Freda dig själv mot näthat

Enligt Svensk lag är det tillåtet att freda sig

Om du blir angripen av någon har du rätt att freda dig med nödvärn mot den som angriper. Du får till och med använda våld. Våldet får dock inte vara mer än nöden kräver. Det innebär att om någon misshandlar dig får du slå tillbaka för att freda dig själv tillräckligt för att få den andra att sluta slå på dig. Vare sig mer eller mindre. Se dock bara till att det finns vittnen. Risken är överhängande att den du fredar dig mot påstår att det var du som misshandlade honom. I vissa fall kan nödvärn användas som inte direkt handlar om pågående försvar mot våld i något som kallas nödvärnsexcess. Källa: Brottsbalken 24 kap 6§

Du får motverka brott enligt vår lag

Om du ser ett pågående brott får du motverka att så sker genom att exempelvis påkalla uppmärksamhet. Du får också hålla kvar en misstänkt brottsling handgripligen tills polis kommer. Även här handlar det om att det våld som behövs för att hålla kvar den misstänkte inte får vara mer än nöden kräver.

Domstol avgör var gränsen går

Vid all fysisk våld för att freda sig eller hålla kvar en misstänkt avgör domstolen i efterhand om du följt lagen att inte använda mer våld än nöden kräver. Här har flera personer råkat illa ut. En kvinna blev angripen inne i sin bil av en narkoman. En förbigående såg detta och ingrep men narkomanen gav inte upp. Det räckte inte med vanliga mänskliga krafter för att få bort narkomanen från kvinnan. Mannen tog då tag i en domkraft som stod bredvid och drämde till honom men utan reaktion. Mannen var tvungen att ta i lite mer. Då släppte narkomanen taget och gled ur bilen. Narkomanen blev illa skadad och domstolen dömde mannen med civilkurage till fängelse i ett år. Det är alltså till att noggrant beräkna effekten av det våld du tänker utöva alternativt titta åt ett annat håll och låta narkomanen ta livet av kvinnan. Rättvisan är definitivt inte alltid rättvis!

Samma regler borde gälla förtal på nätet

Om man läser lagen petnoga hittas inget som anger vilken typ av fredande lagen gäller för. Alltså borde fredandet också gälla förtal på nätet. Jag menar att om förtal pågår och jag hittar den som skriver har jag rätt att ta mig dit och freda mig mot förtalet genom att handgripligen stoppa förtalet med så mycket våld som nöden kräver.
Alternativt, om förtalet ligger på ett forum som vägrar ta bort det, har jag rätt att freda mig mot också det förtalet. Antingen tar man kontakt med forumets ägare där ägaren bor och tvingar denne att radera förtalet med det mått av våld nöden kräver.
Om ägaren inte hittas kanske man kan kontakta en “moderator” och be denne ta bort förtalet. Om moderatorn vägrar och man vet vem det är har jag rätt att använda så mycket våld nöden kräver för att moderatorn skall ta bort förtalet.
En sista metod, och kanske den bästa, är att själv ta bort förtalet genom att använda sig av hacking i det mått nöden kräver för att freda sig mot förtalet. Inget annat än den text som utgör förtal får tas bort. Man byter helt enkelt ut det som utgör förtal med ‘x’, resten får stå kvar då man bara använder exakt de åtgärder nöden kräver.

Hur skulle en domstol döma

Ja, hur skulle en domstol döma om någon använde sig av sin lagliga rätt att freda sig mot förtal och annat på nätet? Frågan är delikat då det inte tidigare skett men jag kan inte se i lagen att den hindrar mig från att freda mig och min familj mot förtal av olika slag på nätet. Jag skulle vilja se en eller flera kunniga personer utveckla frågan.

Har rätt till lagens skydd mot sådana ingripande och angrepp

Jag ser det som fullt legalt och enda sättet att försvara sig och sina familjer mot anonyma hatarna på nätet genom att vara sin egen beskyddare. Vår rättsapparat har inte bara misslyckats med uppgiften att skydda oss enligt det underskrivna dokumentet i FN om de mänskliga rättigheterna, dvs: “har rätt till lagens skydd mot sådana ingripande och angrepp” utan också fullständigt struntar i att göra någonting överhuvudtaget. Alla som polisanmält förtal får väldigt kort därefter meddelandet “har lagts ner”. Man blir oerhört frustrerad av det flagranta sätt rättvisan visar upp mot de som blivit våldtagna på nätet så illa som vi och flera andra blivit.

 

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.  Lär dig mer