Förtal, är det olagligt

Förtal eller bara diskussioner i journalistiskt intresse

På nätet, som exempelvis Flashback eller på enkla bloggar tar man sig rätten att säga vad man vill om de personer som misstänks begått brott, någon de tycker illa om eller bara för att de kan. Ofta är det vidrigt svammel man vräker ur sig och lika ofta är det inte alls sant. Var går gränsen där det man vräker ur sig börjar bli olagligt? Detta är frågor som ställs på nätet och som samma personer ofta svarar på själva. Svaren varierar från att det är självklart man får skriva så, det är tillåtet att skriva vad som helst om brottslingar, det är tillåtet att diskutera rättsfrågor, det är tillåtet att lägga ut domar, det är tillåtet att nämna folk med personuppgifter och mycket annat. De inflikar ofta att “lite får man tåla” osv. Hur ser våra lagar på detta i praktiken? För att få ett tydligt svar om vad som inte är tillåtet tittar vi på en prejudicerande dom i frågan från Högsta Domstolen (HD):

Mål B-1945-14 i Högsta domstolen 2014-12-03.

Två personer skrev en uppsats i ett skolarbete under en fristående kurs som också skulle presenteras inför ett presidium på skolan som dessa elever gick på. Kursen handlade om finansiella kriser och ekonomisk brottslighet. I kursen deltog 20 personer och de seminarium som skulle hållas var det främst dessa som också var åhörarna. Man kan då konstatera att spridningen av det aktuella dokumentet var till omkring 20 personer och möjligtvis några till, dock aldrig mer än 100 personer. Spridningen var alltså ringa. Dock gjordes misstaget av skolan att lägga ut uppsatsen för nedladdning på internet under en kort tid. Hur många som tagit del av dokumentet via internet är okänt men troligtvis handlar det bara om en mycket liten grupp.

Uppsatsen handlade om en person som åtalats och fällts för ekonomiska brott. Några av formuleringarna i uppsatsen blev olyckliga och kunde vara aningen kränkande för den de beskrev. Frågan är om dessa ”aningen kränkande” formuleringar var olagliga och utgjorde förtal?

Skrivelser som skrevs i utbildning och forskningssyfte som skulle visa problem i ett samhällsperspektiv. Sådana dokument kräver oftast en högre verkshöjd för att anses vara olagligt. Det skall alltså kunna skrivas mer om olika händelser i ett skolarbete/forskningsarbete utan att det är olagligt.

I det aktuella fallet såg de kränkande meningarna ut så här (igenkännande detaljer är maskerade):

Smeknamnet ******** ****** fick han i samband med att en polisrazzia mot hans hem ledde till en upptäckt av en resväska tillhörande ************, [ett klubbnamn] före detta ledare.

Han har blivit uppmärksammad i media bland annat för att en av ”investerarna” som har blivit bedragen av honom var ingen mindre än programledaren ***** ******.

Utifrån alla utgångspunkter i teorin kan ******* inte sägas vara något annat än kriminell sedan tidig ålder. Hans kriminella bana började i de sena tonåren.

Belief handlar bland annat om att visa respekt för lagen och tydligen har ******* aldrig gjort det.

Laglydighet är ett ord som inte existerar i hans vokabulär.

I jämförelse med vad folk på bla Flashback och bloggar anser är helt lagligt att säga om andra personer skulle alltså ovanstående vara långt ifrån olagligt. Intressant eller hur säger vi till vissa bloggare, är det ni skriver lagligt? Jämför och begrunda vad Högsta Domstolen tyckte om det som skrevs i skolarbetet:

I samtliga fall innebär uppgifterna att ****** ******* pekas ut som brottslig eller i vart fall klandervärd. Som tidigare angetts är uppgifter av detta slag sådana som typiskt sett är ägnade att utsätta den utpekade för andras missaktning.

