Datainspektionen :

Inför straff för att motverka kränkningar
14 januari 2013

Datainspektionen anser att det bör införas en straffbestämmelse för att motverka grova kränkningar på bland annat Internet. Straffbestämmelsen ska vara generell och även gälla de webbplatser som idag är grundlagsskyddade. En utredning har på uppdrag av regeringen tagit fram ett förslag till översyn av lagarna för tryck- och yttrandefrihet. Datainspektionen konstaterar att förslaget inte innehåller några bestämmelser som stärker skyddet för enskildas integritet och privatliv på webbplatser som är grundlagsskyddade. Webbplatser som drivs av massmediebolag är grundlagsskyddade men även andra webbplatser kan grundlagsskyddas med så kallade utgivningsbevis. Datainspektionen anser att det behövs en generell straffbestämmelse som kriminaliserar grova kränkningar såväl innanför som utanför det grundlagsskyddade området. Det är viktigt att en utredning i denna fråga snarast kommer till stånd. – Vi kommer dagligen i kontakt med människor som uppfattar att deras integritet kränks på Internet. En generell straffbestämmelse skulle vara ett verktyg för att stävja dessa kränkningar. Det ska inte spela någon roll om allvarliga kränkningar av integriteten sker innanför eller utanför det grundlagsskyddade området. En sådan straffbestämmelse skulle bidra till att skapa balans mellan yttrandefrihet och integritetsskydd, säger Datainspektionens generaldirektör Göran Gräslund.

http://www.datainspektionen.se/Documents/remissvar/2012-01-14-betankande-yttrandefrihet.pdf

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.  Lär dig mer