sekretess åklagare rättsosäkerhet vittne vittnen

Förtalsbrott – ej åtal när man kan freda sig

Förtalsbrott och allmänt intresse

Polisanmälan i förtalsbrott slutar så gott som alltid med orden “är inte av allmänt intresse”. I vårt språk, Svenska, betyder “allmänt intresse” att från ett par hundra personer har tagit del av förtalet av annan person. Men rättsväsende använder ett annat språk, låt oss kalla det för “krumbuktiska”, förarbetena till förtalslagen säger att någon måste i princip vara socialt tillintetgjord av ett förtal, men att det också krävs att den förtalade inte har förmåga och möjlighet att själv agera innan det blir åtal.

Freda sig mot förtal

Ovanstående fetade “inte har förmåga och möjlighet att själv agera” måste betyda att rättsväsendet anser att var och en som förtalas själv skall agera mot förtalet. Det betyder alltså att var och en själv måste freda sig mot förtal som i sin tur betyder att den förtalade krävs av lagen att försvara sig mot förtalet. Förarbetena anger inte vad det innebär att “agera” mot förtal. Man kan dock lugnt utgå från att de inte menar olagliga metoder där gränsen för det olagliga kan flyttas fram “så mycket som nöden kräver”. Resultatet av det som står i förarbetet till förtalslagen ger i praktiken folk rätten att ge sig på de som förtalar för att förmå dessa att ta bort förtal eller att försöka stoppa pågående förtal. När den som förtalar är anonym och platsen på nätet där detta sker vägrar radera och man får vidtaga åtgärder mot förtalet “så mycket som nöden kräver” betyder det inget annat än att man måste hacka platsen för förtalet och plocka bort det. I min värld är det “så mycket som nöden kräver” i denna specifika situation.

Sverige bryter mot Artikel 12 i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna

Förarbetena till förtalslagen menar med sitt sätt att se på förtal att staten inte skall ta ansvar när någon förtalas. Men i det av Sverige ratificerade artikel 12 i de mänskliga rättigheterna står det:

Ingen får utsättas för godtyckligt ingripande i fråga om privatliv, familj, hem eller korrespondens och inte heller för angrepp på sin heder eller sitt anseende. Var och en har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden och angrepp.

Enligt Artikel 12 har alltså alla rätt till lagens skydd om man förtalas (ingripande i fråga om privatliv, familj, hem eller korrespondens och inte heller för angrepp på sin heder eller sitt anseende). Men förarbetena till förtalslagen säger att man får reda ut det själ medan staten skall strunta i det helt. Det är ett på papper väl präntat brott mot FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. En anmälan till FN borde alltså göras i denna fråga.

Justitiekanslern tycker det är rimligt att folk står utan skydd

Den nuvarande JK, Anna Skarhed, säger i en intervju (Källa):

Anna Skarhed tycker att det i grunden framstår som rimligt att förtal är något som den enskilde får driva på eget bevåg

Med tanke på att driva eget mål i rätten är oerhört kostsamt är det inget som folket i gemen mäktar med. Alltså, skyddet där man själv driver ett förtalsmål är så dyrt att det i praktiken inte finns.  JK Anna Skarhed tycker då egentligen att det är rimligt att vanligt folk inte har något skydd mot förtal. Hon säger också i princip att det inte är aktuellt med ett skydd från staten mot angrepp på sin heder eller sitt anseende.

Hur får vi stopp på förtal

Enligt JK Anna Skarhed skall vi få stopp på förtal genom att (Källa):

föra en diskussion om hur vi bör uppföra oss mot varandra.

Lilla Anna Skarhed, du verkar leva helt skilt från massan. Du verkar leva i en skyddad verkstad dit du forslats i en silversked. Försök att “föra en diskussion om hur vi bör uppföra oss mot varandra” med kloakråttorna på Flashback så får du se en reaktion du inte ens vågat drömma om, fast åt motsatt riktning.

Rättsväsendet den nya adeln

Rättsväsendet lever, likt Anna Skarhed, så skilt från folket att de helt tappat fotfästet. De talar bara med varandra och med ett eget språk, krumbuktiska, som ingen annan begriper. De åtalar nästan aldrig vid förtal men de kan lägga ner tre års arbete och åtal mot någon som skickar en Julhälsning. Åtal mot en Julhälsning beror på att det var adeln själv som det hälsades på från en folklig person och hälsningar från de vanliga dödliga till adeln får man inte göra i deras slutna värld.

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.  Lär dig mer