Högsta Domstolen dömde de två som skrivit det kränkande här ovan till skadestånd på tillsammans omkring 24.000 kr för förtal (30 dagsböter) . Domen skall anses som prejudicerande.

Det förtal som folk utsätts för på exempelvis Flashback och vissa bloggar uppnår avsevärt högre nivåer och i avsevärt större omfattning av förtal som definitivt utsätter de förtalade för andras missaktning. Till detta kommer att förtal på internet kan ligga där så länge den förtalade lever och medföra livslångt lidande.

Det kan alltså konstateras att förtal som typiskt sett är ägnade att peka ut någon som klandervärd är olaglig även om förtalet är mycket milt!

Flera nya lagar

På senare tid har vi fått flera nya lagar och omskrivna äldre lagar för att stärka skyddet som BBS-lagen, Integritetslagen, förtalslagen, Dataskyddsförordningen (GDPR) med fler. I denna artikel gräver vi inte ner oss i paragrafer eller ens nämner lagar vid namn. Det blir enklare att läsa och förstå om vi utelämnar juridisk nomenklatura.

Exempel på hur nätaktivisternas försvar av sitt förtal ser ut

/../ Utöver detta uppgifter hämtade direkt ur FUP, ett offentligt dokument. Är det förbjudet att diskutera fakta ur offentliga dokument offentligt? Är det näthat att referera till vittnesmål och fakta hämtad från FUP och massmedia?

Det kan definitivt vara förtal att skriva om sådant som står i FUP:ar och andra offentliga dokument och det kan utgöra förtal att återge vad vittnen sagt. Det kan nämligen missakta den det handlar om. Fakta utgör inte någon grund till frihet att missakta någon i form av förtal eller liknande. Här har en del bloggar något att tänka på. Till skillnad från Flashback är bloggare oftast inte anonyma och därför lätt att få tag på.

 

/../ Ja det finns det och det är vittnen i brottfallet som finns i FUP som säger detta. Förbjuder du andra att tala om det eller? /../

Du kan sluta tramsa helt enkelt och sluta att tro att folk är förbjudna att tala om ett brottsfall och att det är i din skruvade värld förtal. Trams!

Nej, det är inte alls trams! Folk är förbjudna enligt våra lagar att skriva på ett sätt som missaktar den de skriver om och det oavsett om de skriver om brottsfall, FUP eller om vad vittnen sagt.

 

Det är bara att välkomna anmälningarna mot “näthat”, men det skulle samtidigt bli oerhört förvånade om människors åsikter och yttringar kring förmodat utförda grovt brottsliga handlingar är olagliga. Att man inte offentligt får yttra sig om brott som upprör allmänheten är ju direkt censur.

Man får visst yttra sig om både brott och annat men man får inte skriva om någon som typiskt sett leder till missaktning av denne. En del har oerhört svårt för att se att detta sätt att yttra sig är rent förtal enligt prejudikatet här ovan.

 

Ja det finns det och det är vittnen i brottfallet som finns i FUP som säger detta. Förbjuder du andra att tala om det eller? Tror inte du gör det nämligen.

Jo, det kan innebära ett brott att offentligt diskutera innehållet i en FUP. Som du ser i fallet som blivit ett prejudikat här ovan kan det missakta den eller de som ingår i FUP:en att diskutera innehållet på ett forum eller i en blogg. Det spelar ingen som helst roll att dokumentet är en offentlig handling.

 

Du får väl förbjuda åklagaren att tala om det också då. Och ta då och skriv dit med din begäran.

Inom rättsväsendet i behandling av ett fall är det tillåtet att påstå olika saker om den som är åtalad eller stämd. Det krävs dock att man har anledning att tro att det man påstår är sant och man måste kunna visa att man har denna anledning. I så motto kan en åklagare begått olagligt förtal om åklagaren påstår saker om den åtalade som åklagaren vet inte är sant. Det är vanligare än folk vill tro att åklagare förtalar åtalade i media med önskan att väcka missaktning mot den åtalade för att få den denne fälld. Men ingen skall inbilla sig att en åklagare själv kan bli åtalad för sådant. Kårandan inom rättsväsendet är på tok för stark för att det skall hända.

