Datainspektionen byter namn

Datainspektionen byter namn till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). De byter också domännamn till https://www.imy.se/. Om dina personuppgifter ligger ute på nätet är det till imy@imy.se det skall anmälas.

Detta är Integritetsskyddsmyndigheten

Integritetsskyddsmyndigheten är en myndighet som arbetar för att människors rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter. Vi arbetar vi för att de som behandlar personuppgifter ska göra det på ett korrekt, lagligt och ansvarsfullt sätt. Vi vill medverka till att digitaliseringens möjligheter tas tillvara fullt ut, genom att integriteten beaktas och finns med i utvecklingen från början. Till våra uppgifter hör att vi granskar att lagar och regler följs. Vi utbildar, informerar och ger vägledning till dem som behandlar personuppgifter. Vi följer utvecklingen inom området och sprider kunskap till allmänheten och verksamheter. Vi påverkar nya lagar. Vi är med i ett omfattande EU-samarbete och har också utbyte med länder och organisationer utanför EU.
Källa: https://www.imy.se/om-oss/

 

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.  Lär dig mer