Företagarhatare

Får du skriva vad du vill om vem du vill

Nej det får du inte

Det är helt fel att tro man får skriva vad man vill om andra. Sverige skall följa FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna:

Eftersom medlemsstaterna har åtagit sig att i samverkan med Förenta Nationerna säkerställa en allmän och faktisk respekt för och efterlevnad av de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, Eftersom en gemensam uppfattning om innebörden av dessa rättigheter och friheter är av största betydelse för att uppfylla detta åtagande,

tillkännager generalförsamlingen denna allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna

som en gemensam norm för alla folk och nationer i syfte att alla människor och samhällsorgan med denna förklaring i ständig åtanke skall sträva efter att genom undervisning och utbildning främja respekten för dessa rättigheter och friheter samt genom progressiva åtgärder, både nationellt och internationellt, se till att de erkänns och tillämpas allmänt och effektivt både bland folken i medlemsstaterna och bland folken i områden som står under deras jurisdiktion.

Artikel 12

Vad säger då FN om angrepp på privatpersoners anseende:

Ingen får utsättas för godtyckligt ingripande i fråga om privatliv, familj, hem eller korrespondens och inte heller för angrepp på sin heder eller sitt anseende. Var och en har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden och angrepp.

Källa: http://www.fn.se/PageFiles/7177/Allmanforklaringomdemanskligarattigheterna.pdf

FN slår alltså fast att ingen får angripa någon på sin heder eller sitt anseende. Jurister har stött och blött sina kloka huvuden för att förstå skrivarnas tankar bakom orden och efter det formulerat en svensk lag som följer artikel 12 i FN:s deklarationer om de mänskliga rättigheterna:

Den som utpekar någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning döms, enligt 5 kap. 1 § brottsbalken, för förtal till böter.

Påstår man att någon är brottslig, brottsling eller kriminell begår man alltså ett förtalsbrott. Likaså begår man ett förtalsbrott om man beskriver en privatperson som dålig (klandervärd) i sitt levnadssätt eller för fram andra påståenden som syftar till att få andra att förakta (missakta) en privatperson begår man också ett brott enligt svensk lag.

Förtala bara lite är ett brott

  • NJA 1991 s. 155: En tidning skrev av misstag “knarkkung” i stället för “krogkung”. Ansvarige utgivaren har fällts till ansvar för förtal till ett bötesbelopp på 100.000 kr.
  • NJA 2014 s. 808: Två studenter har i en uppsats lämnat uppgifter om att en utpekad och tidigare dömd person är kriminell och brottsling. De dömdes att betala ett skadestånd på 25.000 kr till mannen.
  • RH 1994:14: I ett TV-program har kollegor till en läkare kallat honom för kvackare. För detta yttrande fick TV-kanalen betala 100.000 kr i skadestånd.
  • RH 1997:61: En person införde i en kontaktannons på Internet om en annan person texten “Jag älskar att suga och knulla . . . Inga gränser” har föranlett ansvar för förtal och skyldighet att ersätta målsäganden skadestånd för kränkning.
  • Aftonbladet: Till sist har vi det så kallat “Instagramsmålet” då två tonårsflickor upplät plats åt kränkande kommentarer mot andra flickor. Det var alltså inte de två flickorna som skrev kommentarerna utan de upplät bara plats på nätet för dessa: “Luktar fiskfitta som fan om henne. Hon är finsk zigenarhora och släpper fitta lätt för några kalla bärs”.  Ungefär ett hundra liknande texter infördes om 38 namngivna personer. Flickorna dömdes för att de lät dessa texter ligga på deras sida till ca 600.000kr i skadestånd plus sedvanligt straff.

Sammandrag

De meningar som lett till fällande domar för förtal är följande:

  • skrev av misstag “knarkkung” i stället för “krogkung“.
  • tidigare dömd person är kriminell och brottsling
  • läkare kallat honom för kvackare
  • Jag älskar att suga och knulla . . . Inga gränser
  • Luktar fiskfitta som fan om henne. Hon är finsk zigenarhora och släpper fitta lätt för några kalla bärs

Det är alltså inte mycket som vill till för att det man skriver skall utgöra förtal eller liknande. Det är helt enkelt inte tillåtet enligt lag att påstå någon är kriminell, hora, bög, pedofil eller något annat kränkande. Det är inte heller tillåtet att låta någon annan okänd posta på sin hemsida sådana kommenterar. Likaså är det enligt lag förtal att lägga ut offentliga dokument där innehållet är av sådan art att det sprider missaktning kring den drabbade personen.

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.  Lär dig mer