 

Merparten av diskussionen har handlat om vad massmedia presenterat. Är det inte tillåtet att diskutera om vad tidningarna skriver.

Nej, det är inte alltid tillåtet. Tidningar har oftast utgivningsbevis och är således skyddade från att kunna bli åtalade för vissa saker. En privatperson kan inte skydda sig med utgivningsbevis och om denne diskuterar det som står i en tidning på ett forum och personen det handlar om blir missaktad begås ett brott.

 

/../ uppgifter hämtade direkt ur FUP, ett offentligt dokument. Är det förbjudet att diskutera fakta ur offentliga dokument offentligt? Är det näthat att referera till vittnesmål och fakta hämtad från FUP och massmedia?

Ja, det är förbjudet att diskutera sådant ur offentliga dokument som kan missakta andra människor. Det kan till och med vara förbjudet att länka till sådana dokument. Refererar man ett vittnesmål eller postar hela eller delar av ett vittnesmål och någon känner sig kränkt av detta är det en olaglig handling.

 

Men snälla du vakna ur koman det är ju skrattretande och man förstår att människan är sjuk.
Och med det är hon allvarligt störd /../

Det är definitivt olagligt att påstå att någon är sjuk och allvarligt störd då det kan leda till omgivningens missaktning.

 

Det enda ID som finns är hon själv i sina hotande PM och sina hot i ämnet.

Det är det olagligt att påstå att någon har hotat folk som inte har gjort detta,  alltså gör sig postaren skyldig till förtal.

 

Den dagen sjuka människor tror dom kan tysta folk på det här sättet den dagen kommer aldrig.

Det är olagligt att kalla människor för “sjuka” om det ingår personuppgifter om den person man diskuterar eller att ett antal av deltagarna eller läsarna kan känna igen den som avhandlas.

 

Man ska ha respekt för skruvade människor eftersom dom är kapabla till allt möjligt, men det är nog så att det räcker nu med dom sjukliga aktiviteterna.

Detta räcker för den högre meningen av förtal, dvs grovt förtal eftersom postaren påstår att några är “skruvade”. Jämför gärna med prejudikatdomen här ovan.

 

/../ men det skulle samtidigt bli oerhört förvånade om människors åsikter och yttringar kring förmodat utförda grovt brottsliga handlingar är olagliga. Att man inte offentligt får yttra sig om brott som upprör allmänheten är ju direkt censur.

Det är tillåtet enligt lagen att diskutera brott eller förmodade brott men det är inte tillåtet att göra det på ett sätt som kränker någon vilket skett i stor omfattning på Flashback och i bloggar mm.

 

Intressant. Så om jag sprider uppgiften (tex nämner det på en datingsida) att killen som snackar med min syster är dömd för sexköp.. blir jag dömd för förtal då?

Ja, du skulle kunna åtalas och dömas för förtal eftersom påståendet är av sexuell natur.

 

En sak till: dom måste antagligen falla i målet mot ** först, innan man kan gå vidare med en förtalsförundersökning. Om ** döms så kan vissa saker inte vara förtal, om hon frias så kanske läget är ett annat.

Uppriktigt sagt blir man förvånad när en person som anser sig vara en mästergrävare inte vet bättre. Det spelar ingen som helst roll om personen man förtalat är dömd eller inte, det är likt förbannat förtal.

 

Vill man undvika att få sin ära kränkt skall man leva oförvitligt. Begår man brott och extremt omoraliska handlingar är det fullt riktigt att det övriga samhället diskuterar detta helt fritt. Det är så demokrati och yttrandefrihet bör fungera.

