Bahnhof tvingas nu lämna ut ip-uppgifter

Post- och telestyrelsen fick nyligen rätt i Förvaltningsrätten när de krävde att Bahnhof skulle lämna ut ip-uppgifter till polisen. I Mars 2016 krävde Post- och telestyrelsen att Bahnhof skall lämna ut uppgifter om fem abonnemang. Om de inte gjorde detta skulle de avkrävas på ett vite om fem miljoner kronor. Bahnhof vägrade ändå men kammarrätten gick senare på Post- och telestyrelsens linje och Bahnhof tvingades att lämna ut uppgifterna. Bahnhof valde dock att ta upp det på nytt efter att en dom från EU-domstolen i december 2016 ogiltigförklarade den svenska datalagringen.

Bahnhof tvingas nu lämna ut ip-uppgifter

Post- och telestyrelsen hade alltså rätt redan från början anser förvaltningsrätten oavsett hur EU ser på den svenska datalagringen. Men Bahnhofs agerande att sluta lagra uppgifter om ip-nummer kringgår effektivt brottsbekämpningen i Sverige. Det är alltså inte bara brottslingar som själva försöker komma undan, till sin hjälp har de Bahnhof. Orsaken till att Bahnhof trotsar myndigheterna har sina rötter i VD:n Jon Karlungs ungdom. Han och forumet Flashback ägare Jan Axelsson har varit vänner länge. De styrs båda av samma märkliga syn på yttrandefrihet som i slutändan är en hjälp till de som begår brott på nätet.

Bahnhof ger sig inte i sin hjälp till kriminella

Bahnhof har meddelat att de skall överklaga förvaltningsrättens dom för de vill inte lämna ut uppgifter till myndigheter “utan att det görs en rättslig prövning först”. Tidigare har de sagt att de inte sparar något och därför inte kan lämna ut något men nu säger de att uppgifter lämnas bara ut om det görs en rättslig prövning. Det skulle i så fall innebära att Jon Karlung ljugit med att de inte sparar något precis som vilken Flashbackare som helst. Att Bahnhof nu tvingas lämna ut ip-uppgifter är det minsta man kan kräva av en operatör.

Mer att läsa här: Ny Teknik


Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.  Lär dig mer