Bättre skydd för brottsmisstänkta redan nu

Sekretess

Från och med 2016-10-03 ändrades det i offentlighets- och sekretesslagstiftningen. Det innebär i korthet att personuppgifter för den som är misstänkt för brott eller målsägaren omfattas av sekretess med prövning. Om någon begär ut handlingar i ett mål innan åtal kommer det alltså inte längre att lämnas ut dokument med personuppgifter utan prövning. Förändringen skall värna den personliga integriteten före eller under en del av förundersökningen. Mobben på Flashback får det alltså lite svårare att smutskasta misstänkta och andra indragna i ett mål från och med nu.

Skall skydda integriteten

Tyvärr kommer sekretessen att upphöra i samband med att stämningsansökan eller när det fattas beslut om häktning. Syftet med lagändringen är att stärka integritetsskyddet för den som misstänks eller utsatts för brott. I princip skyddar detta alla som utreds men som frias innan häktning. De som blir föremål för häktning eller de som åtalas skyddas inte längre. Före lagändringen blev personuppgifter offentliga redan när en offentlig försvarare eller ett målsägandebiträde tilldelades som gjorde att mobben kunde börja kränka folk omedelbart.

Det räcker inte

Denna lagändring kommer inte att skydda exempelvis anhöriga, vittnen och den misstänkte under pågående utredning när man hitta material nog för att åtala eller häkta. Många av oss vet allt för väl att åklagare kan häkta folk för ingenting. Det räcker med att åklagaren vill häkta, höjer rösten och ljuger ihop något inför domaren så blir det häktning och alla personuppgifter kommer gladeligen att lämnas över till den kränkande pöbeln och snart därefter har ytterligare ett antal människor mött den punkt där livet förbyts till att försöka överleva.

Vår lagändring

Vi föreslår att BBS-lagen utvecklas till att också gälla de nya förtalslagarna. Det vill säga att allt som är förtal, kränkningar och uthängda personuppgifter som namn, personnummer och bilder på folk tvingas de elektroniska mötesplatserna skyndsamt att ta bort. Knep och trix för att undkomma dessa bestämmelser skall inte accepteras. Under en sådan lag kan alla fortfarande ta del av offentliga handlingar och diskutera brottsfall och utredningar utan att kränka folk till döds.

Bättre kan ni Riksdagen!

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.  Lär dig mer