Flashback - Regler med förhinder

Flashback – Regler med förhinder

Flashback har ett regelverk som är mycket bra. Om de själva följde regelverket skulle inte denna nättidning med underorganisationer existera. Men så är det inte, de följer inte alls sina egna regler och modereringen är verkligen nyckfull. Varför man valt regler man inte följer med ett starkt kritiserat forum som följd istället för att följa reglerna stenhårt och få ett forum accepterat för alla är svårt att förstå. Om det beror på Jan Axelssons märkliga syn på yttrandefrihet kan man undra varför vissa punkter i reglementet ens finns.

Flashbacks regler

Flera av reglerna är lätta att följa och följs oftast. Modereringen där kan inte påstås tillhöra nivån raketingenjör. Men det finns några regler som inte följs alls som får till följd att hundratals eller kanske tusentals får problem resten av sina liv. Vi börjar med den första av dem:

0.09. Falsk ryktesspridning
Att sprida påhittade uppgifter om personer, företag eller organisationer med uppsåt att utsätta dessa för andras missaktning, eller att avsiktligen sprida förvrängd eller påhittad information med uppsåt att vilseleda, är förbjudet.
Källa: Flashback.org

Denna regel består av två satser som båda är förbjudet på forumet, vi separerar dem:

 • 0.09. Falsk ryktesspridning sats 1:
  sprida påhittade uppgifter om personer, företag eller organisationer med uppsåt att utsätta dessa för andras missaktning

Sats ett i regel 0.09 säger att det är förbjudet att sprida påhittade uppgifter. Detta görs i mycket stor omfattning på Flashback utan någon som helst moderering.
Undertecknad (ansvarig utgivare för denna nättidning) har fått ett tjugotal psykiska diagnoser utskrivna i forumet och förklarade av korkade flashbackare utan åtgärd.  Detsamma gäller för hundratals andra uthängda på Flashback under många år utan åtgärd.
Mängder av uthängda påstås också vara födda med mycket kränkande sexuella läggningar utan att de som lägger ut det har en aning om hur det ligger till. Även om de hade en aning eller rent av känner till hur det ligger till utsätter de den uthängde för andras missaktning och följdriktigt skall det tas bort och postaren varnas.
Mängder av företag ljugs det ihop historier om. Vi känner speciellt till ett företag där en före detta anställd med en vän gjorde inbrott i företaget han jobbade på och stal utrustning. Det hela spelades in utan att förövarna kände till det. De båda åkte fast och dömdes för sina tilltag. Den före detta anställde skapade en tråd på Flashback som hämnd (vilket är mycket vanligt) och påstod att företaget sålde droger under bordet och mycket annat. Företaget förlorade merparten av kunderna och var nära att gå i konkurs men överlevde och lever vidare än idag. Företaget förlorade några miljoner på killen som mot reglerna spred påhittade uppgifter. Det står kvar än idag utan åtgärd.
Organisationen #jagärhär är en organisation som har till uppgift att sprida det goda ordet på internet. Dvs, de vill försöka få folk att inte använda kränkande ord och meningar om andra. #jagärhär är förmodligen den snällaste och vänligaste grupp som existerar. Det hindrar dock inte dräggen på Flashback att hitta på saker om dem eller sprida vidare andras påhittade uppgifter som inte alls stämmer med verkligheten. De är rent av vidriga i sina påhitt inte bara om #jagärhär utan om enskilda medlemmar i gruppen allt utan att moderatorerna lyfter ett endaste finger.
Underlåtenheten att följa sin egen regel är mångfalt mer än ovanstående och har gett de drabbade så store konsekvenser att det är svårt att ta till sig.

 • 0.09. Falsk ryktesspridning sats 2:
  avsiktligen sprida förvrängd eller påhittad information med uppsåt att vilseleda

Det som skiljer sats 2 från sats 1 handlar om att vilseleda läsarna mer än att skapa missaktning mot uthängda. Men även vilseledande skapar problem för de som är uthängda. Om vi får använda undertecknad igen påstås det att mitt före detta företag spelade in videofilmer för försäljning. Det påstås dessutom vara avskyvärda videofilmer det handlar om. Detta är direkt vilseledande information som dessutom inte alls stämmer. Mitt företag producerade datorprogram för försäljning och inget annat. Detta har påpekats flera gånger både i denna nättidning och i anmälningar för de inlägg det handlar om. Dock helt utan åtgärd från moderatorer. Även flera företagare som hört av sig beskriver snarlika lögner och vilseledningar om dem på Flashback. Även de har både anmält under inläggen och skrivit till Flashback utan åtgärd och ingen har svarat på deras mejl.

