Omröstning i EU om viktiga internetlagar

EU – Stärker visselblåsarnas ställning

Ett godhjärtat gäng skrev till oss “Eftersom ni är de enda som offentligt eftersöker och publicerar de fasansfulla följder Flashback-stalkning har, så är ni visselblåsare”. Vi kan i vissa fall sägas vara visselblåsare och i den rollen stärks vi av den nya lagen som uppmuntras gälla hela EU.

Det förslag som läggs fram i dag kommer att säkerställa ett EU-omfattande skydd för visselblåsning i fråga om överträdelser av EU-lagstiftningen på områdena för offentlig upphandling, finansiella tjänster, penningtvätt och finansiering av terrorism, produktsäkerhet, transportsäkerhet. miljöskydd, kärnsäkerhet, livsmedels- och fodersäkerhet, djurs hälsa och välbefinnande, folkhälsa, konsumentskydd, integritet, skydd av personuppgifter och säkerhet i nätverks- och informationssystem. Det gäller också överträdelser av EU:s konkurrensregler, överträdelser och missbruk av regler om bolagsskatt och skador mot EU:s ekonomiska intressen. Kommissionen uppmuntrar medlemsstaterna att gå utöver miniminormerna och inrätta omfattande ramar för skydd för visselblåsare som bygger på samma principer.
Källa: European Commission

Visselblåsarnas skyddsnät

I princip innebär det att ett avslöjande inte skall få konsekvenser av repressalier, förtal eller annat nedsättande. I sådana fall skall skyddet gripa in. Det innebär bland annat att man inte behöver driva rättsfall för förtal själv som man annars måste göra. Det kommer vara en åklagare genom vanligt åtal som kommer att driva förtalsmålen mot de som förtalar en visselblåsare och det sägs att omvänd beviskrav kommer att råda. Det är alltså den som förtalat som skall bevisa att denne inte förtalat. I vanliga fall är det den förtalade som skall bevisa att denne blivit förtalad. Nu kan vi säga att allt går åt rätt håll även om det finns mycket kvar att göra.

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.  Lär dig mer