Man får inte enligt Svensk lag inte “diskuterar detta helt fritt”. Man får diskutera det men man får inte kränka någon eller publicera personuppgifter (hänga ut) den man diskuterar.

 

Jag påstår ingenting. Kan bara konstatera att formuleringar likt denna finns i varenda tråd i ABoK.

Vissa tror alltså att om flera andra postar förtal så är det plötsligt lagligt? Då kan vi berätta att det är lika olagligt att begå brott oavsett hur många som begår brott. Kvantiteten åsidosätter alltså inga lagar.

 

Bedragaren ******* ******** fortsätter sina ansträngningar i syfte att nå en hägrande plats på börsen…
Senaste projektet går under benämningen *********** AB, även om det bakomliggande bolaget fortfarande heter ************** Affärs & Fastighetsbyrå AB: http://***********.com/index.html
Garanten för att ****** ******** ligger bakom är att hans “kamrer”, ****** ******** , anges som “accountant”.
*********** delar för övrigt adress i Göteborg med radarparet ********/*******…

Man får skriva vad som helst om icke namngivna personer, exempelvis företag, men så fort man nämner folk vid personuppgifter i samband med kränkande uttryck är det olagligt. Journalisten “Luffa” på Flashback har gjort sig skyldig till tusentals svåra brott genom att skriva om företagare och kalla dem för bedragare, brottslingar, psykopater osv.

 

Om man nu ska gå på Schenkmanis linje att förtal är att diskutera fakta om som är sanning så borde ju varenda kriminalartikel i varenda nyhetsmedia kunna räknas som förtal. Fallet om “****************” har avhandlats i närmast alla tänkbara nyhetsmedier i Sverige.

Detta är ett förunderligt sätt att förvränga vad folk säger. “Schenkmanis linje” är att tolka lagen som den ser ut och den säger att flera av inläggen på Flashback är olagligt förtal.

 

Det finns en rad omständigheter att ta hänsyn till när det gäller polisanmälningar rörande Flashbackkommentarer:
* man måste veta säkert vem som satt vid tangentbordet
* man kan inte veta hur många som använder samma nick
* man måste skilja på spekulationer och hypoteser kontra anklagelser och påståenden

Du tvingades, efter fyra timmars förhandling i domstol, att be om ursäkt för det förtal du åstadkommit. Du bad om ursäkt i rättssalen som är inspelat och du tvingades posta en ursäkt på Flashback. Inga av punkterna du anger här ovan räddade dig från det. Du har alltså fel i ditt påstående! Så här såg ursäkten ut på Flashback (den raderades efter ett tag):
Här är artikeln om ursäkten.

 

Till sist får ett alias på Flashback beskriva varför en vanlig diskussion kan innebära förtal:

Hur definieras då förtal?
BrB kap 5 § 1

Citat:
Den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal till böter.

Till skillnad från vad många verkar tro så spelar det ingen roll om uppgiften är sann eller ej. Det är alltså förtal att sprida en sann uppgift som (typiskt sett) är ägnad att utsätta någon för andras missaktning.

Det kanske mest spektakulära exemplet på när en sann uppgift var olaglig att sprida var en polis dömdes för förtal efter att ha informerat allmänna arvsfonden om att en av bidragsmottagarna för deras projekt (som riktas mot barn och ungdomar) hade dömts för sexuella övergrepp mot barn. https://www.flashback.org/t680131

Men det exemplet är extremt, och därför inte så pedagogiskt för det finns en undantagsregel i lagstiftningen om förtal som säger att inte ska dömas om man hade skälig grund att lämna uppgiften:
BrB kap 5 § 1, andra stycket
Citat:
Var han skyldig att uttala sig eller var det eljest med hänsyn till omständigheterna försvarligt att lämna uppgift i saken, och visar han att uppgiften var sann eller att han hade skälig grund för den, skall ej dömas till ansvar.

