Företag försöker tysta nättidningen Realtid

Företag försöker tysta nättidningen Realtid

Nättidningen “Realtid” skriver artiklar om finansmarknaden. Det är en marknad med mycket pengar inblandade och därför drar till sig hårdhudade människor med brett samvete. Men en del av dem är inte bara hårdhudade, de är känsliga också. Några av dem försöker till och med stoppa Realtid och dess journalister att ge ut tidningen, dvs ett angrepp på yttrandefriheten.

Artikelserie i Realtid

Problemet började med att de skrev en serie artiklar om ett företag registrerat i utlandet men med Svenska ägare. Ägarna är tidigare kända inom finansmarknaden. Vårt uppdrag är inte att skriva om finansmarknaden eller företags olika vändningar. Vårt uppdrag är att skriva om nätbrott, yttrandefrihet och näraliggande. Därför tar vi inte med detaljer om företagen. Realtid däremot har som uppdrag att skriva om företag och finansmarknaden. De gör ett omfattande och grundligt arbete med material som är lättillgänglig. Efter att materialet publicerades kom en reaktion från företaget de skrev om.

Har anknytning till Storbritannien

De som påstår att forna Östeuropa, Ryssland eller Kina inte hade eller har någon fri press har helt rätt. Men vad de inte vet är att vi övriga inte heller har det. Eller rättare sagt om de med mycket kapital och anknytning till Storbritannien väljer att stämma en tidning kommer den tidningen att tystas. Av bara farten kommer alla andra tidningar också att tystna eller åtminstone inte skriva om någon med anknytning till Storbritannien.
Det är nämligen så att alla som har anknytning till Storbritannien kan där i domstol stämma folk och företag i något som kallas “Strategic Lawsuit Against Public Participation” eller SLAPP som det förkortas. Men de kan inte bara stämma folk i Storbritannien utan de kan stämma folk genom den domstolen över hela Världen utom i USA, Kanada och några länder till.

En strategisk stämning mot allmänhetens deltagande ( SLAPP ) är en stämning som är avsedd att censurera , skrämma och tysta kritiker genom att belasta dem med kostnaden för ett rättsligt försvar tills de överger sin kritik.
Källa: Googleöversättning av Wikipedia

Tillvägagångssättet är att båda parter betalar sina egna kostnader under processens gång. Om vi förstått rätt måste det som media skrivit som de stäms för vara osant, i annat fall frias dem stämde. Men de som har gott ställt kan ändå driva processen i rätten tills den stämde inte längre kan betala genom att hela tiden förse rätten med nya dokument. Eftersom den som stäms alltid har ont om kapital (de stämmer aldrig kapitalstarka) ger de upp redan innan processen startar genom att avlägsna de artiklar målsägaren vill få avlägsnade och skriva en artikel där de ber om ursäkt för det “felaktigt” skrivna. Målet med en sådan rättsprocess är alltså inte att få någon dömd för att ha fört fram osanningar utan för att stoppa yttrandefriheten.
Det är förvånansvärt om en domstol i ett annat land kan stämma media i Sverige med utgivningsbevis. Om det är så lyder vi alla alltså under Storbritanniens lagar förutom våra Svenska lagar. Det är rättsosäkert och inte något som passar in i ett modernt rättssäkert samhälle. SLAPP är ett angrepp på andra länders demokrati och suveränitet. Domar mot andra länders folk måste helt enkelt underkännas.

Vill tysta journalisterna

Man kan tysta det fria ordet på olika sätt. Ett sätt är att skrämma folk till tystnad om man äger ett stort forum är att skapade trådar om de som skall tystas och posta en massa osanningar, halvsanningar och snuskigheter.
Ett annat sätt, om man har gott ställt, är att stämma olika medier genom SLAPP i Storbritannien för att tysta folk och media.
Vissa företagare med gott ställt tycker alltså att yttrandefrihet bara får existera på deras egna villkor eller rättare sagt, de struntar i yttrandefriheten. Om vi bara fick yttra oss på dessa lättfotade företagares villkor hade det inte blivit mycket till yttrandefrihet. Demokratins och det fria ordets motståndare finns hos de mest oväntade personer. Framtiden får visa vem härnäst är motståndare till demokrati och yttrandefrihet.

Läs mer:
Realtid
Aftonbladet
Journalisten
EU måste agera när journalister tystas

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.  Lär dig mer