Thomas Nord

En äldre man som älskar att hata åt helvete

En bekännelse
Jag måste först säga att denna artikel har jag väntat länge med att publicera. Jag tänkt först inte publicera då det är oerhört känslofullt att ta del av innehållet. Speciellt svårt är det för de som, helt utan anledning, dragits in av en helt främmande person. En av personerna, dottern, känner inte ens till vad som hänt, så det kan bli en chock för henne att läsa artikeln. Men värdet i det som hänt, och för att bekämpa näthat, är så stort och viktigt att jag ändå beslutat att publicera det.

Näthat kan vara udda

Näthat är inte bara något som sker genom att posta hatiska inlägg på diverse elektroniska mötesplatser. Det kan ske i mail till den som skall hatas eller i kommentarsfält på bloggar och flera andra metoder.
Ett av de mer udda metoderna att näthata, och som kan ställa till det ordentligt för den som drabbas, är okynnespolisanmälningar eller att dra in den eller de drabbade i en annan persons rättstvist och då som falskt anklagad som medverkande i brottsliga handlingar.

Särdeles grovt fall

Jag skall här visa ett ovanligt och särdeles grovt sådant fall. Det handlar om en person som vill få till stånd ett kontaktförbud mot en person som är en förföljare (stalker). Målet går till så att de två parterna skickar in mejl till en domare som sedan fattar ett beslut på handlingarna. Dessa inskickade mejl bestrids eller förklaras av den andra parten i en strid ström. Detta förfarande kan alltså skapa en hel del mejl till domaren.

Preventiva åtgärder mot en brottslig liga

Förföljaren, i detta fall, vill bevisa att han inte är en förföljare. Det gör han genom att påstå att kvinnan han förföljer är en brottsling och att hennes “vänner” är med i hennes brottsliga liga. Förföljarens förklaringsstrategi är att han jobbar med att stoppa brottsliga handlingar och att just den drabbade och hennes vänner är är en sådan brottslig liga han jobbar med att få stopp på. Hans stalkingmetoder med en massa mejl eller postningar på deras bloggar mm förklarar han som “preventiva åtgärder” för att motverka brott.

Inget brottmål

Ett kontaktförbudsmål är inte ett brottmål, det är egentligen bara en konflikt mellan två personer som skall lösas med att de inte får kontakta varandra. Det finns alltså ingen som helst anledning att börja skicka in dokument som beskriver brottsliga handlingar och definitivt inte om personer som inte omsluts av målet om kontaktförbud. Till detta kommer att stalkern mycket väl vet att de han kallar för brottsliga inte är detta.

Alla är vänner med stalkingobjektet

Orsaken till att han valt just dessa personerna är därför att kvinnan han stalkar en gång postade en kommentar på mannens blogg och att de därefter höll kontakten med varandra, ibland därför, att de båda bekämpar näthat på sina olika sätt. Någon djupare kontakt eller samarbete fanns inte och de har absolut aldrig träffats fysiskt. Den, i detta mål, indragna mannens dotter, som stod åtalad ett tag men frikändes senare, drogs också in i stalkerns mejl till rättsväsendet. Dottern känner överhuvudtaget inte kvinnan eller visste vem denna stalker var. Hon hölls utanför, lyckligt ovetandes, tills stalkern började mejla henne med förolämpande mejl och några med sexuella inviter. Hans plan var förmodligen att hon skulle svara och att de svaren användas som “bevis” på att också hon är en aktiv part “i målet”.

Har ingen anledning att tro att folk är brottslingar

“Falsk tillvitelse” kallas det för när man till rättsvårdande myndigheter beskyller andra för något de inte är skyldiga till och att den som gör detta inte har någon anledning att tro det. Stalkern som skickar in och påstår att dessa personer är brottslingar och andra beskyllningar, vet mycket väl att de inte är brottslingar eller har absolut ingen orsak att tro detta.

Är själv en förmodad brottsling

Det var tacksamt att skriva denna artikel då jag inte behövde gräva efter bevis för att peka på sanningshalten i det hela. Stalkern berättar nämligen själv vem han är i de inskickade dokumenten tillsammans med det han påstår om personerna. Dokumenten arkiveras hos myndigheten och kommer för alltid finnas där som bevis på stalkerns egna förmodade brottsliga handlingar.

En förskräcklig historia

Luta er tillbaka och läs denna oerhört förskräckliga historia som inte kan lämna någon oberörd. Detta är den mest mest känsloladdade artikel jag någonsin skrivit och förmodligen kommer att ha skrivit för alltid. Man får tårar när man ser hur jävla vidrigt en person kan bära sig åt. Även jag som jobbar med att beskriva hur stalkers fungerar har svårt att förstå att de kan gå så här långt och oblygt över alla gränser, också till rättsvårdande myndigheter, med sin stalking. Obegripligt är ordet!

Namn och lite annat är ändrat eller maskat

Personuppgifter och vissa förtalsord är maskade då den förtalade familjen mår mycket dåligt av att läsa detta. Stalkern heter Thomas Nord och offret “Lina Svensson“. Den indragna mannen kallas för “Linnar Carlsson” och hans dotter för “Lena Jonsson“.

 

 

 

 

Göteborg 201*****

Gällande ärende XXXXXXXXXX

 

 

Thomas Nord

Falsk tillvitelse i de båda målen om kontaktförbud mellan Lina Svensson och Thomas Nord

Jag,
Linnar Carlsson 519999-9999 och min dotter Lena Jonsson 759999-9999, kommer här att beskriva hur vi upplevt och de faktiska förhållanden för inlämnade dokument av Thomas Nord för de båda målen om kontaktförbud mellan Lina Svensson och Thomas Nord.

Hur det började
Efter att Lina Svensson “hängdes ut” på nätet började Thomas Nord maila Lina. Till en början var tonen vänlig där denna äldre man agerade “bollplank” och en tröst på vägen. Lina delgav en del av sin tankar i dessa mail. Efter ett tag upplevde Lina konversationen olustig och valde att avsluta den. Det var inte vad Nord önskade och därefter lär Nord ha förföljt Lina på nätet. I år ansökte Lina om kontaktförbud för Nord medan Nord valde att göra det samma. Härefter började inskickandet av dokument till rätten. Det är de av Nord inskickade dokument och Nord:s förtalande av oss, och som vi tror är Falsk tillvitelse, som denna inlaga handlar om.

Hur jag lärde känna Lina
Den process som vidtog i media över hela Världen och på nätet, när vår dotter häktades, slog ut vår familj helt. Vi trodde att detta var det sista vi fick uppleva i livet. Jag var dessutom nära att mista min dotter en av mellandagarna Julen 2012 genom att försöka ta sitt liv. Min dotter reste sig dock efter detta och drog med hela familjen upp ur det förlamande tillståndet med de målande orden “Det är inte jag som skall dö”. Detta blev startskottet till att slå tillbaka mot förtalet i media och på nätet.
Min dotters strategi, som hon lade upp, var framgångsrik. Vi hittade och hittar alltjämt människorna bakom de anonyma användarna. Media vände fort, efter att min dotter tagit kontakt med dem för att berätta sin historia av saken. Här efter följde flera mediala händelser där min dotter stod i centrum. Jag bidrog genom ett öppet brev “från mig till folket” som Aftonbladet tog in.
Källa: http://www.aftonbladet.se/nyheter/article17271757.ab
Efter det öppna brevet kommenterade Lina Svensson det på min blogg Hon berättade med några få ord sin egen situation. Jag ville veta mer och mejlade henne. Det hon sedan berättade var också en hemsk historia av uthängning och förföljelse.

