Utkräva vite av Flashback eller är det fritt fall

I anledning av förslappningen och ett rättsväsende i fritt fall (?) aktualiserade vi domen 2003-09-05 ( 2003:27 Dnr C 26/02 ) mot Flashback Media Group AB (FMG). Vi undrar varför man inte inkasserat det vite som utdömdes mot nämnda företag då det var av betydande vikt att så gjordes. Vad vi erfar har inga som helst försök gjorts att vare sig utreda eller inkassera vitet trots att Flashback forum aldrig förhandsmodererat inläggen. Vår förfrågan ställdes till dagens marknadsdomstol, dvs patent och marknadsdomstolen:
Ämne: En dom som inte åtlyds trots sådana förutsättningar!
Datum: Sat, 28 Oct 2017 13:10:18 +0200
Från: *************@intre.se>
Till: stockholms.tingsratt.patentmarknad@dom.se, fredrik.hallstan@comhem.com, Tobias.Gyhlenius@mtg.com, lena.melin@aftonbladet.se, thomas.mattsson@expressen.se

Hej!

Jag heter **** ******** och är chefredaktör för tidningen I folkets intresse ( http://ifolkets.intre.se/ ).

I en dom 2003-09-05 ( 2003:27 Dnr C 26/02 ) konstaterades följande:

…………………………………………………………………………………………………………………………….
DOMSLUT
1. Marknadsdomstolen förbjuder Flashback Media Group AB och J. A., vardera vid vite av fyrahundratusen (400 000) kr att, genom att upplåta annonsutrymme, medverka till marknadsföring av sådan avkodningsutrustning som enligt lag inte får överlåtas.

2. Flashback Media Group AB och J. A. förpliktas att solidariskt ersätta Com Hem AB, SENDA i Sverige AB och ViaSat AB deras rättegångskostnader med etthundrafyrtiotvåtusenfyrahundrafemtio (142 450) kr avseende ombudsarvode jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från dagen för Marknadsdomstolens dom till dess betalning sker.
[..]
Av utredningen i målet framgår att J. A. är verkställande direktör och ende styrelseledamot i bolaget samt registrerad som ”kontaktperson” för de aktuella webbplatserna. Han har sålunda haft ett bestämmande inflytande över verksamheten i bolaget och måste anses ha väsentligt bidragit till den aktuella marknadsföringen. Mot denna bakgrund bör, som yrkats, förbudet gälla även för honom.
[..]
Marknadsdomstolen finner att bedömningen av det nu aktuella målet skall ske med utgångspunkt i de omnämnda avgörandena och att motsvarande ansvar som krävdes av tidningsföretagen även skall gälla för Flashbacks aktuella hemsidor.
…………………………………………………………………………………………………………………………….

Domstolen menar att Flashbacks alla publikationer skall hanteras på samma sätt som av  tidningsföretagen med utgivarbevis, dvs allt som publiceras skall först granskas av Jan Axelsson och om det inte sker skall ett vite på 400.000kr utkrävas för var och ett av det som publiceras som inte förhandsgranskats (förmodererats alt. förhandsmodererats).

Detta domslut klarade sig Flashback Media Group AB ifrån genom att låta forumet Flashback registreras på en brevlåda i New York genom ett företag registrerat i Belize. En lång utredning om vem som äger forumet Flashback kan man läsa här: http://intre.se/ifolkets/?p=3914

I lagen om bolag ingår att det är den som har kontrollen av bolaget som skall anses som ansvarig. Detta oavsett vem som juridiskt äger det, vem som äger aktierna eller vem sitter i bolagets styrelse.

Flashback forum har alltid styrts av Jan Axelsson genom Flashback Media Group AB (FMG) oavsett hur bolaget  ser ut juridiskt.

Flashback forum har alltså alltid legat i Sverige vilket Bahnhofs (webbhotell där Flashback formum ligger) VD Jon Karlung 2016 erkände i en artikel som kan läsas här: https://www.svd.se/fel-att-kartlagga-de-som-skriver-anonymt
Ovanstående länk är en betalartikel men i det som kan läsas står det att:
…………………………………………………………………………………………………………………………….
“Vi kan nu berätta att Flashback har en del av sina internettjänster hos Bahnhof. Grundaren Jan Axelsson har  godkänt att vi berättar att Flashback är Bahnhof-kund, för att vårt inlägg i debatten ska vara transparent och ärligt.”
…………………………………………………………………………………………………………………………….

När domen föll fanns det under 10 miljoner inlägg på Flashback forum och nu närmar det sig 60 miljoner inlägg på nämnda forum utan att ett enda inlägg förhandsmodererats. Flashback Media Group AB och Jan Axelsson  har alltså sluppit undan viten på 50 miljoner x 400.000kr vilket skulle utgöra 20.000 miljarder kronor. Det lär med stor sannolikhet vara ett Världsrekord i smitning från vite.

Med anledning av ovanstående lyder mina frågor enligt följande:

  • Varför har man inte krävt in det utdömda vitet?
  • Det var inte så svårt att utreda att Flashback ligger och alltid legat i Sverige styrt av Jan Axelsson, varför har inte detta undersökts för att kassera in vitet?
  • Vad tänker ni göra åt saken nu?

Det är av högsta vikt att domar fullföljs för att rättsväsendet inte skall tolkas som en organisation i fritt fall som vem som helst bara kan rycka på axlarna åt. Det är speciellt viktigt i dessa tider när förhållanden på internet ställts på sin spets.

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.  Lär dig mer