allmänt åtal för förtal

LEDAREN – Nättidningen på rätt sida av lagen

Denna nättidning använder ett “hårt språk” mot näthatare. Orsaken är att det är det enda språk en näthatare kan reagera på. Syftet med nättidning en är delvis att få bort eller minska näthatet och för att nå fram till näthataren används ett “hårt språk”.

Är det olagligt att använda ett “hårt språk” ? Nej, inte alls, det är helt lagligt. För att se vad som är lagligt eller olagligt tittar vi på lagen och drar ut det viktigaste:

Brottsbalk (1962:700)
ANDRA AVDELNINGEN

5 kap. Om ärekränkning

I denna paragraf finns det 3 st nyckelord som passar detta inläggs syfte:
1. Brottslig
Det är förbjudet att peka ut någon som brottsling. Detta gäller vare sig den utpekade är dömd, misstänkt, frikänd eller inte tillhör någon av kategorierna. Man får alltså inte peka ut någon annan som brottsling. För att det skall vara brottsligt måste den utpekade vara tydligt identifierad i samband med det som skrivs eller de som läser har anledning att tro vem personen är och att den som skriver är medveten om att andra har anledning att tro vem det är.

2. Klandervärd
Det är förbjudet att peka ut någon som klandervärd i sitt levnadssätt av allvarligare beskaffenhet. För att det skall vara brottsligt måste den utpekade också här vara tydligt identifierad i samband med det som skrivs eller de som läser har anledning att tro vem personen är och att den som skriver är medveten om att andra har anledning att tro vem det är.

3. Missaktning
Det är en del av klandervärd och innebär att att man inte får sprida uppgifter om någon annan som skapar missaktning runt personen. För att det skall vara olagligt måste den utpekade också här vara tydligt identifierad i sammband med det som skrivs eller de som läser har anledning att tro vem personen är och att den som skriver är medveten om att andra har anledning att tro vem det är.

I praktiken
Det man skriver eller säger offentligt om en anonym användare kan alltså aldrig vara förtal eller något annat olagligt inte ens om, den som säger eller skriver det, vet vem den anonyme är eller har anledning att tro att bara ett fåtal vet vem det är.
Det man skriver om en anonym användare gäller bara då det skrivs. Om den anonyme användaren vid en klart definierad tidpunkt inte längre är anonym är det inte olagligt att tidigare ha skrivit enligt ovanstående punkter. Men man kan inte skriva samma sak efter tidpunkten då den anonyme inte längre är anonym. Om det man skrivit är editerbart eller är ständigt lättillgängligt, som ofta på internet, kan det vara så att man måste ändra formuleringarna vid eller strax efter tidpunkten då den anonyme inte längre är anonym. Tryckta tidningar behöver alltså inte letas upp för att skrivas om när någons identitet blivit allmänt tillgänglig.
Det är inte heller olagligt att framföra sin åsikt om någon annan som “jag tycker” eller “jag tror” osv. Men man får vara mycket försiktig med dessa formuleringar för man tittar också på syftet med formuleringen. Det skall alltså inte gå att lägga in “jag tror” i ett förtal av en identifierad person där syftet är att förtala någon “lagligt”. Det är rätten som avgör vad syftet är.
Om någon annan skrivit ett dokument som innehåller formuleringar som faller under punkterna här ovan och läger ut det offentligt på internet är det olagligt. Det gäller också polisens eller åklagares förundersökningar som så gott som undantagslöst innehåller identifierade personer av olika slag och där någon eller några av dem beskrivs som brottslingar, är klandervärda och som leder fram till missaktning om det offentliggörs för en större allmänhet. Det är lagligt att tillhandahålla sådana dokument privat men alltså inte att visa upp dem för allmänheten.
Ett möjligt sätt att “komma undan” lagens långa arm är om man låter någon annan skriva på sin sajt, med journalistiskt syfte, och den personen bryter mot lagarna och är anonym, också för sajtens ägare osv men det går över detta inläggs syfte därför tar jag inte upp det här.
Undantag från lagen finns dock om det man skriver har ett journalistiskt syftet eller/och man har ett utgivningsbevis. Då kan man i vissa fall nämna någon som kriminell eller brottsling osv men det går över detta inläggs syfte därför tar jag inte upp det här.

Vad tror ni
Jag tror att de hårda ord som skrivs på denna nättidning tolkas som olagliga därför att ordvalet för den handling som beskrivs är hårda. Exempel:

Om jag skriver: Det skall jag trycka ner i halsen på er
Eller om jag skriver: Det skall jag placera nere i din hals

Den det riktar sig till kommer förmodligen anse att första raden är olaga hot medan den andra raden inte är det. Sanningen är att ingen av dem är olaga hot därför att ett hot måste ha ett innehåll som avses att genomföras i verkligheten och att det genomförandet skadar objektet fysiskt. När man säger att något skall tryckas ner i halsen är det ett vedertaget sätt att uttrycka sig i vrede när man tycker att någon sagt något dumt eller liknande. Rättvisan bryr sig inte om ordval i sådana frågor utan det är innebörden som beaktas. Att rycka ner ett näthat i halsen på någon går inte då formuleringen näthat bara är en formulering.  Däremot kan man tycka ner vederbörandes tänder i halsen. Det kan möjligtvis anses vara ett hot.

Denna nättidning
ligger  konsekvent på rätt sida om lagen men ändå använda ett språk som näthatare reagerar på i de artiklar eller delar av artiklar jag riktar mig till dem med. Sedan är det en annan sak att anonyma näthatare tar förvånansvärt illa upp när man nämner dem bara i det allra minsta negativa syfte medan de själva begår rena och ofta mycket grova brott mot privatpersoners integritet. Hur de tänker bottnar troligtvis i dålig eller i avsaknad förmåga av självinsikt, dvs de saknar förmågan att se det de gör som en del av sig själva.

Kent Carlsson
Ansvarig utgivare

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.  Lär dig mer