Företagarhatare

Flashback – Om deltagande i profilering

Flashback med admin i spetsen har under 20 års tid oräknade gånger svurit på att inga uppgifter lämnas ut om medlemmarna. Numera stämmer inte det för admin har vänt sig 180 grader i denna fråga. Vid den tidigare artikeln skrev vi övergripande om faktainsamlingen av medlemmar och besökare. I denna artikel går vi in mer detaljerat vad som samlas in och vad detta kan betyda. Allt inom det gråade finns att läsa längst ner på flashback.org under texten “Cookie-inställningar”. Vi rekommenderar verkligen att ni stänger av allt som går att stänga där och sedan spara under knappen “Godkänn markerat” i övrigt en missvisande text.

Leverantörer kan: Samla in och underhålla exakta uppgifter om geografisk positionering för att främja ett eller flera syften. Obs! Exakt lokalisering innebär att det inte finns några begränsningar när det gäller en användares lokaliseringsuppgifter. Detta kan innebära en exakthet på flera meter.

Ovanstående betyder att Flashback samlar in data om er i sådan omfattning att de kan avgöra var ni befinner er på några meters differens. Vi tror dock att de i undantagsfall kan bestämma positionen så exakt. Men de kan absolut bestämma i vilken stadsdel ni befinner er mesta tiden ni är inne på Flashback.

 

Leverantörer kan: Skapa en identifierare med hjälp av data som samlas in genom aktiv skanning av enheters specifika egenskaper t.ex. installerade teckensnitt eller skärmupplösning. Använd en sådan identifierare för att identifiera en enhet igen.

Ovanstående betyder att Flashback skannar er dator för att hitta sådant som kan identifiera er person.

 

För att göra grundläggande annonsval kan leverantörer: Använda information i realtid om sammanhanget där annonsen kommer att visas för att visa annonsen, inklusive information om innehållet och enheten, såsom: enhetstyp och kapacitet, användaragent, URL, IP-adress . Utnyttja en användares approximativa (icke-exakta) uppgifter om geografisk positionering. Kontrollera frekvensen av annonser som visas för en användare. Definiera i vilken ordning annonser visas för en användare. Hindra en annons från att fungera i ett olämpligt redaktionellt sammanhang (olämplig varumärkespåverkan) Leverantörer kan inte: Skapa en personanpassad annonsprofil för val av framtida annonser utifrån denna information. Obs! Approximativ betyder endast en ungefärlig plats som innebär att åtminstone en radie på 500 meter är tillåten.

Ovanstående betyder att de kommer veta en hel del om dig efter ett tag.

 

För att skapa en personanpassad annonsprofil kan leverantörer: Samla data om en användare, inklusive användarens aktivitet, intressen, besök på webbplatser eller appar, demografisk data eller plats för att skapa eller redigera en användarprofil för användning vid personanpassad annonsering. Kombinera denna data med annan data som tidigare samlats in, inklusive från olika webbplatser och appar för att skapa eller redigera en användarprofil för användning vid personanpassad annonsering.

Ovanstående betyder att de efter en tid vet exakt vad du har för intressen, vad du oftast sysslar med, vilka platser du besökt på nätet, vilka appar du använder, sexuell läggning, mått, politisk tillhörighet, åsikter och allt annat som hör till en människa (demografisk data). Kort sagt gör de en tillförlitlig och mycket exakt profil över dig.

 

För att välja personanpassade annonser kan leverantörer: Välja personanpassade annonser baserat på en användarprofil eller andra historiska användaruppgifter, inklusive en användares tidigare aktivitet, intressen, besök på webbplatser eller appar, plats eller demografisk information. Kombinera denna information med annan information som tidigare samlats in, inklusive från olika webbplatser och appar, för att skapa eller redigera en användarprofil för användning i personlig reklam.

 

För att skapa en personanpassad innehållsprofil kan leverantörer: Samla in information om en användare, inklusive användarens aktivitet, intressen, besök på webbplatser eller appar samt demografisk information eller plats för att skapa eller redigera en användarprofil för personanpassat innehåll. Kombinera denna data med annan data som tidigare samlats in, samt från olika webbplatser och appar för att skapa eller redigera en användarprofil för användning vid anpassning av innehåll.

 

För att välja personanpassat innehåll kan leverantörer: Välja personanpassat innehåll baserat på en användarprofil eller andra historiska användaruppgifter, inklusive en användares tidigare aktivitet, intressen, besök på webbplatser eller appar, plats eller demografisk information.

