incel ljugarsek

Flashback – En narcissistiskt ljugarsekt med inslag av incels

Vi hör ofta att vi vill få bort Flashback. Vi hör också att vi har ett genuint hat mot Flashback. Vi hatar inte alls Flashback och vårt mål är inte att få bort forumet. Vi kan ha nämnt det i ren ilska någon gång men det är inte vårt mål. Vårt mål är att de skall radera personuppgifter och ta bort länkar som avslöjar personuppgifter. Om de inte gör det är det lika bra att det läggs ner, men som sagt det är inte vårt mål. Hatforumet Flashback säger att de som vill få bort uppgifter om sig bara vill få bort “obekväma sanningar”. Under åren har vi granskat ägarens irrfärder från innan födsel till idag. Vi har hitta en hel del obekväma sanningar som skulle vara intressanta för många. Men vi är inte så elaka att vi lägger ut det, vi har nämligen empati, även mot de på forumet som säger sig hata oss för vi hatar inte dem. Men hatforumet har inte det minsta empati. Lögnerna som allvarligt skadar folk får stå kvar. Ägaren säger dessutom att han vill se mer hat på forumet.

Utan att nämna personuppgifter och lägga ut källhänvisningar

Flashback skulle med vårt medgivande få skriva om oss, om SIG-gruppen och andra konstellationer vi deltagit i. Vi är inte emot det. Men alla personuppgifter skall utelämnas och det som skrivs skall kunna hänvisas till trovärdiga källor. Så länge inte det följs vill vi få bort skiten. På samma sätt är det med rättsprocesser. Det går utmärkt att skriva om det, men inga personuppgifter skall skrivas ut och källhänvisning måste bifogas om man påstår något.

Falsk ryktesspridning

Det står i hatforumets egna regler att man inte får ljuga eller hitta på något om folk (= falsk ryktesspridning):

0.09. Falsk ryktesspridning
Att sprida påhittade uppgifter om personer, företag eller organisationer med uppsåt att utsätta dessa för andras missaktning, eller att avsiktligen sprida förvrängd eller påhittad information med uppsåt att vilseleda, är förbjudet.
Källa: flashback.org/regler

Läs noggrant vad det står. Vi tar det igen men nu förenklat så att alla förstår:

Att sprida påhittade uppgifter eller att sprida förvrängd eller påhittad information, är förbjudet.

Hur tolkar ni detta?
Vi tolkar det på så sätt att det är emot reglerna att ljuga eller hitta på uppgifter om folk. Eller hur? Alltså skall allt sådant enligt reglerna tas bort. Tas det bort? Nej, det tas inte bort, tvärt om uppmuntras lögner och rena påhitt.

Lägga ut personuppgifter

På Flashback läggs det ut personuppgifter i stor omfattning.

0.10. Personuppgifter
Var försiktig med personuppgifter. Gör en balanserad avvägning där den enskildes intresse av en fredad privat sfär vägs mot grundläggande rättigheter som informations- och yttrandefrihet.

Förtydligande av denna regel.

Personuppgifter som riskerar att utsätta någon för andras missaktning kräver ett beaktansvärt allmänintresse samt att spridningen sker i ett granskande syfte och att uppgifterna är av central betydelse. Om uppgiften är en gissning, spekulation eller ett antagande ska det framgå. När icke offentlig person diskuteras ska personuppgifter, när så är lämpligt, helt eller delvis maskeras. Om en moderator anser att de publicerade personuppgifterna utgör ett omotiverat stort intrång i den personliga integriteten kan inlägget komma att raderas eller redigeras.

Källa: flashback.org/regler

Bra regel denna också men tyvärr, med något undantag, följs den inte. Det står i regeln att lägga ut personuppgifter:

vägs mot grundläggande rättigheter som informations- och yttrandefrihet.

Det betyder samma sak som våra lagar vilket ger tillstånd att lägga ut personuppgifter om det är av allmänt intresse. Av allmänt intresse är det bara om det handlar om vissa mord, terrordåd eller brott mot rikets säkerhet.
Flashback tillåter dock inte att personuppgifter för de med skyddad identitet läggs ut. Detta har med stor sannolikhet tillkommit för att skydda ägarna som har skyddade uppgifter.
Det man glömmer gällande personuppgifter är att smeknamn, telefonnummer, adress, länkade rättsdokument och liknande som kan kopplas till en person också är personuppgifter, allt enligt GDPR. Av det finns det massor på Flashback. Allt sådant skall bort enligt GDPR.

Rena rama ljugarsekten

Hatforumet kräver inga källhänvisningar efter påståenden och följer inte sina egna regler. Det är bara till att ljuga på så mycket det går om de drabbade, ju värre dess bättre. Hatforumet har själv sagt att näthat gillas. De vill till och med se mer näthat på sitt forum. Ägaren (admin):

Vilket indirekt betyder att det är viktigt att vi försvarar näthatet.
[..]
Så jag anser att vi måste försvara näthatet.
Källa: flashback.org/sp68866672

Det är därför passande med att kalla Flashback för “hatforumet”.
Själv kallar ägaren alla för “hat” i förnamn när de bekämpar lögnerna. Därför kallar han vår och andra grupper som bekämpar näthat för “hatgrupper” mot sitt eget bättre vetande. Å andra sidan tycker han att hat är bra (hat=bra) därför borde han byta namn på vår grupp och kalla den för “bragrupp” eller helt enkelt “en bra grupp”.

