Bahnhof har meddelat att de skall överklaga förvaltningsrättens dom för de vill inte lämna ut uppgifter till myndigheter “utan att det görs en rättslig prövning först”. Tidigare har de sagt att de inte sparar något och därför inte kan lämna ut något men nu säger de att uppgifter lämnas bara ut om det görs en rättslig prövning. Det skulle i så fall innebära att Jon Karlung ljugit med att de inte sparar något precis som vilken Flashbackare som helst. Att Bahnhof nu tvingas lämna ut ip-uppgifter är det minsta man kan kräva av en operatör.

Mer att läsa här: Ny Teknik