Flashback förhindrar yttrandefrihet

Högern – en attack mot friheten att yttra sig

Högern i Sverige anser att svensk journalistik är vänstervriden eftersom journalistiken oftast skriver som det är. Skriva om saker och tings verkliga sanningar är nämligen inget högern värnar om, de vill bara se sina egna “sanningar” nedskrivna av journalister. Gör de inte det är de vänstervridna.

De mest opartiska skall straffas

De mest opartiska medierna är de som satts av folket att genom lag ge en allsidig, opartisk och saklig rapportering, dvs public service. En allsidig, opartisk och saklig rapportering är det minsta högern vill uppnå. På sedvanligt diktatoriskt vis vill man nämligen inte att folket skall få veta sanningen för det är vänsterliberal smörja enligt dem. Av den anledningen lade Sverigedemokraterna för något år sedan fram ett förslag till att införa bestraffningar mot sådana journalister som gjort sig skyldiga till en opartisk och saklig rapportering. Det är naturligtvis bara extremhögern med nazistiska rötter som skulle komma på ett så idiotiskt förslag.

Inte bara extremhögern, eller…

Till de demokratiskt sinnade i vår del av Världen var förvåningen stor när Moderaterna nyligen föreslog ett  tillsättandet av revisorer(?) på public servicebolagen som skall:

/../ ansvara för breda och vetenskapligt grundade granskningar av bolagens saklighet och opartiskhet samt ha en granskande roll i den nya tillstånds- och budgetprocessen.

Vad de uttrycker liknar diktaturstaters omskrivning av en hård politisk kontroll av vad journalister skriver. Det vill säga exakt samma sak som Sverigedemokraterna föreslog förra året. Vi kan inte se det på annat sätt att Moderater tagit klivet ut i det nazistiska träsket och står nu bredvid Sverigedemokraterna. Moderaterna har en tid mycket tydligt visat att de vill tillhöra extremhögern som vill driva Sverige mot en diktatur. Ute i det träsket regerar ohotat det pronazistiska partiet Sverigedemokraterna. Där ute tvingas snart Moderaterna att påbörja sin assimilering till en fullvärdig medlem av Svensk pronazism.

Början till nedmonteringen av yttrandefriheten

Attacken mot public service, dvs folkets röst i medievärlden, är en attack mot friheten att yttra sig och en början av nedmontering av yttrandefriheten. Att inte få yttra sig som man vill i politiska frågor är ingen yttrandefrihet. Dessa förslag innebär således en nedmontering av densamma. Vi motsätter oss med bestämdhet en sådan nedmontering för det innebär slutet på vår demokrati och högern har tydligt visat att det är de som går i spetsen för en sådan demontering.

Vi är politiskt neutrala men är emot alla yttringar som vill förhindra yttrandefriheten, tillåta näthat och främja diktatur.
Källa: Om oss

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.  Lär dig mer