1.02. Upphovsrättsskyddat material
Spridning eller publicering av upphovsrättsskyddat material utan upphovsmannens tillstånd är förbjudet.

Det finns massor av privata bilder upplagda på dokumentsajter med avsikt att länkas från Flashback. Vi och andra har anmält massor av sådana länkningar och beskrivit att det är upphovsskyddade bilder. Oftast får man inte ens något svar men de som fått svar brukar det handla om att “Detta är Flashback här gör vi vad vi vill” ungefär. Regeln följs alltså inte av Flashback med undantag om det handlat om upphovsbrott mot stora företag, då fegar de ur. Men oss människor skiter de högaktningsfullt i.

1.03. Hets mot folkgrupp
Det är förbjudet att hota eller uttrycka missaktning mot särskilt utsatta grupper, med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning.

Detta är förmodligen den regel det bryts mest mot på Flashback. Enligt lagen kan man inte skriva “neger” utan att det är åtalbart. På Flashback finns det ordet och varianter på det i en så stor omfattning att Flashback slår alla andra svenskspråkiga sidor i antal “Hets mot folkgrupp”. Till detta kommer ännu fler varianter gällande annat än ordet “neger”. Det är nedslående och svårt att förstå hur man kan släppa igenom brott mot denna regel i en så stor omfattning.

1.04. Uppvigling och hot
Uppvigling och grövre hot är förbjudet. Det är också förbjudet att organisera brottslig verksamhet från forumet.

Admin själv på forumet skapade ett antal trådar nyligen som direkt kan sägas vara uppvigling till brott. Han gjorde allt han kunde för att bussa det lägst stående klientelet på Flashback mot en enda person. Hans avsikt var att denna person skulle skadas fysiskt och skrämmas till tystnad. Vi blev överraskad av det eftersom vi alltid tyckt att admin hållit sig utanför sådana lågt stående åtgärder. Vi blev likaledes överraskade över att han vidtog riktigt näthat som bara de lägst stående på Flashback sysslar med. Frågan är då, hur skall man kunna kräva att medlemmarna följer regel 1.04 och att moderatorerna skall ta bort sådana regelbrott när självaste guden admin bryter mot den regeln så öppet och så uppenbart?
2012 gjorde en grupp på 10-15 personer upp planer på att hacka en persons mejlkonton. Med hjälp av en FUP hade polisen klantigt lagt ut uppgifter som gjorde att de kunde bryta sig in på kontona. Sedan i tråden diskutera hur de skall få ut mejlen. En av oss känd person plockade sedan ut de privata mejlen ut och lade upp för offentligheten. Den delen av tråden utgjordes av ca 40 inlägg låg kvar på Flashback i två år tills Flashback fick reda på att en person åtalats för hackningen. Inläggen togs alltså bort först när en person åtalades för det. Om ingen åtalats skulle det ligga kvar än idag. Man struntar även här i sina egna regler om det inte bränns under fötterna.

1.08. Personangrepp
Grova personangrepp, trakasserier, hot eller förtäckta hot riktade mot andra användare är förbjudet

Man tror ibland att den som skrivit reglerna skojade när de skrev ovanstående. Trakasserier mot andra användare är mer regel än undantag. Vi har flera gånger anmält sådana trakasserier utan åtgärd. Hot mot andra användare verkar de dock ta bort.

1.09. Narkotikahandel
All form av narkotikahandel (köpes, säljes, bytes, skänkes), även via PM, är förbjuden.

Jo, jo, fint är det men det stämmer inte alls. Med sina tillåtna trådar om droger skapas en marknad för droger. Flashback är förmodligen Sveriges största marknadsplats för droger. Tittar man på drogrelaterade domar nämns Flashback i väldigt många sådana domar. Men det säljs inte bara ohejdat med droger på Flashback utan det diskuteras också ohejdat hur man använder droger, hur man blandar dem och mycket mer. Allt detta triggar igång en marknad bland de som diskuterar, alla andra påståenden är bara löjliga undanflykter. Moderatorerna gör inget alls mot detta eftersom en del av dem deltar i spektaklet.

