Hatsajten Flashback

Hatgrupp – En definition

Ordet “hatgrupp” har börjat att slängas omkring lite hur som helst. De som verkligen är hatgrupper använder dessutom ordet mest av alla. Frågan man ställer sig då är följdriktigt, vad är en “hatgrupp”. Här nedan reder vi ut frågeställningen.

Hur används ordet

Naturligtvis använder media ordet “hatgrupp” i sina artiklar där det finns anledning att använda det men också rena hatsajter använder samma ord om alla grupper som kämpar mot just hatgrupper. På senare tid har hatsajterna ökat på användandet av ordet “hatgrupp” och då menar de i själva verket grupper som arbetar mot hat på nätet. Orsaken till att de gör så här beror på att man vill blanda bort korten och förvilla besökare på nätet. Forumet Flashback är en av de platser man försöker vända ordet mest av alla till sin motsats. Ordet används av enskilda postare i stor omfattning men också av Flashbacks ledning för att förvilla läsare. Orsaken att Flashback vill förvilla beror på det faktum att Flashback själv är den största och värsta hatgruppen som någonsin existerat i vårt land.

Vad betyder egentligen “hatgrupp”

Ja, vad betyder det sprängfyllda ordet “hatgrupp” egentligen? Vem har rätt och vem har fel.
Enligt den gängse definitionen betyder “hatgrupp” en grupp av personer som samfälligt hatar andra personer och grupper. Man kallar aldrig någonsin grupper som motverkar hat för hatgrupp, det är en grov förvanskning av ordets betydelse. Oftast brukar någon form av rasism ingå i gruppernas metoder och i flera fall kallas också grupper som sprider fejkinformation för hatgrupp. Här är några andras syn på ordet och företeelsen “hatgrupp”:

En hatgrupp är en social grupp eller organisation som förespråkar och utövar hat, fientlighet eller våld mot personer baserat på ras, etnicitet, nation, religion, kön, könsidentitet, sexuell läggning eller någon annan utsedd samhällsgrupp.
Källa: Wikipedia

Alltså de som utövar hat mot någon annans etnicitet, nation, religion, kön, könsidentitet eller sexuell läggning är en hatgrupp. Här är det mycket lätt att identifiera de som är hatgrupp och inte är det. Vår grupp har aldrig nämnt något av etnicitet, nation, religion, kön, könsidentitet eller sexuell läggning i negativa termer men det gör exempelvis Flashback dagligen.

Enligt USA:s federala undersökningsbyrå FBI är en hatgrupps främsta syfte att “främja hätskhet, fientlighet och illvilja mot personer som tillhör en viss ras, religion, handikapp, sexuell läggning eller etnicitet/nationellt ursprung som skiljer sig från medlemmarna i organisationen.
Källa: Wikipedia

FBI:s definition är den samma som den gängse men här har de dessutom lagt till “handikapp”. De pekar också ut grupper som idkar vanligt näthat mot andra personer som hatgrupper.

Simon Wiesenthal Center (SWC), publicerade år 2009 sin iReport, i vilken man fastslår att det förekommer mer än 10 000 hat- och terroristsajter samt diskussionsfora. SWC:s kartläggning inbegriper bland annat renodlade hatsajter, sociala nätverk, bloggar samt YouTube-kanaler.

Hatgrupperna på nätet har spridit sig oroväckande och finns nu i stort sett överallt och mängder av olika kostymer. Detta är en bidragande orsak till att vanligt folk inte rör sig så mycket på nätet men framför allt inte vill deltaga i diskussionen. Flera har försökt men blir direkt brännmärkta som vänsteridioter eller något annat nedsättande med resultatet att de lämnar diskussionerna för gott. Hatgrupper förhindrar alltså yttrandefriheten för vanligt folk på riktigt och måste anses vara ett problematiskt inslag på nätet som skall bekämpas för skydd av yttrandefriheten. Numera har alla de stora sociala mötesplatserna och i viss mån Google börjat sanera bland hatgrupperna vilket måste välkommnas men de kan göra mer.

Spridning av falska och förnedrande uppgifter om andra är en viktig metod för grupper som vill piska upp hat. Internet har gett denna gamla teknik oanade möjligheter att nå ut brett.
Källa: Mänsklig säkerhet

Även de som förnedrar andra på olika sätt är hatgrupper.

