Flashback – Vårt lobbyarbeta börjar ge resultat

Först några ord om vår tystnad

Vi säger inget om vårt arbete utom när vi tjänar på att berätta. Vi kan också berätta om någon utom vår kontroll berättar om sådant vi jobbar med på sådant sätt att det kan påverka resultatet. Vi har också ett tryck mot oss att berätta lite om hur vi jobbar och vad för resultat vi uppnått. Följande arbetsuppgift kan vi inte längre hålla tyst om av ovanstående orsak(er):

Vi började lobba

Efter lite trevande inledning av vårt arbete mejslades det snart ut en linje med några punkter vi jobbar efter. De punkterna har sedan en liten tid minskat ytterligare då vi sorterat ut de punkter som ger minst i förhållande till arbetsinsats, mer om det i en senare artikel. En av punkterna som vi tycker ger bra resultat på sikt är lobbyverksamhet. Det har vi sysslat med sedan våren 2013.

Lobbninginstanser

De vi lobbat mest mot är Regering, Riksdag, Rättsväsendet, Kommuner, olika arrangörer och sökmotorer. Vi har även lobbat mot annonsörer till Flashback även om det inte är ren lobbning. Utöver detta har vi talat med diverse folk på ledande platser i samhället och på marknaden.

Mycket korrespondensens

Till dags datum har vi skickat mer än 4.000 mejl till de instanser som nämns här ovan och fått mer än 1.700 svar. Vi har inte fått ett enda negativt svar utom några från Flashbacks annonsörer. Vi har föreslagit ändringar i lagar, främst BBS-lagen. Vårt förslag lästes upp i KU hösten 2015 och vad vi förstått bygger en del av de lagändringar som föreslås på det förslag vi lobbat om. De flesta är som sagt tillmötesgående. De vi upplever som helt omöjliga men över lag inte otrevliga att tala med i dessa frågor är folk inom rättsväsendet utom polisen på högre nivåer som inte alls är omöjliga att tala med. Vänligast och mest intresserade av vad vi har att säga tycker vi att folk i Riksdagen är och där har vi nått viss framgång men som ännu inte går att mäta. Men det finns resultat som går att mäta:

Google

Vi har upprepade gånger diskuterat med folk inom Google om vikten att spärra hatsajter från att vara sökbara. Vi jobbar mest med att få Flashback stoppat men har även nämnt andra sajter. Våra mätningar visar att redan i mitten av 2015 började Google plocka bort vissa trådar på Flashback från sina sökresultat. Vi fortsatte och kommer att fortstätta lobba mot Google i att få bort trådar från sökresultatet. Orsaken till att hela trådar tas bort beror på att sökresultaten kan ända på sig och vissa postare på Flashback slutar inte att posta i en tråd utan kan hålla på mycket länge. Vi förordar då att man blockerar hela trådar i stället för enskilda inlägg. En tråd kan exempelvis blockeras om någon i sin signatur har kränkande text. Alla trådar som denna person postar i kan då riskeras att bli blockerade i Googles sökresultat. Än så länge blockeras inte trådar där någon enstaka kränkning görs men vi jobbar också för att sådana trådar skall blockeras.

Flashback har upptäckt

2016-06-22 uppmärksammades på Flashback att hela trådar blockeras i Goggles träffar. En tråd skapades på Flashback där detta diskuteras. Det var bland annat det som föranledde oss att berätta att vi lobbat för blockeringar sedan mitten av 2013 och det känns oerhört skönt att se resultatet av vårt arbete. I skrivande stund är det nära 200 trådar som blockerats i Google men vi fortsätter enträget att föreslå trådar för blockering.

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.  Lär dig mer