Förhållandet till Lina
Vårt förhållande började som mailkontakt och fortsatte så. Någon mer kontakt har vi aldrig haft. Vi upptäckte att hon jobbade mot Flashback genom att kontakta annonsörer och få dem att sluta annonsera på förtalsforumet. Jag gjorde en överenskommelse med henne att hon sköter den biten så kan vi i vår grupp koncentrera oss på att leta fram anonyma användare som förtalat folk. Min dotter har ingen som helst kontakt med Lina mer än att de talat med varandra i telefon och skickat mail någon gång. Vi ingår alltså inte i någon grupp med Lina eller på något annat sätt samarbetar.

 Linas brottsliga liga
I återkommande inlagor till Kalmar Tingsrätt, i de båda målen om kontaktförbud mellan Lina Svensson och Thomas Nord, har Nord detaljerat beskrivit min och min dotters medverkan i Linas “kriminella rörelse” genom hennes “liga”. Någon sådan liga finns inte och ännu mindre är vi med i en sådan liga.

Skall beskriva mig som klandervärd
Öst mejlade mig och sade att han kommer att peka ut mig som en brottsling till rättsvårdande myndigheter om jag inte slutade vara vän med Lina. Jag slutade inte med det han kallar för vänskap och plötsligt var jag , upprepade gånger i de inskickade dokumenten, med i Linas “liga som begår brott” och jag kallas också för kriminell. Längre ner följer några exempel på hur Nord skriver till rätten om detta.

Skall beskriva min dotter som klandervärd
I mejlen, som han fortsatte skicka trots att han får ett meddelande att kontot inte längre finns, började han hota med att dra in min “kriminella”, “nydömda”, “brottsliga” och “lesbiska” dotter om jag inte svarade. Jag valde nu också att inte svara och plötsligt var min dotter med i dokumenten, till rätten. Längre ner följer några exempel på hur Nord skriver till rätten om detta.

Avsluta kontakten med påföljande hot
Jag försökte avsluta den ensidiga kontakten med Nord. Men det var svårare än tänkt. Det slutade med att jag, synligen, stängde ner mitt mejlkonto och kommentarsmöjligheten på bloggen. Det var fortfarande möjligt att maila men Nord visste inte detta och var osäker på om jag fick mailen. Plötsligt kom det in sms i både min frus och min telefon. Sms:en var mycket hotfulla. Nord har senare erkänt att det var han som skickade sms:en och därmed också erkänt att det är han som skickar sms till Lina då det är samma telefonnummer. Något som Nord tidigare förnekat. Längre ner följer några exempel på hur Nord skriver till rätten om detta.

Östs icke önskvärda mejl till min dotter
Öst mejlade också min dotter och var rent hotfull blandat med sexuella inviter. Min dotter svarade med att mailen inte är önskvärda, dock utan framgång. Förmodligen kommer Nord förneka att han mailat henne. Men mailadresserna som använts är väl kända som Nord:s. Inga exempel av detta tas med här nedan då innehållet i mailen inte är en funktion av det inskickade materialet till rätten.

Tingsrätts- och Hovrättsdomen om min dotter
Min dotter är helt frikänd från brott i Hovrätten där RÅ tyckte att domen var helt korrekt och valde att inte gå vidare till HD. Hovrätten behandlade bara den överklagade griftefridsdomen. Vapenbrottet, som var milt, dömdes hon i Tingsrätten för men friades från att ha sex med skeletten. Hovrätten fastställde domen från Tingsrätten. Min dotter är alltså inte en “nydömd brottsling” som Nord återkommande, i insända dokument till rätten, falskeligen påstår. Längre ner följer några exempel på hur Nord skriver till rätten om detta.

Öst ute på nätet är lätt att känna igen
Thomas Nord är mycket aktiv på olika elektroniska mötesplatser. Han har också flera olika egna forum med bara en eller ett par medlemmar. Ofta är det Nord själv som är alla medlemmar. Han har i många år postat på mängder av platser ute på nätet i tusentals olika alias. Själv förnekar han detta kategoriskt men det finns bevis på att det är Nord som postar enligt flera andra. Bla användes ett skript kallat “Thomas Nord detektor” på Usenet, från ca år 2000, för att leta upp hans alias. Sådana skript fungerar inte längre då webbläsare inte lämnar ifrån sig mer än nödvändigt när man postar. Numera känns Nord igen på:

● Han har ett mycket säreget sätt att skriva

● Han skriver ofta om Lina och varianter på hennes namn eller forums namn som ingen

   annan på nätet gör.

● Han skriver om sådant Nord skickat in till rättsvårdande myndigheter som någon

   utomstående person rimligtvis inte kan känna till.

● Han försäger sig ofta om saker som bara Nord kan veta förutom objektet han skriver om

Aldrig dömts
Nord har tydligen aldrig dömts för något av det han hållit på med Det kan bero på hans alla alias och alla olika mejlkonton. Han förnekar kategoriskt att det är han som skrivit och istället, inte så sällan, menar att det är någon som vill Nord illa som skrivit. Det har fungerat tidigare men rättsvårdande myndigheter har börjat att mer och mer se igenom sådant försvar.

Gräva fram identiteter
Vi, som jobbar med att gräva fram olika identiteter, har inga som helst problem att peka ut Nord i vilken postning som helst om det postats mer än 10 ggr. Vi har i vårt arbete lärt oss att hitta minsta lilla likhet i meningsuppbyggnad. I Nord:s fall är det oerhört lätt att se om det är Nord genom hans meningsuppbyggnader då han skriver iögonfallande annorlunda.

Falsk tillvitelse
Öst har ingen anledning att tro vi är brottslingar, är med i någon brottslig liga eller något annat klandervärt av det han påstår om oss. Vi är inte sådana, därför kan Nord inte ha några bevis på det som han uppger inför rätten. Nord:s syfte med detta är att försöka framställa Lina som klandervärd.
Genom att anmäla oss till åklagare, polismyndighet eller annan myndighet och sanningslöst anklagar oss för brottslig gärning och andra, för oss, besvärande omständigheter har Nord gjort sig skyldig till Falsk tillvitelse då han inte har någon anledning att tro detta om oss.

