Flashback – Förhindrar yttrandefrihet

Flashback förhindrar yttrandefrihet

Flashback skulle med vårt medgivande få skriva om oss, om SIG-gruppen och andra konstellationer vi deltagit i. Vi är inte emot det. Men alla personuppgifter eller annat som kan identifiera oss skall utelämnas och det som skrivs skall kunna hänvisas till trovärdiga källor. Så länge inte det följs vill vi få bort skiten. På samma sätt är det med rättsprocesser. Det går utmärkt att skriva om det, men inga personuppgifter skall skrivas ut eller annat som kan identifiera  den omskrivne och källhänvisning måste bifogas om man påstår något. Men de väljer istället att låta medlemmarna skriva precis som de vill och på så vis medverkar Flashback till att förhindra yttrandefriheten för de utsatta.

Falsk ryktesspridning

Det står i hatforumets egna regler att man inte får ljuga eller hitta på något om folk (= falsk ryktesspridning):

0.09. Falsk ryktesspridning
Att sprida påhittade uppgifter om personer, företag eller organisationer med uppsåt att utsätta dessa för andras missaktning, eller att avsiktligen sprida förvrängd eller påhittad information med uppsåt att vilseleda, är förbjudet.
Källa: flashback.org/regler

Läs noggrant vad det står. Vi tar det igen men nu förenklat så att alla förstår:

Att sprida påhittade uppgifter eller att sprida förvrängd eller påhittad information, är förbjudet.

Hur tolkar ni detta?
Vi tolkar det på så sätt att det är emot reglerna att ljuga eller hitta på uppgifter om folk. Eller hur? Alltså skall allt sådant enligt reglerna tas bort. Tas det bort? Nej, det tas inte bort, tvärt om uppmuntras lögner och rena påhitt.

Yttrandefrihet på riktigt

För att legalisera sin egen yttrandefrihet att få skriva vilken skit de vill om vem de vill använder de FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna Artikel 19 som säger:

Var och en har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att utan ingripande hysa åsikter samt söka, ta emot och sprida information och idéer med hjälp av alla uttrycksmedel och oberoende av gränser.
Källa: FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna
Källa: flashback.org/regler (första stycket)

Vad de inte skriver är att artiklar i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna som är förbjudande står över regler som är tillåtande. En regel som begränsar Artikel 19 här ovan är Artikel 12 som säger så här:

Ingen får utsättas för godtyckligt ingripande i fråga om privatliv, familj, hem eller korrespondens och inte heller för angrepp på sin heder eller sitt anseende. Var och en har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden och angrepp.
Källa: FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna

Flashback har ringaktning och förakt för Artikel 12. Det visar de mycket tydligt genom att låta sina medlemmar “ingripa i folks privatliv och angriper deras heder och anseende”. Om det skriver FN i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna följande:

Eftersom ringaktning och förakt för de mänskliga rättigheterna har lett till barbariska gärningar som har upprört mänsklighetens samvete, och då skapandet av en värld där människorna åtnjuter yttrandefrihet, trosfrihet och frihet från fruktan och nöd har tillkännagivits som folkens högsta strävan.
Källa: FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna

Flashback avsaknad av respekt för FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna har skapat en plattform för “barbariska gärningar som upprör” folk och skapat en tillvaro för dessa utan åtnjutande av “yttrandefrihet, trosfrihet och frihet från fruktan”.
En plattform som tystar och skrämmer folk har inte “yttrandefrihet på riktigt” utan de har:

Yttrandefrihet för sina medlemmar med rätten att angripa och sprida missaktning om folks heder och anseende.

Som ni alla ser är Flashbacks regler och deklarationer bara ett tomt skal utan innehåll.

Myndigheterna skapar brottsliga gärningar

Det är minst sagt upprörande att våra myndigheter inte följer FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna Artikel 12 som säger “Var och en har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden och angrepp”. När de inte följer den Artikeln är vi helt utlämnade till att skydda oss själva. Det enda som begränsar oss att skydda oss själva är till skillnad till våra myndigheter vår känsla för att följa lagar och regler.

Myndigheterna tar en stor risk att inte agera mot exempelvis Flashback. Rätt som det är kommer medlemmar att kränka och sprida missaktning mot fel person. Dvs, en person som inte har det inbyggt att lagar och regler skall följas. Eftersom vi kan hitta folks identiteter kan andra också göra det. Om en sådan person hittar den som kränkt denne kan det sluta mycket olyckligt. Därför är det viktigt att myndigheter agerar mot sådana avskrädesplattformar som låter medlemmar sprida skit om andra. Tyvärr möts dessa ord av tystnad. Det måste förmodligen, som vanligt, eftersom våra myndigheter aldrig lär sig av historien, hända något allvarligt innan de agerar, vilket är mycket tragiskt. Ibland har man rätt att bli trött på hur det fungerar!