Till slut den regel som folk lider mest av att Flashback inte följer:

1.12. Integritetskänsliga uppgifter
Det är förbjudet att posta vissa integritetskänsliga och sekretessbelagda uppgifter, vars informationsspridning saknar ett beaktansvärt allmänintresse.

Om vi börjar med “allmänintresse” och rättsväsendets tolkning så innebär det att först om något inlägg på nätet skapar inbördeskrig eller stora upplopp är det av allmänt intresse. Det är svaret vi fått från ett antal åklagare och jurister var för sig. Alltså kan man inte lägga ut i stort sett något alls om privatpersoner för det saknar allmänt intresse. I förklaringen av regeln står det vidare bla:

 • Denna regel har till syfte att förhindra spridningen av synnerligen integritetskänsliga uppgifter gällande brottsoffer eller motsvarande

Denna regel bryts det mot regelmässigt. I vissa fall hängs brottsoffer ut mer än gärningsmannen och förtalas eländigt illa.  Ett bra exempel är detta: Flashback – Yttrandets frihet i fritt fall som handlar om en kvinna som mördats. Mobben förtalade kvinnan som var offret på det värsta vis man kan tänka. De passade på att också förtala hennes mamma som var tyngd av djup sorg. Mamman anmälde hatet till Flashback men de svarade bara att “här har vi yttrandefrihet”. Man kan fråga sig om den som svarade själv läst de regler de skall moderera efter? Vi kan hitta hundratals liknande fall där de hänger ut och förtalar offren. Denna regel verkar inte moderatorerna hittat.

 • Det är förbjudet, oavsett syfte, att efterfråga eller sprida uppgifter om personer med skyddade personuppgifter

Denna regel är specialskriven för Jan Axelsson för det är bara han som denna regel gäller för. Alla andra med skyddade personuppgifter struntar man helt i. De tillåter till och med folk på forumet att organisera grupper för att leta efter de med skyddade personuppgifter. Som flera andra regler så följs alltså inte denna alls.

 • Det är förbjudet att posta uppenbart känsliga uppgifter om någons sexualitet eller sexualliv, om det med hänsyn till uppgiftens innehåll är ägnat att medföra allvarlig skada för den som uppgiften rör.

Ganska nyligen skrevs det på Flashback att undertecknad sysslar med incest. Det är inte sant men det är ett brott mot regeln oavsett om det är sant eller inte och det skadar den uthängde oerhört. Sådana skriverier om andra människor läggningar eller påhittade läggningar flödar forumet över av utan någon åtgärd alls från moderatorerna.

 • Det är förbjudet att posta uppenbart känsliga uppgifter om någons hälsotillstånd, vars spridning är ägnad att medföra kännbar skada.

Återigen använder vi undertecknad, jag har säkerligen ett 20-tal diagnoser av allehanda slag på Flashback varav flera inte finns som diagnoser i sjukvården. Flera andra har ännu värre diagnoser än undertecknad på Flashback. Vi började räkna alla diagnoser som ställts av amatörerna på Flashback men vi tröttande efter ca 3.000 hittade diagnoser. Om denna regel fungerat hade undertecknad varit fullt frisk helt utan diagnoser på Flashback. Å andra sidan om det stämt att jag haft de där diagnoserna hade inte denna nättidning funnits för då hade jag hängt på Flashback och ställt diagnoser på andra. Med andra ord, denna regel har moderatorerna inte hittat ännu.

 • Det är förbjudet att posta uppenbart känsliga uppgifter om att någon utsatts för ett allvarligt brott, om spridningen var ägnad att medföra kännbar skada för den drabbade. Med allvarligt brott avses främst sexualbrott och i vissa fall våldsbrott

Återigen en text som inte alls följs. Jag vet en person som misshandlades mycket svårt med hjärnblödning som följd. En tråd skapades på Flashback där man hängde ut brottsoffret brutalt och lade ut polisens bilder på offret i ett mycket pinsamt läge. Man förtalade offret och offrets anhöriga mycket illa och påstod en massa lögner om dem. Gärningsmannen försvarades och gav honom en eloge för att offret  misshandlades. Inläggen anmäldes av anhöriga flera gånger utan åtgärd alls, de svarade inte ens.