Exempel
– Händelserna är i kronologisk ordning.
– Källan till händelserna är bifogat i packad fil. Källan har samma namn som händelsen.
– Rött inrutat är gjort av undertecknad
– Jag skriver “rätten” för både Tingsrätt och Hovrätt
– För att visa att förtalet i Nord:s inlagor är planerat och påhittat tar jag med mejl till mig mfl

Mejl till mig inkommet 2013-09-05 kl 03:21
Källa: 2013-09-05-0321 -Bloggen- Thomas Nord’ (thoNord@gmail.com) 20130905 0321.eml
—————————————————————————————————————————

Öst misstänker nu att Lina postar kommentar på min blogg.
Det röda inrutade visar att Nord avser att dra in alla som är vänner med Lina i hans förföljelser
av Lina
—————————————————————————————————————————

 

 

 

 

 

 

 

Mejl till mig inkommit 20130907 kl 01:14
Källa: 201309070114.eml
—————————————————————————————————————————

Här skriver Nordi klartext att han kommer att dra in mig i handlingar till domstol i hans tvist med Lina. Han påpekar att det är offentliga handlingar. Det visar att hans avsikt att dra in mig är för att få mig att göra som han vill och inte för att jag skulle vara en brottsling.
Öst påpekar också att Lina själv omskrivs i handlingar till rätten pga av att hon inte är Nord till vilje: “Lina har redan gjort det”.
—————————————————————————————————————————

 

 

 

 

 

 

Mejl till mig inkommit 20130908 kl 20:09
Källa: 201309082009.eml
—————————————————————————————————————————
Fortsatt hot om att jag kommer dras med i hans rättstvist. Nu är dock kravet att jag inte får låta Lina med vänner kommentera på min blogg eller att jag får vara vänner med dem.
Jag är dock för individuell frihet och kommer inte att åtlyda en privatpersons krav på mig att censurera min blogg.
—————————————————————————————————————————

 

 

 

 

 

 

SMS till min och min frus telefoner 20130908 kl 21:14
Från tel.nr 0763 7666XX
Källa: I min telefon
—————————————————————————————————————————
Någonstans här lägger jag in ett mailskript som skickar ett meddelande att mejlet avvisats. Det kommer ändå in några mail som visar att han är osäker på om jag får mejlen.
Nord tycker inte om att bli avvisad så han letar upp min och min frus telefonnr och sms:ar oss.
– Även här hotas det, men nu att mitt svar till honom skall ta vägen någonstans. Jag antar att han menar till rättsväsendet av något slag. Noterbart är att detta är Nord:s telefon. Det har han förnekat i handlingar till Tingsrätten.
—————————————————————————————————————————

 

 

 

 

 

 

Inlaga till rätten mot Ä262XXX inkommit 2013XXXX kl 18:40
Källa: 2013XXXX1840.pdf
—————————————————————————————————————————
I denna inlaga påminner Nord, lustigt nog, om att förtal är olagligt.
—————————————————————————————————————————

 

 


x

x

x

 

Inlaga till rätten mot Ä214XXX inkommit 2013XXXX kl 08:36
Källa: 2013XXXX0836.pdf
—————————————————————————————————————————
– Här kallas jag för brottsling väldigt tydligt.
– Att jag skall lagföras är också osant då jag inte gjort något som kan föranleda detta. Allt detta vet Nord men väljer att meddela Tingsrätten detta i ett fall som handlar om kontaktförbud mellan Nord och Lina.
—————————————————————————————————————————

 

 

 

 

 


Inlaga till rätten mot Ä214XXX inkommit 2013XXXX kl 08:36
Källa: 2013XXXX0836.pdf
—————————————————————————————————————————
– Återigen är jag en brottsling inskickat till Rätten om kontaktförbud mellan Nord och Lina.
—————————————————————————————————————————

 

 

 

 

 

 

 

Inlaga till rätten mot Ä214XXX inkommit 2013XXXX kl 08:36
Källa: 2013XXXX0836.pdf
—————————————————————————————————————————
Jag och Lina är inte kumpaner.
– Här skriver Nord att min dotter H***** är kriminell
– Hon friades från griftefridsbrott men Nord påstår att hon dömdes för det.
– Nord förföljs inte alls på någon av våra elektroniska mötesplatser.
—————————————————————————————————————————

 

 

 

 

 

 

Inlaga till rätten mot Ä262XXX inkommit 2013XXXX kl 19:30
Källa: 2013XXXX1930.pdf
—————————————————————————————————————————
– Jag skrev inte i Linas dåvarande forum. Jag skriver i nuvarande forum endast i frågor om forumets uppbyggnad då jag har satt upp hennes forum. Min dotter skriver överhuvudtaget inte i dessa forum.
—————————————————————————————————————————

 

 

 

 

 

 

 

Inlaga till rätten mot Ä262XXX inkommit 2013XXXX kl 23:36
Källa: 2013XXXX2336.pdf
—————————————————————————————————————————
– Här påstår Nord återigen att jag är en brottsling.
—————————————————————————————————————————

 

x

 

 

 

 

 

Inlaga till rätten mot Ä262XXX inkommit 2013XXXX kl 23:36
Källa: 2013XXXX2336.pdf
—————————————————————————————————————————
– 
Nord har inte den legala rätten att förhindra någon att tala med någon
– Nord påstår nu att vi, dvs jag, skall “återgå” till “misstänkt” brottslig verksamhet
—————————————————————————————————————————

 

 

 

 

 

 

Inlaga till rätten mot Ä214XXX inkommit 2013XXXX kl 01:45
Källa: 2013XXXX0145.pdf
—————————————————————————————————————————
– Nord påstår att jag urkundsförfalskar genom att använda C i stället för K i mitt namn
—————————————————————————————————————————

 

 

 

 

 

 

Inlaga till rätten mot Ä214XXX inkommit 2013XXXX kl 01:45
Källa: 2013XXXX0145.pdf
—————————————————————————————————————————

 

– Nord påstår att jag är en brottsling (= medbrottsling)
– Nord påstår att vi drog in oss själva. Det är bara Nord som drar in oss (mig och min dotter) i detta. Det är han och ingen annan som skickat in handlingar där vi beskrivs till rätten.
—————————————————————————————————————————

 

 

 

 

 

 

 

Inlaga till rätten mot Ä214XXX inkommit 2013XXXX kl 01:45
Källa: 2013XXXX0145.pdf
—————————————————————————————————————————

– En av många, för målet fullständigt obefogad uppgift som syftar till att förtala min dotter som klandervärd. Agendan är att visa att Lina är klandervärd då hon är i lag med en “dömd”. Lina och min dotter har aldrig haft något ihop, de känner knappt varandra. Hon friades dessutom från brott i Hovrätten.
—————————————————————————————————————————falsk_tillvitelse_15

 

 

 

 

 

Inlaga till rätten mot Ä214XXX inkommit 2013XXXX kl 01:45
Källa: 2013XXXX0145.pdf
—————————————————————————————————————————

– Nord har skickat ett flertal mail till mig
– Nord har också skickat mail till min dotter med skamliga förslag
– Mailen där jag skall, besinna mig, är till för att isolera Lina från andra
– Nord förnekar att han skickat vissa mail. Det är oerhört lätt att bevisa motsattsen.
—————————————————————————————————————————falsk_tillvitelse_16

 

 

 

 

 