Vi kan alltså visa källa på att Han föreslår att näthat på Flashback är bra men han kan inte visa källa på att vi föreslår näthat.

Han ser sig nämligen själv som en sådan storhet likt en sektledare att han står över alla andra och inte behöver källor för sina påståenden, det räcker med att det är HAN som säger det då anser HAN att det är sant för det är sådan han är.

Blandar ihop hat och näthat

Admin på Flashback säger så här om vad hat är:

Enligt SAOL betyder hat “stark motvilja, avsky”, och enligt NE betyder det “ytterst djupt känd motvilja vanl. mot ngn/ngt som uppfattas som ett hot, en ond maktfaktor e.d.”
Källa: flashback.org/sp68856503

Det är naturligtvis en helt korrekt beskrivning av ordet och företeelsen hat. Problemet börjar först när man lägger till ordet “nät”. Det är då ett ord sammansatt av “nät” och “hat”. Genast drar vissa slutsatsen att “hat” är något som finns utanför nätet och “näthat” är samma sak på nätet. Inget kan vara mer fel för “näthat” har bildat ett eget lexikaliserat ord med en egen betydelse:

Näthat är ett samlingsbegrepp för när någon kränker, trakasserar eller utsätter någon annan person för hot via Internet
Källa: Polisen

Vi skulle kunna hänvisa till väldigt många andra som säger samma sak. Näthat är alltså när man kränker och trakasserar någon på internet (hot tar vi bort ur betydelsen för Flashback har visat att just det får man inte göra på forumet). När Flashbacks ägare säger att vi skall näthata mer och försvara näthatet (se en bit ovan) så säger han egentligen att Flashback försvarar kränkningar och trakasserier av andra. Nu går vi tillbaka till reglerna:

0.09. Falsk ryktesspridning
Att sprida påhittade uppgifter om personer, företag eller organisationer med uppsåt att utsätta dessa för andras missaktning, eller att avsiktligen sprida förvrängd eller påhittad information med uppsåt att vilseleda, är förbjudet.
Källa: flashback.org/regler

Näthat medför oftast att någon uppsåtligen kränks och dessutom utsätts för andras missaktning. När ägaren säger att Flashback skall försvara näthat och att det snarare behövs mer näthat talar han mot bättre vetande för hans egna regler säger tvärt emot, vi saxar ur ovanstående flashbacksregler: “att utsätta [personer] för andras missaktning, eller att avsiktligen sprida förvrängd eller påhittad information med uppsåt att vilseleda, är förbjudet“. Ägarens uttalande på forumet går alltså tvärt emot sina egna regler, som admin säger så här om:

Regler ska följas, annars kan de plockas bort. Helt poänglöst att ha regler annars.
Källa: flashback.org/sp3495873

Exakt, där har du rätt admin men du ljög när du skrev det för du följer inte vissa regler alls!

Källhänvisningar

Påstår man något om någon annan, alltså en person, är det extremt viktigt att det är sant eller att man har anledning tro att det är sant även om personuppgifter inte lagts ut. För att veta om det är sant eller att det finns anledning att tro så skall det bifogas en betrodd källhänvisning. På Flashback är källhänvisningar för påståenden om uthängda personer extremt sällsynt. Det finns alltså stor anledning att tro det som påstås inte är sant. Eller med andra ord, den som påstår något om en person utan källhänvisning ljuger och då också bryter mot regel “0.09. Falsk ryktesspridning”. Denna artikel har som exempel 17 källhänvisningar.

Smarta lögner finns det gott om på Flashback

Vill bara påvisa hur en smart lögn ser ut i en anda av scapegoating.

De som hatar Flashback, och nu är medlemmar i A12/SIG/IFI
Källa: flashback.org/sp67839988

Admin jämställer de som är medlemmar i de förtalades grupp “Artikel 12” (A12) med SIG-gruppen (SIG) och vår nättidning (IFI). Så här ligger det till:

  • Artikel 12 som admin kallar A12 (den lades ner i dagarna) är en sammanslutning eller klubb för de som varit utsatta för hatforumets hat
  • SIG-gruppen som admin kallar SIG är en grupp som jobbar mot näthat och har inget med Artikel 12 att göra. Bara en person i den gruppen var med i Artikel 12 och det är undertecknad.
  • IFI som idag heter Sigmag är SIG-gruppens nättidning och den har absolut inga medlemmar där men däremot har den haft 5 skribenter under åren som inte alls var med i Artikel 12, förutom undertecknad

Genom att koppla ihop dessa tre till samma grupp kan han sedan påstå att vår grupp som bekämpar näthat har “dömda brottslingar” som medlemmar. Det är en avancerad lögn som inte alls har något med verkligheten att göra. Flera av de som var med i A12 var uthängda och förtalade på Flashback. Det är naturligt därför A12 var en Facebookgrupp för just uthängda och förtalade. De flesta som hängs ut och förtalas är de som häktats, åtalats och dömts eller friats. Det är så det fungerar. Därför har en del av dessa begått brott eller varit misstänkta för brottsliga gärningar. Men de var ENDAST medlemmar i Facebook-gruppen A12 och hade inget att göra med SIG-gruppen eller vår nättidning. Det vet admin men han lägger ihop alla dessa till en grupp ändå för det gynnar hans skickligt väluppbyggda lögn. Det finns massor av scapegoating-exempel på forumet som bygger på samma princip och som har det gemensamt att det helt enkelt inte är sant.

