Flashback – admin missförstår yttrandefriheten

admin på hatforumet Flashback har svårt för att skilja på yttrandefrihet och friheten att förstöra livet för folk. Yttrandefriheten är en garant i ett demokratiskt samhälle för folket att yttra sig mot makten. Den garanten har gjort det möjligt att yttra sig fritt om andra saker än om makten vilket naturligtvis är bra. Men när yttrandefriheten missbrukas genom att hänga ut och diagnosticera någon som psykopat för att han hamnat i domstol har man hamnat tragiskt fel om yttrandefriheten.

Blir konstigt när företag kritiserar företag

admin på hatforumet kritiserar Facebook, Google osv för att inte vara för yttrandefrihet utan bara är inställda på att blidka ägarnas krav på ekonomiskt resultat.

Alphabet Inc (ägare av Youtube, Google, Gmail) och Facebook Inc (ägare av Instagram, WhatsApp, Messenger) är båda noterade på Nasdaq-börsen och har en skyldighet mot sina aktieägare att vara lönsamma.
Källa: flashback.org/sp74121764

Ja, det är faktiskt exakt så som admin beskriver, de är till för att generera pengar. Det gäller alla företag. Utan att generera pengar kommer företagen inte att finnas kvar länge till. Men vad admin glömmer är att hatforumet Flashback också måste generera pengar till sin ägare som i detta fall är Flashback Media Group (FMG). Inkomsterna från forumet går nämligen till FMG. Utan de pengarna skulle varken FMG eller hatforumet klara sig i den form de haft i 20 år.

Skillnaden mellan företag och företag

Skillnaden mellan de större aktörerna på nätet och småföretaget FMG är vad de tjänar sina pengar på. De större aktörerna vill ge kunden en upplevelse och en gemenskap som är tänkt vara trevlig för flertalet. Dessutom har de att ta hänsyn till lagstiftningen i alla de länder de verkar i.  Det alltså inte konstigt att de olika länderna:

kan möjligen förhindra dem att sprida visst innehåll
Källa: flashback.org/sp74121764

På den punkten är det förvånansvärt att vårt land inte brytt sig om att göra något åt de brott som förekommer i massomfattning på hatforumet Flashback. Men tider “skola komma” då också vårt land tvingas ge vårt folk det skydd vi har rätten till enligt FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna:

Artikel 12
Ingen får utsättas för godtyckligt ingripande i fråga om privatliv, familj, hem eller korrespondens och inte heller för angrepp på sin heder eller sitt anseende. Var och en har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden och angrepp.

Alltså ingår inte angrepp på folks heder eller anseende i rätten att yttra sig och om så ändå sker skall folket ha lagens skydd mot detta. Nu när vi konstaterat så kan vi också konstatera att hatforumet Flashbacks inkomstkälla ligger i att ge “kunden” en upplevelse av yttrandefrihet genom att låta dem bryta mot grundläggande regler för hur man uppför sig mot sina medmänniskor. Hatforumets inkomst bygger alltså på att folket inte skall skyddas mot angrepp på sin heder och anseende. Hatforumet har alltså provokation och näthat som affärsidé vilket de andra aktörerna inte har. Om de hade det som affärsidé skulle de snart försvinna in i konkursernas dimma.

admin slår knut på sig själv

Vidare säger admin på hatforumet:

Inget av dessa bolag har till syfte att främja yttrandefriheten. I det senare fallet är det snarare tvärtom. De arbetar aktivt med att motarbeta just yttrandefriheten.
[..]
en sida som hatar yttrandefriheten

Inget bolag har som syfte att främja yttrandefrihet. Deras främjande består i att tjäna pengar, så är det med alla bolag annars skulle de inte existera som bolag och det gäller också hans eget forum. Däremot arbetar inte de stora aktörerna aktivt med att motarbeta yttrandefriheten. Orsaken till att de inte gör det är att de tjänar pengar på den friheten. Däremot tvingar olika länder dem att följa den lagstiftning som finns. De vill inte det men med stora ekonomiska påtryckningar från exempelvis EU tvingas de till att begränsa den del av yttrandet som inte ingår i friheten att yttra sig. Dessa företag arbetar alltså inte aktivt med att begränsa någon frihet alls utan de arbetar aktivt med att begränsa utgifter som stora avgifter från EU innebär. Alltså har admin fel i detta:

Regeringen kan inte dikterar spelreglerna för aktörer som Facebook och Google.
Källa: flashback.org/sp74121764

De kan mycket väl diktera spelregler och det är exakt det regeringar och deras sammanslutningar (som EU) gör när de tillåter allt för mycket som skadar folk. De inte bara kräver det, de delar ut stora bötesbelopp om aktörerna inte följer de regler för vad som får spridas.

Tilltro

Vi är förvånade över den stora tilltro som folk har till de stora drakarna på nätet. Vi delar alltså admins syn:

är jag något förvånad över vilken tilltro vissa har till dessa aktörer.
Källa: flashback.org/sp74121764

Vad vi gör är att lägga vår frihet och innersta tankar i knät på företag som har som syfte att tjäna pengar. Det företagen gör med de uppgifter är att skapa ytterligare möjligheter att tjäna mer pengar. Vissa aktörer ute i gråzonen kan också använde samma uppgifter för att påverka demokratiska val, som i fallet med Trump i USA. Tilltron till så stora aktörer på marknaden borde vara svalt men av någon märklig anledning släpper in dem i sitt innersta personliga liv. På samma sätt är det med hatforumet Flashback. Medlemmar där tar ofta till sig Flashback som en del av deras inre liv som hos dem skapar en tilltro som är svårt att förstå. Ägaren till forumet utnyttjar den stora tilltron till att sakta men säker inympa sin syn på yttrandefriheten i deras undermedvetna. Det får som konsekvens att de minst propagandaresistenta följer admins ord som sin lag. Detta syns inte minst hos flera av moderatorerna på samma forum som försvarar det admin säger på ett sätt som utmålar dem själva som lallande idioter.