Inlaga till rätten mot Ä214XXX inkommit 2013XXXX kl 04:16
Källa: 2013XXXX0416.pdf
—————————————————————————————————————————
Jag vet inte vad Nord skriver om här! Jag har aldrig “gett mig på” hans familj, och hans hem. jag har aldrig publicerat bilder, namn eller adress. Det går helt emot mina principer då jag själv är med att gräva fram sådana som gör sådant.
—————————————————————————————————————————falsk_tillvitelse_17

 

 

 

 

 

Mail till mig inkommit 20131011 kl 04:37
Källa: 201310110437.eml
—————————————————————————————————————————
Påstår igen att jag och min dotter håller på med brott
– Fortsatt hot om att skicka in uppgifter om mig och min dotter.
– Han vill påskina att det finns möjlighet att ångra min vänskap till Lina, ett hot i sig.
—————————————————————————————————————————falsk_tillvitelse_18

 

 

 

 

 

Mail till mig inkommit 20131011 kl 04:37
Källa: 201310110437.eml
—————————————————————————————————————————
Vi l få mig att radera allt material på mina sajter som inte har med Flashback att göra (FB).
– Nord uttryck om vägval tar jag och min dotter som mycket hotfullt och otäckt. Se nästa mail.
—————————————————————————————————————————

falsk_tillvitelse_19

 

 

 

 

 

Mail till Åklagare i Göteborg inkommit 2013XXXX kl 15:09
Källa: 2013XXXX1509.eml
—————————————————————————————————————————
Här kommer “vägvalet”! Nord har för avsikt att påverka min dotters Åklagare att överklaga
domen i Hovrätten till HD.
—————————————————————————————————————————falsk_tillvitelse_20

 

 

 

 

 

Mejl till mig inkommit 20130000 kl 01:32
Källa: 201310120132.eml
—————————————————————————————————————————
– Nord hotar att försämra vår sits inför rättsväsendet. Han avser att skriva illa om oss till dem.
– Nord visar här sin avsikt att påverka så att min dotters mål går till HD
– Han påstår att Lina dragit in oss i deras konflikt men alla kan se att det är Nord som gjort det.
– Nord menar, hotfullt, att länkarna här nedan skall raderas på mina sajter.
– Om jag inte gör som Nord säger skall alla få veta att jag och min dotter håller på med brottslig verksamhet.
– Nord antyder att han skall lägga sig i överklagandet mot den friande domen i HR som ett påtryckningsmedel mot att vi inte har Lina som vän.
– Vi får till sist en dag på oss att lyda Nord annars kommer han fortsätta skicka in förtalande och kränkande lögner om oss till rättsväsendet och han kommer se till att förtal på Flashback om oss kommer att fortsätt.
—————————————————————————————————————————

 

 

 

 

 

 

Mail till mig inkommit 20130000 kl 02:07
Källa: 201310120207.eml
—————————————————————————————————————————
– De ta mejl till mig är ett direkt hot som mycket väl beskriver avsikten med att ta med oss i dokumenten till Tingsrätten i Ka**ar. Det är alltså väl planerat att att få oss att bli klandervärda inför rättsväsendet. Detta mail fick min familj att må mycket dåligt då han skriver uttryckligen att han “skall bli efter” oss, dvs förfölja oss. Min dotter har absolut inget med Lina att göra och jag har bara gjort en överenskommelse och hjälpt henne att sätta upp ett nytt forum.
– Återigen påpekar han att det hela gäller vår vänskap med Lina.
– Det sista är ett hot att “sänka” oss om vi inte lyder honom.
—————————————————————————————————————————

 

 

 

 

 

 

Mejl till mig inkommit 20131012 kl 02:16
Källa: 201310120216.eml
—————————————————————————————————————————
– Nord menar att “Dockwise” eventuella brottsliga verksamhet också är vår verksamhet om vi inte lyder Nord hur mina sajter skall skötas. Jag vet inte alls vem denne “Dockwise” är.
– Nord får här till ett mycket grovt hot som kan tolkas att det gäller fysiskt våld.
—————————————————————————————————————————

 

 

 

 

 

 

 

Inlaga till rätten mot Ä214XXX inkommit 2013XXXX kl 16:50
Källa: 2013XXXX1650.pdf
—————————————————————————————————————————
Efter mejlen här ovan där han vill att jag skall redigera mina sajter efter hans tycke och jag inte åtlytt detta fortsätter han att förtala mig och min dotter inför rättssystemet.
– Vi blir återigen kallade för brottslingar.
– Min dotter friades i Hovrätten, dvs ljuger Nord uppsåtligen om detta då han läst domslutet och vill påverka Åklagaren att överklaga domen. Var han fått “Hella” ifrån har jag ingen aning om.
—————————————————————————————————————————

 

 

 

 

 

 

MaiL till mig inkommit 20131013 kl 16:06
Källa: 201310131606.eml
—————————————————————————————————————————
– 
Nord fortsätter med att rättsväsendet som påtryckning att styra vad jag skriver på mina sajter.
– Han menar att han skall skicka in uppgifter om oss som kommer att påverka HD:s syn på min dotter så att de ger henne en fällande dom. Det gick dock inte vidare till HD och jag gissar att Nord tror mer om sin förmåga att påverka än vad den faktiskt är.
—————————————————————————————————————————falsk_tillvitelse_25

 

 

 

 

 

Mail till Åklagare Kristina Ehrenborg Staffas inkommit 2013XXXX kl 02:12 (urklipp a)
Källa: 20131XXXX212.pdf.
—————————————————————————————————————————
Jag raderade inget på min hemsida eller slutade vara vän med Lina. Nord höll det han hotade med och började skicka mail till min dotters Åklagare Kristina Ehrenborg Staffas.
– Kallar nu bara min dotter för brottsling medan jag är “oklar”.
– Ma****sson är okänd för oss.
– Nord påstår att vi har hotat honom grovt.
– Nord påstår att min dotter sysslat med lik.
—————————————————————————————————————————

 

 

 

 

 

 

Mejl till Åklagare Kristina Ehrenborg Staffas inkommit 2013XXXX kl 02:12 (urklipp b)
Källa: 2013XXXX0212.pdf
—————————————————————————————————————————
– 
Nord fortsätter att mejla Staffas för att så missaktning mot mig och min dotter.
– Återigen skriver Nord att min dotter är nydömd. Min dotter tar detta väldigt kränkande.
– Nord kalla mig och min dotter för misstänkta (Mt 1 o Mt 2 där Mt = misstänkt)
– Nord påstår att Lina dragit in oss i hans dokument när det egentligen är Nord som gjort det.
– Nord erkänner att han skickat mejl till oss
– Vad jag vet finns inte rubriceringen ”Svartlistad” hos rättsväsendet mot medborgarna i vårt land.
—————————————————————————————————————————

 

 

 

 

 

 

Mejl till Åklagare Kristina Ehrenborg Staffas inkommit 2013XXXX kl 02:12 (urklipp c)
Källa: 2013XXXX0212.pdf
—————————————————————————————————————————
– 
Nord påstår att min dotter är “li******dare”. Min dotter blev mycket illa berörd av detta.
– Han tar upp detaljer min dotter friats från som om hon var skyldig till det. Oerhört kränkande.
– Nord kallar oss igen för brottslingar.
– Nord antyder tydligt att min dotter haft sex med s******en. Hon friades i både TR och HR för detta.
—————————————————————————————————————————