 

För att mäta annonsprestanda kan leverantörer: Mäta om och hur annonser har levererats till användare och hur de interagerade med dem. Tillhandahålla rapportering om annonser, inklusive deras effektivitet och prestanda. Tillhandahålla rapportering om användare som interagerade med annonser med användning av uppgifter som observerades under tiden för användarens interaktion med den annonsen. Tillhandahålla rapportering till utgivare om de annonser som visas på deras webbplatser. Mäta om en annons fungerar i ett lämpligt redaktionellt sammanhang (lämplig varumärkespåverkan). Bestämma vilken procentandel av annonsen som hade möjlighet att upptäckas och varaktigheten på den möjligheten Leverantörer kan inte: Lägga till ytterligare uppgifter avseende målgruppsinsikter som har hämtats från panelundersökningar eller via liknande metoder utan rättslig grund för att tillämpa marknadsundersökningar med syfte att generera målgruppsinsikter (syfte 9)

 

För att mäta innehållsprestanda kan leverantörer: Mäta och rapportera hur innehållet levererades till användare och hur de interagerade med det. Tillhandahålla rapportering med direkt mätbar eller känd information om användare som interagerade med innehållet Leverantörer kan inte: Mäta om och hur annonser (inklusive ursprungsannonser) levererades till användare och hur de interagerade med dem. Lägga till ytterligare uppgifter avseende målgruppsinsikter som har hämtats från panelundersökningar eller via liknande metoder utan rättslig grund för att tillämpa marknadsundersökningar med syfte att generera målgruppsinsikter (syfte 9)

 

För att tillämpa marknadsundersökningar för att generera målgruppsinsikter kan leverantörer: Tillhandahålla samlad rapportering till annonsörer eller deras representanter om de målgrupper som har nåtts av deras annonser med hjälp av insikter från panelbaserade undersökningar och liknande metoder. Tillhandahålla samlad rapportering till utgivare om de målgrupper som erhöll eller interagerade med innehåll och/eller annonser på deras webbplats genom att tillämpa insikter från panelbaserade undersökningar och liknande metoder. . Länka uppgifter offline till en onlineanvändare för marknadsundersökningar med avsikt att generera målgruppsinsikter om leverantörer har uppgett att de vill anpassa och kombinera uppgiftskällor offline (funktion 1) Leverantörer kan inte: Mäta prestanda och effektivitet för annonser som den specifika användaren serverades eller interagerades med, utan en separat rättslig grund för att mäta annonsprestanda. Mäta vilket innehåll en specifik användare visades och hur de interagerade med det, utan en separat rättslig grund för att mäta innehållsprestanda.

 

För att utveckla nya produkter och förbättra produkter kan leverantörer: Använda information för att förbättra sina befintliga produkter med nya funktioner och för att utveckla nya produkter. Skapa nya modeller och algoritmer med hjälp av maskininlärning Leverantörer kan inte: För detta syfte utföra någon annan uppgiftsbehandling som är tillåten enligt något annat syfte

 

Leverantörer kan: Lagra och få åtkomst till information på enheten, såsom cookies och enhetsidentifierare som presenteras för en användare.

 

För att säkerställa säkerhet, förhindra bedrägerier samt utföra felsökning/korrigering kan leverantörer: Säkerställa att uppgifter överförs säkert . Upptäcka och förhindra skadlig, bedräglig, ogiltig eller olaglig aktivitet. Säkerställa korrekt och effektiv drift av system och processer, inklusive för att övervaka och förbättra prestanda för system och processer som används för tillåtna syften Leverantörer kan inte: För detta syfte utföra någon annan uppgiftsbehandling som är tillåten enligt något annat syfte. Notera: Data som samlas in och används för att säkerställa säkerhet, förebygga bedrägeri och felsökning kan inkludera automatiskt överförd identifiering från enheter om dess egenskaper för exakt geografisk positioneringsdata och data erhållna genom aktiv skanning av enheters egenskaper för identifiering utan separat avslöjande och/eller opt-in.

 

För att leverera information och svara på en teknisk begäran kan leverantörer: Utnyttja en användares IP-adress för att leverera en annons via Internet. Svara på en användares interaktion med en annons genom att skicka användaren till en landningssida. Utnyttja en användares IP-adress för att leverera innehåll via Internet. Svara på användarens interaktion med specifikt innehåll genom att skicka användaren till en landningssida. Använda information om enhetstyp och kapacitet för att leverera annonser eller innehåll, till exempel för att leverera annonsmaterial eller videor i rätt storlek och i ett format som stöds av den aktuella enheten Leverantörer kan inte: För detta syfte utföra någon annan uppgiftsbehandling som är tillåten enligt något annat syfte

 

Leverantörer kan: . Kombinera uppgifter som erhållits offline med uppgifter som samlats in online till stöd för ett eller flera syften eller specialsyften.

 

Leverantörer kan: Deterministiskt avgöra att två eller flera enheter tillhör samma användare eller hushåll. Baserat på sannolikhet avgöra att två eller flera enheter tillhör samma användare eller hushåll. Aktivt läsa av enhetens funktioner för sannolik identifiering om användare har tillåtit leverantörer att aktivt skanna enhetens egenskaper för identifiering (specialfunktion 2)

 

Leverantören kan: Skapa en identifierare med hjälp av data som samlas in automatiskt från en enhet med specifika egenskaper, t.ex. IP-adress, user-agent string. En sådan identifierare används för att försöka identifiera en enhet igen. Leverantören kan inte: Skapa en identifierare med hjälp av data som samlas in genom aktiv skanning av enheter efter specifika egenskaper, t.ex. installerat teckensnitt eller skärmens upplösning utan användares separata opt-in för att aktivt skanna enheters egenskaper för identifiering. Skapa en sådan identifierare för att identifiera en enhet igen.

admin på Flashback säger att era identiteter är skyddad. Har man läst ovanstående så undrar vi om han verkligen tror pådet själv, vad tror du?

 

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.  Lär dig mer