Påverka de stora aktörerna

admin säger vidare om bla Facebook att:

Jag har aldrig varit medlem på sidor som dessa, och inte heller på Facebook. Men problemet med den senare är att du har väldigt liten möjlighet att klaga och påverka.
Källa: flashback.org/sp74121764

admin verkar inte han någon erfarenhet av bla Facebook. Vi och andra har fått bort flera inlägg som strider mot våra lagar. Det är inte svårt, det är faktiskt väldigt enkelt och det går fort. admins åsikt består i att han själv försökt få bort sådant han inte gillar från Facebook. Jo, han vill få bort sådant som han tycker är “obekväma sanningar” som han i någon slags dubbelmoral påstår om andra.
Vi har själva råkat ut för detta. admin skriver på hatforumet att en av våra Facebook-sidor har anmälts för identitetsstöld men han beklagar sig över att Facebook inte hörsammat anmälningen. Sanningen är att de har hörsammat det och dessutom kontrollerat vår Facebook-sida.
Vi fick ett meddelande från Facebook att sidan anmälts och vidare skriver de i sitt meddelande att de inte hittar fog för att det skulle vara identitetsstöld. Orsaken till det är att vi mycket tydligt skrivit att namnet är ett smeknamn och därefter lagt till det riktiga namnet. Men så långt läste aldrig admin på vår Facebooksida, som man för övrigt bara kan läsa om man själv har ett Facebook-konto. Fast det kanske admin inte kände till.

Påverka hatforumet Flashback

Vi och många andra har under flera år försökt få bort lögner, förtal och annat känsligt material från Flashback som inte alls har med yttrandefriheten att göra. Vår och andras erfarenhet är att det är avsevärt svårare att få bort sådant från Flashback än från de stora aktörerna. De stora aktörerna reagerar snabbt och tar bort olagligt utom vad det gäller hets mot folkgrupp, som inte är ett brott i deras hemländer. Men på senare tid har de också börjat sanera bort även det. Vidare tar de självmant bort uppenbart fake news. Google är betydligt trögare på grund av sin uppbyggnad med en stor databas. Men de reagerar på allt som anmäls och är det uppenbart intrång i folks integritet tas länkarna faktiskt bort.
Det handlar om att att folk som hängts ut på Flashback och en mängd andra godtyckliga märkligheter har tystnat. Så började vi inse att en betydande del av dessa människor är oerhört rädda. Man vågade inte ha åsikter. Man anser sig inte våga kämpa för sin rätt att yttra sina åsikter. Detta var för oss oerhört smärtsamt. Att inse att människor inte orkar resa sig efter att de förtalats på Flashback.
Flashback tar nämligen så gott som aldrig bort förtal, lögner, integritetsbrott, hets mot folkgrupp och personuppgifter. Det står till och med i deras regler att sådant skall tas bort men det görs i stort sett aldrig aldrig.

0.09. Falsk ryktesspridning
Att sprida påhittade uppgifter om personer, företag eller organisationer med uppsåt att utsätta dessa för andras missaktning, eller att avsiktligen sprida förvrängd eller påhittad information med uppsåt att vilseleda, är förbjudet.
Källa: flashback.org/regler

Ovanstående regel fungerar inte alls på hatforumet.  Vi har själva utsatts för brott mot den regeln bla av admin själv. Många andra har utsatts för brott mot samma regel i en omfattning som inte går att greppa. Klagar någon på det får de svaret att de tolkat regeln fel. Sanningen är att den regeln är mycket svår att feltolka. Ljuger man om någon eller på annat sätt far fram med osanningar skall det tas bort, det går inte att feltolka.

En stolt admin

När admin skriver nedanstående är han verkligen stolt. Stora krafter försöker påverka Flashback men lyckas inte. De stora krafterna lyckades dock med att påverka det gigantiskt stora Google. Men lilla Flashback kunde de inte påverka bara för att admin med sin raka rygg stod emot påtryckningarna att rubba rätten att yttra sig:

Google fälldes förra året i Kammarrätten för att ha länkat till en diskussion på Flashback. De fick 52 miljoner i böter. Tråden är kvar på Flashback, men du lär inte hitta den via Google.
Källa: flashback.org/sp74121764

Så kan man tolka ovanstående citerat. Sanningen är att bara den person som är omnämnd i tråden försökt påverka Flashback att ta bort tråden. Frågan är då vad är det för yttrandefrihet i den tråden som är så viktigt att förvara? Svaret på den frågan är inte alls som admin påstår. Google får böter för att de meddelar webbplatserna vilka länkar de kommer ta bort.

Domstolen har däremot bedömt att Googles rutin att regelmässigt skicka information till webbansvariga utgör en behandling av personuppgifter som inte är förenlig med det ändamål för vilket uppgifterna ursprungligen samlades in, och att det inte heller finns någon rättslig grund för behandlingen.
Källa: Domstolen

Det innebär att webbägaren kan lista ut vilken länk det handlar om och byta namn på den och åter få upp länken på Google. Detta är något helt annat än vad den tuffe rebellen admin påstår. admin missförstår inte bara yttrandefriheten, han missförstår i stort sett allt som är obekvämt för honom.

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.  Lär dig mer