 

 

 

 

 

 

 

Mail till Åklagare Kristina Ehrenborg Staffas inkommit 2013XXXX kl 02:12 (urklipp d)
Källa: 2013XXXX0212.pdf
—————————————————————————————————————————
– Nord fortsätter intensivt att försöka påverka överklagan till HD nu med förslag på ändrad brottsrubricering. Han gör inte detta för sin rättspatos utan som hämnd mot mig att jag inte låter han bestämma vad jag skriver på mina sajter. Beviset för det är mejlen till mig , som visats tidigare, där han tydligt skriver att det skall göras om jag inte lyder honom.
—————————————————————————————————————————

 

 

 

 

 

 

Mail till Åklagare Kristina Ehrenborg Staffas inkommit 2013XXXX kl 02:12 (urklipp e)
Källa: 2013XXXX0212.pdf
—————————————————————————————————————————
– Nord fortsätter trots ett skarpt avvisande svar från Staffas. Det är ett fortsatt steg i hans hot om att ställa till det för mig genom att få min dotter fälld i HD.
—————————————————————————————————————————

 

 

 

 

 

 

 

Inlaga till rätten mot Ä214XXX inkommit 2013XXXX kl 02:33 (urklipp a)
Källa: 2013XXXX0233.pdf
—————————————————————————————————————————
Samma inlaga som skickats till Åklagare Kristina Ehrenborg Staffas i Göteborg skickas nu också till Tingsrätten i Kalmar gällande målet om kontaktförbud.
– Min dotter blir kallad brottsling. Först står det “Misstänkt” men därefter “pågående brottslig verksamhet”
– Jag blir kallad “oklar” brottsling.
– Märk väl att även de andra personerna blir kallade för brottslingar
—————————————————————————————————————————

 

 

 

 

 

 

Inlaga till rätten mot Ä214XXX inkommit 2013XXXX kl 02:33 (urklipp b)
Källa: 2013XXXX1650.pdf
—————————————————————————————————————————
Samma inlaga som skickats till Åklagare Kristina Ehrenborg Staffas i Göteborg skickas nu också till Tingsrätten i Kalmar gällande målet om kontaktförbud.
– Min dotter blir kallas för “nydömd”.
—————————————————————————————————————————

 

 

 

 

 

 

SMS till min och min frus telefoner 20131014 kl 04:29 Från tel nr 0763 7666XX
Källa: Våra telefoner
—————————————————————————————————————————
Förstår inte vad han menar men jag ser det som ytterligare skrämseltaktik för att jag skall sluta vara vän med Lina. Noterbart är att detta är Nords telefon. Det har han förnekat i handlingar till Tingsrätten.
—————————————————————————————————————————

 

 

 

 

 

 

 

SMS till min och min frus telefoner 20131014 kl 18:09 Från tel nr 07605041XX
Källa: Våra telefoner
—————————————————————————————————————————
Jag förstår inte vad han tackar för? Någon har tagit bort något på vårt forum. Vi är fler som alternerar att vara “admin” och jag vet inte vad som tagits bort men det har definitivt inget med Nord att göra att det togs bort. Noterbart är att detta är Nords telefon. Det har han förnekat i handlingar till Tingsrätten.
– Mejlspärren, som Nord tror jag har, föranleder Nord att begå ett litet dolt hot.
—————————————————————————————————————————

 

 

 

 

 

 

Mail till mig inkommit 20131014 kl 20:34
Källa: 201310142034.eml
—————————————————————————————————————————
Öst
mejlar mig fast han får svar att mejlet avvisas. Det är det han kommenterar i början här nedan.
– Nord fortsätter att försöka tvinga mig radera på mina sajter med hjälp av hot om att vi kommer att hamna på nätet. Han menar att kan ta med oss i dokument till rättsväsendet.
—————————————————————————————————————————

 

 

 

 

 

 

Inlaga till rätten mot Ä21XXXX inkommit 2013XXXX kl 21:17
Källa: 2013XXXX2117.pdf
—————————————————————————————————————————
– Nord har återgått till att kalla mig för brottsling igen i ett mål om kontaktförbud som inte gäller mig.
—————————————————————————————————————————

 

 

 

 

 

 

 

Inlaga till rätten mot Ä212XXX inkommit 2013XXXX kl 21:26
Källa: 2013XXXX2126.pdf
—————————————————————————————————————————
– Jag och Lina är inga “parhästar”
– Nord är inte personen som kan avgöra vem som gör fel på nätet.
—————————————————————————————————————————

 

 

 

 

 

 

Inlaga till rätten mot Ä214XXX inkommit 2013XXXX kl 01:45 (urklipp a)
Källa: 2013XXXX0145.pdf
—————————————————————————————————————————
– Nord påstår igen att jag är brottsling.
– Nord påstår att jag är polisanmäld. Ingen kan hitta någon sådan anmälan.
– Enligt Nord är jag ökänd för att “bluffa för fullt”. Det är ett rent påhitt och förtal.
—————————————————————————————————————————

 

 

 

 

 

 

Inlaga till rätten mot Ä214XXX inkommit 2013XXXX kl 01:45 (urklipp b)
Källa: 2013XXXX0145.pdf
—————————————————————————————————————————
– Nord påstår att min dotter nyligen är dömd för vapenbrott. Hon friades nyligen. Vapenbrottet (en pepparsprayburk) dömdes hon för i December 201212.
– Vi arbetar inte ihop med Lina
– Nord påstår fortfarande att jag är polisanmäld där han erhållit diarienr. Ingen kan hitta den anmälan.
—————————————————————————————————————————

 

 

 

 

 

 

Inlaga till rätten mot Ä214XXX inkommit 2013XXXX kl 01:45 (urklipp c)
Källa: 2013XXXX0145.pdf
—————————————————————————————————————————
– Nord
påstår att jag är “inkrökt” på Lina. “Inkrökt” betyder att man är väldigt djupt förälskad. Det är oerhört kränkande mot mig att påstå detta till rättsväsendet. Jag är mejlvän med Lina. Jag är lyckligt gift och har varit tillsammans med min fru i snart 45 år. Lina är yngre än min dotter och även om jag levde ensam skulle jag se henne som ett barn, inget annat.
—————————————————————————————————————————

 

 

 

 

 

 

 

Inlaga till rätten mot Ä214XXX inkommit 2013XXXX kl 01:44 (urklipp a)
Källa: 2013XXXX0144.pdf
—————————————————————————————————————————
– Jag kan inte förlåta den kränkning Nord utsätter min dotter för när han skriver “den lesbiska” om min dotter, i nedsättande tonart, som skickas in till en myndighet. Oerhört kränkande!
– Nord skriver att min dotter dömts i Hovrätten. Det är fel, hon friade i Hovrätten. Vapenbrottet som han förmodligen avser dömdes hon för i Tingsrätten ett år tidigare. Vapenbrottet överklagades aldrig till Hovrätten.
– Nord påstår igen att jag är brottsling. Brottet skall tydligen bestå av förföljelser(?)
– Någon polisanmälan går inte att hitta.
—————————————————————————————————————————

