Flashback – IMY har agerat mot forumet

IMY, tidigare “Datainspektionen”, har skickat ett informationsbrev till Flashback om att “registrerade” (=uthängda) har rätt att få bort informationen om sig. De skickar informationsbrev när de tror att det informerade företaget kommer att vidtaga åtgärder efter detta påpekande. Alltså vet ägaren om vad som är på gång! Vad vi vet har han inte informerat medlemmarna på forumet ännu. Han vill troligtvis hålla skenet uppe eftersom detta är det sista vissa medlemmar vill höra. Frågan är om han informerat moderatorerna? Här är ett utdrag ur brevet:

 

 

 

Om de inte vidtager åtgärder

Om hatforumet struntar i brevet från IMY och fortsätter som inget hänt kan IMY göra en “tillsyn”. En tillsyn är när IMY besöker det aktuella företaget och diskuterar vad de måste göra och undersöker hur personuppgifter publicerats. Om inte heller det hjälper brukar ett vite (bötesbelopp) fastställas som kommer att höjas med jämna mellanrum tills företaget åtgärdat det IMY kräver.

Tillsyn är en viktig del av vår verksamhet. Vi bedriver tillsyn för att säkerställa att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter och att god sed iakttas i kreditupplysnings- och inkassoverksamhet. En effektiv tillsyn är ett viktigt verktyg för att uppnå ett tryggt informationssamhälle.
Källa: IMY

Vad kräver IMY

Det IMY kräver är att GDPR skall följas som bla innebär att personuppgifter skall tas bort. Personuppgifter är i princip allt som kan koppla en person till uppgiften. Enligt GDPR skall det också finnas en personuppgiftsansvarig som folk skall kunna vända sig till om deras personuppgifter lagts ut.

Om hatforumet sätter sig på tvären

Om hatforumet motsätter sig kraven kommer förmodligen forumets tveksamma saga snart vara slut. Det vi vet om ägaren säger att han hellre lägger ner forumet än att allmänt ta bort personuppgifter.

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.  Lär dig mer