Google skall börja dölja länkar på riktigt

Dölja inte på riktigt

Tills nu har Google bara dolt länkar som hänger samman med det land man bor enligt den EU-dom om att europeiska användares har rätt ”rätt att glömmas bort”. Bor man i Sverige döljs det bara i Google.se osv. Jag har själv utnytjat den möjligheten att söka på Google.com i stället och där hitta bland annat moderatorer på Flashback som låtit dölja länkar som avslöjar dem. Jag bjuder på kunskapen om den tekniken.

Dölja fortfarande inte på riktigt

Det som Google skall börja med nu är att dölja länkarna för ip-nummer som härrör från det land som länkarna skall döljas för. Nu sätts det egna IQ-värdet riktigt på prov för att fundera ut om man kan använda sig av en anonymiseringstjänst som tilldelar ip-nummer från annat land än där man bor för att kunna se det som Google dolt. Den idén verkar vara enormt tungt att  krysta fram då inte ens Google lyckats med det. Om man nu inte lyckas fundera ut detta kan jag avslöja att du kan använda en annan sökmotortjänst för att hitta alla lögner om andra.

Jag skall byta namn

Jag skall byta namn till “Jan Flashback” och jag vill, enligt den EU-dom om att europeiska användares har ”rätt att glömmas bort”, att allt om mitt namn skall döljas på Google.

Källa: Aftonbladet

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.  Lär dig mer