 

 

 

 

 

 

 

Inlaga till rätten mot Ä214XXX inkommit 2013XXXX kl 01:44 (urklipp b)
Källa: 2013XXXX0144.pdf
—————————————————————————————————————————
– Nord påstår att jag arbetar för Lina och är en anmäld misstänkt brottsling. Nord vet mycket väl att jag inte är någon brottsling.
– Han vet att jag inte är svarande i målet, varför skickar han då in (osanna) uppgifter om mig?
—————————————————————————————————————————

 

 

 

 

 

 

 

Inlaga till rätten mot Ä214XXX inkommit 2013XXXX kl 02:19 (urklipp b)
Källa: 2013XXXX0219.pdf
—————————————————————————————————————————
– 
Nord förtalar min dotter till rätten som inte har med målet att göra
—————————————————————————————————————————

 

 

 

 

 

 

Inlaga till rätten mot Ä214XXX inkommit 2013XXXX kl 02:19 (urklipp c)
Källa: 2013XXXX0219.pdf
—————————————————————————————————————————
– Nord skickar in till rätten att min dotter är dömd i HR för vapenbrott. Hon dömdes för i TR 2012 för vapenbrott. Vapenbrottet överklagades inte till HR. Varför skicka in lögnaktiga uppgifter i ett mål mellan sig själv och Lina gällande kontaktförbud?
—————————————————————————————————————————

 

 

 

 

 

 

Inlaga till rätten mot Ä214XXX inkommit 2013XXXX kl 02:19 (urklipp d)
Källa: 2013XXXX0219.pdf
—————————————————————————————————————————
– Nord påstår nu igen att jag och min dotter är brottslingar.
– Jag kan inte se att Nord:s ID finns på mina sajter. Det vet han också för han titta där ständigt! Jag har en bestämd regel att inga namn eller ID får nämnas på de sajterna. Det vet Nord också eftersom han ständigt läser allt som står där. Han ljuger alltså inför rätten.
—————————————————————————————————————————

 

 

 

 

 

 

Inlaga till rätten mot Ä214XXX inkommit 2013XXXX kl 02:54
Källa: 2013XXXX0254.pdf
—————————————————————————————————————————
– Nord påstår att jag använder mig av godtycke och inte följer normala regler. Han känner mig inte och om han gjorde det skulle han veta att jag är oerhört noggrann att hålla mig till lagar och regler. Han ljuger alltså till rätten.
—————————————————————————————————————————

 

 

 

 

 

 

Inlaga till rätten mot Ä214XXX inkommit 2013XXXX kl 22:41
Källa: 2013XXXX2241.pdf
—————————————————————————————————————————
– Nu är jag och min dotter återigen brottslingar.
– Vad det är för “bevis” vi backat ur känner jag inte till. Jag har varken backat eller något annat.
– Nydömd är inte min dotter och brottsling är hon inte heller. Det är lögn och förtal till rätten.
—————————————————————————————————————————

 

 

 

 

 

 

Inlaga till rätten mot Ä21XXXX inkommit 2013XXXX kl 22:02 (urklipp a)
Källa: 2013XXXX2202.pdf
—————————————————————————————————————————
– Nord har aldrig använt ombud för att kontakta mig. De mejl och sms jag fått är från Nord själv. Det är ett knep han använt i många år att skylla på anonyma alias för att gå fri från anklagelser. Mejlen han skickat till mig i olika namn kommer alla från samma dator vid namn “pappas dator” enligt mailheadern. Undersökning av mailen bifogas i den packade filen.
– Jag stavar alltid mitt efternamn med “C” utan undantag. Därom råder ingen tvekan. Jag tror Nord:s taktik är att “ogiltigförklara” den handling jag skickat in för Lina där jag bevisar att flera olika mejladresser kommer från samma dator som jag beskriver här ovan.
—————————————————————————————————————————

 

 

 

 

 

 

 

 

Inlaga till rätten mot Ä214XXX inkommit 2013XXXX kl 22:02 (urklipp b)
Källa: 2013XXXX2202.pdf
—————————————————————————————————————————
– Jag har aldrig påstått att jag är datakonsult även om jag gjort konsultuppdrag. Jag är datorprogrammerare.
– Det är oerhört kränkande att skriva “kriminell, psyksjuk drogmissbrukare” om min dotter och dessutom skicka in det till rätten om kontaktförbud som inte alls gäller min dotter. Min dotter är inte kriminell, hon är inte psyksjuk och fått det bekräftat i en P7:a, hon är inte en drogmissbrukare. ´Droger kom hon ifrån för mer än 2 år sedan.
– Nord vet inget om hur min dotter försörjer sig och har ingen anledning att upplysa rätten det.
– Nord nämner återigen till rätten att jag är kriminell men nu i svepande ordalag.
—————————————————————————————————————————

 

 

 

 

 

 

 

Inlaga till rätten mot Ä214XXX inkommit 2013XXXX kl 22:02 (urklipp c)
Källa: 2013XXXX2202.pdf
—————————————————————————————————————————
– Eftersom jag har registrerat “admin” på Linas forum för att kunna bygga på forumet åt henne vet jag vilka som använder det kontot. Lina är ingen av dem! Nord kan inte veta detta utan han väljer medvetet att till rätten meddela osanna uppgifter.
—————————————————————————————————————————

 

 

 

 

 

 

Inlaga till rätten mot Ä214XXX inkommit 2013XXXX kl 04:25
Källa: 2013XXXX0425.pdf
—————————————————————————————————————————
– Jag påstod i en inlaga, där jag bestrider vår inblandning i målet, att urklippta bilder från nätet inte är väda något som bevis så länge inte aliaset är bevisligen identifierat Om rätten skulle använda sådan urklippta bilder som bevis skulle vem som helst kunna posta i ett alias, klippa ur det, och sedan påstå att det är motståndaren som skrivit det. Frågan jag skulle villja veta är om Nord gör så? Jag har tvingats radera inlägg på SI-forumet som skriver illa om Nord med samma stil som Nord själv använder. Jag vill absolut inte påstå att det är Nord men misstanken finns. Öst:s alla inskickade bilder är alltså fullständigt värdelösa som bevis.
– Min dotter är absolut inte ökänd för att konstruera några falska bevis, som Nord påstår.
– Min dotter har ingen kontakt alls med Lina förutom några mejl och telefonsamtal första gångerna vi träffade på Lina. Nord har ingen anledning att tro något annat då någon sådan kontakt inte skett synligt för honom eller inför öppen ridå. Han ljuger alltså återigen till rätten.
– Någon “hjärntrusttrio” finns inte över huvud taget.
– Nord har rätt i att det verkar som att jag och min dotter är föremål för prövning i detta mål då han skickar in mängder av oerhört kränkande och lögnaktiga uppgifter om oss till rätten.
—————————————————————————————————————————

 

 

 

 

 

 

 

