Expoliser, jurister och IT-experter tar upp kampen mot näthatet

En grupp har bildats vid namn “Näthatsgranskaren”. Det är en grupp med fd poliser, jurister och IT-experter. De jobbar med att leta upp näthat och polisanmäla sådant som avser hets mot folkgrupp, olaga hot, förtal, olaga våldsskildring och uppvigling. Alltså brott som lyder under allmänt åtal. Detta är mycket välkommet då vi jobbar mest mot Flashback och anmäler sällan. Vi alla drabbade på nätet behöver det komplement och den kompetens som gruppen “Näthatsgranskaren” utgör.

Så här ser de på saken

Sverige har ett allt mer öppet samhälle, men vi har även ett hårdnande samhällsklimat, framför allt på sociala medier där rasism, främlingsfientlighet och hatbrott ökar. Rasism står i strid med principen om alla människors lika värde och utgör ytterst ett hot mot hela den värdegrund som demokratin vilar på. Rasismen och hatet leder till radikalisering av människor och kan förmodligen även vara en av förklaringarna till de ökade hatbrotten ute i samhället. Det riskerar även att radikalisera människor till att begå grova våldsbrott, en ökning av de brotten vore förödande för det demokratiska samhället. Sverige ska ha en Levande demokrati där individens möjligheter till inflytande förstärks. Alla människor ska känna sig delaktiga i demokratin och alla ska ha goda förutsättningar att komma till tals
Källa: Näthatgranskaren

och

Hat och hot tystar och passiviserar. Ett demokratiskt och rättssäkert samhälle är beroende av att människor vågar yttra sig i olika frågor. Därför måste vi ta den här sortens brott på mycket stort allvar.
Källa: Näthatgranskaren

Bara att hålla med, finns inte mycket att tillägga. Vad de menar är alltså att alla skall ha rätt att uttrycka sig utan att bli bortskrämda av näthatarna.

Om sig själva

Vi är en partipolitiskt obunden grupp som gått samman för att motverka hat och hot på Facebook. I gruppen finns människor med bred erfarenhet både från rättsväsendet och IT. Vi kommer från olika håll och har sett många sidor av hatet och hur det påverkar vårt samhälle. Nu vill vi göra något åt det.
Källa: Näthatgranskaren

Jepp, det kändes ända in i nervsystemet, härligt!

 

Hur arbetar de

Gruppen har under våren och sommaren 2017 följt inlägg och kommentarer i ett 70-tal svenska Facebook-grupper (öppna och slutna) och gjort cirka 600 polisanmälningar som avser hets mot folkgrupp, olaga hot, förtal, olaga våldsskildring och uppvigling. Antalet anmälningar representerar bara en del av de uppenbara lagöverträdelser som vi ser.
Källa: Näthatgranskaren

Ett sanningens ord

Kompetensen kring den här typen av brott är tyvärr mycket ojämn inom polisväsendet. Vi följer därför upp varje anmälan, noterar hur den handläggs och om den leder till åtal eller inte.
Källa: Näthatgranskaren

Det är tyvärr så att kompetensen inte bara är ojämn, de vill inte jobba med det. De tycker det är bättre att jaga brottslingar som begår fysiska brott. Det är viktig att jaga alla typer av brottslingar så att de vet att de inte sitter säker som de nu tro de gör på nätet.

 

De jobbar också med samhällsförbättringar

Vi vill också skapa debatt kring följande frågor:

  1. Hat och hot på Facebook. Hur ser det ut? Vem/vilka sprider det och varför? Hur påverkar det vårt samhälle?
  2. Vår lagstiftning. Hur kan den användas för att begränsa den här sortens brott? Och hur kan vi öka kunskapen om vad lagtexten faktiskt innebär?
  3. Polis och åklagare. Hur arbetar man med dessa brott idag? Vad kan förbättras?

Källa: Näthatgranskaren

Mycket bra, hoppas de har kraft nog att nå fram till makthavarna.

De och fler behövs

För att nå fram till påtagliga resultat behövs det flera grupper som jobbar mot näthat. Vi har jobbat under svår motvind nu i fem år. Vi har dock märkt att fler och fler börjat sätta sig upp mot näthat, det gäller både media, bloggar och på Facebook. Det har varit lite trevande men under de senaste tre månaderna har något hänt. Kurvan pekar rakt upp och folk börjar agera. Snart kanske vi får tyst på nätpöbeln.

Källa: Näthatgranskaren

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.  Lär dig mer