Vi är de godhetsknarkande idealisterna

En studie i mekanismen bakom föräldrarättsrörelsernas näthat

Föräldrar blir upprörda av förlorad vårdnad

Jag förstår att föräldrar blir upprörda över att inte få vårdnaden över sina barn. Om någon av föräldrarna inte blev upprörd får man förmodligen ställa sig frågan om just den personen egentligen skall ha hand om barn överhuvudtaget. Orsaken till upprördheten ligger naturligtvis i de starka känslomässiga band man har till sina barn. Det är alltså fullt naturligt och det vet alla de som hanterar sådana här problem.

Men frågan har ibland fler och djupare bottnar än så.

Om någon eller båda föräldrarna har en personlig störning av något slag kan en vårdnadstvist bli livslång kantad av utomstående offer i långa banor där de största förlorarna är barnen. De föräldrar eller den föräldern som slåss över alla gränser glömmer sitt barn och slåss mer för att få rätt. Vinna striden är det viktiga om man omkommer på vägen är underordnat. En sådan vårdnadsstrid kan pågå långt efter barnet det slås om växt upp och fått egna barn.

Normala drar sig ur tvisten efter ett tag

Den förälder som inte har någon störning, om inte båda har en störning, brukar dra sig ur striden efter ett tag. Föräldern med störningen märker oftast inte att den andre avslutat “affären” och gått vidare i livet. Strukturen av ett bråk där bara en förälder är kvar i striden tar sig mer och mer karaktären av stalking med allt som följer i detta spår. Den förälder som dragit sig ur lider ofta i tysthet med någon polisanmälan då och då för att försöka få stopp på eländet. Den stalkande föräldern gör allt som står i dennes makt att få alla tro att det är den andre som stalkar, till ofantliga problem för föräldern, som dragit sig ur “kampen”. Stalkers brukar ge sig på offrets arbetskamrater, vänner och anhöriga. Så gör ofta också en vårdnadstvistande stalker.

Vårdnadstvistande slår följe med näthatare

Den förälder som inte ser eller inser att striden är ensidig far fram i spår som snart korsar och växlar över till näthatarnas ensidiga spår. Där får den bråkande föräldern det stöd som önskas för fortsatt kamp om vårdnaden. En vårdnad som för länge sedan slutat handla om barnet där namnet “vårdnad” numera, i den störda förälderns huvud, övergå till betydelsen “slåss för min heder” som förlorades när den andre vann vårdnadstvisten.

Gemensam kamp mot de ovetande

I näthatarklubben hittar föräldern till andra föräldrar som också slåss om vårdnaden. Där bildas oheliga allianser som, för en utomstående, kan se märkliga ut. I pappagruppen kan det ingå kvinnor och i mammagruppen kan det ingå män. Det som sluter dem samman är inte alltid könet utan mer hur de slåss mot motparten. Det som de har gemensamt är att de alla med tiden blir mycket besvärliga näthatare. Näthatare brukar normalt vara underbegåvade men denna vårdnadstvistande grupp kan hysa medlemmar som är begåvade och tom mycket begåvade. En mycket begåvad näthatare är en mycket farlig näthatare.

Vårdnadstvisten klingar av

Kampen mot den andre föräldern tar sig näthatande vägar men när den så kallat “vårdnadstvisten” klingar av, efter några år, glider denne över mer till renodlat näthat. En sådan näthataren blandar då och då in sin före detta partner i näthatet där partnern ofta är ovetande.

En oerhört farlig näthatartyp

För denna typen av näthatare finns inga gränser. De kan ställa till det ordentligt för sina offer och drar sig, av gammal vana, inte alls för att hänga ut helt oskyldiga i stor omfattning. Det tycks ibland vara deras drivkraft att kunna hänga ut folk. Om de uthängda reagerar går denna typ av näthatare igång ordentligt och har riktigt roligt, i trådarna på Flashback, där de hänger utan undantag.

Avslöjad identitet

Näthatare är livrädda för att få sin identitet avslöjad men det gäller inte i samma grad för de som blivit näthatare efter en vårdnadstvist. De är inte lika rädda för att bli avslöjade även om de inte önskar det.

En ohelig allians

Vårdnadstvistande näthatare sluter sig ofta i oheliga allianser och slåss mot “idioterna” tillsammans. Inte sällan ser de sig som rättvisans förtrupp som rensar bort de brottsliga elementen åt rättvisan. Denna grupp, tillsammans med de näthatare som har en störning, kan också gå utanför nätet med sitt hatande genom att kontakta arbetsgivare, grannar och vänner till sitt offer. Något som “vanliga” näthatare aldrig skulle kunna göra. “Vanliga” näthatare kallar ibland vårdnadstvistande näthatare för “störda”, vilket kan te sig komiskt för en utomstående betraktare.

Föräldrarättshaverist

Den vårdnadstvistande näthataren har ofta starka band till “sin” vårdnadstvistande grupp där ena sidan kallas för papparättsaktivister och den andra sidan mammarättsaktivister där “-rättsaktivist” i folkmun ofta byts ut till “-rättshaverist”, som beskriver tillståndet mer rättvist. Till dessa grupper tyr sig de före detta vårdnadstvistande långt efter deras egen tvist klingat av och samtidigt som de numera är fullfjädrade näthatare. De förser de nyinkomna med tips och idéer så att lågan hålls brinnande, kanske för evigt, med en enda uppgift att jävlas med den andra partnern, där den stora förloraren är barnet.

När skall ni vakna upp och se att er egoistiska strid skadar oerhört, och för livet, det barn ni egentligen vill vårda.

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.  Lär dig mer