Flashback

Flashback – Existensiella ben

Den 5 september 2003 redovisade Marknadsdomstolen sitt beslut i ett ärende mot Flashback gällande piratkort för TV att de bla måste förhandsmoderera alla postningar.

admins egna ord:
En tjänst som direkt drabbades av beslutet var Flashback Forum. Ett diskussionsforum där alla inlägg förhandsgranskas är inte mycket till diskussion. Tjänsten stängdes ner i ett halvår, och drivs idag av ett annat företag från utlandet.

Kontentan av Marknadsdomstolens beslut är alltså att alla postningar på bla flashback.org (Flashbacks forum) måste förmodereras. För att komma undan domen togs beslutet, likt vilken kriminell verksamhet som helst, att flytta forumet, forumets ägande  och styrning utanför Sveriges gränser.

Enligt Marknadsdomstolens dom skulle det i princip kunna kosta ägaren till forumet 400.000kr för varje postning på Flashbacks forum. Men forumet flyttades och ägs av en utländsk aktör vid namn Flashback Inc med säte i New York. Svensk lag gäller inte utanför Svenska gränser och lagen medger inte att en dom kan flyttas till den nya ägaren.

Frågorna man ställer sig är då:

 • Vem startade Flashback Inc?
 • Vem äger Flashback Inc?
 • Vem driver Flashback Inc?

Kan dessa frågor utredas och det pekar på att det ägs av någon i Sverige kan det kosta den ägaren så mycket att forumet inte längre kan drivas vidare. Det handlar inte bara om Marknadsdomstolens dom utan vem som är ansvarig för allt olagligt som förekommit, förekommer och kommer att förekomma, i yttrandefrihetens namn, på forumet då postaren efter ca en timma inte längre rår över innehållet i posten.

Servrarnas placering kan också vara avgörande. Det hävdas sedan 2003 att servrarna står i annat land. De skall ha flyttats från Sverige till Holland till England för att till slut hamna i USA. Stämmer det att de står i USA? Eller står de rent av i Sverige?

Det är ingen större hemlighet att Flashbacks forum hostas av Bahnhof. Den frågan kan alltså sägas vara utredd. Frågan är hur långt Bahnhof är beredd att betala priset för att hosta Flashbacks forum? Är det värt priset av att förlora sina kunder? Kan man uppmärksamma Bahnhofs kunder på att de ligger vägg i vägg med ett av de värsta förtalsmaskiner som någonsin funnits? Vad säger deras policy om det? Vad säger kundens kunder?

Annonseringen på Flashbacks forum är dess enda inkomst. Vad säger kunderna till de annonserande företagen om att de annonserar på  ett av de värsta förtalsmaskiner som någonsin funnits?

Om Jan Axelsson av någon anledning avträder från Flashback Media Group hur blir det då med forumets existens? Är den utländska ägaren beslutsmässig på egen hand och klarar ett långsiktigt ägande?

Hur ser lagarna ut i Sverige, i andra länder och hur ser de ut i framtiden. Vi vet, av erfarenhet, att svårlösta olagliga händelser kan medföra speciallagar, som dagens terrorlagar i olika länder. Flashbacks forum är nu väldigt stort och omfattar i stort sett alla kriminella i Sverige. Om de extrema förtal, kränkningarna, PUL-brott och all annan brottslighet som pågår där växer och krossar en växande skara människor kommer kommer vårt rättssystem, om vi lär av historien, att tvingas införa terrorliknande lagar som syftar till att stoppa det extremt människofientliga Flashbacks forum oavsett var ägarna bor eller vem som äger forumet.

Flashback forums existens vilar alltså på följande ben:

 • Forumets ägare
 • I vilket land ägaren bor i
 • Forumets fysiska placering (var servrarna står)
 • Viljan att hosta servrar och domän
 • Annonsinkomster
 • Ansvaret för postningar som postaren inte längre kan redigera
 • Äger domen från marknadsdomstolen laga kraft fortfarande
 • Lagarnas konstruktion i framtiden

Som var och en kan se vilar Flashbacks forum på svaga pelare. Det räcker att en av pelarna ger vika för att hela forumet faller ner i dyn och försvinner för gott. Mer kommer i denna fråga senare, mycket mer!

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.  Lär dig mer