Alla drar åt samma håll

“Alla drar åt samma håll” är en slogan för att alla skall göra på samma sätt i alla olika situationer. På Flashback innebär det att exempelvis alla moderatorer skall döma efter reglerna på samma sätt. Men så är det inte! Kvaliteten på de som modererar skiljer sig åt väldigt mycket, så mycket att man ganska snart förstår att de är glada amatörer som inte alls gått någon utbildning eller liknande. De gör detta gratis på sin fritid när de har lust vilket är behjärtansvärt men rena döden för kvaliteten. Man ser det mycket tydligt efter all den kritik modereringen får av användarna. Det finns massor av trådar om det på Flashback eller som vi säger nere i lergropen “ingen rök utan eld”.

Vi lovar

Vi lovar att lägga ner vår verksamhet direkt om reglerna följs så som det står skrivet utan en massa mumbo jumbo ursäkter för att inte följa dem. Om reglerna följdes skulle Flashback få intäkter på upp mot 20 miljoner/år jämfört med ett annat forum som är betydligt mindre. Om reglerna följdes skulle ingen bry sig om ifall Coop eller ICA annonserade på forumet. Om reglerna följdes skulle undertecknad få tid över till intressena som legat och väntat i 7 år. Men framför allt skulle tusentals personer kunna gå vidare med sina liv medan andra inte skulle ta livet av sig, allt detta om bara Flashbacks regler följdes.

Källor:
Utsatta och anhöriga som kontaktat oss.

16 tankar på “Flashback – Regler med förhinder

 1. Jag är en flashbackare. Hoppas ni inte surnar till för det. Det jag vill säga är at ni har helt rätt hur reglerna används. Jag debatterar ofta det på fb men de styrande bara slår ifrån sig. Jag tror de har ett regelverk inne på outlaw som de följer. Det som läsarna kan se är bara en prydnad.
  Det var vad jag ville få sagt.

 2. Flashbackare:
  Jag är en flashbackare. Hoppas ni inte surnar till för det. Det jag vill säga är at ni har helt rätt hur reglerna används. Jag debatterar ofta det på fb men de styrande bara slår ifrån sig. Jag tror de har ett regelverk inne på outlaw som de följer. Det som läsarna kan se är bara en prydnad.
  Det var vad jag ville få sagt.

  Nej, vi “surnar” inte till alls. Alla som uppför sig släpper vi fram oavsett var de hänger någonstans eller vad för egenskaper de har.

  Vi tror också moderatorerna har ett regelverk vid sidan om det offentlig regelverket som de följer. Det verkar inte som att de ens läst det offentliga regelverket. När man talar med dem blir de helt ställda när vi nämner de olika reglerna.

  Välkommen åter!

 3. Med alla år på fb drabbad av moderatorernas nyckfullhet måste jag hålla mer er i beskrivningen över hur reglerna (inte) följs. Jag har sett hundratals olika åtgärder som inte alls står i reglerna och inga åtgärder mot sådant som inte tillåts enligt reglerna. Fortsätt gärna skriv om hur fb fungerar, det är många som läser det.
  /L.G

 4. L.G:
  Med alla år på fb drabbad av moderatorernas nyckfullhet måste jag hålla mer er i beskrivningen över hur reglerna (inte) följs. Jag har sett hundratals olika åtgärder som inte alls står i reglerna och inga åtgärder mot sådant som inte tillåts enligt reglerna. Fortsätt gärna skriv om hur fb fungerar, det är många som läser det.
  /L.G

  Vi har fått en hel del mejl via kontaktformuläret som i detalj beskriver hur de drabbats. Flera av dem har skickat med PM från moderatorer. Vi kan dock inte publicera sådant för risken är att de bannas på Flashback och det vill vi ju inte ställa till med för de som ger oss information.
  Vi kommer att skriva mer om detta ämne framöver.

 5. Har ställt mig samma fråga. Vill man medvetet ha fiender och ilskna personer (med all rätt) efter sig?

  Ofattbart! Varför finns reglerna?

 6. Teodor:
  Har ställt mig samma fråga. Vill man medvetet ha fiender och ilskna personer (med all rätt) efter sig?

  Ofattbart! Varför finns reglerna?