Inlaga till rätten mot Ä214XXX inkommit 2013XXXX kl 08:38 (urklipp a)
Källa: 2013XXXX0838.pdf
—————————————————————————————————————————
– Min dotter har inte slagits “ihop med L*”. Hon har aldrig träffat Lina och de hör nästan aldrig av varandra. Nord har varken anledning att tro så och ändå mindre anledning att skicka in dessa lögner till rätten.
– Det är jag som byggt Linas nya forum, inte min dotter. Vad har Nord med Linas forum att göra? Nord vill ju ha kontaktförbud mot Lina, varför då besöka hennes forum och blogg så frekvent som han uppenbarligen gör?
– Jag vet inte hur det förra forumets inlägg såg ut men i det nya finns inget olagligt av vad jag sett.
—————————————————————————————————————————

 

 

x

 

 

 

 

Inlaga till rätten mot Ä214XXX inkommit 2013XXXX kl 08:38 (urklipp b)
Källa: 2013XXXX0838.pdf
—————————————————————————————————————————
– Jag har inte märkt att Lina är manipulativ. Jag gissar att Nord är ett offer för sina egna känslor här.
– Jag har inte drabbats av Linas framfart. Däremot har jag och min dotter drabbats av Nords framfart mycket illa.
– Eftersom min dotter nästan inte har någon kontakt alls med Lina kan Nord inte ha “visat” några sådana kontakter. Det handlar snarare att få Lina att framstå som en klandervärd person för att kunna vinna över henne i rätten.
—————————————————————————————————————————

 

 

 

 

 

 

 

Inlaga till rätten mot Ä214XXX inkommit 2013XXXX kl 04:00
Källa: 2013XXXX0400.pdf
—————————————————————————————————————————
– Jag införde automoderering på SIforumet. När någon skrev något av Nords namn eller förkortningar av namnet lät jag det bytas ut automatiskt mot H1. Det gjorde jag för att skydda Östs familj som är helt oskyldiga. H1 kom till av omtanke om Nords familj, en omtanke jag saknar hos Nord. Det handlar alltså inte om att hindra anmälningar.
– Lina bannar alla alias Nord registrerar sig i. Det är inte möjligt att bevisa detta men på ett privat forum är det upp till ägaren att avgöra vem som är vem. Det görs inte i domstol.
– Nord skriver att jag inte gör som Lina (KK/admin). det är ett bevis på att han bara gissar. Jag har nämligen visst bannat konton som H1.
—————————————————————————————————————————

 

 

 

 

 

 

 

 

Inlaga till rätten mot Ä214XXX inkommit 2013XXXX kl 02:44
Källa: 2013XXXX0244.pdf
—————————————————————————————————————————
– Om det jag skriver på min blogg är olagligt kommer det inte att bli mycket kvar på nätet.
– Han erkänner att han skickar mejl som syftar till att han skall bestämma vad som skall stå på min blogg mm.
– Jag har aldrig raderat något efter Nords mejl. Däremot har jag raderat Nords inlägg på SI-forumet i stor omfattning där hans inlägg till slut var majoriteten av inläggen med en massa typiskt Nordnonsens. Inläggen finns kvar och kan granskas av skrivexpert om någon nu skulle vilja göra det.
—————————————————————————————————————————falsk_tillvitelse_55

 

 

 

 

 

Mail till mig inkommit 20131119 kl 22:53
Källa: 201311192253.eml
—————————————————————————————————————————
– Nord hotar med att hans förföljelse av oss kommer att fortsätta i åratal om jag inte slutar att skriva om honom. Här erkänner Nord att han kan förfölja i åratal vilket jag misstänker han gjort med Lina. Jag skriver ibland om stalking och om han inte är en stalker förstår jag inte varför han vill att jag skall sluta med det.
– Han menar att Lina förföljt honom i åratal. Jag kan inte hitta någon sådan förföljelse däremot ser jag att Nord i varierande alias gjort så mot Lina.
– Han hade inget med oss att göra innan Lina länkade till oss. Jag menar att han fortfarande inte har något med oss att göra. Lina får länka till vem hon vill utan att Nord skall ha något med det att göra. Ett synnerligen märkligt sätt att bevisa att han är förföljd. Jag tycker det bevisar motsatsen.
—————————————————————————————————————————

 

 

 

 

 

 

Inlaga till rätten mot ÖÄ295XXX inkommit 2013XXXX kl 05:50 (urklipp a)
Källa: 2013XXXX0550.pdf
—————————————————————————————————————————
– Nord skickar in kopior av tidigare inskickat. Även kopian är förtal.
– Lina har inte flytta någon verksamhet till någon annan alls. Någon anmälan har vi inte sett.
– Jag skriver inte som Lina, det klarar hon utmärkt själv. Nord är inte särskilt noggrann med sanningen i de dokument han skickar in till rätten.
—————————————————————————————————————————

 

 

 

 

 

 

Inlaga till rätten mot ÖÄ295XXX inkommit 2013XXXX kl 05:50 (urklipp b)
Källa: 2013XXXX0550.pdf
—————————————————————————————————————————
– 
Nord förtalar också andra än mig och min dotter till rätten.
– Jag imiterar ingen, det finns inget behov för det. Märkliga “sanningar” till rätten.
– Det finns ingen “fortsättning” på mina sajter, dessutom har jag bara ett forum mot näthat.
– På SI-forumet postade någon Nords namn men det togs bort genast. Hur vet jag att det inte var Nord själv som postade det?
—————————————————————————————————————————

 

 

 

 

 

 

 

Inlaga till rätten mot ÖÄ295XXX inkommit 2013XXXX kl 05:50 (urklipp c)
Källa: 2013XXXX0550.pdf
—————————————————————————————————————————
– Mig dotter är inte nydömd . Vad har rätten med det att göra som skall avgöra ett kontaktförbud mellan Lina och Nord.
– Lina har inte flyttat sin “verksamhet” till oss. Nord säger ju själv att hon har ett nytt forum.
—————————————————————————————————————————

 

 

 

 

 

 

 

Inlaga till rätten mot ÖÄ295XXX inkommit 2013XXXX kl 05:50 (urklipp d)
Källa: 2013XXXX0550.pdf
—————————————————————————————————————————
– En handläggare hos riksåklagaren har letat efter polisanmälningar mot oss utan att hitta något.
– Jag har fått mail där Nord vill bestämma vad jag skall skriva på mina sajter om.
– Brottspreventionen består snarare i hot och/eller förtäckt hot.
—————————————————————————————————————————falsk_tillvitelse_60

x

 

 

 

 

Inlaga till rätten mot ÖÄ295XXX inkommit 2013XXXX kl 05:50 (urklipp d)
Källa: 2013XXXX0550.pdf
—————————————————————————————————————————
– Lina och min dotter är inte kollegor!
– Nord påstår att jag skrivit 218 inlägg på Flashback. Jag har inte skrivit något inlägg alls där!
– Min dotter har inte skrivit några 471 inlägg på Flashback. Ingen vet om hon skrivit där alls.
– Nord kan inte veta vem Lina är på Flashback om hon ens är där alls.
Öst “åker dit” på eget grepp. Han påstår att han inte själv skriver på nätet medan han kan se vilka andra som skriver på nätet.
—————————————————————————————————————————

 

 

 

 

 

 

