Får man vara anonym i det offentliga rummet

Anonym

Att vara anonym menas i detta fall att ingen vet vem du är som yttrar dig på det ena eller andra sätet. Man kan vara tillbakadragen och förhålla sig anonym till sin omgivning men det är en annan slags anonymitet som inte ingår i denna artikel. Anonym i det offentliga rummet menas alltså med att ingen vet vem det är som uttalar sig, skriver, går på tillställningar eller går i demonstrationer. Som sådan kan du i princip göra vad som helt utan att behöva stå för det du gör.

Är det ok att vara anonym

Frågan om det är ok att vara anonym har ställt sig på sin spets denna gång när Aftonbladet visade de anonymas riktiga ansikten och för ett tag sedan när Expressen gjorde det samma. Rejäla diskussioner tog fart över nätet och flera enskilda celebriteter tog ord i sina munnar och skrek mot varandra. Så, vem har rätt? Är det ok att vara anonym på detta sätt?

Anonymitetens offer

Flashback är utan tvekan den största elektroniska mötesplatsen av hat, hot, rasism, kvinnohat, homofobi, som existerar i Sverige eller kanske i Europa. Allt vore gott och väl om skribenterna bara var anonyma men det är mer komplicerat än så. Det finns nämligen en andra sida av medaljen, de som drabbas av de anonyma skribenternas hatspyor.
Vi har alltså en andra grupp inblandad i anonymiteten och det är de som inte kan vara anonyma eller de som de anonyma bestämt att de inte längre får vara anonyma. Här föreligger faktiskt ett allvarligt yttrandefrihetsproblem då de anonyma nyttjar yttrandefriheten på sådant sätt att den drabbade gruppen blir beskuren på sin rätt till integritet. I flera fall kan det bli riktigt besvärligt för de som drabbas av anonymiteten. De kan, helt utan anledning, förlora sina vänner, bli hatade av grannar, förlora sina jobb, svårt för att få jobb, svårt för att få lägenhet, svårt för att få en partner. Det finns tom de som inte stått ut med skammen de anonyma ställt till med att de tar sina liv.

Hur ser det ut när friheten i trafiken inskränks

Det finns förespråkare för att vi inte skall ha så mycket regler i trafiken, det är ett ingrepp i den personliga friheten. För de som var med förr vet att det fanns mycket mindre regler i trafiken. På 50-talet var det exempelvis fri fart överallt, tom inne i städerna. Offren för avsaknad av trafikregler fick lida oerhört. Vi hade mycket mindre trafik på den tiden men det omkom ca 595 personer på 0,3 miljoner bilar, dvs 1 död/500 bilar. Samhällsordningen accepterade inte detta och började inskränka på den personliga friheten för att rädda liv eller ge tusentals människor friheten att få leva ett liv i stället för att dö. Det var en självklarhet att denna åtgärd måste göras och det har lyckats över förväntan, idag dör det under 300 personer per år på nära 5 miljoner bilar, vilket gör 1 död/17.700 bilar eller 35 ggr mindre döda per bil. Om vi frågar de som inte vill ha regler i trafiken om det är ok att gå tillbaka till 50-talet, vad skulle svaret bli? Omräknat skulle det bli 10.500 döda i trafiken/år. Jag tror ingen skulle vilja gå tillbaka till massdöden i trafiken just därför det är sådant slöseri, lidande, sorg och ofrihet för de som drabbas. Vår samhällsordning satte ner foten i denna fråga och vi fick ett bättre samhälle att leva i trots att friheten inskränktes för hatarna.

Hur ser det ut när demonstrationsfriheten inskränks

Vi har demonstrerat i många år. Det är en rättighet att få demonstrera i det offentliga rummet. Från början när det blev tillåtet att demonstrera kunde det bli kaos i det offentliga rummet då inget tillstånd behövdes. Det blev tidvis så besvärligt att man till slut inskränkte demonstrationsfriheten genom att de först måste ansöka om tillstånd. Var det nu ofrihet som rådde? Självklart inte, på ett sätt ökade friheten för nu vågade fler demonstrera då man inte riskerade kaos. På senare år har vi börjat få maskerade demonstranter som inte så sällan var maskerade därför de hade en annan agenda än vad samhället kan tillåta. Återigen tvingades samhällsordning att sätta ner foten och inskränka på demonstrationsfriheten genom att förbjuda maskering. Samhället sade alltså till på skarpen att anonymitet inte är ok i det offentliga rummet och plötsligt var det svårare att jävlas med andra demonstranter. Man kan alltså säga att friheten ökade för flertalet av att inskränka friheten för några få.

Hur ser det ut när publikfriheten inskränks

Förr i tiden när vi gick på idrottsevenemang kunde man stå och titta lite hur som helst. Men så började en dela gadda ihop sig i olika supportergrupper och en viss inskränkning måste göras för att alla skall kunna vara med och titta. En del av dessa supportrar började mer och mer tycka om själva jävlandet än sporten de är där för att titta på. Fler och fler började maskera sig för att vara anonyma när de slogs. Det blev så besvärligt till slut att publiken slutade gå och titta. Foten sattes ner och man införde inskränkningar för hatarna där de bla inte fick maskera sig eller de fick inte längre vara anonyma i det offentliga rummet och publiken kom tillbaka.  Man kan alltså säga att friheten ökade för flertalet av att inskränka friheten för några få.

Vad säger vår samhällsordning

Det spelar ingen roll vad för åsikter vi har för till slut är det den gemensamma åsikten som gäller. Det enda som lägger ihop våra gemensamma åsikter är vår samhällsordning. Vad säger då vår samhällsordning om att vara anonym? Som visat ovan tycker inte samhället det.

  • Från 2006 har vi ett lagstadgat maskeringsförbud i demonstrationer som spårat ur.

  • Från 2016 ska det ev. bli förbjudet att maskera sig på idrottsarenor, syftet är att de som bär sig illa åt skall kunna identifieras.

  • Du får inte köra bil maskerad.

  • Du får inte köra buss eller lastbil maskerad.

  • Du får inte köra utan nummerskyltar

  • Du kan inte hämta ut pengar från banken om du är maskerad

  • och mycket mer.

Vad säger vår samhällsordning om näthat

Yttrandefriheten gäller aldrig brott, och anonymitet är inte givet. Med de regler, lagar och kultur vi har är det inte svårt att se att hatarna som hotar och förtalar på Flashback knappast kan skrika om rättigheter som kränkts. Att användarna på Flashback demaskerats av grävare får förstås konsekvenser de måste lära sig att acceptera eller inte skriva mer än de kan stå för till en början. Med tiden löses problemet då vår samhällsordning kommer att sätta ner foten i denna fråga och inte längre tillåta någon vara anonyma på det offentliga nätet så att hela folket skall kunna nyttja samma nät genom att friheten inskränks för några få.

Fler som skriver om samma sak: IDG
Väldigt bra artikel om vad man inte får skriva: IDG

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.  Lär dig mer