Definitionen av en hatgrupp – en sammanställning

En hatgrupp är en grupp individer som både kan vara organiserade, ingå som medlem eller bara tillsammans löst sammansatt i grupp som utövar hat, förtal eller kränker namngivna eller grupper i fråga om:

       • en dom
       • att varit åtalad
       • tidigare brottslig gärning
       • sitt yrkesutövande
       • sin härkomst
       • sin etnicitet
       • nationell tillhörighet
       • religiös tillhörighet
       • sitt kön
       • sin könsidentitet
       • sin sexuella läggning
       • sitt handikapp

Det är alltså lika med att hata, förtala eller kränka att tala eller skriva nedsättande om ovanstående utpekade som enskild person eller som grupp. Det är däremot inte lika med att hata, förtala eller kränka genom att allmänt diskutera de ämnen som ingår i ovanstående lista. Det är först när man pekar ut en person eller grupp som samtalet övergår i att hata, förtala eller kränka, dvs gruppen samtalet sker i övergår till att vara en hatgrupp.

Definitionshjälp

Jämför sajter på nätet med listan här ovan och se om de på sajten hatar, förtalar eller kränker utpekade. Ett exempel är Facebook-gruppen #jagärhär. Ute på nätet pekas gruppen av flera sajter och enskilda ut som en hatgrupp. Om vi då jämför med listan här ovan och vad de skriver är #jagärhär definitivt ingen hatgrupp, snarare är det tvärt om, de sprider empati, omtanke och kärlek. Däremot är de som påstår detta hatgrupper eller hatare om man jämför listan här ovan. Man skall komma ihåg att hatgrupper på nätet sprider mängder av desinformation med syftet att peka ut “den andra sidan” som hatgrupper eller så handlar om en kollektiv projicering.
Ett annat exempel är vissa löst sammansatta grupperingar på forumet Flashback. Där är det väldigt vanligt med att man kallar goda grupper för hatgrupper, framför allt kallar man grupper som slåss mot näthat för hatgrupper. Ofta handlar det om en medveten projicering som syftar till att peka på sin egen förträffligheten. Vi alla som står utanför och ser vad som händer avslöjar dock snabbt dessa sajter till att vara hatsajter på riktigt.

9 tankar på “Hatgrupp – En definition

 1. Läste nyligen en artikel om vad som definierar en sekt. Stämde ganska bra både på
  den här gruppen och på FBfolket ! Lika barn strida mest eller vad det nu heter.

 2. Anonym:
  Läste nyligen en artikel om vad som definierar en sekt. Stämde ganska bra både på
  den här gruppen och på FBfolket ! Lika barn strida mest eller vad det nu heter.

  Jag läste också på om vad en sekt är. Det stämmer inte alls in på oss, långt därifrån. Vi gör vårt arbete och om någon vill hjälpa till är det frivilligt. Vi ställer inga krav på att man skall tycka som vi eller vara som vi. Man avslutar det frivilliga arbetet när man själv vill och man får vara anonym även för oss.

  En sekt kräver total underkastelse i stort sett alla frågor. Kan variera beroende på sekttyp:
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Sekt

 3. Anonym
  2019-07-29 at 13:43 Editera

  Läste nyligen en artikel om vad som definierar en sekt. Stämde ganska bra både på
  den här gruppen och på FBfolket ! Lika barn strida mest eller vad det nu heter.

  vilket trams du kommer med, utbildad o lärd av FB verkar det som

 4. Man blir lätt förvirrad av alla som kallar olika grupper för hatgrupper. Nästan alla grupperingar kallas idag för hatgrupper. Detta inlägg i debatten reder ut en hel del och jag börjar förstå vad det handlar om. En del verkliga hatgrupperingar (det har jag insett själv att de är) kallar andra grupperingar för hatgrupper (här blir jag förvirrad för jag kan inte se att de andra grupperna hatar alls). De jag inte kunnat se vara hatgrupper är det alltså inte hatgrupper medan de riktiga hatgrupperna gör allt de kan för att av taktiska skäl peka ut de icke hatande grupperna för att vara hatgrupper. För en som blivit förvirrad av allt tjat om hatgrupper hit och dit klargör ni väldigt tydligt läget vilket jag är glad för. Tackar ödmjukast!

 5. Medel Svensson:
  Man blir lätt förvirrad av alla som kallar olika grupper för hatgrupper. Nästan alla grupperingar kallas idag för hatgrupper. Detta inlägg i debatten reder ut en hel del och jag börjar förstå vad det handlar om. En del verkliga hatgrupperingar (det har jag insett själv att de är) kallar andra grupperingar för hatgrupper (här blir jag förvirrad för jag kan inte se att de andra grupperna hatar alls). De jag inte kunnat se vara hatgrupper är det alltså inte hatgrupper medan de riktiga hatgrupperna gör allt de kan för att av taktiska skäl peka ut de icke hatande grupperna för att vara hatgrupper. För en som blivit förvirrad av allt tjat om hatgrupper hit och dit klargör ni väldigt tydligt läget vilket jag är glad för. Tackar ödmjukast.

  Det är vi som skall tacka för ditt beröm!