Är själv värre än de påstår andra vara

Med admins syn, till skillnad mot oss, att en som avtjänat ett straff fortfarande är en brottsling har Flashback medlemmar som är mördare, pedofiler, rånare, personrånare, bedragare, hackare, drogsäljare, knarkare, sexualbrottslingar, våldsbrottslingar, de som hotat, näthatare, dömda för förtal, brott i nära relation, hatbrott och mycket mer. Med det som bakgrund kan man fråga sig hur admin ens har mage att påstå vi har brottslingar som medlemmar (som inte har det) samtidigt som admin har massor av medlemmar som varit och i vissa fall är brottslingar? Detta visar på en enastående projektion av sina egna tillkortakommande. Det står också helt klart att lögnerna finns på Flashback i sådan mängd att det inte ens är överblickbart.

Fundamentalistisk sekt

Medlemmarna på Flashback älskar att ge andra människor olika sjukdiagnoser (inte tillåtet enligt GDPR eller Flashbacks regler) och andra egenskaper som alla utmynnar i att den de skriver om är helt galen. De bygger ofta upp scenarion om dem som helt saknar grund för att “bevisa” att det som skrivs om personen är värre än vad som tidigare skrivits. Enligt Flashback är det inte tillåtet men det får stå kvar i tron att ingen märker att de inte följer sina regler. Moderatorerna svarar alltid på frågan om varför det inte tas bort då det är regelvidrigt att admins ord står över reglerna. Det svaret och många andra svar från dem vittnar om att de följer en väg som envist och med en fast förankrad ställning trotsar motiverade argument och som mycket påminner om en fundamentalistisk sekt. Admin är sektledaren och moderatorerna och andra ja-sägare följer honom blint likt en religiös ledare som står över alla regler. Definitionen av en sekt:

En sådan organisations medlemmar måste kvalificera sig för att få tillhöra gruppen, till exempel genom att leva som gruppens medlemmar och/eller samtycka till gruppens lära.

[..]

Det som avses med ”sekt” kan definieras på olika sätt. En religionssociologisk minimidefinition av sekt i sju punkter har gjorts av Roy Wallis:

  1. Frivillig organisation där medlemskapet förtjänas.
  2. Medlemskapet är exklusivt och kan fråntas de medlemmar som inte följer gruppnormerna.
  3. Medlemmarna ser sig som en elit som är i besittning av särskild kunskap i jämförelse med andra individer som inte är en del av sekten.
  4. Sekten är vanligen i konflikt med sin omgivning.
  5. Inom sig är sekten vanligen egalitär, det vill säga alla troende inom sekten är ett prästerskap.
  6. Sekten är etisk och asketisk, det vill säga att sekten har vissa levnadsregler och offrar tid och pengar på sin grupp för att förbättra sig själva.
  7. Slutligen är sekten totalitär, det vill säga den kräver totalt engagemang och försöker styra individens liv utifrån sektens olika kriterier och gruppnormer.

Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Sekt

Alla som drabbats av regler som inte följs eller domderande moderatorer kan svära på att ovanstående citat är sant. Naturligtvis finns det undantag men undantagen byts med tiden bort mot andra som följer sektledaren slaviskt.

Incel-sekt

Med tanke på hur mycket kvinnohat det finns på Flashback kan man undra om Flashback-sekten också omfattas av incels:

Det finns inga specifika incelsajter i Sverige men jag visste att de kommunicerade med varandra över nätet, mest via Flashback.
[..]

Till min förvåning svarade ett halvt dussin män inom ett par timmar, precis den tid jag behövde innan jag blev utslängd från Flashback.
Källa: Vi

Man får den uppfattningen när man läser “Vi” och andra liknande publikationer som refererar läkaren Stefan Krakowski (överläkare i psykiatri) bok om incels.

Flashbacks egentliga kollektiva läggning

Om Flashback var en person i en familj skulle man kunna säga att den personen lider av ett narcissistiskt karaktärsdrag. Sådana personer skall tas under behandling eller tas bort från övriga familjen innan det slutar i katastrof.

Extramaterial

Detta bjuder vi på idag från Flashbacks stängda forum “outlaw”:


Om det stämmer som moderator “ubersanta” skriver så har admins också kontona “ChristianX” och “jrosen“.
“Smods” betyder “Supermoderatorer” vilket på den tiden var moderatorer med mer rättigheter. Enligt inlägget var alltså “tobes”, “impieteer”, “Oddball” och “core” supermoderatorer.

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.  Lär dig mer