http://ifolkets.intre.se

LEDAREN – Högerextrema vill stoppa yttrandefriheten

Högerextrema klaga på för lite yttrandefrihet

Överallt där vi letar id till alias stöter vi på dem, oftast i samband med näthat och väldigt ofta i samband med rasism. De skriver att media är styrda av vänster och att den nya media som står under tillväxt skall ta över och visa vad riktig yttrandefrihet är. De önskar att SD vinner valet för då kommer det gå raka vägen till verklig yttrandefrihet. I deras ögon är Sverige en judisk diktaturstat styrd av vänstern, eller hur de nu vill ha det. De har till och med uppfunnit nya vokabulärer för de som tycks motarbeta yttrandefriheten, vi talar om extremhögern.

Högerextremas kamp för mer yttrandefrihet

Hur kämpar då de högerextrema för att få mer yttrandefrihet? Jo, de hotar, förtalar, skräms och försöker få tyst på fri media.
Här är några av de senaste exemplen:

För att vi skriver om Peter Springare.

 

För att vi skriver om Facebook.

För att vi skriver om Peter Springare.

 

Mordhot

Man drar sig inte för att mordhota och skrämmas att de skall stå utanför dörren en oväntad dag. Man skrämmer med att det skall hända något som man får lida resten av livet för osv. Det är vad de högerextrema menar med att kämpa för yttrandefriheten och inget annat! Kom ihåg det ni som tror på dessa fjantar!

Näthat

De flesta näthatare vi har i vårt register är extremhögerfolk. Vi har andra också, men de är få i jämförelse, dessutom är vi inte helt säkra på deras politiska hemvist. Det kan vara så att flera av också dem tyr sig till extremhögern men de är bra på att inte bete sig och skriva som sådana. Det mesta näthatet tror vi på mycket goda grunder kommer från extremhögerfolk eftersom hat och våld är legitima medel i de grupperna som vi kan se här nedan.

Vad vill de egentligen

Extremhögern har aldrig varit intresserad av yttrandefrihet mer än sin egen yttrandefrihet och indragen dito för alla andra. Extremhögern  värnar ofta kyrkan och kungahuset, och är motståndare till jämlikhet, liberalism och socialism i alla former. De anser, likt nazisterna, att olika kulturer inte skall blandas eller bo i samma land. De tycker verkligen illa om fattiga människor som inte lyckats ordna sina liv eller psykiskt dåliga, det antyder svaghet och svaghet är något extremhögern skyr som pesten.

Det märkliga med extremhögern är att de historiskt alltid fått sitt starkaste stöd just från fattiga människor som inte lyckats ordna sina liv och vissa av de som mår psykiskt dåligt. Tänk om de visste att extremhögern, efter en eventuell valseger, det första de skulle göra är att vända ryggen till de som mår dåligt och de fattiga. Extremhögerns maktbas består nämligen av den traditionella samhällseliten, de som röstat på dem har inget att hämta efter en valseger. Samhällseliten röstar dock sällan på de högerextrema men historien har visat att de högerextrema vid maktövertagande ger favörer till samhällseliten i sådan utsträckning att de sätter sig i de högerextremas knän vilket de efter de högerextremas fall får mycket svårt att förklara. Förklaringarna har tidvis varit rent komiska. De högerextrema ser sitt parti som den styrande staten, när de väl fått makten, och som ingen kan kritisera. Yttrandefrihet, som de hyllar och tycker det finns för lite av, finns det inget kvar av efter ett eventuellt maktövertagande.

De högerextrema drar sig inte för att avrätta folk. Det har hänt flera gånger genom historien som Greklands militärjunta, Chile, Argentina och inte minst nazisternas Tyskland. I Tyskland avrättades i stor omfattning inte bara Judar utan också fattiga, psykiskt sjuka, politiska motståndare, vänsterfolk, kommunister, fackföreningsfolk, handikappade, “raser” som ansågs underlägsna, journalister som var för yttrandefriheten, de som ansågs vara ett hot mot nationen och många fler.

Vidare är högerextremism motståndare till att kvinnan har rätten till sin egen kropp och därmed är de motståndare till aborter. Högerextremism stödjer hårt rationalism och religion. De avvisar alla former av irrationalitet och känslosamhet, empati är ett fult ord i de kretsarna och på grund av den synen är näthat något som uppmuntras, utvecklas och skall spridas till alla möjliga hörn på nätet. Näthat, rasism och lögner är för extremhögern viktiga verktyg för att demonisera sina motståndare och sätta skräck i anhängare som tvekar. Man betonar starkt den inhemska kulturen och traditionen. De är starka motståndare till storföretag och internationell företagsamhet, utan att de kan beskriva orsaken, men de är likt Stalin ofta anhängare till korporatism. I den önskade starka centraliserade organisationen ryms inte jämställdhetsfrågor, likhet inför lagen och annat “bjäfs” utan människor finns till endast för nationens överlevnad. De har ingen teori för det ekonomiska systemet men i flera fall hyllar de, när ingen ser, Stalins ekonomiska modell under 30-talets Sovjet.  De är noggranna med att kulturen skall hylla den rådande makten på samma sätt som Stalins ålade kulturfolk att skapa sina verk i nationalistisk riktning. I flera fall är dessa inriktningar direkt kopierade från vänsterns, kommunismens och Stalins Sovjet.

De högerextrema hyllar traditioner men hatar modernistiska sedvänjor och de är extremt nationalistiska till den grad att de kan bli upprörda om man stavar sverige med litet “s”. De är motståndare till värnpliktsarmé så alla tankar på en sådan avvisas. Man ser till och med militärt styre som ett accepterat politiskt styrsystem. Man använder politisk massmobilisering för att vinna makten men det strategiska målet är inte att skapa en sådan när målet nåtts eftersom de högerextrema är livrädda för att massmobilisering tar sina egna vägar. Den högerextrema själen innebär, likt Stalinismen, en stor portion misstänksamhet mot alla inte minst sina egna. Föreställningen att alla människor har lika värde delas inte alls av extremhögern och de motsätter sig att människor, varor och tjänster rör sig över nationsgränser.

Det smått komiska i extremhögerns anda är respekten till andra tuffa ledare genom historien oavsett vad för politisk gärning dessa stod för. De hyllar naturligtvis Hitler men de har också en stor hemlig hatkärlek för Stalin och Lenin. I vissa stycken har de till och med de två senares strategier innan man vunnit makten. I stället för att motarbete vänstern och kommunisterna borde de tacka dem för allt de snott från dem i form av strategier och synen på nationalstaten. Det skulle inte förvåna oss om de sitter på toaletter och i hemlighet läser Stalins verk.

Anpassningsdilemmat

För att bli accepterad, vinna röster och verka som ett vanligt parti för att nå makten måste de under denna tid gömma undan de mest extrema dragen i partiets politik, men för att tillfredsställa de hårdföra medlemmarna och behålla sin profil måste de fortsätta vara extrema. Där befinner sig Sverigedemokraterna just nu.

Lika bär lite olika men mycket näthat

Det som beskrivits här ovan kan skilja en aning mellan kulturer och mellan olika högerextrema rörelser. De är lika som bär men olika på vissa punkter, yttringarna är dock exakt densamma. Det gemensamma som vi ser med dessa grupper och som vi jobbar mot är det extrema näthatet i den extrema mängden dessa sorgliga figurer åstadkommer.

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.  Lär dig mer