LEDAREN – Förändringen fortskrider

Flytta artiklar

Som jag tidigare skrivit förändrar vi vår tidning till att bara inrikta sig på SIG-gruppens aktiviteter mm. I det målet skall jag flytta ett stort antal artiklar till en annan mer allmänriktad plats på nätet. I skrivande stund har jag tagit bort ca 50 artiklar medan ca 150 återstår.

Varför flytta

Tanken med att vara ett organ bara för SIG-gruppen kommer sig av att det är oerhört tidsödande att skriva artiklar. Vi behöver den tiden till annat. En annan orsak att flytta artiklarna är den tid det tar att diskutera med folk om artiklarna. En del menar så medan andra menar si. Några av de med åsikter har inte bara åsikter, de vill så innerligt att jag ändrar på artiklar att det blivit ett problem. Problem tar tid och gott om tid har vi ont om.

Kommentarer

Det är trevligt med kommentarer men det blir allt för betungande när vi ex.vis får kommentarer på tre år gamla artiklar. Problemet med det är att vi måste läsa in oss på ämnet innan vi kan svarar, vilket är mycket tidskrävande. Vi har tagit beslutet att stänga alla kommentarsmöjligheter en vecka efter postad artikel. Möjligt att vi ändrar det till två veckor framöver.

Policy

För att hålla en rak linje, en hög kvalité och minimera fel och misstag skall vi ta fram en policy för vår nättidning. Undertecknad har vid några tillfällen skrivit fel i ivern att hinna med allt. När jag upptäcker det rättar jag och noterar med rött. Den röda noteringen tar jag bort efter en tid. Policyn skall förhindra eller minimera fel och misstag. Men framför allt skall den höja kvalitén på artiklarna. Policyn skall också anpassas för de nya lagarna och EU-direktiven som är på väg. Det skall inte finnas någon tvekan att vi håller oss på rätt sida av lagen.

Kort-kort

I fortsättningen kommer det inte att postas långa artiklar. Däremot kan vissa artiklar bli långa på pappret om det ingår tekniska beskrivningar, listor eller liknande. Det kommer också bli mer fokus på teknik framöver.

Fokus

Vårt fokus kommer att ligga på att avslöja näthatare, främst på Flashback. Vi kommer också att skriva om de rättsfall som följer på min dotters första fall, griftefridsmålet. Till detta kommer utvecklandet av programvara som underlättar i vårt arbete. Det är otroligt vad man kan åstadkomma med att vara programmeringskunnig. Det känns som om inga hinder finns alls.

Vad vi inte är

Vi avser inte på något sätt ingå i ordkastning på nätet. Vi står helt fria, vi samarbetar inte med någon grupp eller person på nätet och vi ser det som vår styrka. Vi använder inte alias i vårt letande efter näthatare, vi använder inte anonyma kontanttelefoner och vi använder inte anonyma mejladresser. Under den tid som gått är det just att göra sak av att inte vara anonym som ingett acceptans och respekt. Det borde fler testa!

Ingår i vår grupp

Vi samarbetar inte med någon men vi har medlemmar i vår grupp som jobbar med och för oss. Numerären är varierande, vi har inget formellt medlemskap. Våra enda och enkla krav är att man gör ett jobb och avslöjar inget om jobbet. Man får inte veta vilka andra som är med i gruppen och på frågor från utomstående har vi ingen kännedom om någon. Vi tillämpar total integritet och frihet för de som väljer att samarbeta. Ett par av de som tidigare förtalat oss har ingått eller ingår i vår grupp, SIG-gruppen. Vi har alltså inga fördomar om eller mot någon!

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.  Lär dig mer