Inlaga till rätten mot ÖÄ295XXX inkommit 2013XXXX kl 04:31 (urklipp a)
Källa: 2013XXXX0431.pdf
—————————————————————————————————————————
– Återigen skriver Nord att min dotter är dömd
– Vi samarbetar inte med Lina som Nord “påvisar”
– Vi har inte “lugnat oss” alls, tvärt om har vi ökat på vårt arbete mot näthatet
—————————————————————————————————————————

 

 

 

 

 

 

Inlaga till rätten mot ÖÄ29XXXX inkommit 2013XXXX kl 04:31 (urklipp b)
Källa: 2013XXXX0431.pdf
—————————————————————————————————————————
– Jag och min dotter är inte i maskopi med Lina

– “HM”, vem det nu är, har inte “härjat” hos oss.
—————————————————————————————————————————

 

 

 

 

 

 

REF ……………………………………………………………………………………………………

Bifogat i zipfil:
1. Källhänvisningar för ovanstående. Namn: Enligt ovan.
2. Mejl till Domare Holm från mig, K*** C*******. Mejlet ramtvingades av att Nord smutskastad oss inför rätten i Kalmar. Namn: Domare_Holm_Linas_fall.pdf
3. Ett mail där jag bestrider all intresse av Nord. Namn: Ärende 0800Kxxxxxxx.eml
4. Mail där jag bestrider ett antal av Nords uppgifter om oss. Namn: Bestridande mot polisanmälan.eml
5. Mejl till Hovrätten i Göteborg mot Nords inskick. Namn: Om uppgiftslämnare Thomas Nord.eml
5. Ett antal mejl från Nord till Elisabet Bergström. Namn:  201312020015_Mail_till_E_Bergström.pdf
6. Jag bevisar bla att Nord ligger bakom flera aliasmejl. Namn: LinaÖst20130919.pdf

Relaterade hemsidor på nätet:
1. Min blogg: http://ifolkets.intre.se/
2. Mitt företags hemsida: http://*****.intre.se/
3. Vårt tipsforum: http://siutredarnas. egetforum.se/
4. Linas forum:  http://www.*********.se

 

SLUT

17 tankar på “En äldre man som älskar att hata åt helvete

 1. Thomas Nord är helt och hållet galen och att han har fått gå lös sedan 1996 med förföljelser och trakasserier visar att ingen i rättsväsendet anser att detta är allvarligt nog. Troligtvis anser vidare åklagare att det hela är trams och “inget att bry sig om”. Problemet är att skrivelserna får förödande konsekvenser med spridning på internet för de drabbade och särskilt här då skrivelserna också hamnar hos myndigheter och blir allmänna handlingar för envar. Det här är fullkomligt bisarrt! fullkomligt horribelt att det får pågå!

 2. Har inte läst igenom ditt trams men jag hoppas det känns bättre, för efter genomläsning, kopiering och avbildning kan det bli rekyl som du vet. Så du får hålla efter ** och andra sjuka som skriver kommentarer och du ansvarar för.
  Nu kommer vi igen så skärp er om ni inte vill komma på nätet, hos polisen och i rätten igen.
  Lycka till!

 3. Det här är bland det sjukaste jag någonsin sett. Kan inget stoppa honom? Varför gör polisen inget åt honom?

 4. Nord har gått alldeles för långt men tyvärr vet han att han kan fortsätta i godan ro för rättssystemet struntar i vilket och han är inte tillräckligt sjuk för tvångsvård, även om det borde vara på gränsen!

 5. Jag släppte igenom detta inlägg av den som artikeln handlar om. Han har skrivit alla inlagor som finns med i artikeln och kallar sina egna inlagor för “trams”. Jag håller inte alls med, det är fan inget trams det är rent förtal av värsta sort.
  Lägg märke till att kommentaren är nästan en kopia på allt annat han postat till rättsväsendet. Som mailadress använder han kvinnans som han stalkar.
  Det lustiga är att spamskriptet tolkade inlägget som spam och slängde det i spamkorgen. Jag får nog hålla med spamskriptet på den punkten.

 6. Intressant att han verkar använda sin frus mobil för att skicka hotfulla sms.
  Man undrar ju om frun känner till detta.

 7. Mannen måste vara riktigt psykiskt sjuk. Hur gammal är han förresten? “En äldre man”…om näthatar??? Har han ingen fru och barn att sköta? Han behöver ju hjälp. Man undrar om hans fru vet om vad han pysslar med på nätterna. Troligtvis inte, då skulle väl skilsmässan stå för dörren!?!

 8. Han är nära 70år, är gift och har små barn.
  För att skydda familjen går jag inte ut helt öppet med vem det är. Tyvärr skyddar inte han några familjer tillbaka men jag tror inte han vet bättre än så.

 9. Gubben har hållit på med sitt trollande i 20 år han skriver hela tiden i nya alias med hjälp av anonymitetstjänster som han använder det är därför han inte har stoppats tidigare. Gubbens syfte med att hota dra in folk i olika rättsprocesser är att hindra folk från att skriva positivt om Tjejen han stalkar är att han vill ha ensamrätt till henne, trots att han har egen familj med fru och barn . Med tanken på alla säkerhet så går inte Redaktören ut med några namn och ID samt hemadress, för nu har vi infört stenhårda regler på att all form av utelämnande av ID och upplysning om privatpersoner är förbjudet här inne

 10. Det finns några som blivit förda bakom ljuset. Hela den här soppan. Finns ingen Nord som jagar någon kvinna på bilder. Sanningen är vi några fåtal som vet..Undrar när i livet om så persona vågar träda fram och erkänna hur illa persona har behandlat sina medmänniskor.
  Fy skam! Och hen ska tro på Gud jag undrar då hur detta går ihop???

  ————————————-
  Flyttat till rätt artikel
  /Redaktören

 11. Du postade under fel artikel!

  Jag förstår ungefär vad du menar. men tyvärr har du fel. Jag har också blivit utsatt för denna man. Han finns och han är mycket besvärlig och har varit så sedan slutet av 90-talet. Han bryr sig inte om att någon tror på gud eller inte.

  ————————————-
  Flyttat till rätt artikel
  /Redaktören

 12. Jag vet att det är sant jag har också blivit under en tid trakasserad av Nord. Han har också skickat skändliga och falska anklagelser i en enorm mängd till myndigheter och har gått in för att förstöra mitt liv och min pappas. Mia du är förd bakom ljuset eller så har du en egen agenda. Nord är stalker, en av de absolut värsta man kan stöta på när man är på nätet.

  ————————————-
  Flyttat till rätt artikel
  /Redaktören

 13. Till “Mia”
  Nord finns i verkligheten och är verkligen besatt av Lina därför hen vill ha Lina för sig själv, och har sedan 1994 spammat på diverse forum med över 2000 nicknames.

 14. Är det någon som kommer att hamna hos rättsvårdande myndigheter så blir det du själv Nord, att skicka in falska lögnaktiga anmälningar till rättsvårdande myndigheter är inte så lämpligt, det kallas falsk tillvitelse som kan ge upp till 3 år i kurran.

Kommentarer är stängda.

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.  Lär dig mer