  Ja, det är svårt att förstå varför de har regler överhuvudtaget, de styr ju vad för stunden gäller.

 7. Antingen är Jan Axelsson helt bakom flötet, eller så vill han medvetet djävlas och inte följa reglerna som han själv beslutat.

 8. Roger:
  Antingen är Jan Axelsson helt bakom flötet, eller så vill han medvetet djävlas och inte följa reglerna som han själv beslutat.

  Jag tror inte han jävlas.
  Han vill visa upp regler som är helt ok för en laglig verksamhet men följer inofficiella regler som han troligen också har.

 9. Roger:
  Antingen är Jan Axelsson helt bakom flötet, eller så vill han medvetet djävlas och inte följa reglerna som han själv beslutat.

  Tror att han är blind inför det barn han skapat.

 10. Jan Axel Jonsson: Tror att han är blind inför det barn han skapat.

  Ja, fantastiskt mitt i prick.
  Den enkla meningen besvarar de flesta frågor.

 11. Jan Axelsson. Han har mycket på sitt samvete. Om reglerna följts så hade mycket lidande sparats.

 12. Thony:
  Jan Axelsson. Han har mycket på sitt samvete. Om reglerna följts så hade mycket lidande sparats.

  Ja, sannerligen är det så. Även många människor hade levat i dag som tagit sina liv för att de är uthängda.

 13. Vi är ett gäng volontärer som försöker spåra ************. Vi behöver all hjälp ni kan tänka er bistå. Vi behöver hjälp med att spåra *********** lågstadietid, mellanstadietid och högstadietiden ********* gick i skolan. Vi vill ha hjälp med klassfoton på *************.

  Har ni tid över behöver vi hjälp med bevakning av adressen som är ***** ****** *************

  Box *********
  ******** ************

  Kontakt: **********@*********.net
  …………………………………….
  Vi vet inte om detta skall offentligöras
  eller om det ok att offentliggöra.
  REDAKTIONEN

 14. ***********@**********.net:
  Vi ärett gäng volontärer som försöker spåra ************. Vi behöver all hjälp ni kan tänka er bistå. Vi behöver hjälp med att spåra *********** lågstadietid, mellanstadietid och högstadietiden ********* gick i skolan. Vi vill ha hjälp med klassfoton på *************.

  Har ni tid över behöver vi hjälp med bevakning av adressen som är ***** ****** *************

  Box *********
  ******** ************

  Kontakt: **********@*********.net
  …………………………………….
  Vi vet inte om detta skall offentligöras
  eller om det ok att offentliggöra.
  REDAKTIONEN

  Så länge vi inte får svar på den medföljande mejladressen kan vi inte gå in närmare på detta.
  Ni som postat det kan mejla oss http://intre.se/ifolkets/kontakta-folkets-intresse/.

 15. Äntligen:
  Nu djävlar klämtar klockan för fb!Kåken nästa för jan axelsson(små bokstäver då han inte förtjänar annat)

  – Alla är fria att tycka vad man vill, men man får inte skriva vad som helst på sociala medier

  https://www.svt.se/nyheter/inrikes/man-far-inte-skriva-vad-som-helst-i-sociala-medier

  Man får inte skriva kränkande om andra personer på nätet oavsett om det är sant eller inte.

  Janne klarar sig därför att det inte finns någon att stämma/åtala. Folk är ju anonyma på Flashback och rättsväsendet kräver nära nog ett erkännande från den som stäms/åtalas att det är rätt person. Rättsväsendet är krampaktigt rädda för folk som påstår (och det gör de alla) att man hittat fel person.

  Nästa steg är att anmäla Flashback för att bryta mot BBS-lagen, dvs inte raderar olagligheter. Men rättsväsendet är den enda grupp som konsekvent vägrar erkänna att det är Jan Axelsson som har kontrollen över Flashback.

  Vi skulle behöva att alla som varit uthängda och förtalade ställer upp på ett upprop eller liknande men majoriteten av de förtalade vill inte att förtalet rivs upp igen.

  Det är alltså problematiskt att “sätt fast” Flashback eller dess användare. Men en vacker dag kommer vändningen!

Kommentarer är stängda.

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.  Lär dig mer