras hemadresser,telefonnummer. Att man inte såg till att stoppa Lexbase och andra sidor där man har lagt upp känsliga personuppgifter på både dömda personer och brottsoffer är under all kritik .

  Exakt, och vi får inte glömma alla som vittnat i rättegångar som hamnar på Lexbase.

 20. Begränsningarna avseende yttrandefrihet är faktum i antal så få att de är knappt skönjbara av orsak att EU regelverk är mer töjbara än ett gummiband!
  Att det i Sverige bryts mot alla lagar och regler med hänvisning till ”yttrandefrihet på riktigt när det egentligen handlar om brott på riktigt” beror på att det bland i staten politiker, journalister, poliser, åklagare med inte rena register som fega i genuint kriminellt uppsåt agerar anonyma i slasktrattssajter, vilket per automatik får förödande följder för av dem brottsutsatta med rena register.

  Debattörs inlägg om logiken contra motsatsen avseende ”fd mördare och dem som skiljt sig” är att beakta i en demokrati med fungerande rättssystem som har fungerande kontrollfunktioner, vilket Sverige saknar!

  I Sveriges Lag finns inte ett enda undantag oavsett ”i journalistiskt intresse” dessutom vilseleder journalister personal som handhar sekretessmaterial att det är lagligt till dem utlämna sekretessuppgifter – vilket det inte är!

  De facto är de facto tillika är att när besudlade journalister blivit genomskådade att de med i deras fantasi skapat uppviglat Flashbackdebattörer har till och med skett att publicerad bild på en för uppdraget betald psykiatriker ”x psykiatriker berättar att,,,,,” med följd anstiftan till vansinnesangrepp med i ordets rätta betydelse död som följd, ty de anstiftade kunde inte gissa sig till att samtliga journalister med för brottet köpta psykiatriker inte ens på avstånd har sett av dem totalt okänd karaktärsmördad!
  Annat de facto är att utredning styrker att den besudlade journalisten använts sig av hennes egen gravt psykosociala problematik, kontakter med psykiatrin etcetera!!!

  Avseende ”i Göteborgstrakten oskyldigt uthängd som kattmördare” bör vara enkelt att för vem som helst fastställa att utan undantag är mediaaktivism start till falska rykten, även avseende kattmördarfallet, Kevinfallet, kaj L fallet +++++ i journalistuppsåt uppvigling av Fb anhängare och att myndigheter i Sverige inte reagera avseende journalisters i fantasin skapade inte existerande berättelser anstiftan till falsk ryktesspridning på nätet, beror på i rättsvårdande skenmyndigheter likasinnade tjänstemän och dessutom utgör vänskapskorruption att de oskyldiga utpekade är maktlösa, rättslösa utan lagskydd, vilket är flerfaldigt fastställt av så ock Transparency International.

  Avseende ”borde nog införa en lag som förbjuder osanna ryktesspridningar och osanna utpekanden” finns ett stort antal lagar och avseende ” vissa Forum sidor är blixtsnabba på att komma med osanna uppgifter” beror på att ingen rättsinstans vidtar rättsstärkande åtgärder och därav är samtliga till dags dato avslöjade, tillrättalagda Justitiemord fastställt avhängigt att allmänheten inkluderande juristdomare och amatördomare hjärntvättats av falska mediapubliceringar!

  Avseende debattör ”insatt i ett antal rättsfall där spekulationer eller rena sabotage skett gentemot rättegångar och/eller förundersökningar,Flashbacks klientel är ökända för att lägga sig i utredningar och till och med störa rättegångar som ska påbörjas, är rent ut sagt skandal…” beror på att om/när falskt utpekade objekten anmäler av tjänsteman i rättssfären för egen vinning i tjänsteställning begångna oegentligheter infaller av enheten för beivrande av korruption och mutor Transparency International fastställt citat: Den som anmäler tjänsteman är rättslös utan lagskydd i Sverige, slut citat.

  Omutbart civilkurage har i Sverige allvarligare konsekvenser än hot mot rikets säkerhet och att öppet eklatera ostridiga enkelt kontrollerbara fakta avseende journalister, poliser och i åklagarkåren grova oegentligheter är av undertecknade med juridisk insikt endast publicerat i Juridiskt Forum och I Folkets Intresse.
  Mvh, ProBono Juristerna

  Ps, En för Sverige medier ovanlig artikel har 2019 publicerats och frågan är vilken grad av hämnd skribenten kommer att utsättas för? Rubrik: En förljugen journalistkår är ett hot mot demokratin. ” Chris Forsne gör ett nedslag i hälsotillståndet i journalistkåren,,”den konsekventa tendensen att klä akuta samhällsproblem i andra ord tyder på ett psykosliknande tillstånd och en förljugen kultur bland de som faktiskt har som ansvar att ge medborgarna en rättvisande bild av hur landet mår”,ds.
  Mvh igen!

 21. ProBono Juristerna:
  Begränsningarna avseende yttrandefrihet är faktum i antal så få att de är knappt skönjbara av orsak att EU regelverk är mer töjbara än ett gummiband!
  Att det i Sverige bryts mot alla lagar och regler med hänvisning till”yttrandefrihet på riktigt när det egentligen handlar om brott på riktigt” beror på att det bland i staten politiker, journalister, poliser, åklagare med inte rena register som fega i genuint kriminellt uppsåt agerar anonyma i slasktrattssajter, vilket per automatik får förödande följder för av dem brottsutsatta med rena register.

  /../

  Tack för ert förtydligande och pekandet på andra liknande problem!

 22. Anonym:
  Har vårt ilägg hamnat i papperskorgen- igen?

  Nej!
  Vi har ändrat på filtret som skickar en del kommenterar till papperskorgen.

Kommentarer är stängda.

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.  Lär dig mer