 6. “Medel Svensson
  2019-07-31 at 21:50

  Man blir lätt förvirrad av alla som kallar olika grupper för hatgrupper. Nästan alla grupperingar kallas idag för hatgrupper. Detta inlägg i debatten reder ut en hel del och jag börjar förstå vad det handlar om. En del verkliga hatgrupperingar (det har jag insett själv att de är) kallar andra grupperingar för hatgrupper (här blir jag förvirrad för jag kan inte se att de andra grupperna hatar alls). De jag inte kunnat se vara hatgrupper är det alltså inte hatgrupper medan de riktiga hatgrupperna gör allt de kan för att av taktiska skäl peka ut de icke hatande grupperna för att vara hatgrupper. För en som blivit förvirrad av allt tjat om hatgrupper hit och dit klargör ni väldigt tydligt läget vilket jag är glad för. Tackar ödmjukast!”

  Håller helt med dig, verkligen!
  Denna nätsida är ett andningshål för oss förtalade.

 7. Rättvis på väg:

  ”Medel Svensson
  2019-07-31 at 21:50

  Man blir lätt förvirrad av alla som kallar olika grupper för hatgrupper. Nästan alla grupperingar kallas idag för hatgrupper. Detta inlägg i debatten reder ut en hel del och jag börjar förstå vad det handlar om. En del verkliga hatgrupperingar (det har jag insett själv att de är) kallar andra grupperingar för hatgrupper (här blir jag förvirrad för jag kan inte se att de andra grupperna hatar alls). De jag inte kunnat se vara hatgrupper är det alltså inte hatgrupper medan de riktiga hatgrupperna gör allt de kan för att av taktiska skäl peka ut de icke hatande grupperna för att vara hatgrupper. För en som blivit förvirrad av allt tjat om hatgrupper hit och dit klargör ni väldigt tydligt läget vilket jag är glad för. Tackar ödmjukast!”

  Håller helt med dig, verkligen!
  Denna nätsida är ett andningshål för oss förtalade.

  Tack, det värmde!

 8. Det har man märkt under de sista åren att trollen blir allt mer desperata när de är på väg att avslöjas. Då passar trollen på att ranka de nätgrupper och forumsidor som har som mål att bekämpa näthat som rena hatgrupper. Trollens hatkampanjer består av att man sprider ut lögner och påstår att de som är medlemmar i grupper som vill motverka näthat skulle vara kriminella, psykiskt störda idioter, nättroll och näthatare. Trollen är inte helt främmande för att skicka in skriftliga inlagor och anmälningar till olika myndigheter. Trollen är inte heller främmande för att trakassera, förtala och hota de medlemmar som är med i grupper som vill få bort näthat. Trollens mål är att skrämma medlemmarna i dessa grupper som vill stoppa näthat till tystnad! Samma troll har via MRkoll och eniro med flera samt folkbokföringsnämnden lyckats komma över uppgifter om var medlemmarna i de grupper som vill få bort bort bor. Trollen som själva är medlemmar i flera hatgrupper på nätet fortsätter tyvärr att spy ut sitt hat mot både personer som de ogillar det handlar om kändisar, artister, nyhetsreportrar, tidningsreportrar, företagare och politiker oavsett parti. Även helt vanliga personer, oavsett om de är infödda svenskar eller utlänningar blir måltavlor för trollens hatkampanjer.

 9. Jorden:
  Det har man märkt under de sista åren att trollen blir allt mer desperata när de är på väg att avslöjas. Då passar trollen på att ranka de nätgrupper och forumsidor som har som mål att bekämpa näthat som rena hatgrupper. Trollens hatkampanjer består av att man sprider ut lögner och påstår att de som är medlemmar i grupper som vill motverka näthat skulle vara kriminella, psykiskt störda idioter, nättroll och näthatare. Trollen är inte helt främmande för att skicka in skriftliga inlagor och anmälningar till olika myndigheter. Trollen är inte heller främmande för att trakassera, förtala och hota de medlemmar som är med i grupper som vill få bort näthat. Trollens mål är att skrämma medlemmarna i dessa grupper som vill stoppa näthat till tystnad! Samma troll har via MRkoll och eniro med flera samt folkbokföringsnämnden lyckats komma över uppgifter om var medlemmarna i de grupper som vill få bort bort bor. Trollen som själva är medlemmar i flera hatgrupper på nätet fortsätter tyvärr att spy ut sitt hat mot både personer som de ogillar det handlar om kändisar, artister, nyhetsreportrar, tidningsreportrar, företagare och politiker oavsett parti. Även helt vanliga personer, oavsett om de är infödda svenskar eller utlänningar blir måltavlor för trollens hatkampanjer.

  Ja, så kan man sammanfatta trollens agerande.

Kommentarer är stängda.

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.  Lär dig mer