Att det med hänsyn till omständigheterna var försvarligt för polismannen att lämna uppgift i saken, tror jag många med mig tycker, dock inte domstolen, men det är OT här.

En annan missuppfattning är att det självklart skulle vara lagligt att publicera allmänna handlingar. Bara för att handling är allmän så sätter inte det reglerna om förtal ur spel. Om den allmänna handlingen innehåller uppgifter om att någon har begått brott, eller är levt på ett klandervärt sätt, eller gjort något annat som (typiskt sett) renderar andras missaktning så är det förtal att sprida den.

En tredje missuppfattning är att glåpord och nedlåtande tillmälen utgör förtal. Förtal handlar om deskriptiva satser, påståenden om vad en människa har gjort. Att uttrycka hat eller missaktning är inte förtal, istället kan reglerna för ärekränkning komma ifråga.

3 § Den som smädar annan genom kränkande tillmäle eller beskyllning eller genom annat skymfligt beteende mot honom, dömes, om gärningen ej är belagd med straff enligt 1 eller 2 §, för förolämpning till böter.Är brottet grovt, dömes till böter eller fängelse i högst sex månader.

Som framgår av GP-artikeln så faller förtal under allmänt åtal endast om det är fråga om grovt brott, vilket definieras så här:
BrB kap 5 § 2

Är brott som i 1 § sägs att anse som grovt, skall för grovt förtal dömas till böter eller fängelse i högst två år.
Vid bedömande huruvida brottet är grovt skall särskilt beaktas, om uppgiften genom sitt innehåll eller den omfattning i vilken den blivit spridd eller eljest var ägnad att medföra allvarlig skada.

Flashback har mycket stor spridning, så det rekvisitet är uppenbart uppfyllt. Och uppgifterna som spridits om ** i tråden har ju i många fall varit väldigt grova, och den integritetsskada hon lidit är av sällan skådad omfattning. Det är uppenbart att det har begåtts grovt förtal mot ** i den tråden. Det ska bli mycket intressant att följa det här fallet.

Källa: flashback.org/sp42549926

Alias “Schenkmanis44” på Flashback beskriver mycket tydligt vad som är olagligt att skriva. Det märkliga med lagen är att delen om “grovt förtal” inte följs av åklagarna. Åklagarna följer förordet i förtalslagen som i princip ogiltigförklarar lagen om förtal. Regeln går ut på att man inte åtalar förtal överhuvudtaget om det inte “är av allmänt intresse”. I juridikens värld betyder det inte att man kan åtala om tillräckligt många tar del av förtalet utan det betyder att man aldrig kan åtala.
För oss vanliga är tolkningen obegriplig eftersom “allmänt intresse” betyder just att en del av allmänheten tagit del av det. Varför använder rättsväsendet andra tolkningar? Vi föredrar parkeringsvakternas sätt att tolka regler, dvs har man parkerat fel är det böter som gäller. Det finns inget som kan fria detta, regler är regler och skall följas. Men inom rättsväsendet är det inte så, man följer inte det skrivna ordet i lagar utan försöker tolka in något annat som ingen annan ser. Tänk om våra parkeringsvakter gör på samma sätt, dvs om en bil parkerat fel sätter de inga böter om bilen är liten för då är parkeringsfelet “ringa” eller om de inte vet vem som äger bilen, då skriver de inte ut böter. Eller om en flyktbil vid ett rån är utlandsregistrerad kan rättsväsendet inte utreda rånet för de vet inte vem som äger bilen. Håll med om att det låter idiotiskt om de gjorde så? Exakt så idiotiskt fungerar rättsväsendet, inte alltid men oftast! Det hade varit mer rättssäkert om domarna drog en lott ur en tombola. Vi spelar dock inte tombola med lagarnas tolkning, vi tolkar dem exakt som det står i lagboken på precis samma sätt som parkeringsvakterna tolkar sina regler! Det är så det borde vara!

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.  Lär dig mer